na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Preferencyjne pożyczki

Jedną z form pozyskiwania środków na start Twojej firmy mogą okazać się preferencyjne pożyczki. Oczywiście nie stanowią one bezzwrotnej pomocy jak: dofinansowanie z Urzędu Pracy, PFRON, LGD, Unijne, jednak porównując je do warunków oferowanych przez banki są na bardzo korzystnych warunkach.

Dotacje zwrotne za to tanie

Główną zaletą preferencyjnych pożyczek jest bardzo niskie oprocentowanie, które zaczyna się już od 0,44 proc. rocznie (jest to 0,25 stopy redyskonta weksli NBP).

Dodatkowo, można wystąpić z wnioskiem o karencję w spłacie rat kapitałowych od sześciu miesięcy aż do roku.

W odróżnieniu od dotacji na start działalności kwoty preferencyjnych pożyczek są zdecydowanie wyższe. Z reguły oscylują między 50.000,00 a 100.000,00 zł.

Preferencyjne pożyczki te możemy podzielić na 2 kategorie:

  • na start – dla nie założonych działalności,
  • dla startupów – firm do dwóch lat działalności.

Jakkolwiek podział by nie wyglądał możemy je potraktować jako preferencyjna pożyczka na start, ponieważ dla instytucji jesteś startupem nawet jeśli działalność prowadzisz przez 1 dzień.

Dofinansowanie zwrotne: gdzie szukać

Instytucje, które udzielają takiego finansowania znajdziesz poprzez wpisanie w wyszukiwarkę takie frazy jak: JEREMIE 2, Wsparcie w Starcie II. Dodatkowo warto sprawdzić także Fundusze Pożyczkowe tożsame dla Twojego województwa np. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy. Pożyczki unijne dostępne są w licznych punktach.

Każda instytucja konstruuje trochę odmienne warunki przyznawania i wysokości preferencyjnych pożyczek. Jednak główna ich idea została przeze mnie opisana wyżej.

Pożyczka unijna: pomoc w zdobyciu preferencyjnych funduszy

Jeśli jesteś zdecydowany na start w takim projekcie możesz skontaktować się ze mną. Ustalimy plan działania, dzięki czemu sprawnie przejdziesz cały proces ubiegania się o preferencyjną pożyczkę.

Przygotuję dla Ciebie dokumentację zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie danego programu.

Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia ocenię szanse na powodzenie Twojego pomysłu. Dopiero po wstępnej weryfikacji szans, podejmą Państwo decyzję o współpracy.

Średni czas potrzebny na sporządzenie dokumentacji wynosi ok. 7 dni.

Cena: jest ustalana indywidualnie (od 1000,00 zł.)

Zapraszam do kontaktu

tagi: Dofinansowania Unijne na założenie działalności gospodarczej, Biz Planner, preferencyjne pożyczki, biznesplany i preferencyjne pożyczki dla firm,  niskooprocentowane pożyczki z funduszy unijnych, preferencyjna pożyczka, preferencyjne pożyczki, dotacje zwrotne, dofinansowanie zwrotne