Pożyczka na założenie działalności dla pracujących

Wśród wielu możliwości finansowania założenia działalności gospodarczej znajdziesz także instrumenty zwrotne. Należy do nich Rządowy Program Wsparcie w starcie 2024. Od tego roku została wprowadzona BARDZO ISTOTNA zmiana, która tę pożyczkę przekształca quasi dotację bezzwrotną.

Pożyczka na założenie działalności dla pracujących: kto może uzyskać

Preferencyjna pożyczka Wsparcie w starcie kierowana jest dla następujących grup:

 • osoby bezrobotne
 • nie pracujący, którzy poszukują pracy,
 • studenci ostatniego roku studiów bez zatrudnienia
 • poszukujących pracy opiekunów osoby z niepełnosprawnością
 • także poszukujących pracy, którzy w okresie ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę średniomiesięcznie uzyskiwali wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, lub inny przychód w wysokości, która nie przekraczała przeciętnego wynagrodzenia. W tym zakresie jest to nowość. Pierwszy raz dopuszczone zostały osoby pracujące.

Wsparcie w starcie największe zalety programu.

Należy zaznaczyć, że Pożyczka na założenie działalności dla pracujących w 2024 roku jest jedną z najbardziej dostępnych i szybkich opcji. Zwykle, decyzje dotyczące przyznania preferencyjnych pożyczek z programu Wsparcie w Starcie 2024 są podejmowane w przeciągu 14 do 30 dni od momentu złożenia wniosku.

Co więcej, jedną z kluczowych zalet tego narzędzia jest możliwość stosowania różnych form zabezpieczenia pożyczki. Co stanowi znaczącą różnicę w porównaniu do dotacji z Urzędu Pracy, które oferują bardziej jednolite warunki. W ramach programu dostępne są różne metody zabezpieczenia, takie jak:

 • poręcznie od osób prywatnych,
 • hipoteka na nieruchomościach,
 • zablokowanie środków na koncie bankowym,
 • zastaw na majątku ruchomym.

Program Wsparcie w Starcie 2024 jest dostępny na terenie całego kraju dzięki krajowym operatorom, których listę można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Dlaczego program Wsparcie w Starcie 2024 nazywany jest pożyczką z umorzeniem?

Wsparcie w starcie 2024 można od teraz umorzyć. Umorzenie do części równej 6-krotnej przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Niestety, nie możesz umorzyć więcej niż 50 proc. pożyczki).

Jakie warunki trzeba spełnić, by umorzyć pożyczkę na start Wsparcie w Starcie

O umorzenie pożyczki na start można zawnioskować po spełnieniu warunków:

 • prowadzenie firmy przez minimum 12 miesięcy po jej otworzeniu z pożyczki,
 • brak zaległości ze spłatą rat pożyczki.

Dla kogo będzie umorzenie pożyczki Wsparcie w Starcie?

O umorzenie pożyczki na start mogą się ubiegać osoby, które przed złożeniem wniosku o pomoc:

 • były bezrobotne / opiekunem osoby niepełnosprawnej,
 • nie otrzymały dotacji z PUP lub innych bezzwrotnych funduszy publicznych na założenie działalności

Dodatkowo osoby bezrobotne, by ubiegać się o pożyczkę nie mogły na 12 miesięcy przed złożeniem wniosku:

 • przerwać szkoleń, warsztatów, stażu, realizacji IDP z własnej winy,
 • odmówić przyjęcia pracy lub innej formy pomocy aktywizacyjnej,
 • nie podjąć szkolenia, przygotowania zawodowego, stażu, prac społecznych lub innych form aktywizacji.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych nie mogą natomiast przerwać szkoleń, warsztatów, stażu, realizacji IDP z własnej winy.

Niestety osoby pracujące (poszukujące pracy) nie kwalifikują się na umorzenie części pożyczki na założenie działalności.

Pożyczka na założenie działalności dla pracujących: najlepsze warunki 

Program Wsparcie w Starcie 2024 oferuje bardzo korzystne warunki finansowe dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą.

Jeśli planujesz ubiegać się o pożyczkę na otwarcie działalności gospodarczej dla osób zatrudnionych, możesz spodziewać się następujących warunków pożyczkowych:

 • w pierwszej kolejności, oprocentowanie jest niższe niż 1,50% (stan na obecny moment),
 • oprocentowanie jest stałe przez cały okres trwania pożyczki,
 • istnieje opcja rozłożenia spłaty pożyczki na okres do 7 lat,
 • możliwe jest uzyskanie okresu karencji w spłacie pożyczki, trwającego do pierwszych 12 miesięcy.

Ile można otrzymać pożyczki na start na założenie działalności dla pracujących

Rozważasz, jak wysoka może być pożyczka na start z możliwością częściowego umorzenia? Kwota ta uzależniona jest od średniego wynagrodzenia w gospodarce i może osiągnąć wartość do dwudziestokrotności tej kwoty. Obecnie masz możliwość ubiegania się o preferencyjną pożyczkę na start przekraczającą 150 000 zł.

Czy pożyczkę na założenie działalności dla pracujących spłacić wcześniej?

Pożyczkę Wsparcie w starcie 2024 można spłacić wcześniej. Nie sugeruję robić tego wcześniej niż po pierwszych 12 miesiącach.

W innym wypadku będziesz zobowiązany do zwrotu uzyskanych korzyści czyli różnicy w oprocentowaniu między programem a warunkami rynkowymi.

Kiedy założysz firmę z programem Pożyczka na założenie działalności dla pracujących 2024

Zakładasz firmę dopiero wtedy, gdy pośrednik poinformuje Cię o takiej możliwości i wskaże termin podpisania umowy o pożyczkę na założenie działalności dla pracujących.

Co można kupić programu Pożyczka na założenie działalności dla pracujących

Wsparcie w Starcie pozwoli Ci na zakupy inwestycyjne w środki trwałe, oprogramowanie, reklamę. Dodatkowo możesz pokryć część kosztów bieżących w ciągu pierwszych 6 miesięcy działalności.

jak pozyskać pożyczkę na założenie działalności dla pracujących? zaufaj profesjonaliście

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod pożyczkę na założenie firmy z umorzeniem, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać fundusze na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jak zdobyć Wsparcie w Starcie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com