Dofinansowanie z Urzędu Pracy Biz Planner

Dofinansowanie z urzędu pracy / dofinansowanie PFRON

W Polsce mamy naprawdę wielu przedsiębiorczych i kreatywnych ludzi, którzy chcą spróbować swoich sił w biznesie. Ich pomysły często zderzają się jednak z jednym (dosyć znaczącym) problemem jakim jest brak odpowiednich funduszy na rozpoczęcie przedsięwzięcia gospodarczego.

Nie jest to jednak problem, którego nie można pokonać. Sposoby te pokazuję w treściach mojego bloga. Jednym z nich, którzy przybliżyłem jest właśnie dofinansowanie z Urzędu Pracy.

Dofinansowanie z urzędu pracy dla samozatrudnionych

Wszelkie aspekty techniczne dotyczące tych Funduszy Europejskich znajdziesz pod tym linkiem.

Podobne wsparcie w rozpoczęciu działalności gospodarczej mogą otrzymać także osoby niepełnosprawne. Chodzi w tym wypadku o dofinansowanie PFRON.

Dotacja z urzędu pracy: ile trzeba być bezrobotnym

Niektóre Urzędy Pracy wprowadzają w naborach dodatkowe punkty za staż na bezrobociu, natomiast nie ma odgórnej wytycznej w tym zakresie. Dofinansowanie z PUP może być przyznane osobie, która złożyła wniosek zaraz po rejestracji w Urzędzie Pracy.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy a vat

Temat nie raz pojawia się w rozmowach z klientami. Poświęciłem temu osobny wpis na moim blogu, do którego Cię zaprasza (wejdź w dotacja z urzędu pracy a vat).

Dotacja z Urzędu Pracy na co można przeznaczyć

Część, która interesuje wszystkich, czyli na co dofinansowanie z urzędu pracy możesz przeznaczyć. Każdy Urząd Pracy ma swoją politykę w kwestii kosztów kwalifikowalnych. Występuje jednak pewna powtarzalność, którą zaraz przybliżę.

Uogólniając można przyjąć, że dofinansowanie z urzędu pracy dla bezrobotnych można przeznaczyć na:

 • po pierwsze środki trwałe (bez ograniczeń)
 • następnie promocje (z reguły między 10-30 proc. kwoty dofinansowania),
 • co więcej, środki do dalszej odsprzedaży (między 20-50 proc. kwoty dotacji),
 • a także konsultacje m.in. prawne (do 10 proc. kwoty dofinansowania).

Z reguły dofinansowanie z urzędu pracy na otwarcie działalności jest kierowane na na zakup nowych przedmiotów. W niektórych wyjątkach po wskazaniu racjonalnego uzasadnienia mogą zgodzić się na zakup używanego środka trwałego.

Dotacja z Urzędu Pracy kwota

Dofinansowanie z urzędu pracy dla samozatrudnionych będzie mieścić się w stałych widełkach kwotowych. Dotacja z Urzędu Pracy dla bezzwrotnego zależy od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Dofinansowanie z urzędy pracy dla bezrobotnego na założenie firmy waha się pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty.

Widełki tego dofinansowania dla bezrobotnych obecnie (2021) mieszczą się w przedziale ok. 16.000,00 – 34.000,00 zł.

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych jest zdecydowanie wyższe – od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Jak dostać dofinansowanie z Urzędu Pracy

Wszystkie aspekty techniczne w kwestii dofinansowania z Urzędu Pracy przedstawiłem w serii wpisów na blogu.

Jak pewnie już wiesz zajmuje się zawodowo przygotowywaniem wniosków, biznesplanów i pozostałej dokumentacji dotyczących dofinansowań, m.in. także z Urzędu Pracy, PFRON.

Ww. dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej to stosunkowo szybka ścieżka do otrzymania funduszy na start. Wiąże się jednak z koniecznością sporządzenia merytorycznie poprawnej dokumentacji.

Przygotowuję ją zawsze z należytą starannością, na bazie danych rynkowych i statystycznych, co podnosi walory merytoryczne podczas oceny dokumentów aplikacyjnych.

W ramach tej usługi profesjonalnie przygotowuję dla Ciebie:

 • przede wszystkim wniosek o dofinansowanie,
 • także biznesplan pod dofinansowanie z Urzędu Pracy,
 • także pozostałe wymagane załączniki.

Przygotowane przeze mnie dokumenty związane z dofinansowaniem są zawsze merytorycznie poprawne, napisane zrozumiałym językiem i pomogą Tobie otrzymać możliwie najwyższą punktację dla Twojego przedsięwzięcia.

Dotacje z Urzędu Pracy dla bezrobotnych: zdaj się na profesjonalistę

Dzięki współpracy ze mną sprawnie i bez niepotrzebnego stresu przejdziesz przez cały proces starania się o dotacje z urzędu pracy dla bezrobotnych, a także dofinansowania dla osób niepełnosprawnych PFRON.

Każda przygotowywana przeze mnie dokumentacja jest szyta na miarę tylko dla Twojego biznesu.

Dzięki współpracy ze mną zyskasz:

 • możliwość uzyskania pieniędzy na rozpoczęcie działalności lub jej rozwinięcie,
 • szybkie wypełnienie dokumentów,
 • fachowy biznesplan ,
 • gwarancję jakości,
 • brak obaw przed błędami,
 • wolną głowę od stresu,
 • wolny czas.

Przygotowane dokumenty maksymalizują szansę na pozytywną ocenę Twojego pomysłu w naborze o dofinansowanie, jednak musisz pamiętać, że odbywają się one w trybie konkursowym. Zdarzyć się może, że ze względu na wyśrubowane kryteria punktacji Twój pomysł nie zostanie zaakceptowany do dofinansowania pomimo całej poprawności. Nie martw się, dokumenty o dofinansowanie przygotowane przeze mnie mogą być wykorzystane w każdym kolejnym naborze.

Zapraszam do kontaktu

Realizacja trwa od dwóch do czterech dni (przyjmuję zamówienia także w weekendy).

Cena: od 650,00 zł.

Tagi: Dofinansowanie z Urzędu Pracy / Dofinansowanie PFRON, Dofinansowanie na założenie firmy z PFRON, Dofinansowanie na założenie firmy z Urzędu Pracy, Biz Planner Dotacje, dofinansowanie z pup, dofinansowanie z urzędu pracy, dofinansowanie z urzędu pracy dla bezrobotnych, dofinansowanie z urzędu pracy dla samozatrudnionych, dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności, dofinansowanie z urzędu pracy dla bezrobotnych na założenie firmy, dofinansowanie z urzędu pracy dla firm, dofinansowanie z urzędu pracy a vat, dotacja z urzędu pracy a vat, dofinansowanie z urzędu pracy na otwarcie działalności, jak dostać dofinansowanie z urzędu pracy, na co dofinansowanie z urzędu pracy, na co dotacje z urzędu pracy, dotacja z urzędu pracy na co można przeznaczyć, dotacja z urzędu pracy dla bezrobotnego, dotacje z urzędu pracy dla bezrobotnych, dotacja z urzędu pracy ile trzeba być bezrobotnym, dotacja z urzędu pracy kwota