Dofinansowanie działalności 2024

Mimo zmian podatkowych i wyzwań związanych z wojną, zapał do zakładania działalności gospodarczych w Polsce nie gaśnie. Kolejni przyszli przedsiębiorcy wciąż wykazują duże zainteresowanie założeniem własnej firmy. W związku z nowym rokiem zadają często pytania jakie Dofinansowanie działalności 2024. Ten wpis pomoże ułożyć wiedzę z zakresu:

 • przede wszystkim tematu jakim jest dofinansowanie na założenie firmy,
 • jak również zwrotnych form o preferencyjnym oprocentowaniu.

JAK SFINANSOWAĆ otwarcie działalności 2024

W tym wpisie skupię się na omówieniu preferencyjnych form pozyskiwania środków na założenie działalności. Pomijając bardziej komercyjne opcje finansowania takie jak pożyczki czy kredyty bankowe. Przedstawię sposoby, które pozwalają na skorzystanie z korzyści oferowanych przez różne programy wsparcia.

jakie Dofinansowanie działalności 2024

Grupa dotacji na założenie działalności jest stosunkowo spora. Nie każdy przyszły przedsiębiorca wie gdzie i jak szukać informacji o naborach o dotacje na założenie działalności gospodarczej . Możesz skorzystać:

Co dokładnie charakteryzuje ww. formy dofinansowania na założenie firmy znajdziesz ww. linkach. Dotacje na otwarcie firmy 2024 dotyczy m.in.

 • przede wszystkim dotacje dla osób bezrobotnych,
 • także dofinansowanie dla osób pracujących,
 • dotacje dla osób biernych zawodowych.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O Dofinansowanie działalności 2024

Dotacja PUP jest dostępna dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy (rejestracja w Urzędzie Pracy). Obecnie nie ma wymogów związanych z długością stażu na bezrobociu, co pozwala na składanie wniosków o dotacje PUP zaraz po rejestracji w pośredniaku. Warto zaznaczyć, że dotacje te nie są przeznaczone dla osób poszukujących pracy, które pozostają w zatrudnieniu. Ważne jest także, że od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej finansowanej z PUP (i przez kolejne 12 miesięcy) nie powinno się podejmować zatrudnienia, aby spełnić warunki dotacji.

Dofinansowanie działalności z PUP są finansowane z funduszu pracy oraz środków unijnych.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej jest dla Ciebie dostępne jeżeli wcześniej nie otrzymałeś go z tej instytucji.

Warto podkreślić, że ubieganie się o dotacje nie gwarantuje automatycznego jej przyznania. Nawet jeżeli wcześniej składałeś wniosek i został on odrzucony, nadal masz szansę na uzyskanie Dofinansowanie działalności z Urzędu Pracy . W regulaminie dotacji mogą występować wykluczenia, takie jak osoby skazane za przestępstwa w obrocie gospodarczym, które utrudniają dostęp do środków publicznych.

Ważne jest również, abyś przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej, co będzie potwierdzone zaświadczeniami o zakończeniu dotychczasowej działalności. W przypadku, gdy wcześniej prowadziłeś firmę, będziesz musiał wypełnić oświadczenia o zakończeniu tej działalności.

Należy zwrócić uwagę na ewentualne ograniczenia, jeśli zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą pod adresem, gdzie już działa firma o tym samym profilu, lub jeżeli planujesz podjąć działalność zbieżną z działalnością małżonka. Wszystkie te aspekty warto dokładnie sprawdzić przed ubieganiem się o dotacje na działalność z Urzędu Pracy.

KRYTERIA Dofinansowania na działalność z Urzędu Pracy

Dofinansowanie działalności 2024 może być przyznane osobom, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży. Analiza twoich szans powinna poprzedzić złożenie wniosku o dotację.

W swoim wniosku konieczne jest udokumentowanie doświadczenia zawodowego, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związane z planowaną działalnością gospodarczą. Warto również uwzględnić wszelkiego rodzaju szkolenia, kursy oraz wykształcenie kierunkowe, które są zbieżne z tematyką działalności, gdyż może to wpłynąć pozytywnie na ocenę wniosku o dotację.

W przypadku, gdy wykonywałeś wcześniej część usług nieodpłatnie, warto zdobyć referencje i przygotować portfolio, aby pokazać swoje umiejętności i osiągnięcia. To może znacząco zwiększyć szanse na uzyskanie Dofinansowanie do biznesu 2024.

Pamiętaj jednak, że dokładne wymagania i punktacja wniosków mogą różnić się w zależności od konkretnego Urzędu Pracy, więc warto zwrócić uwagę na szczegółowe wytyczne i informacje dostępne w regulaminie dotacji.

Są to jedne z kilku czynników zwiększających prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej 2024.

ILE WYNOSI AKTUALNA KWOTA DOFINANSOWANIA na działalność Z URZĘDU PRACY 2024

To ile wynosi dofinansowanie z Urzędu Pracy 2024 zależy od średniego wynagrodzenia w Polsce. Mimo złych sygnałów płynących z gospodarki, średnia pensja w gospodarce wzrosła.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy to maksymalnie aż sześciokrotność średniej pensji.

W związku z tym w nadchodzących miesiącach zweryfikuj ile wynosi dofinansowanie z Urzędu Pracy. Na maja 2024 to ponad 45 000,00 zł!

Jak sfinansować założenie firmy 2024: Unijne Dofinansowanie działalności 2024

Unia Europejska gwarantuje fundusze we wszystkich krajach członkowskich. Pieniądze są dystrybuowane m.in. w formie pożyczek, czy dotacji na start firmy.

Jednym ze sposobów jak sfiksować założenie firmy 2024 dotacje Unijne mogą starać się zarówno osoby powyżej jak i poniżej 30 roku życia bez pracy.

Dotacje unijne na otwarcie działalności 2024 są skierowane są jako pomoc w poprawie stopy życiowej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych, starszych, kobietom, czy długoterminowym bezrobotnym.

O dotacje unijne na start firmy możesz ubiegać się za pośrednictwem lokalnych operatorów. Na obecny moment nie zostały potwierdzone nabory.

Dofinansowanie biznesu: JAKI PROJEKT

Fundusze unijne na start firmy możemy dzielą się na:

 • po pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (Regionalne Programy Operacyjne),
 • oraz dla osób przed 30 rokiem życia (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Dofinansowanie unijne na otwarcie firmy z ww. programów znajdziesz w każdym województwie.

Natomiast poszczególne terminy naborów są ustalane lokalnie.

Przed złożeniem wniosku o dotacja unijna na działalność musisz być świadomy, że mogą pojawić się dodatkowe wytyczne warunkujące udział.

Osoby o niskich kwalifikacjach (do średniego wykształcenia), długi staż na bezrobociu (powyżej 12 miesięcy) oraz osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP mają możliwość zdobycia dodatkowych punktów w procesie ubiegania się o dotację. Te czynniki mogą pozytywnie wpłynąć na ocenę wniosku i zwiększyć szanse na przyznanie dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej.

Warto pamiętać, że każde ogłoszenie o dotacji ma określoną datę wygaśnięcia, a wybory beneficjentów są odnawiane cyklicznie. Dlatego ważne jest śledzenie terminów i odpowiednie przygotowanie wniosku. Należy zgłosić się w odpowiednim czasie i mieć szansę na uzyskanie wsparcia finansowego dla swojego przedsięwzięcia.

DOTACJE UNIJNE NA OTWARCIE działalności: WYSOKOŚĆ POMOCY?

Dotacje unijne na otwarcie działalności 2024 składają się z 3 części:

 • przede wszystkim jednorazowej dotacji na utworzenie Twojej firmy (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • następnie doradztwa i szkolenia z zakresu podejmowania działalności gospodarczej,
 • na końcu, comiesięcznego wsparcia w postaci dotacji pomostowej (kwota przeważnie oscyluje od 1000 do 2500 zł).

Suma korzyści z programu dotacje unijne na założenie działalności często oscyluje między 38 000 a 50 000 zł.

Wsparcie pomostowe znajdziesz tylko w ramach dofinansowania UE. Comiesięczna dotacja ma za zadanie pomoc w utrzymaniu płynności przy rozruchu firmy. Docelowo możesz otrzymać na 6 miesięcy od startu firmy, a w niektórych sytuacjach może zostać przedłużona o kolejne 6 miesięcy.

JAK SFINANSOWAĆ START FIRMY 2024: Zwrotne Dofinansowanie działalności 2024

Tematyka wpisów na blogu Biz Planner Dotacje opisuje głównie fundusze UE bezzwrotne. Nie są to jedyne formy preferencyjnych środków na rozpoczęcie działalności. Możesz ubiegać się także o zwrotnych lecz niskooprocentowane środki jakimi są pożyczki.

PREFERENCYJNA POŻYCZKA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: KTO MOŻE UZYSKAĆ

Preferencyjna pożyczka Wsparcie w starcie kierowana jest dla następujących grup:

 • przede wszystkim studentów ostatniego roku (studia pierwszego jak i drugiego stopnia, czy jednolitych),
 • co więcej dla absolwentów szkół i uczelni wyższych, którzy pozostają bez pracy do czterech lat od ukończenia szkoły albo uzyskania tytułu,
 • oczywiście dla osób bezrobotnych, które zarejestrowane są w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • co więcej dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Jak sfinansować założenie firmy 2024: WWS wady i zalety

Przede wszystkim należy podkreślić, że jest to jedna z najszybciej dostępnych form finansowania startu działalności gospodarczych w 2024 roku. Z reguły decyzje o przyznaniu preferencyjnej pożyczki Wsparcie w starcie 2024 otrzymasz w ciągu 14 do 30 dni od złożenia wniosku o finansowanie.

Jednym z kluczowych czynników, który wpływa na atrakcyjność tego instrumentu, jest elastyczność w wyborze formy zabezpieczenia pożyczki. W przeciwieństwie do dotacji z Urzędu Pracy, program pożyczkowy oferuje jednolite warunki dostępu i daje możliwość zabezpieczenia pożyczki różnorodnymi formami. To pozwala na lepsze dopasowanie zabezpieczenia do indywidualnych potrzeb i preferencji każdego przedsiębiorcy, co stanowi dodatkowy atut dla tych, którzy poszukują wsparcia finansowego w rozpoczęciu lub rozwinięciu swojej działalności gospodarczej. Między innymi dostępne są takie instrumenty zabezpieczania jak:

 • przede wszystkim poręczeni osób fizycznych,
 • hipoteka na nieruchomości,
 • także blokada na rachunku bankowym,
 • czy zastaw na ruchomościach

Program Wsparcie w starcie 2024 realizowany jest na terenie całej Polski przez lokalnych operatorów. Wykaz tych instytucji znajdziesz na stronie BGK.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem dla osób, które planują dalszy rozwój swojej działalności gospodarczej poprzez tworzenie nowych miejsc pracy jest możliwość umorzenia części pierwotnej pożyczki wsparcie w starcie 2024. Warunkiem umorzenia preferencyjnej pożyczki na założenie firmy jest ubiegania się o kolejną pożyczkę z BGK na stworzenie miejsca pracy.

Dofinansowanie działalności 2024 👉 zdaj się na profesjonalistów

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje otwarcie firmy 2024, to uspokajam – pomogę Ci.

Zawodowo zajmuje się spełnianiem marzeń moich Klientów związanych z otwieraniem własnych działalności gospodarczych. Urealniam ich marzenia poprzez zdobywanie preferencyjnych pożyczek i dofinansowań na ten cel. Analiza wyjściowa sytuacji i możliwości Klienta niejednokrotnie trwa kilka godzin. Dlatego jeżeli chciałabyś poznać jakie szansę są przed Tobą – zapraszam Cię do kontaktu

Pomagam setkom Klientów rocznie, z przyjemnością pomogę także Tobie otworzyć rentowny biznes, który z pomocą dotacji lub preferencyjnych pożyczek pomoże Ci zostawić Twoją konkurencję w tyle.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać fundusze na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jak zdobyć dofinansowanie w 2023?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com