Europejska pożyczka na samozatrudnienie

Wśród wielu możliwości finansowania założenia działalności gospodarczej znajdziesz także instrumenty zwrotne. Należy do nich Rządowy Program Wsparcie w starcie 2024. Od tego roku została wprowadzona BARDZO ISTOTNA zmiana, która tę pożyczkę przekształca quasi dotację bezzwrotną. Zobacz jak wygląda teraz Europejska pożyczka na samozatrudnienie.

Europejska pożyczka na samozatrudnienie: kto może ubiegać się o pomoc?

Preferencyjna pożyczka Wsparcie w starcie kierowana jest dla następujących grup:

 • osoby bezrobotne
 • nie pracujący, którzy poszukują pracy,
 • studenci ostatniego roku studiów bez zatrudnienia
 • poszukujących pracy opiekunów osoby z niepełnosprawnością
 • także poszukujących pracy, którzy w okresie ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę średniomiesięcznie uzyskiwali wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, lub inny przychód w wysokości, która nie przekraczała przeciętnego wynagrodzenia. W tym zakresie jest to nowość. Pierwszy raz dopuszczone zostały osoby pracujące.

Wsparcie w starcie 2024 największe zalety 

Należy zaznaczyć, że Europejska pożyczka na samozatrudnienie w 2024 roku jest jedną z najbardziej dostępnych i szybkich opcji. Zwykle, decyzje dotyczące przyznania preferencyjnych pożyczek z programu Wsparcie w Starcie 2024 są podejmowane w przeciągu 14 do 30 dni od momentu złożenia wniosku.

Co więcej, jedną z kluczowych zalet tego narzędzia jest możliwość stosowania różnych form zabezpieczenia pożyczki. Co stanowi znaczącą różnicę w porównaniu do dotacji z Urzędu Pracy, które oferują bardziej jednolite warunki. W ramach programu dostępne są różne metody zabezpieczenia, takie jak:

 • poręcznie od osób prywatnych,
 • hipoteka na nieruchomościach,
 • zablokowanie środków na koncie bankowym,
 • zastaw na majątku ruchomym.

Program Wsparcie w Starcie 2024 jest dostępny na terenie całego kraju dzięki krajowym operatorom, których listę można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Dlaczego Europejska pożyczka na samozatrudnienie nazywana jest pożyczką z umorzeniem?

Wsparcie w starcie 2024 można od teraz umorzyć. Umorzenie do części równej 6-krotnej przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Niestety, nie możesz umorzyć więcej niż 50 proc. pożyczki).

Jakie warunki trzeba spełnić, by umorzyć Europejską pożyczkę na samozatrudnienie Wsparcie w Starcie

O umorzenie pożyczki na samozatrudnienie można zawnioskować po spełnieniu warunków:

 • prowadzenie firmy przez minimum 12 miesięcy po jej otworzeniu z pożyczki,
 • brak zaległości ze spłatą rat pożyczki.

Dla kogo będzie umorzenie pożyczki Wsparcie w Starcie 2024 ?

O umorzenie programu Europejska pożyczka 150 000 na założenie działalności mogą się ubiegać osoby, które przed złożeniem wniosku o pomoc:

 • były bezrobotne / opiekunem osoby niepełnosprawnej,
 • nie otrzymały dotacji z PUP lub innych bezzwrotnych funduszy publicznych na założenie działalności

Dodatkowo osoby bezrobotne, by ubiegać się o pożyczkę nie mogły na 12 miesięcy przed złożeniem wniosku:

 • przerwać szkoleń, warsztatów, stażu, realizacji IDP z własnej winy,
 • odmówić przyjęcia pracy lub innej formy pomocy aktywizacyjnej,
 • nie podjąć szkolenia, przygotowania zawodowego, stażu, prac społecznych lub innych form aktywizacji.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych nie mogą natomiast przerwać szkoleń, warsztatów, stażu, realizacji IDP z własnej winy.

Niestety osoby pracujące (poszukujące pracy) nie kwalifikują się na umorzenie części Europejskiej pożyczki na założenie działalności.

Europejska pożyczka na samozatrudnienie: warunki finansowania 

Program Wsparcie w Starcie 2024 oferuje bardzo korzystne warunki finansowe dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą.

Jeśli planujesz ubiegać się o pożyczkę na otwarcie działalności gospodarczej dla osób zatrudnionych, możesz spodziewać się następujących warunków pożyczkowych:

 • w pierwszej kolejności, oprocentowanie jest niższe niż 1,50% (stan na obecny moment),
 • oprocentowanie jest stałe przez cały okres trwania pożyczki,
 • istnieje opcja rozłożenia spłaty pożyczki na okres do 7 lat,
 • możliwe jest uzyskanie okresu karencji w spłacie pożyczki, trwającego do pierwszych 12 miesięcy.

Ile można otrzymać europejskiej pożyczki na samozatrudnienie

Rozważasz, jak wysoka może być pożyczka na samozatrudnienie? Kwota ta uzależniona jest od średniego wynagrodzenia w gospodarce i może osiągnąć wartość do dwudziestokrotności tej kwoty. Obecnie masz możliwość ubiegania się o preferencyjną pożyczkę na start przekraczającą 150 000 zł.

Czy europejską pożyczkę na samozatrudnienie można spłacić wcześniej?

Pożyczkę na samozatrudnienie można spłacić wcześniej. Nie sugeruję robić tego wcześniej niż po pierwszych 12 miesiącach.

W innym wypadku będziesz zobowiązany do zwrotu uzyskanych korzyści czyli różnicy w oprocentowaniu między programem a warunkami rynkowymi.

Kiedy założysz firmę z programem Europejska pożyczka na samozatrudnienie

Zakładasz firmę dopiero wtedy, gdy pośrednik poinformuje Cię o takiej możliwości i wskaże termin podpisania umowy o pożyczkę Wsparcie w Starcie.

Co można kupić programu pożyczka na samozatrudnienie

Wsparcie w Starcie pozwoli Ci na zakupy inwestycyjne w środki trwałe, oprogramowanie, reklamę. Dodatkowo możesz pokryć część kosztów bieżących w ciągu pierwszych 6 miesięcy działalności.

jak pozyskać Europejską pożyczkę samozatrudnienie? zaufaj profesjonaliście

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod pożyczkę na założenie firmy z umorzeniem, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać fundusze na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jak zdobyć Wsparcie w Starcie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com