Dofinansowanie na założenie serwisu klimatyzacji 2022

Idzie lato, każdy prędzej czy później będzie szukał chłodnego miejsca na przeczekanie upałów. To pora roku, w której najczęściej przypominamy sobie o klimatyzacji. Rosnący popyt na usługi serwisu i montażu klimatyzacji sprawia, że tą branżą interesuje się coraz więcej osób od strony inwestycji. W każdym mieście są dziesiątki firm instalujących klimatyzatory. Jeżeli Ty także zastanawiasz się jak otrzymać dofinansowanie na założenie serwisu klimatyzacji 2022 ten wpis jest dla Ciebie. Wskażę skąd wziąć brakujące funduszy na drogie wyposażenie? Dowiedz się jak uzyskać dotacje na otworzenie firmy 2022.

Jak otworzyć założenie serwisu klimatyzacji?

Montaż klimatyzatorów stał się standardem nie tylko w obiektach usługowych i handlowych, ale także w domach prywatnych. Decydując się na instalację klimatyzatora w swoim domu, należy wiedzieć, jakie wymagania musi spełnić instalator i jakich kwalifikacji potrzebuje.

Jednak wysoki popyt nie oznacza, że ​​Twój start w branży usług klimatyzacyjnych zakończy się sukcesem w najbliższej przyszłości. Proces pozyskiwania finansowania nie jest łatwy – ale bez wystarczającego finansowania początkowego Twoja firma nie będzie miała zasobów potrzebnych do skutecznego działania.

Kapitał na start to nie jedyny wymóg w tej branży.

Użytkowanie i montaż systemu klimatyzacji należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ochrona środowiska jest wymogiem, a branża klimatyzacyjna ma w tym zakresie jeszcze wiele do zrobienia. Polityką UE to ciągłe ograniczanie emisji do atmosfery szkodliwych gazów, takich jak substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane, zwane gazami F, które przyczyniają się do tzw. efektu cieplarnianego. Kwestia ta została ujęta w ustawie ODS z dnia 15 maja 2015 r. w celu dostosowania polskiego ustawodawstwa do przepisów UE.

Należy jednak pamiętać, że zarówno użytkowanie, jak i montaż klimatyzatorów muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. Ochrona środowiska jest już wymogiem i obowiązkiem wielu firm.

Montaż i założenie serwisu klimatyzacji: uprawnienia

Urząd Dozoru Technicznego, jako jednostka certyfikująca dla przedsiębiorców, wydaje przedsiębiorcom certyfikaty zgodnie z wymaganiami  ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Działalność na rzecz osób trzecich polegająca na konserwacji, naprawie, serwisowaniu albo likwidacji m.in. serwisu klimatyzacji wymaga uzyskania certyfikatu na urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne.

Uzyskanie pozwoleń trwa z reguły do 2 miesięcy.

Dzięki tym kursom możesz zdobyć teoretyczne podstawy potrzebne do pracy w dziedzinie hydrauliki. Jednak najwięcej możesz nauczyć się od starszych kolegów. Ich doświadczenie w tej branży jest bezcenne.

Serwis i montaż klimatyzacji: sezonowość

Sezon na serwis i montaż klimatyzacji trwa do 5 miesięcy. Dlatego ten czas musi być starannie zaplanowany i poprzedzony promocjami. Zaangażuj wszystkie możliwe kanały. Od reklam ulotek, codziennych i branżowych wiadomości, ogłoszeń nadawanych, a nawet reklam faksowych i bezpośrednich wyszukiwań klientów (firmy wizytowe).

Inną opcją jest skupienie się na klientach przemysłowych. Są to zazwyczaj duże firmy produkcyjne o znacznie wyższych wymaganiach. Zazwyczaj jednocześnie uruchamiają instalację wentylacyjną, co wymaga specjalnych uprawnień projektowych.

Skupienie się na dużych firmach może zwielokrotnić Twoje zyski, ponieważ firmy te skupiają się przede wszystkim na jakości. Dodatkowo zapewniają przychody przez cały rok. Nie zapomnij, że stawiają także wyższe wymagania.

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY Na założenie serwisu klimatyzacji 2022

PUP (czyli Powiatowe Urzędy Pracy) rozpisują nabory na dofinansowanie dla bezrobotnych osób w następujących w 3 kategoriach wiekowych. W programach finansowanych ze środków unijnych

 • POWER (osoby poniżej 30 r.ż),
 • a także RPO (dla Wnioskodawców powyżej 30 r. ż).

Dostępne są także środki w ramach Funduszu Pracy kierowane są do osób bez grup wiekowych.

Dotacja PUP na założenie serwisu klimatyzacji 2022: kwota dotacji

Dotacja na start 2022 z Urzędu Pracy jest w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy ustalane są w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jaka kwota dofinansowania będzie obowiązywać znajdziesz na stronie urzędu pracy w informacjach ogólnych. Waha się ona pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty. Niestety, ale nie ma jednej ujednoliconej wartość pomocy dla całego kraju. Powiatowe Urzędu Pracy wykazują dużą autonomię w tym zakresie. Własna założenie serwisu klimatyzacji może być sfinansowana obecnie do wysokość ok 36 000 zł (początek II kwartału 2022 roku).

Jak otrzymać dotacje z urzędu pracy na założenie serwisu klimatyzacji 2022: Wymagania

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania na założenie działalności z Urzędu Pracy należy spełnić pewne wymagania. Po pierwsze, należy mieć status bezrobotnego zarejestrowany w PUP. Nie można również prowadzić działalności gospodarczej (wpisać CEIDG) przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku o dotację dla firmy. Nie możesz też być beneficjentem dotacji z PUP. Generalnie Urząd wyznaje zasadę, że beneficjent może otrzymać takie środki tylko raz w życiu. Ponadto nie zostaniesz ukarany za naruszenie zasad prowadzenia działalności biznesowej. Wreszcie, nie możesz bez własnej winy przerwać swojego szkolenia, stażu lub osobistego planu działania w urzędzie pracy. Powiatowe Urzędy Pracy od niedawna (06/2022) wprowadziły obowiązkowy okres pozostawania bez pracy zarobkowej – 3 miesiące.

DOTACJE PFRON na założenie serwisu klimatyzacji

Dofinansowanie dla serwisanta PFRON obejmuje wyższe progi kwotowe niż w przypadku pomocy dotacje na firmę PUP. Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalnie 15-krotność średniej pensji. Urzędy zazwyczaj przyznają dotacje na założenie serwisu klimatyzacji dla osób niepełnosprawnych od 35 000 zł do 45 000 zł.

DOTACJE UNIJNE serwis klimatyzacji 2022

Fundusze UE na studio fotograficzne podzielone są ze względu na kategorie wiekowe uczestnika:

 • pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (program RPO),
 • a także dla osób przed 30 rokiem życia (POWER).

Dotacje unijne na założenie serwisu klimatyzacji z ww. programów występują w każdym województwie. Cechą, która wyróżnia te pogramy na tle innych jest m.in. kwota pomocy.

Dofinansowanie UE na założenie serwisu klimatyzacji składa się z 3 części.

Po pierwsze jednorazowa dotacja na założenie działalności (do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce) na rozpoczęcie działalności Twojej firmy. Następnie doradztwo i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, podatków itp. Są też pomostówki, czyli miesięczna dotacja na koszty eksploatacji (kwoty zwykle wahają się od 1000 zł do 2100 zł).

W ramach ubiegania się o środki w trakcie rekrutacji otrzymasz dodatkowe punkty m.in. za:

 • po pierwsze niskie kwalifikacje,
 • dodatkowo okres na bezrobociu (powyżej 12 miesięcy),
 • co więcej, stopień niepełnosprawności.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJE NA ZAŁOŻENIE SERWISU KLIMATYZACJI 2022?

Koszty kwalifikowalne dotacji na start firmy w programie unijnym są podobne do tych z Urzędu Pracy. Wskazanie sposobu przeznaczenia dofinansowania znajdziesz tutaj

Dotacje Unijne: A co z pomostówką?

Comiesięczne dotacje dla firm mogą być przeznaczone przede wszystkim na odzież ochronną. Co ważniejsze, na zakup części zużywających się, składek na ubezpieczenie społeczne, a nawet paliwa do samochodu.

Środki te służą do pokrywania bieżących kosztów firmy.

Dotacje LGD 2022: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Lokalne Grupy Działania to Instytucje zrzeszające lokalne organizacje oraz mieszkańców mniejszych gmin. Misją ich jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla

 • mieszkańców,
 • także przedsiębiorców,
 • dodatkowo rolnictwa
 • czy turystów.

Jednym z obszarów wsparcia jest przedsiębiorczość.

W przeciwieństwie do programu dotacja z urzędu pracy, nie musisz być bezrobotny. Dla wielu z Was jest to ogromna wartość dodana tej dotacji. Pamiętajcie, że zdarza się, że zarejestrowani bezrobotni często mogą zdobyć dodatkowe punkty podczas procesu oceny

LGD Dotacje: JAKIE KWOTY na założenie serwisu klimatyzacji?

Dofinansowanie na założenie serwisu klimatyzacji z LGD to całkiem spora suma na start. Kwoty dotacji wahają się w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję. Sam przyznasz, że za taką kwotę możesz rozpocząć usługi hydrauliczne.

Dotacja LGD na założenie serwisu klimatyzacji: KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania otrzymasz jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą w gminie wiejskiej lub mniejszej gminie miejskiej. Kryterium wielkości miejscowości wynosi maksymalnie 20 tys. mieszkańców. Ważne, że musisz posiadać także zameldowanie w tego typu miejscowości.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na start firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com