Wakacje od ZUS: czy to legalne?

Dzisiaj poruszę temat jakim są Wakacje od ZUS

Jeśli prowadzisz działalność jednoosobowo i Twoje przychody związane są bezpośrednio z Twoim wkładem w wykonanie danej usługi to temat wakacji jest Ci trochę obcy lub smutny, ponieważ jeśli nie pracujesz nie masz przychodu.

Przychody przychodami, ale przecież ZUS z pewnością trzeba płacić. No właśnie NIE DO KOŃCA.

Zawieszenie działalności dla kogo?

Jednak istnieje pewne rozwiązanie, który pozwoli Ci skorzystać z wypoczynku bez stałego kosztu jakim jest Twój ZUS.

Jeśli więc:

  • po pierwsze, nie zatrudniasz pracowników,
  • lub zatrudniasz WYŁĄCZNIE pracowników będących na: urlopie macierzyńskim, lub na urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, lub na urlopie wychowawczym, czy urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy,

To możesz wykorzystać tzw. zawieszenia działalności gospodarczej na dany okres.

Wakacje od ZUS: gdzie zgłosić zawieszenie działalności?

Niewątpliwie pierwszy krok to Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej. Instytucja przyjmuje wnioski przedsiębiorców w sprawie zawieszania swojej działalności gospodarczej.

Na jaki czas?

Ważne jest to, że możesz zgłosić zawieszenie na czas nieokreślony lub określony, ale nie krótszy niż 30 dni.

Wakacje od ZUS: z pewnością zyskujesz

Bezsprzecznie przy zawieszeniu działalności, opłacanie składki na:

  • po pierwsze, ubezpieczenie emerytalne,
  • dodatkowo, rentowe, jest dobrowolne.

Natomiast nie płacisz składek na ubezpieczenia: chorobowe i wypadkowe przedsiębiorcy.

A co z ubezpieczeniem zdrowotnym?

Składek dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego nie opłaca się TYLKO, gdy czas zawieszenia obejmuje pełen miesiąc kalendarzowy.  Wtedy nie płacisz składek za każdy pełen miesiąc zawieszenia.

ALE, gdy zawieszenie obejmuje niepełny miesiąc kalendarzowy, składkę zdrowotną za ten miesiąc należy uiścić w pełnej wysokości.

UWAGA przy zawieszeniu działalności !!!!

Oczywiście Twoje prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych wygaśnie po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Na zakończenie MINUS

Jeśli korzystasz także z preferencyjnych składek ZUS, w przypadku zawieszenia działalności nie zawiesza się ich termin ważności. W rezultacie, gdy zaczniesz działalność i po 6 miesiącach ją zawieszasz na kolejne pół roku, to preferencyjne składki są dostępne dla Ciebie przez kolejne 18 miesięcy, ponieważ ich bieg nie jest przerywany.

Kończąc ten wpis informuję, że już niedługo omówienie kolejnych ulg.

Jeśli wpis o dofinansowaniu był dla Ciebie wartościowy lub znasz osobę, której może pomóc będę wdzięczny za udostępnienie tych informacji.

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt