Dofinansowanie Urząd Pracy: czyli źródło finansowania Twojej firmy

Wiele osób kreuje w głowie swoje pomysły na działalność gospodarczą, modele biznesowe, sposoby kampanii marketingowych. Jednak jednym z wielu czynników, które ich blokuje jest problem z wkładem pieniężnym na rozpoczęcie własnej działalności. Przyznaję Wam rację, jest to istotny element, który trzeba pokonać w drodze do własnej działalności. Wielu z Was ma utarty w głowie schemat szukania trochę „po omacku” źródeł jej finansowania. Część zwróci się z tym zagadnieniem do swojego banku, który raczej najtańszym rozwiązaniem nie jest. Niektórzy, trochę bardziej poinformowani, będą szukać wsparcia z Funduszy Europejskich. Jednak niewiele osób w ogóle przegląda frazę w Google ” Dofinansowanie Urząd Pracy „.

Ok, dotacje UE są dobrym pomysłem, ale gdzie szukać środków?

W tym artykule przybliżę Wam jedno z takich europejskich źródeł. Instytucją, do której możecie się kierować to dofinansowanie z Urzędy Pracy. Za pośrednictwem programów, takich jak POWER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój), przyznawane są rok rocznie dotacje na start wielu firm w Polsce.

Dofinansowanie Urząd Pracy: dla kogo?

Urzędy Pracy przyznają dofinansowanie dla bezrobotnych osób:

 • młodych (do 29 roku życia) – z  Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (skrót POWER) ,
 • powyżej 29 roku życia – z Regionalnego Programu Operacyjnego (skrót RPO),
 • bez limitu wieku – z Funduszu Pracy.

Bez względu na przynależność do którejkolwiek z ww. grup dofinansowanie z Urzędu Pracy będzie mieścić się w pewnych widełkach kwotowych. Kwota takiej dotacji ustalana jest w zależności do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Wartość dofinansowania waha się pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty.

Widełki tego dofinansowania obecnie (2019) mieszczą się w przedziale ok. 16.000,00 – 29.000,00 zł.

Postaram Ci się przybliżyć tę formę wsparcia Twojej przedsiębiorczości.

Zacznijmy od pewnego faktu, który zauważyłem pomagając wielu osobom z całej Polski w przygotowaniu wniosków z biznesplanem pod dofinansowanie z Urzędu Pracy.

Niestety nie ma jednego uniwersalnego druku formularza pod to dofinansowanie. Każdy z Urzędów Pracy ma możliwość wymagania przedstawienia dokumentacji na swoim własnym druku. Choć większość jego części jest podobna, to sama forma ich prezentacji już nie.

Nie będę skupiał się więc na przedstawieniu Tobie poszczególnych części tych druków o dofinansowanie, ponieważ jest ich praktycznie tyle ile mamy Powiatowych Urzędów Pracy.

Wymagania

Przejdźmy do tego, jakie wymagania stawiane są przed przyszłym beneficjentem takiego dofinansowania. Starając się o dofinansowanie z Urzędu Pracy należy spełnić pewne warunki, m.in:

 • być zarejestrowanym bezrobotnym,
 • oraz nie można prowadzić działalności gospodarczej (wpis do CEIDG) przez minimum 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • nie być beneficjentem dofinansowania z Urzędu Pracy lub pożyczki na preferencyjnych warunkach na założenie działalności,
 • brak kar za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • nie odmówić przyjęcia pracy lub innej formy pomocy kierowanej przez Urząd Pracy (oczywiście bez podania uzasadnionej przyczyny),
 • a także nie przerwać z własnej winy szkoleń, stażu, realizacji indywidualnego planu działania z Urzędu Pracy.

Urzędy raczej nie wyznaczają minimalnego stażu jakim trzeba się legitymować na bezrobociu, więc praktycznie po zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy można złożyć dokumenty aplikacyjne. Jednak nie jest to reguła, ponieważ w niektórych placówkach może taki wymóg się pojawić.

Jak na razie widzisz, nie są to zbyt wyśrubowane kryteria jakim trzeba sprostać starając się o to dofinansowanie.

Dofinansowanie Urząd Pracy: Wykluczenia

Dofinansowanie z Urzędu Pracy może być przyznane na wiele różnorodnych przedsięwzięć, dlatego przedstawię Ci raczej te, na które nie masz najmniejszych szans otrzymać tych środków. Są to m.in. działalności:

 • przede wszystkim w formie spółek osobowych i kapitałowych,
 • następnie wytwórcze w rolnictwie (tutaj dofinansowanie otrzymać możesz za pośrednictwem ARiMR),
 • co więcej związane z medycyną naturalną,
 • dodatkowo związane z usługami w zakresie badań i diagnostyki w celu oceny stanu zdrowia bez wykształcenia kierunkowego,
 • kolejnym typem są handlowe – artykułami erotycznymi, środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi,
 • a także lombardu,
 • czy produkcyjnej: wyrobów alkoholowych.

Katalog wykluczonych działalności zawsze znajduje się w regulaminie danego Urzędu Pracy. Ww. przykłady nie wyczerpują tych wykluczeni, bo jak wspomniałem wcześniej, każdy Urząd ma swoją politykę przyznawania dotacji. W niektórych, dla przykładu, działalność transportu osób (taksówki) jest wykluczona poprzez zakaz zakupu środka transportu w innych pozwala się na zakup pojazdu, nawet używanego.

Dofinansowanie Urząd Pracy: przeznaczenie środków

Na pewno najbardziej interesującą kwestią dla Ciebie będzie przeznaczenie otrzymanych środków. Tutaj także obowiązuje zasada „każdy Urząd Pracy ma swoją politykę”. Mogę jednak przybliżyć Tobie na co przeważnie można dotacje przeznaczyć.

Jeszcze jedna wzmianka: Urzędy Pracy stosują pewne progi procentowe w jakich dane wydatki muszą się zmieścić. Z reguły ograniczenia te dotyczą:

 • promocji (z reguły między 10-30 proc. kwoty dofinansowania),
 • środki do dalszej odsprzedaży (między 20-50 proc. kwoty dotacji),
 • konsultacje m.in. prawne (do 10 proc. kwoty dofinansowania).

Z reguły Urzędy Pracy wskazują, aby środki były przeznaczone na zakup nowych przedmiotów. W niektórych wyjątkach po wskazaniu racjonalnego uzasadnienia mogą zgodzić się na zakup używanego środka trwałego.

Z omawianego dofinansowania bez ograniczeń można sfinansować zakupy o charakterze inwestycyjnym. Głównie chodzi tutaj o takie pozycje jak:

 • urządzenia,
 • maszyny,
 • oprogramowanie,
 • środki transportu z uwzględnieniem wytycznych danego Urzędu Pracy (jak wspomniałem nie każdy zezwala na takie wydatki).

Nietypowe wydatki

Niektóre Urzędy Pracy dopuszczają koszty prac remontowych inne nie. Tutaj zawsze polecam sprawdzenie regulaminu danego Urzędu Pracy. To samo dotyczy także kas fiskalnych. Czemu tak jest? Wiem, tzn. nie wiem, ale „każdy Urząd Pracy ma swoją politykę”.

Wydatki z reguły trzeba starannie umotywować, w szczególności w przypadkach zakupów, które bez tego uzasadnienia mogą budzić wątpliwości urzędnika, np. zakup komputera za 12.000,00 zł dla grafika lub programisty.

Jeśli kupujesz przez internet, sklepy często do faktury doliczają koszty transportu. W tym przypadku ta pozycja wydatku nie będzie podlegać finansowaniu z dotacji. Jednak niektóre sklepy online oferują darmową wysyłkę po przekroczeniu pewnego pułapu wartościowego zakupów, co nie powinno stanowić dużego problemu do skompletowania listy zakupowej.

Regułą ogólna wydatków z dofinansowania z Urzędu Pracy jest ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dla przykładu, Urząd pracy nie przyzna Tobie środków na zakup ekspresu do kawy dla działalności związanej z prowadzeniem handlu internetowego.

Pamiętaj także, że dofinansowanie nie jest przeznaczone na koszty związane z codziennym funkcjonowaniem Twojej działalności, m.in.:

 • przede wszystkim czynsz,
 • dodatkowo ZUS,
 • następnie księgowość,
 • co więcej leasing,
 • na koniec wynagrodzenie pracowników itp.

Dofinansowaniu nie podlega „refinansowanie” wydatków już poniesionych, dlatego zakupy inwestycyjne należy zacząć po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Wszystkie wydatki wskazane we wniosku podać należy w kwotach brutto. Jeśli deklarujesz się od samego początku jako czynny płatnik VAT, nie możesz ubiegać się o zwrot tego podatku z zakupów sfinansowanych z dotacji z Urzędu Pracy.

Kolejna porcja wiadomości w następnym wpisie. Jeśli kolejne wpisy nie rozwieją twoich wątpliwości, nie wahaj się i skontaktuj się ze mną.

Jeśli wpis o dofinansowaniu był dla Ciebie wartościowy lub znasz osobę, której może pomóc będę wdzięczny za udostępnienie tych informacji.

Potrzebujesz pomocy w napisaniu wniosku o dofinansowanie?

Nie martw się jeśli nie wiesz uzyskać środki na start i jak uzupełnić wniosek zapraszam

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt