Premia na pozarolniczą działalność Biz Planner

Premia na pozarolniczą działalność

W nawiązaniu ostatnich zmian w regulaminie dotyczącym premii na pozarolniczą działalność zdecydowałem się poświęcić temu dofinansowaniu osobną część na stronie.
Pomimo, że nabór 2019 zmierza ku końcowi, myślę, że informacje zamieszczone tutaj przydadzą się przy kolejnych naborach.

Jaka kwota w tym roku?

Do tej pory premia na pozarolniczą działalność do 2018 roku wynosiła 100.000,00 zł.
Jednak ze względu na stosunkowe małe zainteresowanie ze strony potencjalnych beneficjentów (tylko 2,5 tysiąca złożonych wniosków w 2018), kwotę premii na pozarolniczą działalność podniesiono nawet do 250.000,00 zł.

Poniżej przedstawiam Tobie możliwe wartości z tej dotacja:

 • dla samozatrudnienia dofinansowanie 150.000,00 zł,
 • utworzenie jednego dodatkowego miejsca pracy (poza twoim) dotacja 200.000,00 zł,
 • utworzenie dodatkowych 2 lub więcej miejsc pracy fundusze europejskie 250.000,00 zł.

Kto może składać wniosek?

Wytyczne odnośnie kandydatów w porównaniu do zeszłego roku zostały poluźnione. Po premię na pozarolniczą działalność mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne (min. 18 lat) – rolnik, jego małżonek lub nawet domownik rolnika, jeśli podlega m.in. ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w pełnym zakresie bez przerw od minimum 12 miesięcy na dzień poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Poprzednio obowiązek obejmował aż 24 miesiące.
 • beneficjenci albo ich małżonkowie korzystający z poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.

Ważne

Na 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku o premię na pozarolniczą działalność z ARiMR nie możesz być wpisany do CEIDG albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.

Dodatkowo na premię na pozarolniczą działalność nie mogą liczyć także osoby, które są wspólnikami spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego lub skorzystały z pomocy programów:

 • „Premie dla młodych rolników” na lata 2014-2020 lub
 • „Restrukturyzacja małych gospodarstw” na lata 2014-2020, lub
 • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” na lata 2007-2013, lub
 • „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” na lata 2007-2013.

Warunek wielkości miejscowości
Dofinansowanie możesz uzyskać jeśli gospodarstwo, z którym jesteś związany, znajduje się w miejscowości w gminie: wiejskiej, wiejsko-miejskiej lub miejskiej (z wyłączeniem miast, miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców).

Jaka wielkość gospodarstwa pozwala składać wniosek i biznesplan?

Poluźnione przepisy zniosły wymóg, który odcinał dostęp do tej dotacji wielu osobom. Poprzednio trzeba było wykazać wielkość ekonomiczną gospodarstwa do 15.000,00 euro. Teraz więksi rolnicy mogą być beneficjentami tego programu.

Jaką firmę możesz otworzyć z premii?

Zakres dopuszczalnych działalności jest bardzo szeroki i możesz go odszukać tutaj: lista PKD

Ocena wniosku? Punkty za co?

Przepisy z 2018 wniosły wiele zmian dotyczących punktacji. Oczywiście na korzyść beneficjentów. W naborze z zeszłego roku minimum potrzebne do wstępnej akceptacji wniosku wynosiło 4 pkt.
Co zwiększa punkty i szanse na dofinansowanie?
O to lista:

 • 1 pkt – gdy masz niż 40 lat,
 • 2 pkt – gdy Twój projekt jest innowacyjny na terenie gminy (ARiMR publikuje zestawienie innowacyjnych PKD. Dodatkowo trzeba opisać innowacyjność),
 • 2 pkt – jeśli jesteś beneficjentem programu „płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”
 • do 2 pkt –odpowiedni wskaźnik bezrobocia dla Twojego powiatu (dane statystyczne),
 • 5 – 7 pkt – jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie od 2 do 3 i więcej miejsc pracy na okres 2 lat od daty II płatności.
 • 3 pkt – posiadasz odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Przeznaczenie premii na pozarolniczą działalność

Nie ma wprost wskazanych wytycznych w regulaminie dotyczących tej kwestii. Jednak sam biznesplan ma w swoich drukach informacje na ten temat.
Dofinansowanie można przeznaczyć tylko na nowe maszyny, urządzenia, środki transportu oraz wyposażenia. Wydatki w środki trwałe musi wynosić minimum 70{9fac9bf6d905ddb6fd188952c7c99a5c8505058fc401df17e11e98dce3a40748} kwoty pomocy.

Zapraszam do kontaktu

Średni czas potrzebny na sporządzenie dokumentacji wynosi 7-14 dni.

Cena: ustalana indywidualnie.

Zyskaj

 • gwarancję jakości,
 • brak obaw przed błędami,
 • wolną głowę od stresu,
 • wolny czas.

Przygotowane dokumenty maksymalizują szansę na pozytywną ocenę Twojego pomysłu w naborze o dofinansowanie, jednak musisz pamiętać, że odbywają się one w trybie konkursowym. Zdarzyć się może, że ze względu na wyśrubowane kryteria punktacji Twój pomysł nie zostanie zaakceptowany do dofinansowania pomimo całej poprawności. Nie martw się, dokumenty o dofinansowanie przygotowane przeze mnie mogą być wykorzystane w każdym kolejnym naborze.

Realizacja indywidualna

Zapraszam do kontaktu

tagi: Dofinansowania Unijne na założenie działalności gospodarczej, Biz Planner, Premia na pozarolniczą działalność, Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Premia ARiMR, Dotacja na rozpoczęcie pozarolniczej działalności