Dofinansowanie na firmę dekarską2022

Coraz więcej młodych ludzi jest chętnych do ciężkiej pracy na swoje przedsiębiorcze marzenia. Niestety część z nich zdecydowała się na tzw. działania nielegalne w obawie przed formą i wyzwaniem oraz powszechnym przekonaniem, że firmy i biznesy są dostępne tylko dla wybranych osób. Planujesz założyć firmę dekarską. Masz przyszłych klientów, wszystkie umiejętności, ale brakuje Ci środków na drogi sprzęt? Dziś wskaże gdzie i jakie kwoty możesz pozyskać na swój biznes.  Jeżeli Ty także zastanawiasz się jak otrzymać dofinansowanie na firmę dekarską 2022 ten wpis jest dla Ciebie. Wskażę skąd wziąć brakujące funduszy na drogie wyposażenie? Dowiedz się jak uzyskać dotacje na otworzenie firmy dekarskiej 2022.

Jak otworzyć firmę dekarską?

Nie jest to zawód wymagający certyfikacji. Istnieją również certyfikaty potwierdzające przeszkolenie w posługiwaniu się określonymi markami konkretnych materiałów kryjących, okuć i systemów rynnowych.

Należy pamiętać, że uzyskany certyfikat potwierdza ukończenie cyklu, ale nie gwarantuje jakości pracy wykonywanej przez daną ekipę dekarską. Oczywiście przydatne są liczne kursy i szkolenia, szkoły a nawet kierunkowe gdzie pod okiem profesjonalistów będziesz szkolił swój warsztat w usług dekarskich.

Zdobycie odpowiednich narzędzi, ich zakup lub wypożyczenie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. Firma bez odpowiedniego sprzętu nie może udowodnić swojej wartości na rynku. Rozeznaj ofertę hurtowni. Budowanie sieci kontaktów to podstawa funkcjonowania branży budowlanej. do magazynu czy spotkania z kontrahentami.

Oprócz certyfikatów i uprawnień ważne są również referencje. Jest to jedna z najbardziej wiarygodnych form potwierdzania nabytych umiejętności i doświadczenia. Pisemne referencje i numery telefonów inwestorów wspieranych przez firmę najlepiej ilustrują skuteczność wykonanej pracy. Byłoby wspaniale, gdyby firma miała wkład od różnych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Świadczy to o kompetencjach i rozległej wiedzy danego kontrahenta. Warto nawet zadzwonić do klienta wykonawcy, aby zapytać, czy jest zadowolony i jakie ma zastrzeżenia do wykonanej pracy.

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY NA firmę dekarską 2022

PUP (czyli Powiatowe Urzędy Pracy) rozpisują nabory na dofinansowanie dla bezrobotnych osób w następujących w 3 kategoriach wiekowych:

 • po pierwsze, młodych (do 29 roku życia) – z  programu POWER,,
 • dodatkowo powyżej 29 roku życia – z programu RPO,
 • także bez limitu wieku – środki z Funduszu Pracy.

Dotacja PUP na firmę dekarską2022: kwota dotacji

Dotacja na start 2022 z Urzędu Pracy jest w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy ustalane są w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jaka kwota dofinansowania będzie obowiązywać znajdziesz na stronie urzędu pracy w informacjach ogólnych. Waha się ona pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty. Niestety, ale nie ma jednej ujednoliconej wartość pomocy dla całego kraju. Powiatowe Urzędu Pracy wykazują dużą autonomię w tym zakresie. Własna firma dekarska może być sfinansowana obecnie do wysokość ok 36 000 zł (początek II kwartału 2022 roku).

Jak otrzymać dotacje z urzędu pracy na firmę dekarską2022: Wymagania

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania na założenie działalności z Urzędu Pracy należy spełnić pewne wymagania. Warunki uczestnictwa to, m.in:

 • po pierwsze należy mieć status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP,
 • co więcej nie można prowadzić działalności gospodarczej (wpis do CEIDG) przez okres minimum roku przed złożeniem wniosku o dotacje na firmę,
 • dodatkowo, nie możesz być beneficjentem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy lub pożyczki na preferencyjnych warunkach na start firmy. Często Urzędy Pracy wyznają zasadę, że beneficjent może otrzymać takie dofinansowanie raz w życiu,
 • dodatkowo nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • na koniec nie możesz przerwać z własnej winy szkoleń, stażu, realizacji indywidualnego planu działania z Urzędu Pracy.

Powiatowe Urzędy Pracy z reguły nie wskazują minimalnego okresu, przez który należy być na bezrobociu. Jednak nie jest to reguła, ponieważ w niektórych placówkach może taki wymóg się pojawić.

DOTACJE PFRON na firmę remontowo-dekarską

Dofinansowanie dla dekarza PFRON obejmuje wyższe progi kwotowe niż w przypadku pomocy dotacje na firmę PUP. Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalnie 15-krotność średniej pensji. Urzędy zazwyczaj przyznają dotacje na firmę dekarską dla osób niepełnosprawnych od 25 000 zł do 35 000 zł.

DOTACJE UNIJNE firma dekarska 2022

Fundusze UE na studio fotograficzne podzielone są ze względu na kategorie wiekowe uczestnika:

 • pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (program RPO),
 • a także dla osób przed 30 rokiem życia (POWER).

Dotacje unijne na firmę dekarską z ww. programów występują w każdym województwie. Cechą, która wyróżnia te pogramy na tle innych jest m.in. kwota pomocy.

Dofinansowanie UE na firmę dekarską składa się z 3 części:

 • po pierwsze jednorazowe dofinansowanie na start Twojej firmy (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • dalej doradztwo i szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, podatkach itp.,
 • a także, pomostówki, czyli comiesięcznej mini dotacji na koszty bieżące (kwota przeważnie oscyluje od 1000 do 2100 zł).

W ramach ubiegania się o środki w trakcie rekrutacji otrzymasz dodatkowe punkty m.in. za:

 • po pierwsze niskie kwalifikacje,
 • dodatkowo okres na bezrobociu (powyżej 12 miesięcy),
 • co więcej, stopień niepełnosprawności.

PIENIĄDZE NA START z unii na firmę dekarską 2022: JAKIE WSPARCIE?

Dotacja z Unii to m.in. :

 • po pierwsze, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności  przeważnie 23 050,00,
 • także , dotacja pomostowa (przeważnie od 1 000 do 2 500 zł netto przez 6 -12miesięcy),
 • na sam koniec, konsultacje i zajęcia dydaktyczne.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJE NA FIRMĘ DEKARSKĄ2022?

Koszty kwalifikowalne dotacji na start firmy w programie unijnym są podobne do tych z Urzędu Pracy. Wskazanie sposobu przeznaczenia dofinansowania znajdziesz tutaj

NA CO DOFINANSOWANIE POMOSTOWE?

Ta comiesięczna dotacja na firmę może być wydana m.in.:

 • po pierwsze, na ubrania ochronne,
 • dodatkowo na towar do sprzedaży,
 • co więcej, składki ubezpieczenia społecznego,
 • na końcu nawet na tankowanie pojazdu.

a także wiele innych kosztów. Reasumując są to środki z przeznaczeniem na bieżące koszty firmy.

Dotacje LGD 2022: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Lokalne Grupy Działania to Instytucje zrzeszające lokalne organizacje oraz mieszkańców mniejszych gmin. Misją ich jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla

 • mieszkańców,
 • także przedsiębiorców,
 • dodatkowo rolnictwa
 • czy turystów.

Jednym z obszarów wsparcia jest właśnie przedsiębiorczość.

W odróżnieniu od programu dofinansowanie z Urzędu Pracy nie musisz być osobą bezrobotną. Co dla wielu z Was jest dużą wartością dodana tej dotacji. Jednak bardzo często osoby bezrobotne zarejestrowane mogą liczyć na dodatkowe punkty w trakcie procesu oceny.

LGD Dotacje: JAKIE KWOTY na firmę remontowo-dekarską?

Dofinansowanie na firmę dekarską z LGD to całkiem spora suma na start. Kwoty dotacji wahają się w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję. Sam przyznasz, że za taką kwotę możesz rozpocząć usługi remontowe.

Dotacja LGD na firmę dekarską: KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gminy wiejskiej lub mniejszej gminy miejskiej możesz otrzymać na ten cel środki z Lokalnej Grupy Działania.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na start firmy dekarskiej, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

 

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com