Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie

Jest wiele możliwości finansowania rozpoczęcia działalności. Wśród nich znajdziesz też instrumenty zwrotne. Należy do nich Program Wsparcie w starcie 2024. Ten rok jest przełomowy. Wprowadzono BARDZO ISTOTNĄ zmianę. Przekształca ona pożyczkę w quasi dotację bezzwrotną. Zobacz jak wygląda teraz Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie.

Pożyczka Wsparcie w Starcie: kto może ubiegać się o pomoc?

Wsparcie w starcie kierowana jest dla następujących grup:

 • przede wszystkim, osoby bezrobotne
 • także, nie pracujący, którzy poszukują pracy,
 • co więcej, studenci ostatniego roku studiów bez zatrudnienia
 • poszukujących pracy opiekunów osoby z niepełnosprawnością
 • też poszukujących pracy, którzy w okresie ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę średniomiesięcznie uzyskiwali wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, lub inny przychód w wysokości, która nie przekraczała przeciętnego wynagrodzenia. W tym zakresie jest to nowość. Pierwszy raz dopuszczone zostały osoby pracujące.

Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie 2024 największe zalety 

Należy podkreślić , że Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie z umorzeniem w 2024 roku jest jedną z najbardziej dostępnych i szybkich opcji. Według regulaminu decyzje dotyczące przyznania preferencyjnych pożyczek z programu Wsparcie w Starcie 2024 są podejmowane w przeciągu 14 do 30 dni.

Co więcej, główną zaletą tego narzędzia jest możliwość zabezpieczenia pożyczki poprzez różne instrumenty. Jest to spory wyróżnik w porównaniu do dofinansowania PUP , które oferują bardziej jednolite warunki. W ramach programu dostępne są różne metody zabezpieczenia, takie jak:

 • poręcznie od osób prywatnych,
 • hipoteka na nieruchomościach,
 • zablokowanie środków na koncie bankowym,
 • zastaw na majątku ruchomym.

Program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie 2024 jest dostępny na terenie całego kraju dzięki krajowym operatorom, których listę można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Dlaczego Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie nazywana jest pożyczką z umorzeniem?

Pożyczka na samozatrudnienie posiada też mechanizm umorzenia. Umorzenie do części równej 6-krotnej przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Niestety, nie możesz umorzyć więcej niż 50 proc. pożyczki).

Jakie warunki trzeba spełnić, by umorzyć Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie

O umorzenie pożyczki na samozatrudnienie można zawnioskować po spełnieniu warunków:

 • prowadzenie działalności przez min rok po jej otworzeniu z pożyczki,
 • brak zaległości ze spłatą rat pożyczki.

Dla kogo będzie umorzenie Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie 2024 ?

O umorzenie programu Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie mogą się ubiegać osoby, które przed złożeniem wniosku o pomoc:

 • były bezrobotne / opiekunem osoby niepełnosprawnej,
 • nie otrzymały dotacji z PUP lub innych bezzwrotnych funduszy publicznych na założenie działalności

Dodatkowo osoby bezrobotne, by ubiegać się o pożyczkę nie mogły na 12 miesięcy przed złożeniem wniosku:

 • przerwać szkoleń, warsztatów, stażu, realizacji IDP z własnej winy,
 • odmówić przyjęcia pracy lub innej formy pomocy aktywizacyjnej,
 • nie podjąć szkolenia, przygotowania zawodowego, stażu, prac społecznych lub innych form aktywizacji.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych nie mogą natomiast przerwać szkoleń, warsztatów, stażu, realizacji IDP z własnej winy.

Niestety osoby pracujące (poszukujące pracy) nie kwalifikują się na umorzenie części Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie.

Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie: warunki finansowania 

Inicjatywa Wsparcie w Starcie 2024 prezentuje atrakcyjne opcje finansowania dla tych, którzy myślą o założeniu własnej firmy.

Osoby zainteresowane uzyskaniem kredytu na rozpoczęcie własnej działalności mogą liczyć na następujące warunki:

 • oprocentowanie początkowe wynosi mniej niż 1,50% (aktualna wartość),
 • oprocentowanie nie zmienia się przez cały okres kredytowania,
 • możliwość rozłożenia spłaty na maksymalnie 7 lat,
 • przewidziano również opcję odroczenia pierwszej spłaty do 12 miesięcy.

Ile można otrzymać w ramach programu Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie

Rozważasz, jak wysoka może być pożyczka na samozatrudnienie? Kwota ta uzależniona jest od średniego wynagrodzenia w gospodarce i może osiągnąć wartość do dwudziestokrotności tej kwoty. Obecnie masz możliwość ubiegania się o preferencyjną pożyczkę na start prawie 163 000 zł.

Czy Program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie można spłacić wcześniej?

Pożyczkę na samozatrudnienie można spłacić wcześniej. Nie sugeruję robić tego wcześniej niż po pierwszych 12 miesiącach.

W innym wypadku będziesz zobowiązany do zwrotu uzyskanych korzyści czyli różnicy w oprocentowaniu między programem a warunkami rynkowymi.

Kiedy założysz firmę z programem Pożyczka Wsparcie w Starcie z umorzeniem

Zakładasz firmę dopiero wtedy, gdy pośrednik poinformuje Cię o takiej możliwości i wskaże termin podpisania umowy o pożyczkę Wsparcie w Starcie.

Co można kupić programu pożyczka na samozatrudnienie

Wsparcie w Starcie pozwoli Ci na zakupy inwestycyjne w środki trwałe, oprogramowanie, reklamę. Dodatkowo możesz pokryć część kosztów bieżących w ciągu pierwszych 6 miesięcy działalności.

jak pozyskać środki z programu Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie? zaufaj profesjonaliście

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod pożyczkę na założenie firmy z umorzeniem, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać fundusze na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jak zdobyć Wsparcie w Starcie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com