Dotacje na firmę montującą fotowoltaikę 2023

Planujesz założyć firmę montującą fotowoltaikę? Znasz przyszłych klientów, posiadasz umiejętności i uprawnienia, ale brak Ci funduszy na drogi sprzęt? Dziś pokażę gdzie i jakie dotacje na start firmy możesz pozyskać.  Jeżeli Ty także zastanawiasz się jak otrzymać dotacje na firmę montującą fotowoltaikę 2023 ten wpis jest dla Ciebie. Wskażę skąd wziąć brakujące funduszy na drogie wyposażenie pod montaż OZE? Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie na otworzenie firmy zajmującej się fotowoltaiką 2023.

Jak otworzyć firmę OZE?

Montaż paneli PV może wykonywać osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Instalacje fotowoltaiczne wykonuje monter paneli słonecznych z uprawnienia SEP (Typ D oraz E). Pamiętaj, że o przedstawienie uprawnień może poprosić Cię każdy klient.

Czasami na postawienie we własnym zakresie instalacji PV decydują się  inwestorzy indywidualni. Brak odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia bardzo często prowadzi do poważnych zagrożeń dla zdrowia i życia.

Fotowoltaika w Polsce: perspektywy na kolejne lata

Ostatnie lata to systematyczna poprawa Polski na drodze do bardziej zielonej energetyki. Branża stoi przed trudnymi czasami, zwłaszcza że wymaga znacznych inwestycji w sieci dystrybucyjne. W ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy dynamiczny wzrost liczby i mocy instalacji podłączonych do sieci dystrybucyjnej, trend, który jest szczególnie wyraźny. Momentem przełomowym był 2019.

Do końca 2021 r. liczba wszystkich mikrourządzeń przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD wyniesie blisko 854 tys. sztuk. To prawie dwa razy więcej niż wszystkie małe urządzenia podłączone w poprzednich latach.

Ostatnich kilka lat jest ogromnym postępem, jaki poczyniono w dziecinie transformacji w Polsce. Instalacje OZE w samym 2021 roku stanowiły już 30,3 proc. zainstalowanych mocy. Pieczę w alternatywnych źródłach energii w Polsce stanowi głównie energetyka wiatrowa oraz fotowoltaika.

Rekordowe ceny węgla, gazu ziemnego i dwutlenku węgla oraz drastycznie rosnące ceny energii elektrycznej wywołują panikę wśród polityków, konsumentów energii i agencji odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

Stan jest spowodowany m.in. sytuacją na rynku surowców energetycznych. Coraz bardziej stają się odczuwalne konsekwencje odkładania niezbędnych decyzji modernizacyjnych.

Wojna i wywołany nią kryzys energetyczny spowodowały, że coraz więcej państw zamierza przyspieszyć rozwój OZE. Chęci w naszym kraju do inwestycji w Odnawialne Źródła Energii są ogromne. Niestety, ale hamulcem zmian pozostają niedoinwestowane sieci elektroenergetyczne, a także ograniczenia natury prawnej.

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY firmę OZE 2023

PUP (czyli Powiatowe Urzędy Pracy) rozpisują nabory na dofinansowanie dla bezrobotnych osób w następujących w 3 kategoriach wiekowych:

 • po pierwsze, młodych (do 29 roku życia) – z  programu POWER,,
 • dodatkowo powyżej 29 roku życia – z programu RPO,
 • także bez limitu wieku – środki z Funduszu Pracy.

Dotacja PUP na firmę montującą fotowoltaikę 2023: kwota dotacji

Dotacja na start 2023 z Urzędu Pracy jest w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy ustalane są w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jaka kwota dofinansowania będzie obowiązywać znajdziesz na stronie urzędu pracy w informacjach ogólnych. Waha się ona pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty. Niestety, ale nie ma jednej ujednoliconej wartość pomocy dla całego kraju. Powiatowe Urzędu Pracy wykazują dużą autonomię w tym zakresie. Własna firma zajmująca się fotowoltaiką może być sfinansowana obecnie do wysokość ok 40 000 zł (kwiecień 2023 roku).

Jak otrzymać dotacje z urzędu pracy na firmę montującą fotowoltaikę 2023: Wymagania

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania na założenie działalności z Urzędu Pracy należy spełnić pewne wymagania. Warunki uczestnictwa to, m.in:

 • po pierwsze status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy,
 • co więcej nie można prowadzić działalności (wpis do CEIDG) przez okres co najmniej roku przed złożeniem wniosku o dotacje na firmę,
 • dodatkowo, nie jesteś beneficjentem dofinansowania z PUP. Urzędy Pracy wyznają zasadę, że beneficjent może otrzymać takie dofinansowanie raz w życiu,
 • dodatkowo nie jesteś karany za przestępstwa gospodarcze,
 • na koniec nie możesz odstąpić  z własnej winy szkoleń, stażu, realizacji indywidualnego planu działania z Urzędu Pracy.

PUP z reguły nie wskazują minimalnego okresu, przez który musisz być bez pracy przed złożeniem wniosku. Jednak nie jest to reguła, ponieważ w niektórych placówkach może taki wymóg się pojawić.

DOTACJE PFRON na firmę zajmującą się montażem instalacji PV

Dofinansowanie na firmę OZE z PFRON obejmuje wyższe progi kwotowe niż w przypadku pomocy dotacje na założenie firmy PUP. Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalnie 15-krotność średniej pensji. Urzędy zazwyczaj przyznają dotacje na firmę zakładającą fotowoltaikę dla osób niepełnosprawnych od 25 000 zł do 35 000 zł.

DOTACJE UNIJNE firma zakładająca instalacje PV 2023

Fundusze UE na firmę OZE podzielone są ze względu na kategorie wiekowe uczestnika:

 • pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (program RPO),
 • a także dla osób przed 30 rokiem życia (POWER).

Dotacje unijne na firmę OZE z ww. programów występują w każdym województwie. Cechą, która wyróżnia te pogramy na tle innych jest m.in. kwota pomocy.

Dofinansowanie UE na firmę zakładającą fotowoltaikę składa się z:

 • po pierwsze jednorazowe dofinansowanie na start Twojej firmy (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • dalej doradztwo i szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, podatkach itp.,
 • a także, pomostówki, czyli comiesięcznej mini dotacji na koszty bieżące (kwota przeważnie oscyluje od 1000 do 2100 zł).

W ramach ubiegania się o środki w trakcie rekrutacji otrzymasz dodatkowe punkty m.in. za:

 • po pierwsze niskie kwalifikacje,
 • dodatkowo okres na bezrobociu (powyżej 12 miesięcy),
 • co więcej, stopień niepełnosprawności.

PIENIĄDZE NA START z unii na firmę montującą panele fotowoltaiczne 2023: JAKIE WSPARCIE?

Dotacja z Unii to m.in. :

 • po pierwsze, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności  z reguły  23 050,00,
 • także , pomostówka (przeważnie od 1 000 do 2 500 zł netto przez 6 -12miesięcy),
 • na sam koniec, konsultacje i zajęcia dydaktyczne.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJE NA FIRMĘ MONTUJĄCĄ FOTOWOLTAIKĘ 2023?

Koszty kwalifikowalne dofinansowania na założenie firmy w programie unijnym są podobne do tych z Urzędu Pracy. Wskazanie sposobu przeznaczenia dofinansowania znajdziesz tutaj

NA CO DOFINANSOWANIE POMOSTOWE?

Ta comiesięczna dotacja na firmę może być wydana m.in.:

 • po pierwsze, na ubrania ochronne,
 • dodatkowo na towar do sprzedaży,
 • co więcej, składki ubezpieczenia społecznego,
 • na końcu nawet na tankowanie pojazdu.

a także wiele innych kosztów. Reasumując są to środki z przeznaczeniem na bieżące koszty firmy.

Dotacje LGD 2023: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Lokalne Grupy Działania to Instytucje zrzeszające lokalne organizacje oraz mieszkańców mniejszych gmin. Misją ich jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla

 • przede wszystkim, mieszkańców,
 • także przedsiębiorców,
 • co więcej rolnictwa
 • czy turystów.

Jednym z obszarów wsparcia jest właśnie przedsiębiorczość.

Kwoty funduszy UE na firmę montującą fotowoltaikę oscylują w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dotacje możesz przeznaczyć na zakup nowych środków trwałych, a także prace remontowo-budowlane. Można także sfinansować nowy samochód dostawczy.

W odróżnieniu od programu dofinansowanie z Urzędu Pracy nie musisz być osobą bezrobotną. Co dla wielu z Was jest dużą wartością dodana tej dotacji. Jednak bardzo często osoby bezrobotne zarejestrowane mogą liczyć na dodatkowe punkty w trakcie procesu oceny.

Dotacja LGD na firmę montującą OZE: KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gminy wiejskiej lub mniejszej gminy miejskiej możesz otrzymać na ten cel środki z Lokalnej Grupy Działania.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ ? UZYSKAJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na start firmy OZE, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com