Dofinansowanie na otwarcie kancelarii notarialnej 2022

Z ostatnich raportów wynika, że na 1 prawnika w Polsce przypada prawie 730 obywateli. co daje dopiero 13. miejsce wśród krajów UE. Rosnąca świadomość Polaków oraz wzrost wartości nieruchomości, w tym zakupu nieruchomości, doprowadziły do ​​stopniowego wzrostu zapotrzebowania na usługi notarialne. Jeżeli Ty także zastanawiasz się jak otworzyć otwarcie kancelarii notarialnej ten wpis jest dla Ciebie. Wskażę skąd wziąć brakujące funduszy na drogie wyposażenie? Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie kancelarii notarialnej 2022.

Jak zostać notariuszem?

Karierę notariusza mogą rozważać tylko osoby, które ukończyły studia prawnicze. Ponieważ nie ma możliwości wyboru zawodu „notariusza” na poziomie szkolnictwa wyższego, decyzja o wykonywaniu tego zawodu może zostać podjęta po zakończeniu nauki. Jednak w tym celu musisz uzyskać niezbędne uprawnienia.

Zgodnie z przepisami prawnymi, osoba chcąca rozpocząć karierę notariusza:

 • przede wszystkim może być obywatelem dowolnego kraju będącego członkiem Unii Europejskiej lub EFTA,
 • dodatkowo musi odbyć 3,5 roku praktyki i aplikację notarialną (z możliwością przerwania aplikacji na nie więcej niż 12 miesięcy),
 • co więcej musi sporządzić co najmniej 70 projektów aktów notarialnych i co najmniej 14 projektów innych aktów notarialnych,
 • także wymagany jest patronat aplikacji przez notariusza,
 • na końcu należy uzyskać pozytywny wynik z trzyczęściowego egzaminu praktycznego.

Kancelaria notarialna: czy jest na nią rynek

Notariusz to lukratywny zawód, który może gwarantować ponadprzeciętne dochody. Warto jednak zauważyć, że znalezienie pracy może nie być łatwe. Obecnie na rynku pracy jest niewiele kancelarii ogłaszających się na prawników w tej specjalności. Stąd rosnące zainteresowanie dofinansowaniem na otworzenie kancelarii notarialnej.

Jak otworzyć kancelarię Notarialną?

Po uzyskaniu uprawnień notariusza możesz założyć kancelarię w podobny sposób, jak inni rozpoczynający działalność gospodarczą. Oczywiście na początku zdecydujemy czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza czy firma. Niezbędne jest również wykupienie odpowiednio wysokiego ubezpieczenia..

Wyposażenie Kancelarii Notarialnej

Przedsiębiorczość w zakresie obsługi prawnej wymaga starannego planowania wydatków. Oprócz wiedzy i umiejętności, aby rozpocząć, potrzebny jest znaczny kapitał. Zakup komputerów lub sprzętu biurowego i mebli to dla biznesu kapitałochłonne projekty.

DOFINANSOWANIE PUP na otwarcie kancelarii notarialnej 2022

PUP (czyli Powiatowe Urzędy Pracy) rozpisują nabory na dofinansowanie dla bezrobotnych osób w następujących w 3 kategoriach wiekowych:

 • po pierwsze, młodych (do 29 roku życia) – z  programu POWER,
 • dodatkowo powyżej 29 roku życia – z programu RPO,
 • także bez limitu wieku – środki z Funduszu Pracy.

Dotacja na otwarcie działalności PUP na otwarcie kancelarii notarialnej 2022: kwota funduszy

Dotacja na start 2022 z Urzędu Pracy jest w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy ustalane są w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jaka kwota dofinansowania będzie obowiązywać znajdziesz na stronie urzędu pracy w informacjach ogólnych. To waha się od 4 do 6 krotności średniego wynagrodzenia. Niestety nie ma jednolitej wartości pomocy w całym kraju. Każdy Powiatowy Urząd Pracy wykazuje się w tym zakresie dużą autonomią. Własna kancelaria notarialna może być sfinansowana obecnie do wysokość ok 33 900 zł (początek 2022 roku).

Jak otrzymać dotacje z urzędu pracy na otwarcie kancelarii notarialnej 2022: Wymagania

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania na założenie działalności z Urzędu Pracy należy spełnić pewne wymagania. Warunki uczestnictwa to, m.in:

 • po pierwsze, powinieneś być zarejestrowany w PUP (status bezrobotnego),
 • ponadto nie można prowadzić działalności gospodarczej przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku o dotację dla firmy,
 • nie możesz też być beneficjentem dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy. Generalnie PUP stoi na straży zasady, że beneficjent może otrzymać takie środki tylko raz w życiu,
 • ponadto nie zostaniesz ukarany za naruszenie obrotu gospodarczego,
 • Wreszcie, nie możesz przerwać szkolenia, stażu lub osobistego planu działania w urzędzie pracy bez własnej winy.

DOFINANSOWANIE URZĄD PRACY: JAK DŁUGO TRZEBA BYĆ BEZROBOTNYM

Od czerwca 2022 wchodzą w życie zmiany. Główna z nich związana jest z art. 106 ustawy z dnia 28/04/2022 o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Zmieniły się zapisy dotyczące przyznawania jednorazowego dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy. Zgodnie z nowymi przepisami bezrobotni, którzy nie wykonywali innej pracy zarobkowej w ciągu 3 miesięcy przed złożeniem wniosku, mogą ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności. Wszystkie osoby z krótszym stażem na bezrobociu nie kwalifikują się.

Na szczęście ponowna nowelizacja z początku 07/2022 przywróciła stan poprzedni, czyli zniosła obowiązkowy staż na bezrobociu.

DOTACJE PFRON na otwarcie kancelarii notarialnej

Dofinansowanie dla notariusza PFRON obejmuje wyższe progi kwotowe niż w przypadku pomocy dotacje na firmę PUP. Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalnie 15-krotność średniej pensji. Urzędy zazwyczaj przyznają dotacje na otwarcie kancelarii notarialnej dla osób niepełnosprawnych od 35 000 zł do 45 000 zł.

DOTACJE UNIJNE notariusz 2022

Fundusze UE na studio fotograficzne podzielone są ze względu na kategorie wiekowe uczestnika:

 • pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (program RPO),
 • a także dla osób przed 30 rokiem życia (POWER).

Dotacje unijne na otwarcie kancelarii notarialnej z ww. programów występują w każdym województwie. Cechą, która wyróżnia te pogramy na tle innych jest m.in. kwota pomocy.

Dofinansowanie UE na otwarcie kancelarii notarialnej składa się z 3 części:

 • po pierwsze jednorazowa dotacja na rozpoczęcie działalności dla Twojej firmy (do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • dalsze konsultacje i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, podatków itp.,
 • jest też wsparcie pomostowe, czyli niewielka miesięczna dotacja na koszty operacyjne (kwoty zwykle wahają się od 1000 zł do 2100 zł).

W ramach ubiegania się o środki w trakcie rekrutacji otrzymasz dodatkowe punkty m.in. za:

 • po pierwsze niskie kwalifikacje,
 • dodatkowo okres na bezrobociu (powyżej 12 miesięcy),
 • co więcej, stopień niepełnosprawności.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJE NA OTWARCIE KANCELARII NOTARIALNEJ 2022?

Przeznaczenie dotacji unijnej na założenie firmy w programie unijnym jest podobny jak w urzędzie pracy. Wskazanie sposobu przeznaczenia dofinansowania znajdziesz tutaj

NA CO DOFINANSOWANIE POMOSTOWE?

Ta comiesięczna dotacja na firmę może być wydana m.in.:

 • po pierwsze, na ubrania ochronne,
 • dodatkowo na towar do sprzedaży,
 • co więcej, składki ubezpieczenia społecznego,
 • na końcu nawet na tankowanie pojazdu.

a także wiele innych kosztów. Reasumując są to środki z przeznaczeniem na bieżące koszty firmy.

Dotacje LGD 2022: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Lokalne Grupy Działania to Instytucje zrzeszające lokalne organizacje oraz mieszkańców mniejszych gmin. Misją ich jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla

 • mieszkańców,
 • także przedsiębiorców,
 • dodatkowo rolnictwa
 • czy turystów.

Jednym z obszarów wsparcia jest właśnie przedsiębiorczość.

Kwoty funduszy UE na otwarcie kancelarii notarialnej są zdecydowanie wyższe niż wcześniej wymienione Dotacje możesz przeznaczyć na zakup nowych środków trwałych, a także prace remontowo-budowlane.

W przeciwieństwie do programu dofinansowanie PUP, LGD Dotacja nie musi być przeznaczona wyłącznie dla bezrobotnych. Dla wielu z Was jest to ogromna wartość dodana tej dotacji. Jednak zarejestrowani bezrobotni często mogą otrzymać dodatkowe punkty podczas procesu oceny.

LGD Dotacje: JAKIE KWOTY na otwarcie kancelarii notarialnej?

Dofinansowanie na otwarcie kancelarii notarialnej z LGD to całkiem spora suma na start. Kwoty dotacji wahają się od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję. Sam przyznasz, że za taką kwotę możesz otworzyć kancelarię notarialną.

Dotacja LGD na otwarcie kancelarii prawnej: KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gminy wiejskiej lub mniejszej gminy miejskiej możesz otrzymać na ten cel środki z Lokalnej Grupy Działania.

Dofinansowanie na kancelarię notarialną👉ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na otwarcie kancelarii prawnej, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na ▶youtube.com