Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2023

Czy planujesz założenie własnej działalności gospodarczej? Masz świetny pomysł? Sprawdzoną branżę, ale brakuje Ci środków, które pozwolą na start działalności gospodarczej.  Pamiętaj, że nie zawsze kredyty bankowe i własne oszczędności są najlepszym sposobem na sfinansowanie startupu. Dzisiaj opowiem Ci jakie można uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności w 2023. Przedstawię zarówno bezzwrotne dofinansowania jak i preferencyjną pożyczkę Wsparcie w Starcie.

Dofinansowanie PUP 2023

Dofinansowanie z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej to jedna z najpopularniejszych form finansowania startu firmy. Kierują się do niej osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Rozpoznawalność dofinansowania PUP jest bardzo duża i nie zdziwię się jeżeli słyszałeś o niej wcześniej.

Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania z Urzędu Pracy

Dofinansowanie z Urzędu Pracy jest w widełkach wartościowych. Zależą od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Na chwilę obecną są to kwoty między 4 a 6-krotnością przeciętnego wynagrodzenia.

Musisz pamiętać o tym, że każdy Urząd Pracy ma bardzo dużą autonomię w kreowaniu zapisów regulaminu i nie inaczej jest w przypadku maksymalnej kwoty.

Wysokość dofinansowania PUP 2023 zależy od decyzji dyrektora. To o jaką kwotę będziesz mógł się ubierać przy dotacji z urzędu pracy będzie ogłoszone w naborze.

Na chwilę obecną maksymalny pułap oscyluje w okolicach 37 000 zł. Niestety, w większości przypadków maksymalna kwota o jaką będziesz mógł się ubiegać pozostaje w przedziale 25 000 do 30 000 zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie PUP

Dotacje z Urzędu Pracy można w głównej mierze przeznaczyć na wydatki jednorazowe. Znajdziesz w tej kategorii na przykład

 • przede wszystkim maszyny,
 • także urządzenia,
 • wyposażenie
 • a nawet oprogramowanie.

Pewna część budżetu (z reguły do 10 proc.) może być tak że przeznaczona na podstawowe działania marketingowe. Z reguły dopuszczalne są te dotyczące stworzenia strony internetowej, zakupu wizytówek i ulotek.

Urząd Pracy pozwala na sfinansowanie towarów do handlu, czy materiałów do świadczenia usług. W zależności od Urzędu Pracy będzie to widełkach od 20 do 50 proc. kwoty dotacji. Powiatowy Urząd Pracy pozwoli Ci także sfinansować koszty doradztwa podatkowego księgowego czy prawnego (od 2 do 5 proc.)

Czego nie sfinansujesz poprzez dotacje z Urzędu Pracy dla bezrobotnych

Dofinansowanie z Urzędu Pracy 2023 nie pomoże pokryć ci środków związanych z bieżącymi kosztami takie jak:

 • obsługa księgowa,
 • ZUS
 • także bieżących wydatków na kampanie marketingowe typu Google ADS
 • czy opiekę agencji marketingowej.

Ile razy można wnioskować o dofinansowanie z Urzędu Pracy

Dotacja z Urzędu Pracy jest przyznawana tylko raz w życiu. Sama nazwa jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy wskazuje, że możesz otrzymać je tylko raz.

Natomiast jeżeli chodzi o liczbę składanych wniosków to mam dobrą informację. Z reguły do momentu aż nie uzyskasz dotacji z Urzędu Pracy możesz startować w kolejnych naborach. Bardzo rzadko Urzędy Pracy ograniczają możliwość złożenia wniosku o dotacje kolejny raz.

Dofinansowanie PFRON 2023

Kto może ubiegać się o dofinansowanie PFRON 2023? Dotacje dla osób niepełnosprawnych na założenie działalności gospodarczej dostępne dla wnioskodawców bez względu na stopień niepełnosprawności.

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych a dotacja z Urzędu Pracy

Dofinansowanie PFRON 2023 w swojej konstrukcji jest bardzo podobne do wcześniej omawianego dofinansowania PUP 2023.

Możesz sfinansować te same koszty co w przypadku dofinansowania dla osób bezrobotnych z Urzędu Pracy.

Maksymalna kwota dofinansowania PFRON

Maksymalna kwota jaką możesz uzyskać z dofinansowania dla osób niepełnosprawnych wynosi aż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Jest to zdecydowanie wyższa kwota niż ta, która obowiązuje w dotacjach PUP.

Na chwilę obecną możesz ubiegać się nawet o kwotę przekraczającą 90 000 zł. Natomiast pamiętaj, że Urzędy Pracy mogą decyzją dyrektora ogłaszać nabory na niższą kwotę dofinansowania dla osób niepełnosprawnych 2023.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych 2023

Wniosek o dotację PFRON 2023 składamy w Powiatowym Urzędzie Pracy tak samo jak dotacje dla osób bezrobotnych PUP

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności 2023

Dofinansowanie unijne na założenie działalności gospodarczej jest także powszechną formą, o której wiele osób słyszało.

Ile wynosi dotacja unijna na start firmy

Jest to ciekawe dofinansowanie ponieważ składa się z dwóch części.

Pierwsza z nich to jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości około 23 000 zł.

Dodatkową pomocą dla wnioskodawcy może być wsparcie pomostowe (tak zwana pomostówka). Jest ona wypłacana z reguły od 1 500 zł do nawet 2 500 zł.

Z jej pomocą możesz pokryć bieżące koszty,  których na przykład nie sfinansujesz z Urzędu Pracy. Mam na myśli m.in. ZUS, księgowość, reklama Google ADS itp.

Jak otrzymać dotacje UE na rozpoczęcie działalności 2023

Proces zdobycia dotacji unijnej na założenie działalności jest zdecydowanie dłuższy niż w przypadku dotacji z Urzędu Pracy.

Dotacje unijne 2023 rozpatrywane są w kilku etapach które łącznie trwają około trzech do czterech miesięcy.

Pierwszym etapem jest rekrutacja pisemna. Po zakwalifikowaniu twojego wniosku odbędziesz rozmowę z doradcą. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do programu rozpoczniesz od tygodnia do dwóch tygodni zajęcia merytoryczne, na których będziesz uczył się informacji na temat

 • prawa,
 • także marketingu,
 • przedsiębiorczości,
 • czy ekonomii.

Zwieńczeniem zajęć będzie napisanie przez ciebie dużego biznesplanu w którym wskażesz swoje przygotowanie motywy do podjęcia działalności gospodarczej motywy dotyczące wyboru branży opis kosztów kwalifikowanych z dokładnym uzasadnieniem dotyczącym parametrów a także prognozy finansowe czy analizę swat.

Dla kogo dotacje unijne na start firmy

Dotacje unijne na start firmy są raczej przeznaczone dla działalności, które w pierwszych  6 -12 miesiącach będą miały więcej kosztów bieżących.

Dobrze przeanalizuj swoje potrzeby inwestycyjne zanim rozpoczniesz proces rekrutacji.

Racjonalnym jest zweryfikować dostępne środki z innych źródeł, co pozwoli ci na wybór optymalnego rozwiązania dla twojej firmy.

Dotacje LGD, czyli rozwój obszarów wiejskich 2023

Kolejnym dofinansowaniem, o które możesz się ubiegać będą LGD Dotacje 2023. To skrót od Lokalne Grupy Działania.

Dofinansowanie LGD jest dostępne z reguły dla mieszkańców miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Uwaga !

Nie mówię tutaj o gminach tylko miejscowościach. To bardzo duża różnica.

Jedną z osi priorytetowych LGD jest wspieranie przedsiębiorczości i rozwój firm na obszarach wiejskich.

Dofinansowanie dla pracujących 2023

To jedyna forma pozyskania dofinansowania dla pracujących jaką możesz obecnie spotkać ze wszystkich innych programów. Oczywiście, osoby bezrobotne i bierne zawodowo także mogą ubiegać się o to finansowanie.

Dotacja LGD ile otrzymam pieniędzy

Dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania znajduje się w pewnych widełkach kwotowych. Na chwilę obecną są to wartości  między 50 000 a 100 000 zł. To o jaką kwotę będziesz mógł ubiegać się w naborze znajdziesz w ogłoszeniu dotyczącym dofinansowania LGD

LGD dotacja Co mogę kupić

Dotacja LGD kładzie nacisk na realizację wydatków jednorazowych. W związku z tym, możesz sfinansować m.in.:

 • prace remontowo-budowlane,
 • także zakup urządzeń, maszyn, czy wyposażenia,
 • oprogramowania,
 • w uzasadnionych przypadkach samochód osobowy (z co najmniej ośmioma miejscami) lub samochody dostawcze (bez ograniczeń liczby miejsc),
 • na koniec możesz kupować także licencje i patenty.

Ile będziesz czekał na pieniądze z dofinansowania LGD

Ta jedyna dotacja dla osób pracujących (także bezrobotnych) jest oceniana dwu etapowo.

Pierwszy etap jest lokalny – odbywa się w LGD. Weryfikacja wniosków o dofinansowanie z LGD trwa z reguły do 2 miesięcy.

Następnie wnioski, które zostały zakwalifikowane przekazywane są do Urzędu Marszałkowskiego. Ocena trwa z reguły powyżej 4 miesięcy. Możesz sobie założyć, że ogólny okres oczekiwania na dofinansowanie LGD wynosi od 6 do 9 miesięcy. Przerabiałem także skrajne przypadki, gdzie klient czekał aż 12 miesięcy na rozpatrywanie wniosku.

Wsparcie w starcie: czyli preferencyjna pożyczka na założenie działalności gospodarczej

Z reguły wnioski o preferencyjną pożyczkę składają osoby, które mają w planach założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Kluczowym wyróżnikiem tej dotacji jest możliwość ubiegania się sfinansowanie spółki cywilnej, czego nie znajdziesz w innych dotacjach.

Wsparcie w starcie: ponad 120 000 na założenie firmy

Warunki pożyczki Wsparcie w starcie są wręcz ekstremalnie konkurencyjne w porównaniu z oferowanymi kredytami komercyjnymi.

Wartość pożyczki Wsparcie w starcie wynieść może do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie pozwala CI to na zawnioskowanie o ok 120 tys. zł.)

Co więcej, okres spłaty jest także bardzo preferencyjny. Może wynieść nawet 84 miesiące.

Dodatkowo, oprócz wydłużonego terminu zwrotu środków masz prawo o zawnioskowanie o karencję w spłacie rat kapitałowych. Wynosi ona maksymalnie do 12 miesięcy. W trakcie trwania karencji ponosisz koszt jedynie odsetek od pożyczki.

Na koniec najważniejsza kwestia – to stałe oprocentowanie. W zależności od sytuacji i planów dotyczących działalności wynosi:

 • 0,68 proc. (1/10 stopy redyskontowej weksli) na czas trwania pożyczki dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z integracją lub rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych
 • oraz 1,7 proc.  (1/4 stopy redyskontowej) dla pozostałych osób, którym przysługuje pożyczka.

Operatorzy nie pobierają żadnych opłat i prowizji za złożenie wniosku.

Nie wymagany jest także wkład własny w inwestycji. Udział pojedynczej pożyczki w koszcie realizowanego projektu może sięgać nawet 100% jego wartości.

Jak wybrać odpowiednie dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2023

Wybór optymalnego dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2023 jest złożonym procesem, który wymaga szczegółowej wiedzy z zakresu wszystkich form preferencyjnego finansowania startu firm. Dokładnie przeanalizuj swój pomysł pod katem m.in.:

 • sytuacji życiowej i zawodowej,
 • niezbędnych nakładów na start Twojej firmy,
 • lokalizacji, w której będziesz prowadziła / prowadził działalność gospodarczą.

Oczywiście jeżeli masz problem z analizą kryteriów dotyczących wyboru najlepszego dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2023 możesz zgłosić się do mnie.

Zawodowo zajmuje się spełnianiem marzeń moich klientów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej poprzez zdobycie preferencyjnych form finansowania, takich jak dotacje czy pożyczki.

Dokładnie przeanalizuję Twoje potrzeby pod kątem sytuacji życiowej, zawodowej, a także rodzaju wydatków inwestycyjnych potrzebnych na start działalności gospodarczej.

Pomogę Ci wybrać odpowiednie dofinansowanie, a następnie pomogę otrzymać fundusze na start

Pomagam setkom osób rocznie.

Opinie na temat jakości moich usług znajdziesz tutaj.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ 👉 UZYSKAJ Dofinansowanie NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com