Dofinansowania Unijne na założenie działalności gospodarczej

Dofinansowania Unijne na założenie działalności gospodarczej

Oprócz wcześniej wymienionych dotacji ( dofinansowanie Urząd Pracy, PFRON, LGD) istnieje jeszcze jedna ścieżka do otrzymania dofinansowania na działalność gospodarczą. Środki do tych dotacji pochodzą z Regionalnych Projektów Operacyjnych. Wnioski można składać na terenie całej Polski. Głównymi celami tych dofinansowań m.in. wspieranie przedsiębiorczość lokalnej i minimalizowanie bezrobocia na danym obszarze.

Nabory wniosków przeprowadzane są cyklicznie, a wstępne zakwalifikowanie do nich wiąże się z przejściem dalszego procesu szkoleniowego, zwieńczeniem których jest złożenie biznesplanu i wniosku o dofinansowanie.

Wsparcie założenia działalności gospodarczej jest formie dotacji, a projekty współfinansowane są Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Dotacje przewidziane są dla różnych grup społecznych. Potencjalnymi Beneficjentami są bezrobotni, których najczęściej można podzielić na następujące grupy:

  • osoby do 30 roku życia,
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnościami itp.

Warunki kwalifikacyjne kandydatka są podobne jak w przypadku dofinansowania z Urzędu Pracy.

Przebieg aplikacji można podzielić na:

  • pierwszą rekrutację – wypełnienie wstępnego krótkiego biznesplanu i wniosku, w którym opisywany jest kandydat i jego pomysł na jego firmę,
  • szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, podatków, podstaw rachunkowości, przepisów prawa pracy itp.,
  • przygotowania biznesplanu oraz wniosku o dotacje, który jest podstawą oceny finalnej wniosku kandydatka.

Kwoty jakie możesz uzyskać z dofinansowania są tożsame z tymi, które oferują dofinansowania z Urzędu Pracy, najczęściej wynoszą od 16.000,00 zł do 29.000,00 zł Jednak z pewną znaczącą różnicą.

Dodatkowo, dofinansowanie przewiduje możliwość przyznania wsparcia pomostowego od sześciu miesięcy do nawet roku. Kwoty miesięcznej pomocy wahają się od 1.000,00 do ponad 2.100,00 zł.

Samo przygotowanie biznesplanu nie daje pewności uzyskania dotacji UE. Dlaczego?

Biznesplan i wniosek muszą być bardzo skrupulatnie opisane, przytaczane dane i obliczenia muszą mieć podstawy statystyczne i rynkowe. Przeważnie tylko sam biznesplan zawiera między 30 a 40 stron treści. Co stanowi spore wyzwanie dla osoby, która pierwszy raz przystępuje do pracy nad biznesplanem.

Jeśli chcesz zmaksymalizować swoje szanse na otrzymanie tych Funduszy Europejskich skontaktuj się ze mną.

Oferuję Tobie kompleksowe przygotowanie biznesplanu, wniosku o dofinansowanie. Dzięki współpracy ze mną oszczędzasz swój czas, który możesz przeznaczyć na planowanie innych aspektów Twojej działalności.

Dodatkowo, przygotowuję biznesplan już na Twoje pierwsze spotkanie indywidualne z Doradcą, dzięki czemu zyskasz pewność, że cały wniosek jest prawidłowo wypełniony.

Jeśli masz informacje odnośnie naboru w Twojej okolicy możesz skontaktować się ze mną. Nakreślimy razem plan działania i bez stresu przejdziesz cały proces aplikacyjny.

Decydując się na moją usługę zyskujesz pewność, że Twój biznesplan i wniosek będą przygotowywane zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie dotacji.

Zapraszam do kontaktu

Średni czas potrzebny na sporządzenie dokumentacji wynosi ok. 7 dni.

Cena: od 850,00 zł.

 

tagi: Dofinansowania Unijne na założenie działalności gospodarczej, Biz Planner, dotacje na założenie działalności gospodarczej, dotacje na założenie firmy.