biznesplany

Biznesplan fotowoltaika

Dochód pasywny jest tym czego szukasz. Potrzebujesz inwestycji, która przynosi pewny zwrot przez dłuższy czas? Posiadasz nadwyżki finansowe, które chcesz przeznaczyć na ten cel? Jeśli tak to na pewno analizowałeś możliwość inwestycji jaką jest fotowoltaika.

Farma fotowoltaiczna zapewnienia Tobie określonych i stałych dochód co miesiąc przez wiele lat.

Bez względu na formę finansowania tej inwestycji OZE, którymi mogą być:

 • po pierwsze, oszczędności,
 • dalej, kredyty komercyjne,
 • co więcej pożyczki unijne z preferencyjnym oprocentowaniem

poznaj kluczowe czynniki inwestycji OZE

Farma fotowoltaiczna – pomysł na własny biznes

Co należy sprawdzić zanim powstanie farma fotowoltaiczna?

Nie każdy potencjalny inwestor jest świadomy kosztów i wielkości przychodów, dlatego należy poruszyć następujące kwestie:

 • przede wszystkim bezpośrednie sąsiedztwo i możliwość przeprowadzenia inwestycji OZE, w tym powierzchnia działek, charakter gruntów, warunki klimatyczne obszaru,
 • następnie należy sprawdzić, czy Twoja inwestycja jest rentowna?
 • jeśli jest odpowiedź brzmi tak, to czy zapewnia odpowiednią wysokość dochodu. Analiza rentowności powinna odbyć się w porównaniu do innych instrumentów rynkowych,
 • dalej, jakie koszty towarzyszą inwestycji w tym oprocentowanie kredytów.

Opracowanie tych zagadnień jest kluczowe dla bezpieczeństwa przystąpienia do inwestycji w Odnawialne Źródła Energii. Wymaga także znajomości charakteru branży, rozwiązań technicznych.

Biznesplan elektrowni fotowoltaicznej

Co zrobić jeśli nie posiadasz takiej wiedzy bądź czasu na opracowania pod biznesplan inwestycji?

Przygotowuję biznesplany farm fotowoltaicznych z należytą starannością, na bazie danych rynkowych i statystycznych, co podnosi walory merytoryczne podczas oceny dokumentów pod katem oceny planowanej inwestycji.

W ramach tej usługi przygotowuję profesjonalnie dla Ciebie wymagany dokument z zachowaniem wszystkim wymogów.

Opłacalność farmy fotowoltaicznej

Przygotowane przeze mnie biznesplany:

 • w wszechstronny sposób przedstawiają Twój plan inwestycyjny,
 • analizują obecny i przyszły rynek,
 • zakładają różne warianty (pesymistyczny i optymistyczny).

Jak sfinansować farmę fotowoltaiczną

Biznesplan farny PV jest nieodłączny przy ubieganiu się o :

 • pożyczki unijne OZE,
 • kredyty inwestycyjne,
 • finansowanie z funduszy inwestycyjnych.

Farma fotowoltaiczna za i przeciw

Dzięki współpracy ze mną zyskasz:

 • odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące analizy rentowności przedsięwzięcia,
 • profesjonalny biznesplan inwestycji, który jest wymaganym  załącznikiem do kredytu inwestycyjnego, pożyczki unijnej lub funduszu inwestycyjnego,
 • gwarancję jakości,
 • brak obaw przed błędami.

Realizacja trwa od siedmiu do czternastu dni.

Zapraszam do kontaktu

Tagi: BIZNESPLAN FOTOWOLTAIKA, FARMA FOTOWOLTAICZNA, BIZNESPLANY POD FIRMĘ, JAK NAPISAĆ BIZNESPLAN, JAK PRZYGOTOWAĆ BIZNESPLAN, OZE, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, DOCHÓD PASYWNY, INWESTYCJA, BIZNESPLAN, BIZNESPLANY, BIZNES PLAN, BIZNES PLANY, FUNDUSZE UNIJNE, INNOWACYJNA GOSPODARKA jak sfinansować farmę fotowoltaiczną, opłacalność farmy fotowoltaicznej