Dotacje na otwarcie firmy 2024 dla pracujących

Czy dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej są dostępne tylko dla osób bezrobotnych? Czy osoby pracujące na etacie nie mają szans na pozyskanie takiej dotacji? Otóż nie! Dzisiaj przedstawię, jakie Dotacje na otwarcie firmy 2024 dla pracujących.

Niektóre programy oferują wsparcie finansowe także dla osób zatrudnionych na etacie, umożliwiając im rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Przykłady takich dotacji i warunków, jakie trzeba spełnić, znajdziesz poniżej.

Jak znaleźć Dotacje na otwarcie firmy dla pracujących?

Dotacja na start firmy 2024 dla pracujących jest oferowana przez Lokalne Grupy Działania (LGD). Te instytucje mają na celu wspieranie rozwoju terenów wiejskich.

Obszarem wsparcia Lokalnych Grup Działania są miejscowości do 20 000 mieszkańców. Nie myl miejscowości z gminami! Pracujący mogą starać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej jeżeli są zameldowane (nawet tymczasowo) w takiej miejscowości.

Warto podkreślić także, że w przypadku działalności stacjonarnych punkt obsługi klienta musi mieścić się także w miejscowości objętej oddziaływaniem LGD.

Kiedy można starać się o Dotacje na otwarcie firmy 2024 dla pracujących?

Nabory ogłaszane przez Lokalne Grupy Działania odbywają się z reguły według ustalonego wcześniej harmonogramu. Jednak w przypadku dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie liczyć na regularność. Z reguły możliwość składania wniosków o Dotacje na otwarcie firmy 2024 dla pracujących odbywają się raz na rok, w skrajnych przypadkach nawet raz na dwa lata.

W związku z tym warto na bieżąco śledzić ogłoszenia Lokalnych Grup Działania (LGD) dotyczące naborów na dotacje.

LGD zwykle publikują takie informacje co najmniej dwa tygodnie przed startem naboru.

Gdy nabór się rozpocznie, otrzymasz minimum dwa tygodnie na zgromadzenie niezbędnych dokumentów do aplikacji o dotację na otwarcie firmy dla osób pracujących.

Jak zdobyć Dotacje na otwarcie firmy 2024 dla pracujących

Każda Lokalna Grupa Działania (LGD) stosuje własne kryteria selekcji wniosków.

W zależności od ustalonych priorytetów, Lokalne Grupy Działania (LGD) przyznają punkty za spełnienie określonych kryteriów. Często oceniane są innowacyjność i ekologiczność projektu, a także, w niektórych przypadkach, założenie działalności w wybranych sektorach. Preferowane branże to zazwyczaj turystyka, gastronomia oraz te, które wykorzystują produkty rolne.

Dotacje dla nowych firm 2024: co kupisz

Dotacja na otwarcie firmy dla osób pracujących dostaniesz na szereg kosztów kwalifikowanych. Przede wszystkim możesz kupić nowe wyposażenie (w postaci maszyn urządzeń), w uzasadnionych przypadkach środki transportu, a także licencje i oprogramowanie. Dodatkowo prace remontowo budowane także będą finansowane z dofinansowania dla osób pracujących.

Dotacje na otwarcie firmy dla pracujących: maksymalna kwota dofinansowania

Dofinansowania na założenie działalności dla osób pracujących przyznawane są w pewnych widełkach wartościowych.

W 2023 wahały się w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję.

Od 2024 wprowadzone zostają zmiany. Kwota dofinansowania LGD ma wynosić do 150 000 zł. Jednak nie sfinansuje więcej niż 65 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Jeżeli LGD ogłosi w naborze kwotę dla przykładu 75 000 zł to każda osoba bez względu na miejsce rankingowe otrzyma właśnie takie dofinansowanie na otwarcie firmy dla osób pracujących.

Dotacje na otwarcie firmy dla pracujących: czy musisz rezygnować z pracy

Dofinansowanie na otwarcie firmy dla osób pracujących 2024 nie będzie wymagało rezygnacji ze stałego zatrudnienia. Natomiast musisz pamiętać, że aby miejsce pracy zaliczyło w programie należy podlegać pełnym ubezpieczeniom ZUS jako przedsiębiorca.

Bezzwrotna dotacja na otwarcie firmy dla osób pracujących: czego nie sfinansujesz

LGD dotacje dla osób pracujących na otwarcie firmy 2024 nie pozwolą ci na sfinansowanie kosztów bieżących i używanych środków trwałych.

Dotacje na otwarcie firmy dla pracujących: jak długo należy prowadzić firmę

Przy dotacji na otwarcie firmy dla osób pracujących, wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej to dwa lata, liczony od daty otrzymania ostatniej transzy wsparcia.

Zazwyczaj od chwili podpisania umowy i założenia działalności do momentu rozliczenia projektu mija od 2,5 do 3 lat.

Czy Dofinansowanie na otwarcie firmy dla osób pracujących jest bezzwrotne

Jeśli spełnisz wszystkie wymagania dotacji, w tym pokryjesz koszty kwalifikowalne wskazane w biznesplanie i będziesz prowadził firmę przez okres określony w umowie, dotacja na założenie działalności gospodarczej dla osób pracujących będzie bezzwrotna.

czy to wszystkie rozwiązania dla osób pracujących?

Nie, od 2024 jest jeszcze 1 rozwiązanie.

Pożyczka na otwarcie firmy dla pracujących: kto może uzyskać

  • osoby bezrobotne,
  • osoby niepracujące, które poszukują pracy,
  • studenci ostatniego roku studiów bez zatrudnienia,
  • opiekunowie osób z niepełnosprawnością poszukujący pracy,
  • osoby poszukujące pracy, które w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku o pożyczkę uzyskiwały średniomiesięczne wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zasiłek lub inne świadczenie z Funduszu Pracy, lub inny przychód nieprzekraczający przeciętnego wynagrodzenia.

W tej grupie po raz pierwszy uwzględniono również osoby pracujące.

Pożyczka na otwarcie firmy dla pracujących: najlepsze warunki 

Program „Wsparcie w Starcie 2024” zapewnia atrakcyjne warunki finansowe dla osób zakładających własną działalność gospodarczą.

Planując ubieganie się o pożyczkę na otwarcie działalności gospodarczej dla osób pracujących, możesz liczyć na następujące warunki:

  • przede wszystkim, oprocentowanie poniżej 1,50% (aktualny stan),
  • także stałe oprocentowanie na cały okres trwania pożyczki,
  • co więcej, możliwość rozłożenia spłaty pożyczki na okres do 7 lat,
  • na koniec opcja uzyskania okresu karencji w spłacie, trwającego do pierwszych 12 miesięcy.

Ile można otrzymać pożyczki otwarcie działalności dla pracujących

Rozważasz, jak wysoka może być pożyczka na start z możliwością częściowego umorzenia? Kwota ta uzależniona jest od średniego wynagrodzenia w gospodarce i może osiągnąć wartość do dwudziestokrotności tej kwoty. Obecnie masz możliwość ubiegania się o preferencyjną pożyczkę na start prawie 163 000 zł.

Jak otrzymać Dotacje na otwarcie firmy 2024 dla pracujących? ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ  

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2024, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com