DOFINANSOWANIE na samozatrudnienie

Rosnąca popularność samozatrudnienia wynika z połączenia wolności, możliwości zarabiania, oraz osobistego rozwoju, które to aspekty przyciągają coraz więcej osób pragnących pracować na własnych warunkach. Dzisiaj dowiesz się dofinansowanie na samozatrudnienie czeka na Ciebie.

czym jest samozatrudnienie?

Samozatrudnienie, jako forma prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zdobywa coraz większą popularność na całym świecie. To rozwiązanie, które przyciąga osoby pragnące większej kontroli nad swoją karierą, elastyczności w zarządzaniu czasem oraz możliwości osobistego rozwoju. W obliczu zmieniającego się rynku pracy, rosnącej popularności freelancingu oraz kultury start-upów, samozatrudnienie staje się coraz bardziej atrakcyjną opcją dla wielu profesjonalistów.

Rosnące zainteresowanie samozatrudnieniem

Jedną z głównych przyczyn, dla której wiele osób decyduje się na samozatrudnienie, jest dążenie do niezależności. Pracując na własny rachunek, można samodzielnie decydować o rodzaju wykonywanych projektów, godzinach pracy oraz miejscu, w którym się pracuje. Ta swoboda wyboru przyciąga zwłaszcza tych, którzy cenią sobie elastyczność i możliwość dostosowania pracy do osobistych potrzeb i stylu życia.

Dla wielu samozatrudnienie jest szansą na przekształcenie hobby lub pasji w źródło dochodu. Niezależność ta pozwala na eksplorowanie nowych pomysłów i kreatywne podejście do biznesu, które w tradycyjnym zatrudnieniu mogłoby być ograniczone przez struktury korporacyjne czy decyzje przełożonych.

Samozatrudnienie oferuje również potencjalną możliwość zarabiania więcej niż w tradycyjnym zatrudnieniu. Osoby, które osiągają sukces w swoich branżach, często mogą negocjować lepsze stawki za swoje usługi, mając bezpośredni wpływ na swoje przychody.

Samozatrudnienie oznacza również konieczność ciągłego doskonalenia własnych umiejętności i rozwijania biznesu. Ta odpowiedzialność może być motywująca i prowadzić do osobistego i zawodowego wzrostu, który jest dla wielu źródłem satysfakcji.

W wielu krajach, procedury związane z założeniem działalności gospodarczej zostały uproszczone, co znacząco obniża barierę wejścia dla nowych przedsiębiorców. Ponadto, możliwość pracy zdalnej oraz niewielka potrzeba inwestycji początkowych sprawiają, że samozatrudnienie jest coraz bardziej dostępne.

Jak otworzyć własną firmę

Rozpoczęcie samozatrudnienia to ekscytujący krok w karierze. Otwiera drzwi do niezależności zawodowej i osobistej. Ta forma działalności gospodarczej przyciąga coraz więcej osób pragnących mieć kontrolę nad swoim czasem, projektem życia oraz finansami. Poniżej przedstawiamy przewodnik, jak krok po kroku zacząć samozatrudnienie.

Pierwszym krokiem w kierunku samozatrudnienia jest zrozumienie, co naprawdę chcesz robić. Zastanów się, co Cię pasjonuje, w czym jesteś dobry i jak możesz przekształcić te umiejętności w dochodowy biznes. Przemyśl różne opcje i wybierz odpowiednią.

Zanim założysz własną działalność, ważne jest, aby zrozumieć rynek, na którym chcesz działać. Przeprowadź badanie rynku, aby zidentyfikować swoich potencjalnych klientów, konkurencję oraz zapotrzebowanie na Twoje usługi czy produkty. To pozwoli Ci lepiej zrozumieć swoje miejsce w branży i zaplanować skuteczne strategie wejścia na rynek.

Plan biznesowy jest niezbędny dla każdego przedsięwzięcia. Powinien zawierać cele twojej działalności, przewidywane finanse, strategie marketingowe, analizę SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia), a także plan rozwoju. Dokładny plan pomoże Ci nie tylko w organizacji pracy, ale również w przyciąganiu inwestorów czy w ubieganiu się o kredyty.

Twoja marka to więcej niż logo. To obietnica dla Twoich klientów o wartości, jaką dostarczasz. Zainwestuj czas i zasoby w stworzenie silnej identyfikacji wizualnej, przemyślanej strony internetowej i strategii komunikacji, które będą spójne z wartościami Twojej marki i przyciągną docelowych klientów.

DOFINANSOWANIE na samozatrudnienie Z URZĘDU PRACY 2024

Dofinansowania na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy stanowią najczęściej wybieraną drogę do zdobycia kapitału na start. Program jest skierowany wyłącznie do zarejestrowanych w Urzędzie Pracy osób bezrobotnych. Popularność tej formy wsparcia wynika z jej rozpoznawalnych cech i korzyści dla przedsiębiorców.

DOFINANSOWANIE na samozatrudnienie Z URZĘDU PRACY: JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA

Dofinansowanie PUP na samozatrudnienie w 2024 roku, oferowane przez Urząd Pracy, jest zawarte w ustalonych wcześniej widełkach. Maksymalna kwota wsparcia zależy od 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Warto jednak pamiętać, że poszczególne Urzędy Pracy mogą ustalać niższą kwotę jako maksymalne wsparcie w danym powiecie. Obecnie (początek 2024) to ponad 45 000 zł. jednak w większości powiatów, graniczna kwota, na jaką możesz się ubiegać, mieści się w przedziale od 25 000 do 30 000 zł.

DOFINANSOWANIE na samozatrudnienie Z URZĘDU PRACY: JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA

Dofinansowanie PUP na samozatrudnienie w 2024 roku, oferowane przez Urząd Pracy, jest zawarte w ustalonych wcześniej widełkach. Maksymalna kwota wsparcia zależy od 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Warto jednak pamiętać, że poszczególne Urzędy Pracy mogą ustalać niższą kwotę jako maksymalne wsparcie w danym powiecie. Obecnie (początek 2024) to ponad 45 000 zł. jednak w większości powiatów, graniczna kwota, na jaką możesz się ubiegać, mieści się w przedziale od 25 000 do 30 000 zł.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE na samozatrudnienie Z URZĘDU PRACY

Dotacje PUP możesz przeznaczyć na koszty jednorazowe. Koszty kwalifikowalne (dopuszczalne) to:

  • przede wszystkim maszyny,
  • także urządzenia,
  • wyposażenie
  • a nawet oprogramowanie.

Część dostępnych środków z dotacji na samozatrudnienie z PUP (zazwyczaj do 10%) można przeznaczyć na podstawowe działania marketingowe, takie jak stworzenie strony internetowej, zakup wizytówek i ulotek.

Urząd Pracy umożliwia również wykorzystanie dotacji na zakup towarów do odsprzedaży lub materiałów potrzebnych do świadczenia usług. Wysokość tej możliwości zależy od PUP i mieści się zwykle w przedziale od 20% do 50% kwoty dofinansowania na założenie firmy. Ponadto, PUP pozwala na sfinansowanie kosztów doradztwa podatkowego, księgowego lub prawnego, które może wynieść od 2% do 5%

DOFINANSOWANIE na samozatrudnienie CZEGO NIE SFINANSUJE URZĄD PRACY

Dofinansowanie z Urzędu Pracy 2024 nie pokryje kosztów bieżących takich jak:

  • księgowość,
  • też ZUS
  • co więcej bieżących wydatków na kampanie marketingowe typu Google ADS
  • czy bieżącą obsługę agencji marketingowej.

ILE RAZY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSEK O DOTACJĘ na samozatrudnienie Z URZĘDU PRACY

Dotacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy to jednorazowa pomoc. Możesz uzyskać ją tylko jeden raz.

Jeśli twoje wcześniejsze wnioski o dotację z PUP nie zostały przyjęte, nie martw się – nie ma ograniczenia co do liczby składanych wniosków. Możesz kontynuować starania o dotację na samozatrudnienie z Urzędu Pracy w kolejnych naborach, aż uzyskasz pozytywną decyzję. W rzadkich przypadkach Urzędy Pracy mogą wprowadzić ograniczenia dotyczące składania kolejnych wniosków o dotację, jednak zazwyczaj masz możliwość próby wielokrotnie.

DOFINANSOWANIE na samozatrudnienie Z PFRON 2024

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie PFRON 2024Dotacje dla osób niepełnosprawnych skierowane są do osób ze stopniem niepełnosprawności.

DOFINANSOWANIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PFRON: PODOBIEŃSTWA

Dofinansowanie PFRON 2024 jest bardzo zbliżone do dofinansowania na samozatrudnienie z Urzędu Pracy.

Możesz pokryć te same koszty jak w przypadku dofinansowania dla osób bezrobotnych z Urzędu Pracy.

DOFINANSOWANIE na samozatrudnienie Z PFRON: MAKSYMALNA KWOTA POMOCY

Maksymalne dofinansowania dla osób niepełnosprawnych to aż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Obecnie maksymalna wartość pomocy przekraczającą 100 000 zł. Jednak podobnie jak w przypadku dofinansowania z Urzędu Pracy , nabory mogą być na niższą kwotę.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2024

Wniosek o dotację z PFRON składamy w Powiatowym Urzędzie Pracy, podobnie jak w przypadku wniosków o dotacje dla osób bezrobotnych z PUP

DOTACJE UNIJNE na samozatrudnienie

Dotacja unijna na otwarcie firmy jest także powszechną formą finansowania firm, o której wiele osób słyszało jednak mało kto zna szczegóły pomocy.

Na chwilę obecną ich rozpoczęcie nie zostało potwierdzone w nowej perspektywie unijnej. Wskażę dla Ciebie jej dotychczasowe cechy.

ILE WYNOSI DOFINANSOWANIE na samozatrudnienie

To interesujące wsparcie na start, podzielone na dwie części.

Po pierwsze, otrzymasz jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości około 23 000 zł.

Po drugie, zostaniesz objęty pomocą doraźną w postaci wsparcia pomostowego, które wynosi od 1 500 zł do nawet 2 500 zł i jest wypłacane przez okres od 6 do 12 miesięcy. Dzięki temu wsparciu, będziesz mógł pokryć bieżące koszty, takie jak ZUS, księgowość czy reklama w Google ADS, których nie obejmuje finansowanie ze środków Urzędu Pracy.

JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE na samozatrudnienie

Proces jest zdecydowanie dłuższy niż w przypadku dotacji z Urzędu Pracy.

Dotacje unijne na samozatrudnienie odbywają się są w kilku etapach. Cały proces trwa około 3 do 4 miesięcy.

Na pierwszym etapie przeprowadzana jest rekrutacja pisemna, a po pozytywnym wyniku jest rozmowa kwalifikacyjna z doradcą.

Uczestnicy, którzy pomyślnie przejdą ten etap, wezmą udział w intensywnych zajęciach trwających od tygodnia do dwóch tygodni.

Podczas tych zajęć zdobędą wiedzę z zakresu prawa, marketingu, przedsiębiorczości oraz ekonomii.

Na zakończenie programu edukacyjnego uczestnicy przygotują kompleksowy biznesplan, obejmujący opis branży i usług, analizę marketingową, motywy decyzji, koszty kwalifikowanych działań oraz projekcje finansowe.

DLA KOGO UNIJNA DOTACJA na samozatrudnienie

Dofinansowanie na samozatrudnienie 2024 z unii są skierowane raczej dla działalności, które w pierwszych  6 -12 miesiącach będą miały więcej kosztów bieżących.

Ważne, aby przed podjęciem decyzji o starcie w naborze dobrze przeanalizować swoje potrzeby inwestycyjne.

DOTACJE LGD, CZYLI ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 2024

Kolejna dotacja na samozatrudnienie, o które można się starać to LGD Dotacje 2024. To skrót od Lokalne Grupy Działania.

Dofinansowanie na otwarcie firmy z LGD jest dostępne z reguły dla osób zameldowanych w miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Lokalne Grupy Działania (LGD) skupiają się na wsparciu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, co stanowi ważny aspekt ich działalności.

DOFINANSOWANIE na samozatrudnienie

To obecnie jedyna możliwość pozyskania dofinansowania dla pracujących o jaką możesz się ubiegać. Oczywiście, bezrobotni oraz bierni zawodowo też mogą starać się o to dofinansowanie na otwarcie firmy.

DOTACJA LGD ILE OTRZYMAM PIENIĘDZY

Dofinansowanie oferowane przez Lokalne Grupy Działania mieści się w określonych widełkach kwotowych, w 2023 wahały się w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję.

Od 2024 wprowadzone zostają zmiany. Kwota dofinansowania LGD ma wynosić do 150 000 zł. Jednak nie sfinansuje więcej niż 65 proc. kosztów kwalifikowalnych.

To jaka kwota LGD dofinansowania będzie Ci przysługiwać zależy od wartości, która została wskazana w ogłoszeniu naboru. Kwota dofinansowania z Lokalnych Grup Działania będzie jednakowa dla każdej osoby, która otrzyma to wsparcie w danym naborze.

LGD DOFINANSOWANIE na samozatrudnienie: CO MOGĘ KUPIĆ

Dotacja LGD ma główne zastosowanie w finansowaniu jednorazowych wydatków, w tym remontów i budowy, zakupu nowego sprzętu oraz wyposażenia. Ponadto, może być przeznaczona na oprogramowanie, licencje, patenty, a także w niektórych przypadkach na zakup samochodu osobowego o co najmniej ośmiu miejscach lub pojazdów dostawczych z odpowiednią homologacją.

KIEDY OTRZYMASZ DOFINANSOWANIE na samozatrudnienie

Proces oceny wniosków o dotację składa się z dwóch etapów.

Pierwszy etap odbywa się lokalnie i polega na weryfikacji przez Lokalne Grupy Działania (LGD). Cały proces trwa do 2 miesięcy.

Kolejnym etapem jest weryfikacja przez Urząd Marszałkowski, która dotyczy jedynie wniosków zakwalifikowanych w pierwszym etapie. Ten etap zazwyczaj trwa ponad 4 miesiące.

Całkowity czas ubiegania się o dotację na otwarcie działalności wynosi zazwyczaj od 6 do 9 miesięcy, a w niektórych przypadkach może się nawet wydłużyć do 12 miesięcy.

WSPARCIE W STARCIE: CZYLI PREFERENCYJNA POŻYCZKA na samozatrudnienie

Warto zwrócić uwagę na Wsparcie w Starcie, choć jest to instrument zwrotny. Osoby bezrobotne oraz studenci na ostatnim roku studiów I i II stopnia mają możliwość składania wniosków o ten rodzaj wsparcia.

Dzięki preferencyjnej pożyczce istnieje możliwość sfinansowania założenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej.

WSPARCIE W STARCIE: PONAD 150 000 na samozatrudnienie

Warunki pożyczki Wsparcie w starcie są wręcz ekstremalnie konkurencyjne w porównaniu z oferowanymi kredytami komercyjnymi.

Wartość pożyczki Wsparcie w starcie  jest do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie pozwala CI to na zawnioskowanie o ok 150 tys. zł.)

Co więcej, oferowany okres spłaty jest bardzo korzystny, sięgając nawet 84 miesięcy.

Dodatkowo, istnieje możliwość zawnioskowania o karencję w spłacie rat kapitałowych, która wynosi maksymalnie do 12 miesięcy. W czasie trwania karencji, ponosisz koszt jedynie odsetek od pożyczki.

Warto zaznaczyć, że pożyczki mają stałe oprocentowanie, zależne od sytuacji i planów dotyczących działalności. Wynosi 0,58 proc. (1/10 stopy redyskontowej weksli) dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków. Także dla klubów dziecięcych z integracją lub rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych, oraz 1,45 proc. (1/4 stopy redyskontowej) dla pozostałych osób, które spełniają kryteria.

Co więcej, od 2024 roku możliwe jest umorzenie części pożyczki – do 45 000 zł nie więcej niż 50% pożyczki.

Operatorzy nie nie wymagają wkładu własnego w inwestycji.  Umożliwiając uzyskanie pożyczki w wysokości do 100% wartości realizowanego projektu.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE na samozatrudnienie👉 ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTÓW

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje otwarcie firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Zawodowo zajmuje się spełnianiem marzeń moich Klientów związanych z otwieraniem własnych działalności gospodarczych. Urealniam ich marzenia poprzez zdobywanie preferencyjnych pożyczek i dofinansowań na ten cel. Analiza wyjściowa sytuacji i możliwości Klienta niejednokrotnie trwa kilka godzin, dlatego jeżeli chciałabyś poznać jakie szansę są przed Tobą – zapraszam Cię do kontaktu

Pomagam setkom Klientów rocznie, z przyjemnością pomogę także Tobie otworzyć rentowny biznes, który z pomocą dotacji lub preferencyjnych pożyczek pomoże Ci zostawić Twoją konkurencję w tyle.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać fundusze na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jak zdobyć dofinansowanie w 2024?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

▶️Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na ▶️youtube.com