Dofinansowanie dla alpinistów przemysłowych 2022

Planujesz założyć firmę? Twoją pasja jest wspinaczka? Chcesz połączyć dreszcz adrenaliny z zarabianiem pieniędzy? Dziś wskaże gdzie i jakie możesz pozyskać pieniądze na swój pierwszy biznes. Dowiedz się jak otrzymać dofinansowanie dla alpinistów przemysłowych 2022.

Jak zostać alpinistą przemysłowym?

Alpinista przemysłowy nie musi ukończyć szkół wyższych do wykonywania zawodu. Niezbędne jest natomiast odpowiednie przygotowania do pracy na wysokości. Koniecznie musisz znać techniki wspinaczkowe, a także wykazywać się biegłością w obsłudze sprzętu.

Co do zasady, pełnoletnie osoby mogą brać udział w kursach alpinistycznych. Niezbędne jest badanie lekarskie ważne 2 lata. Jako kandydat na alpinistę przemysłowego musisz być sprawny fizycznie. Odporność psychiczna jest także bezwzględnie wymagana.

Pamiętaj, praca na wysokości wiąże się z ekstremalnymi warunkami pogodowymi, takimi jak upał, mróz, wiatr i deszcz. Każdy kto pracuje na wysokości powyżej 1 m powinna przejść też szkolenie BHP.

Natomiast każda czynność wykonywana powyżej 3 m jest już kwalifikowana jako praca niebezpieczna, w przypadku której konieczne są środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej.

U niektórych pracodawców możesz spotkać się także z dodatkowymi wymaganiami. Często wartościowymi kwalifikacjami i umiejętnościami są te w zakresie czynności, takich jak sprzątanie, konserwacja, czy prace budowlane.

Ile kosztuje kurs alpinistyczny?

Przyszły alpinista przemysłowy musi liczyć się z wydatkiem około 1 000 – 1 600 zł. Cena uzależniona jest od zakresu szkolenia.

Jak wygląda branża alpinistyczna?

Rozwój branży alpinistycznej powiązany jest z branżą budowlaną. Rozwój tej drugiej spowodował wzrost popytu na pracowników zajmujących się licznymi pracami na wysokości, od czyszczenia po konserwacje budynków.

Alpinista przemysłowy to dobrze płatny zawód. Jednak należy pamiętać, że jest to wynagrodzenie za ogromne ryzyko.

Ile zarabia alpinista przemysłowy?

Wynagrodzenie uzależnione jest od wielu czynników i indywidualnych ustaleń z pracodawcą. Co drugi alpinista przemysłowy otrzymuje pensję od 3 590 PLN do 5 260 PLN. Rozsądne zarządzanie wydatkami może pozwolić nawet na kilka miesięcy wolnych od pracy w ciągu roku. 25% najlepiej zarabiających wspinaczy przemysłowych może liczyć na łączny dochód powyżej 5260 zł.

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY Dla alpinistów przemysłowych 2022

Powiatowe Urzędy Pracy rozpisują nabory na dofinansowanie dla bezrobotnych osób w następujących w trzech kategoriach:

 • po pierwsze, osoby do 29 roku życia – z  programu POWER,,
 • dodatkowo powyżej 29 roku życia – z programu RPO,
 • także bez limitu wieku – środki z Funduszu Pracy.

Dotacja PUP dla alpinistów przemysłowych 2022: kwota dofinansowania

Dofinansowanie PUP 2022 jest w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy ustalane są w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Jaka kwota dofinansowania jest dostępna w Twoim Urzędzie Pracy?  Informacja będzie dostępna na stronie w informacjach ogólnych.

Z reguły jest pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Brakuje ujednolicenia wartości pomocy na tle całego kraju. Powiatowe Urzędu Pracy wykazują dużą autonomię w tym zakresie. Dofinansowanie z Urzędu Pracy obecnie to ok 37 000 zł (październik 2022 roku).

Jak otrzymać dotacje z urzędu pracy dla alpinistów przemysłowych 2022: Wymagania

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania na założenie działalności z Urzędu Pracy należy spełnić pewne wymagania. Warunki uczestnictwa to, m.in:

 • po pierwsze należy mieć status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP,
 • co więcej nie można prowadzić działalności gospodarczej (wpis do CEIDG) przez okres minimum roku przed złożeniem wniosku o dotacje na firmę,
 • dodatkowo, nie możesz być beneficjentem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy lub pożyczki na preferencyjnych warunkach na start firmy. Często Urzędy Pracy wyznają zasadę, że beneficjent może otrzymać takie dofinansowanie raz w życiu,
 • dodatkowo nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • na koniec nie możesz przerwać z własnej winy szkoleń, stażu, realizacji indywidualnego planu działania z Urzędu Pracy.

Powiatowe Urzędy Pracy z reguły nie wskazują minimalnego okresu, przez który należy być na bezrobociu. Jednak nie jest to reguła, ponieważ w niektórych placówkach może taki wymóg się pojawić.

DOTACJE PFRON dla alpinistów przemysłowych

Dofinansowanie dla alpinistów przemysłowych PFRON to wyższe progi kwotowe niż dotacje na firmę z Urzędu Pracy. Jako Wnioskodawca możesz starać się o maksymalnie 15-krotność średniej pensji. Zazwyczaj przyznają dotacje dla alpinistów przemysłowych dla osób niepełnosprawnych od 35 000 zł do 45 000 zł.

DOTACJE UNIJNE alpinista przemysłowy 2022

Fundusze UE dla alpinistów przemysłowych podzielone są ze względu na kategorie wiekowe uczestnika:

 • pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (program RPO),
 • a także dla osób przed 30 rokiem życia (POWER).

Dotacje unijne dla alpinistów przemysłowych z ww. programów występują w każdym województwie. Cechą, która wyróżnia te pogramy na tle innych jest m.in. kwota pomocy.

Dotacje unijne dla alpinistów przemysłowych mają 3 części:

 • po pierwsze jednorazowe dofinansowanie na rozpoczęcie działalności (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce – z reguły jednak 23 050 zł),
 • dalej przeszkolenie z zakresu przedsiębiorczości, podatkach itp.,
 • a także, dotację pomostową, czyli comiesięcznej wsparcie z przeznaczeniem na koszty bieżące (kwota przeważnie oscyluje od 1000 do 2100 zł).

W ramach ubiegania się o środki w trakcie rekrutacji otrzymasz dodatkowe punkty m.in. za:

 • po pierwsze niskie kwalifikacje,
 • płeć – kobiety
 • także za odejście z rolnictwa,
 • dodatkowo okres na bezrobociu (powyżej 12 miesięcy),
 • co więcej, stopień niepełnosprawności.

PIENIĄDZE NA START z unii dla alpinistów przemysłowych 2022: Kiedy otrzymasz wsparcie?

Dotację unijną na założenie firmy otrzymasz w ciągu 3-4 miesięcy od zakończenia pierwszej rekrutacji. W trakcie procesu będziesz przechodził przez co najmniej 3 etapy weryfikacji swojej kandydatury.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJE DLA ALPINISTÓW PRZEMYSŁOWYCH 2022?

Koszty kwalifikowalne dotacji na start firmy w programie unijnym są podobne do tych z Urzędu Pracy. Wskazanie sposobu przeznaczenia dofinansowania znajdziesz tutaj

NA CO można przeznaczyć DOFINANSOWANIE POMOSTOWE?

Pomostówkę możesz wydać na m.in.:

 • po pierwsze, na ubrania ochronne,
 • dodatkowo na towar do sprzedaży,
 • co więcej, składki ubezpieczenia społecznego,
 • na końcu nawet na tankowanie pojazdu.

a także wiele innych kosztów. Reasumując są to środki z przeznaczeniem na bieżące koszty firmy.

Dotacje LGD 2022: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Lokalne Grupy Działania to Instytucje zrzeszające lokalne organizacje oraz mieszkańców mniejszych gmin. Misją ich jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla

 • mieszkańców,
 • także przedsiębiorców,
 • dodatkowo rolnictwa
 • czy turystów.

Jednym z obszarów wsparcia jest właśnie przedsiębiorczość.

W przeciwieństwie do dotacji PUP nie musisz być bez pracy. Dla wielu z Was jest to ogromna wartość dodana tej dotacji. Jednak zarejestrowane osoby bezrobotne często mogą otrzymać dodatkowe punkty w trakcie procesu oceny.

LGD Dotacje dla alpinistów przemysłowych: JAKIE KWOTY ?

Dofinansowanie na firmę alpinistyczną z LGD to całkiem spora suma na start. Kwoty dotacji wahają się w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję. Sam przyznasz, że za taką kwotę możesz rozpocząć usługi jako alpinista przemysłowy.

Dotacja LGD dla alpinistów przemysłowych: KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gminy wiejskiej lub mniejszej gminy miejskiej możesz otrzymać na ten cel dotacje LGD.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ 👉 UZYSKAJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje dla alpinistów przemysłowych 2022, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com