Dofinansowanie z Urzędu Pracy Biz Planner

Dofinansowanie z Urzędu Pracy / Dofinansowanie PFRON

W Polsce mamy naprawdę wielu przedsiębiorczych i kreatywnych ludzi, którzy chcą spróbować swoich sił w biznesie. Ich pomysły często zderzają się jednak z jednym (dosyć znaczącym) problemem jakim jest brak odpowiednich funduszy na rozpoczęcie przedsięwzięcia gospodarczego.

Nie jest to jednak problem, którego nie można pokonać. Sposoby te pokazuję w treściach mojego bloga. Jednym z nich, którzy przybliżyłem jest właśnie dofinansowanie z Urzędu Pracy. Wszelkie aspekty techniczne dotyczące tych Funduszy Europejskich znajdziesz tym miejscu.

Podobne wsparcie w rozpoczęciu działalności gospodarczej mogą otrzymać także osoby niepełnosprawne. Chodzi w tym wypadku o dofinansowanie PFRON.

Jak pewnie już wiesz zajmuje się zawodowo przygotowywaniem wniosków, biznesplanów i pozostałej dokumentacji dotyczących dofinansowań, m.in. także z Urzędu Pracy, PFRON.

Ww. dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej to stosunkowo szybka ścieżka do otrzymania funduszy na start. Wiąże się jednak z koniecznością sporządzenia merytorycznie poprawnej dokumentacji.

Przygotowuję ją zawsze z należytą starannością, na bazie danych rynkowych i statystycznych, co podnosi walory merytoryczne podczas oceny dokumentów aplikacyjnych.

W ramach tej usługi profesjonalnie przygotowuję dla Ciebie:

  • wniosek o dofinansowanie,
  • biznesplan,
  • pozostałe wymagane załączniki.

Przygotowane przeze mnie dokumenty związane z dofinansowaniem są zawsze merytorycznie poprawne, napisane zrozumiałym językiem i pomogą Tobie otrzymać możliwie najwyższą punktację dla Twojego przedsięwzięcia.

Dzięki współpracy ze mną sprawnie i bez niepotrzebnego stresu przejdziesz przez cały proces starania się o środki z dofinansowania z Urzędu Pracy, czy PFRON.

Każda przygotowywana przeze mnie dokumentacja jest szyta na miarę tylko dla Twojego biznesu.

Dzięki współpracy ze mną zyskasz:

  • możliwość uzyskania pieniędzy na rozpoczęcie działalności lub jej rozwinięcie,
  • szybkie wypełnienie dokumentów,
  • fachowy biznesplan ,
  • gwarancję jakości,
  • brak obaw przed błędami,
  • wolną głowę od stresu,
  • wolny czas.

Przygotowane dokumenty maksymalizują szansę na pozytywną ocenę Twojego pomysłu w naborze o dofinansowanie, jednak musisz pamiętać, że odbywają się one w trybie konkursowym. Zdarzyć się może, że ze względu na wyśrubowane kryteria punktacji Twój pomysł nie zostanie zaakceptowany do dofinansowania pomimo całej poprawności. Nie martw się, dokumenty o dofinansowanie przygotowane przeze mnie mogą być wykorzystane w każdym kolejnym naborze.

Realizacja trwa od dwóch do czterech dni (przyjmuję zamówienia także w weekendy).

Cena: od 600,00 zł.

Zapraszam do kontaktu

Tagi: Dofinansowanie z Urzędu Pracy / Dofinansowanie PFRON, Dofinansowanie na założenie firmy z PFRON, Dofinansowanie na założenie firmy z Urzędu Pracy, Biz Planner.