Jak uzyskać dotacje na otwarcie firmy w 2023

Zastanawiacie się, czy można jeszcze założyć firmę z dofinansowaniem? Jeśli tak, to jak założyć firmę bez pieniędzy? Co jeszcze można sfinansować? Wnioski o dotacje na otwarcie firmy, są jeszcze dostępne w 2023 r. Czasu do  końca roku zostało niewiele, więc zacznij planować swoją firmę już teraz. Im bliżej końca roku, tym mniej środków na dofinansowanie na założenie działalności zostanie. Ten wpis wyjaśnia, jak uzyskać dotacje na otwarcie firmy w 2023?

Gdzie szukać dofinansowania na start firmy

Możliwości jest wiele i nie wypada zaczynać bez finansowania. Niestety, nie każdy ma wiedzę i wie gdzie i jak szukać informacji o naborach o Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2023. Pomogę Wam, zobacz jakie możliwości czekają:

Dofinansowanie PUP: kasa z urzędów pracy

Dofinansowanie oferowane jest przez urzędu pracy – powiatowe lub miejskiej w zależności od Twojej lokalizacji. Ważnym warunkiem jest posiadanie meldunku na obszarze, w którym będzie ubiegał się o wsparcie. Informacje o naborze znajdziesz zarówno na stronie PUP. Możesz także skontaktować się osobiście w placówce w tym celu. Nabory o dotacje na założenie działalności organizowane są w trybie konkursowym lub ciągłym.

Na co i ile można dostać dofinansowania na firmę̨ z urzędu pracy?

Dotacja na start 2023 z Urzędu Pracy jest w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy ustalane są w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jaka kwota dofinansowania będzie obowiązywać znajdziesz na stronie urzędu pracy w informacjach ogólnych. Waha się ona pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty.

Tutaj obowiązuje zasada „każdy Urząd Pracy ma swoją politykę”.

Urzędy Pracy często wprowadzają pewne progi procentowe w jakich dane wydatki muszą się zmieścić. Z reguły ograniczenia te dotyczą:

 • przede wszystkim marketingu i promocji (z reguły między 10-30 proc. kwoty dofinansowania),
 • dodatkowo towary i materiały (między 20-50 proc. kwoty dotacji),
 • także konsultacje m.in. prawne (do 10 proc. kwoty dofinansowania).

Z reguły Urzędy Pracy wskazują, aby środki były przeznaczone na zakup nowych przedmiotów. W niektórych wyjątkach po wskazaniu racjonalnego uzasadnienia mogą zgodzić się na zakup używanego środka trwałego.

Z omawianej dotacji bez ograniczeń można kupić aktywa trwałe takie jak:

 • urządzenia,
 • maszyny,
 • oprogramowanie,
 • środki transportu z uwzględnieniem wytycznych danego Urzędu Pracy (jak wspomniałem nie każdy zezwala na takie wydatki).

Wypełnij i złóż̇ wniosek o dotacje na otwarcie firmy z urzędu pracy i poczekaj na decyzję

Ubiegając się o dofinansowanie PUP trzeba spełniać wymogi, m.in:

 • przede wszystkim, być zarejestrowanym bezrobotnym w urzędzie,
 • co więcej, nie można mieć działalności gospodarczej minimum rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z PUP(jeżeli miałeś działalność sprawdź swój wpis do CEIDG),
 • także, nie możesz być beneficjentem z programu dotacje na otwarcie firmy z Urzędu Pracy lub pożyczki na preferencyjnych warunkach na rozpoczęcie działalności,
 • dodatkowo, nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • następnie, nie możesz odmówić przyjęcia pracy albo innej formy pomocy wskazanej przez PUP (oczywiście bez podania uzasadnionej przyczyny),
 • na koniec nie możesz przerwać z własnej winy m.in. szkoleń, stażu, realizacji IDP (indywidualnego planu działania) z Urzędu Pracy.

DOFINANSOWANIE PFRON: AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Po pierwsze konieczne jest wyjaśnienie kwestii związanych ze stopniem niepełnosprawności. Zainteresowane osoby często pytają, jaki poziom potrzebujemy, aby ubiegać się o dofinansowanie na start-up?  Nie ma żadnego minimum w tej kwestii. Dotacja PFRON jest na wyciagnięcie ręki jeżeli posiadasz jakikolwiek status osoby niepełnosprawnej.

DOFINANSOWANIE PFRON: WIELE PODOBIEŃSTW?

Dotacja PFRON dla osób niepełnosprawnych dofinansowanie z Urzędu Pracy

dotacje na otwarcie firmy DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH: ILE otrzymasz pomocy?

Dofinansowanie PFRON umożliwia staranie się o jedno z największych funduszy na założenie działalności. Jest zdecydowanie wyższe niż tradycyjne dotacje z Urzędu Pracy.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi aż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Dotacje unijne na własny biznes

Dofinansowania unijne na założenie działalności gospodarczej 2023 możemy podzielić ze względu na wiek przyszłych wnioskodawców:

 • po pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (RPO),
 • oraz dla osób przed 30 rokiem życia (POWER).

Dofinansowanie unijne na założenie działalności z ww. programów występuje w każdym województwie. Nabory odbywają się w różnych terminach.

Jak uzyskać dotacje na otwarcie firmy w 2023: Fundusze unijne na otwarcie firmy

Dotacje unijne 2023 na start firmy składa się z 3 części:

 • po pierwsze jednorazowej dotacji na założenie działalności (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • dodatkowo doradztwa i szkolenia z zakresu podejmowania działalności gospodarczej,
 • na końcu, comiesięcznego wsparcia w postaci dotacji pomostowej (kwota przeważnie oscyluje od 1000 do 2500 zł).

Wartość funduszy na start często oscyluje między 38 000 a 50 000 zł.

LGD Dotacje na otwarcie firmy

Lokalna grupa działania to instytucja, które łączy lokalne organizacje i mieszkańców społeczności. Jednym z ich zadań jest zwiększanie atrakcyjności lokalnej dla mieszkańców, przedsiębiorców, rolnictwa i turystów. Realizują te zadania w celu zwiększenia lokalnej przedsiębiorczości.

Co to dotacja LGD?

Warunkiem ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania na start-up jest meldunek w regionie w granicach terytorialnych działania LGD. Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą w gminie wiejskiej lub mniejszej gminie miejskiej, możesz uzyskać dofinansowanie na ten cel od lokalnej grupy działania. Agencja obsługuje obszary o populacji do 20 000 osób (miejscowości)

Jak uzyskać dotacje na otwarcie firmy z LGD?

Każda Lokalna Grupa Działania kieruje się własnymi kryteriami w przyznawaniu punktów. W większości przypadków biznesplan firmy otrzyma dodatkowe punkty za:

 • Po pierwsze, indywidualne doradztwo/konsultację przeprowadzone w siedzibie LGD (dosłownie wystarczy jedno 10 min. spotkanie),
 • dodatkowo, stworzenie miejsc pracy więcej niż dla samego wnioskodawcy,
 • także, pomoc osobom defaworyzowanym, np. osobom bezrobotnym (w tym długoterminowo), powyżej 50 lub poniżej 26 roku życia, z niepełnosprawnościami
 • często za wykorzystanie produktów lokalnych,
 • co więcej oznaczenie informacji o wsparciu finansowym przez LGD,
 • na sam koniec innowacyjność (lokalna wystarczy ) i/lub rozwiązania w zakresie ekologii.

Na co można przeznaczyć dotacje na otwarcie firmy z LGD

Dotacja LGD w 2023 r. wyniesie od 50 000,00 zł do 100 000,00 zł. Możesz przeznaczyć dofinansowanie na zakup środków trwałych, oprogramowanie oraz prace remontowo-budowlane.

Pożyczka na otwarcie biznesu w Banku Gospodarstwa Krajowego

W programie Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie mogą brać udział:

 • przede wszystkim, studenci ostatniego roku studiów,
 • dodatkowo, absolwenci szkoły lub uczelni wyższej (do 4 lat po zakończeniu nauki),
 • co więcej bezrobotni (także poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnej).

Niskooprocentowana pożyczka ma korzystne warunki:

 • po pierwsze, niskie i stałe oprocentowanie bazowe (obecnie poniżej 2 pkt. Proc).,
 • dodatkowo, brak prowizji od przyznanej kwoty,
 • a także możliwość finansowania nawet do 7 lat
 • co więcej możliwość skorzystania z karencji spłat rat kapitałowych – 12miesięcy,
 • na koniec, kwota pożyczki oscyluje w okolicy 99 tysięcy (kwota zależna od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce).

Pożyczki na start w biznesie

Katalog kosztów kwalifikowalnych pożyczki jest zdecydowanie szerszy niż dofinansowania z Urzędu Pracy.  W ramach środków w programie Wsparcie w Starcie możesz sfinansować m.in.

 • przede wszystkim, środki trwałe (nawet używane – PAMIĘTAJ: w przypadku samochodu nie otrzymasz na niego finansowania dla działalności związanej z transportem drogowym towarów),
 • następnie, produkty i towary do odsprzedaży,
 • dodatkowo, podnoszenie kwalifikacji,
 • także koszty firmowe związane z prowadzeniem działalności m.in. czynsz, wynajem lokalu (aż do pierwszych 6 miesięcy). Ważne, że nie są to koszty osobowe, czyli ZUS, wynagrodzenia itp.

Dotacje na otwarcie firmy ? ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na założenie działalności, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja PUP jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com