biznesplany dla firm

Biznesplany dla firm

W tej części mojej strony chciałbym przedstawić Ci dokument, który będzie niezbędny przy ubieganiu się o wszelkiego rodzaju źródła długoterminowego kapitału zewnętrznego. Jest nim właśnie biznesplan.

W ramach oferowanych przeze mnie usług przygotowuję profesjonalny dokument, który przydatny jest praktycznie w każdym momencie cyklu życia Twojej obecnej jak i przyszłej firmy.

Biznesplan jest obszernym dokumentem planistycznym, który bada opłacalności samego przedsięwzięcia inwestycyjnego, czy pomysłu zawiązania działalności gospodarczej.

W zależności od docelowego przeznaczenia biznesplanu jego struktura i zawartości będą różniły się od siebie.

Przygotowane przeze mnie biznesplany:

 • w wszechstronny sposób przedstawiają Twój plan inwestycyjny,
 • wpływ przedsięwzięcia na sytuację firmy,
 • analizują obecny i przyszły rynek,
 • zakładają różne warianty (pesymistyczny i optymistyczny).

Najczęściej moimi Zleceniodawcami są:

 • Deweloperzy (biznesplan pod finansowanie budowy domów i mieszkań),
 • Przyszli beneficjenci dotacji unijnych (biznesplan jako dokument prognozujący przyszły rozwój)
 • Pozostałe firmy (biznesplan inwestycyjny na potrzeby kredytowe i inwestorów zewnętrznych).

Przygotowany przeze mnie biznesplan będzie przewodnikiem dla Twojej działalności, który:

 • wytyczy jasne cele,
 • sposoby realizacji misji Twojej firmy,
 • pomoże uzyskać środki na Twoją działalność (m.in. Fundusze Europejskie, kredyty bankowe, fundusze inwestycyjne).

W biznesplanie przedstawiam zagadnienia takie jak:

Opis przedsięwzięcia – niewątpliwie kluczem do otrzymana finansowania jest dobry pomysł, który daje racjonalne podstawy inwestycji opisanej w biznesplanie.

Doświadczenie osób zarządzających – instytucje nie inwestują w pomysły, inwestują w ludzi. Podmioty te chcą mieć pewność, że przekazane Tobie środki będą wydatkowe przez osobę z branżową wiedzą i doświadczaniem, dlatego biznesplan musi opisywać te zagadnienie.

Rynek docelowy– biznesplan omawia kluczowego klienta lub ich grupy. Potrzeb i wymagań, które charakteryzują dane grupę odbiorców.

Marketing- w tej sekcji biznesplanu znajduje się opis sposobów dotarcia do docelowych klientów. Ukazane w tej części są m.in. plan sprzedaży na rynku docelowym, a także typy działań potrzebne do zrealizowania celu.

Analiza SWOT – narzędzie biznesplanu związane z analizą marketingową i konkurencji. Stanowi podstawową metodę analizy Twojego pomysłu na działalność, czy inwestycję.

Konkurenci – ta część biznesplanu wskazuje z kim przyjdzie Twojej firmie rywalizować o klientów. Poprzez odpowiednie opisanie Twoich przewag nad rywalami rynkowymi wskażę czemu to co oferuje Twoja firma jest/będzie lepsze od konkurencyjnych produktów lub usług.

Informacje finansowe- nieodłączny element każdego biznesplanu, przedstawiający efekty materialne Twojego pomysłu. Wszystkie prognozy będą przygotowane z zachowaniem wszelkich zasad i wytycznych ustawy o rachunkowości. Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych zostaną skonstruowane w wariancie optymistycznym i pesymistycznym w wymaganej przez instytucje zewnętrzną perspektywie czasu.

Biznesplan jest nieodłączny przy ubieganiu się o :

 • pożyczki na start (także tych na preferencyjnych warunkach)
 • kredyty inwestycyjne,
 • dotacje,
 • finansowanie z funduszy inwestycyjnych.

Pamiętaj o tym, że przygotowany przeze mnie biznesplan może rosnąć razem z Twoją firmą poprzez jego aktualizację na bieżąco, tak aby stanowił aktywne narzędzie planowania wzrostu Twojej firmy.

Jak nawiązać kontakt i zacząć?

Proste: napisz maila lub zadzwoń

Przygotowanie Biznesplanu zajmuje od tygodnia czasu wzwyż. Wszystko zależy od przeznaczenia tego dokumentu, złożoności pomysłu i instytucji, która go wymaga.

Cena: indywidualne ustalana (od 1.000,00 zł)

Tagi: Biznesplany dla firm, biznesplany na założenie działalności gospodarczej, biznesplany pod firmę, biznesplany do Urzędu Pracy. Biznes plan, Jak napisać biznesplan, Jak przygotować biznesplan, biznesplan dotacja pup, biznes plan do urzędu pracy. Biznesplan na dotacje unijne, Jak zrobić biznes plan pod dotację unijną.