Pożyczka na start z umorzeniem

Wśród wielu możliwości finansowania założenia działalności gospodarczej znajdziesz także instrumenty zwrotne. Należy do nich Rządowy Program Wsparcie w starcie 2024. Od tego roku została wprowadzona BARDZO ISTOTNA zmiana, która tę pożyczkę przekształca quasi dotację bezzwrotną.

Pożyczka na start z umorzeniem: kto może uzyskać

Preferencyjna pożyczka Wsparcie w starcie kierowana jest dla następujących grup:

 • osoby bezrobotne
 • nie pracujący, którzy poszukują pracy,
 • studenci ostatniego roku studiów bez zatrudnienia
 • poszukujących pracy opiekunów osoby z niepełnosprawnością
 • także poszukujących pracy, którzy w okresie ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę średniomiesięcznie uzyskiwali wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, lub inny przychód w wysokości, która nie przekraczała przeciętnego wynagrodzenia

Wsparcie w starcie największe zalety programu.

Przede wszystkim należy podkreślić, że jest to jedna z najszybciej dostępnych form finansowania startu działalności gospodarczych w 2024 roku. Z reguły decyzje o przyznaniu preferencyjnej pożyczki Wsparcie w starcie 2024 otrzymasz w ciągu 14 do 30 dni od złożenia wniosku o finansowanie.

Kolejnym bardzo istotnym elementem wpływającym na atrakcyjność tego instrumentu jest możliwość zabezpieczenia tej pożyczki różnorodnymi zabezpieczeniami. W przeciwieństwie do dotacji z Urzędu Pracy, program ma jednolite warunki dostępu i możliwości w kwestii wyboru form zabezpieczenia. Między innymi dostępne są takie instrumenty zabezpieczania jak:

 • przede wszystkim poręczeni osób fizycznych,
 • hipoteka na nieruchomości,
 • także blokada na rachunku bankowym,
 • czy zastaw na ruchomościach

Program Wsparcie w Starcie 2024 realizowany jest na terenie całej Polski przez lokalnych operatorów. Wykaz tych instytucji znajdziesz na stronie BGK.

Dlaczego program Wsparcie w Starcie 2024 nazywany jest pożyczką z umorzeniem?

Wsparcie w starcie 2024 można od teraz umorzyć. Umorzenie do części równej 6-krotnej przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Niestety, nie możesz umorzyć więcej niż 50 proc. pożyczki).

Jakie warunki trzeba spełnić, by umorzyć pożyczkę na start Wsparcie w Starcie

O umorzenie pożyczki na start można zawnioskować po spełnieniu warunków:

 • prowadzenie firmy przez minimum 12 miesięcy po jej otworzeniu z pożyczki,
 • brak zaległości ze spłatą rat pożyczki.

Dla kogo będzie umorzenie pożyczki Wsparcie w Starcie?

O umorzenie pożyczki na start mogą się ubiegać osoby, które przed złożeniem wniosku o pomoc:

 • były bezrobotne / opiekunem osoby niepełnosprawnej,
 • nie otrzymały dotacji z PUP lub innych bezzwrotnych funduszy publicznych na założenie działalności

Dodatkowo osoby bezrobotne, by ubiegać się o pożyczkę nie mogły na 12 miesięcy przed złożeniem wniosku:

 • przerwać szkoleń, warsztatów, stażu, realizacji IDP z własnej winy,
 • odmówić przyjęcia pracy lub innej formy pomocy aktywizacyjnej,
 • nie podjąć szkolenia, przygotowania zawodowego, stażu, prac społecznych lub innych form aktywizacji.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych nie mogą natomiast przerwać szkoleń, warsztatów, stażu, realizacji IDP z własnej winy.

Pożyczka na start z umorzeniem: najlepsze warunki finansowania na założenie działalności

Program Wsparcie w starcie 2024 posiada wysoce preferencyjne warunki finansowania startu dla twojej działalności gospodarczej.

Jeżeli zamierzasz biegać się o preferencyjną pożyczkę to możesz liczyć na następujące warunki kredytowe:

 • przede wszystkim oprocentowanie wynosi poniżej 1,50 proc (obecnie),
 • stałe oprocentowanie na cały okres kredytowania,
 • dodatkowo możliwość rozłożenia na 7 lat spłaty kredytu,
 • możliwa karencja w spłacie nawet przez pierwsze 12 miesięcy.

Ile można otrzymać pożyczki na start z umorzeniem

Zastanawiasz się Ile wynosi wynosi pożyczka na start z umorzeniem? Oczywiście zależy od przeciętnego wynagrodzenia. To nawet dwudziestokrotność tej wartości. Aktualnie możesz ubiegać się o ponad 150 000 zł preferencyjnej pożyczki na start.

Czy pożyczkę na start z umorzeniem można spłacić wcześniej?

Pożyczkę Wsparcie w starcie 2024 można spłacić wcześniej. Nie sugeruję robić tego wcześniej niż po pierwszych 12 miesiącach.

W innym wypadku będziesz zobowiązany do zwrotu uzyskanych korzyści czyli różnicy w oprocentowaniu między programem a warunkami rynkowymi.

Kiedy założysz firmę z programem Pożyczka na start z umorzeniem 2024

Zakładasz firmę dopiero wtedy, gdy pośrednik poinformuje Cię o takiej możliwości i wskaże termin podpisania umowy o pożyczkę na start z umorzeniem.

Co można kupić programu Pożyczka na start z umorzeniem

Wsparcie w Starcie pozwoli Ci na zakupy inwestycyjne w środki trwałe, oprogramowanie, reklamę. Dodatkowo możesz pokryć część kosztów bieżących w ciągu pierwszych 6 miesięcy działalności.

jak pozyskać pożyczkę na otwarcie działalności z umorzeniem? zaufaj profesjonaliście

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod pożyczkę na założenie firmy z umorzeniem, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać fundusze na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jak zdobyć Wsparcie w Starcie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com