Urząd Pracy przyznał Ci dofinansowanie, co z VAT?

Wielu z Was planuje starać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy, o którym regularnie informuję w kolejnych wpisach na blogu czy Facebooku.

Często jednak wracacie się do mnie z pytaniem o jaką kwotę możecie się starać, ponieważ nie wiecie czy kwota podana przez Urząd Pracy jest kwotą netto, czy brutto?

Rozumiem wasze rozterki, dlatego w tym wpisie usystematyzuję tę kwestię.

Ogłoszenie o dofinansowaniu Przez Urząd Pracy.

Tylko niektóre Urzędy Pracy piszą wprost o tym, czy kwota dofinansowania jest netto, czy brutto. Większość Urzędów ogranicza się jednak do krótkiego komunikatu o kwocie i tyle.

Jest to uzasadnione, ponieważ to o jaką kwotę możecie się starać jest w przypadku dofinansowania na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy … nieistotne.

Dlaczego?

Bez względu na to, czy zarejestrujecie się (ze względu na przepisy prawa lub na podstawie własnej deklaracji) jako czynny płatnik VAT lub nie, otrzymacie dofinansowanie w kwocie brutto z pewnym „ale”.

Jak rozlicza się wtedy dofinansowanie na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy?

We wniosku o dotację, zaznaczacie odpowiednie pole, z którego wynika wasza chęć lub prawny przymus do bycia czynnym płatnikiem VAT.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Urząd Pracy przyzna Wam pełną kwotę z obwieszczenia. Jednak zobowiąże Was do pewnej formalności, która na dobrą sprawę nie powinna Was boleć.

Przepisy nakładają na Was obowiązek zwrotu równowartości VAT. Jest to dobra wiadomość, ponieważ sama kwota dofinansowania jest dla Was taka sama jak dla innych uczestników. Niektóre dofinansowania (w tym z Regionalnych Programów Operacyjnych) traktują VAT jako koszt niekwalifikowany, ponieważ Urząd Skarbowy zwraca tę kwotę. Wtedy beneficjenci otrzymują dotację w kwocie netto, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej kwoty wynikającej z wyliczeń brutto.

Dla przykładu, dotacja przewiduje kwotę wsparcia jednorazowego jako 24 600,00 zł brutto, a uczestnik, który deklaruje chęć bycia VATowcem otrzyma tylko 20 000,00 zł dotacji. VAT będzie musiał dopłacić z własnych środków, które co prawda zostaną zwrócone, jednak zmniejszą czasowo jego płynność finansową.

Korzystne rozwiązanie

Jak widzisz mechanizm dofinansowania z Urzędu Pracy jest korzystny pod względem płynności. Finalnie przekazujesz tylko zwrot podatku od towarów i usług jaki otrzymasz z Urzędu Skarbowego.

Dofinansowanie Urząd Pracy VAT – zmiana kar od 2019

Co więcej, przepisy od 2019 wprowadzają korzystną zmianę. Chodzi o wprowadzenie obowiązku zapłaty odsetek ustawowych, gdy nieterminowo zwrócisz do Urzędu Pracy równowartości podatku VAT od zakupów z dofinansowania.

Do tej pory, Urzędy  Pracy karały za nieterminowy zwrot VAT zwrotem całego dofinansowania. Było to traktowane jako niedotrzymanie warunków podpisanej umowy o dofinansowanie z przymusem zwrotu całej kwoty powiększonej o odsetki ustawowe.

Jeśli wpis o dofinansowaniu był dla Ciebie wartościowy lub znasz osobę, której może pomóc będę wdzięczny za udostępnienie tych informacji.

Nie tylko kompleksowo uzupełnię dokumentację, ale także pomogę Tobie spokojnie przejść przez cały proces. Mam mapę do Twojego sukcesu.

Potrzebujesz pomocy w napisaniu wniosku o dofinansowanie?

Nie martw się jeśli nie wiesz uzyskać środki na start i jak uzupełnić wniosek. Pomogę Ci w tym

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt