Dofinansowania Unijne na założenie działalności gospodarczej

Dofinansowanie unijne na założenie działalności gospodarczej

Oprócz wymienionych na stronie dotacji ( dofinansowanie Urząd Pracy, PFRONLGD) istnieje jeszcze jedna ścieżka pod dofinansowanie unijne na założenie działalności. Środki te podchodzą z Regionalnych Projektów Operacyjnych.

Dotacje Unijne: jakie cele i terminy

Dofinansowanie z unii europejskiej ma na celu m.in. wspieranie przedsiębiorczość lokalnej i minimalizowanie bezrobocia na danym obszarze.

Nabory wniosków przeprowadzane są cyklicznie, a wstępne zakwalifikowanie do nich wiąże się z przejściem dalszego procesu szkoleniowego. Efektem końcowym jest biznesplan na dotacje i wniosek o dofinansowanie na założenie firmy.

Wsparcie założenia działalności gospodarczej jest formie dotacji, a projekty współfinansowane są Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Dotacje unijne dla firm jednoosobowych

Dotacje z unii europejskiej przewidziane są dla różnych grup społecznych. Potencjalnymi Beneficjentami są bezrobotni, których najczęściej można podzielić na następujące grupy osób:

  • po pierwsze, do 30 roku życia,
  • dalej, powyżej 50 roku życia,
  • także długotrwale bezrobotne,
  • co więcej, z niepełnosprawnościami itp.

Warunki kwalifikacyjne kandydatka są podobne jak w przypadku dofinansowanie PUP.

Dofinansowanie dla nowych firm z Unii: przebieg procesu

Przebieg aplikacji o dofinansowanie na założenie firmy można podzielić na:

  • pierwsza rekrutacja – wypełnienie wstępnego krótkiego biznesplanu i wniosku, w którym opisywany jest kandydat i jego pomysł na jego firmę,
  • dalej szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, podatków, podstaw rachunkowości, przepisów prawa pracy itp.,
  • na koniec: biznesplan na dotacje oraz wniosek o dofinansowanie działalności gospodarczej, który jest podstawą oceny finalnej wniosku kandydatka.

Dotacje UE na otwarcie firmy

Kwoty jakie możesz uzyskać z dofinansowania są tożsame z tymi, które oferują dotacje z Urzędu Pracy, najczęściej wynoszą od 16.000,00 zł do 29.000,00 zł Jednak z pewną znaczącą różnicą.

Dodatkowo, dofinansowanie UE przewiduje możliwość przyznania wsparcia pomostowego od sześciu miesięcy do nawet roku. Kwoty miesięcznej pomocy wahają się od 1.000,00 do ponad 2.100,00 zł.

Samo przygotowanie biznesplanu nie daje pewności uzyskania dotacji UE. Dlaczego?

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Biznesplan i wniosek muszą być bardzo skrupulatnie opisane, przytaczane dane i obliczenia muszą mieć podstawy statystyczne i rynkowe. Przeważnie tylko sam biznesplan na dotacje zawiera między 50 a 70 stron treści. Co stanowi spore wyzwanie dla osoby, która pierwszy raz przystępuje do pracy nad biznesplanem.

Dotacje unijne: pomoc

Jeśli chcesz zmaksymalizować swoje szanse na otrzymanie tych Funduszy Europejskich skontaktuj się ze mną.

Oferuję kompleksowe przygotowanie takich dokumentów jak: biznesplan na dotacje, wniosek o dofinansowanie na założenie działalności. Dzięki współpracy ze mną oszczędzasz swój czas, który możesz przeznaczyć na planowanie innych aspektów Twojej działalności.

Dodatkowo, przygotowuję biznesplan już na Twoje pierwsze spotkanie indywidualne z Doradcą, dzięki czemu zyskasz pewność, że cały wniosek jest prawidłowo wypełniony.

Jeśli masz informacje odnośnie naboru w Twojej okolicy możesz skontaktować się ze mną. Nakreślimy razem plan działania i bez stresu przejdziesz cały proces aplikacyjny.

Decydując się na moją usługę zyskujesz pewność, że Twój biznesplan i wniosek będą przygotowywane zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie dotacji.

Zapraszam do kontaktu

Średni czas potrzebny na sporządzenie dokumentacji wynosi ok. 7 dni.

Cena: od 1000,00 zł.

 

tagi: Dofinansowania Unijne na założenie działalności gospodarczej, Biz Planner Dotacje UE, dotacje na założenie działalności gospodarczej, dotacje na założenie firmy, dotacje unijne, dotacje unijne na otwarcie firmy, dotacje unijne na rozpoczęcie działalności. dotacje na założenie firmy, dotacje unijne dla firmy jednoosobowych,