Program „MALUCH+”

W obliczu rosnących potrzeb rodziców w zakresie opieki nad najmłodszymi, rządowy Program „MALUCH+” stanowi kluczową inicjatywę. Ma ona na celu wsparcie i rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. W latach 2022–2029, program oferuje znaczące dofinansowanie na otwieranie nowych żłobków, klubów dziecięcych oraz miejsc pracy dla dziennych opiekunów. Także na rozszerzenie oferty istniejących placówek.

Dzięki dostępnemu wsparciu finansowemu, przedsiębiorcy, osoby prywatne oraz instytucje mają szansę przyczynić się do poprawy dostępności wysokiej jakości opieki dla dzieci. Jednocześnie realizując własne cele zawodowe i biznesowe. Niniejszy artykuł przedstawia szczegółowe informacje o programie „MALUCH+”. W tym o kwalifikacjach, warunkach uczestnictwa oraz możliwościach finansowania, które razem tworzą przewodnik dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych skorzystaniem z tej wyjątkowej okazji.

O Programie „MALUCH+”: Jak Skorzystać z Dofinansowania

Program „MALUCH+” to inicjatywa rządowa mająca na celu wsparcie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Realizowana w latach 2022–2029. Dzięki temu programowi, możliwe jest tworzenie nowych żłobków, klubów dziecięcych oraz miejsc pracy dla dziennych opiekunów. Co więcej, program umożliwia zwiększenie liczby miejsc w już istniejących placówkach.  Pod warunkiem tworzenia nowych miejsc opieki. To doskonała okazja dla przedsiębiorców oraz osób prywatnych, które chcą wziąć udział w tworzeniu lepszej przyszłości dla najmłodszych oraz skorzystać z dostępnych dotacji na żłobek.

„Maluch+”: Kto Może Skorzystać?

Program „MALUCH+” adresowany jest nie tylko do gmin, które naturalnie znajdują się w pierwszej kolejności, ale także do szerokiego grona odbiorców. Do grupy tej należą osoby fizyczne, pracodawcy, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, instytucje publiczne oraz spółki.

Ważnym aspektem jest fakt, że dofinansowanie mogą otrzymać również osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Po przyznaniu wsparcia zobowiązane są do otwarcia takowej. To otwiera drzwi dla wielu inicjatyw, dając szansę na wsparcie zarówno istniejących jak i nowo powstających miejsc opieki nad dziećmi.

Dofinansowanie na żłobek: kto może skorzystać

Aby kwalifikować się do programu, konieczne jest spełnienie określonych wymogów. Takich jak posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka. Lokal ten musi również spełniać wymagania lokalowe i sanitarne, co jest kluczowe dla zapewnienia odpowiednich warunków dla dzieci. Podmioty aplikujące muszą przedstawić dokumentację potwierdzającą prawo do lokalu. Także należy zaplanować liczbę miejsc opieki, co jest niezbędne do wyznaczenia kwoty dofinansowania.

Program „Maluch+”: finansowanie

Program oferuje znaczące wsparcie finansowe, które obejmuje nie tylko koszty adaptacji i wyposażenia. Również bieżące koszty funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki. Wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc wynosi 12 410 zł z VAT na miejsce. Co stanowi znaczące wsparcie dla inicjatorów projektów. Ponadto, program przewiduje miesięczne dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki, które może wynieść do ok. 837 zł na miejsce.

Kluczowe Informacje o programie „Maluch+”

Warto podkreślić, że program „MALUCH+” jest skoncentrowany na tworzeniu nowych miejsc opieki. Nie ma możliwości aplikowania o środki na miejsca już istniejące, co jest istotną informacją dla obecnych prowadzących żłobki i kluby dziecięce. Program ten jest wyjątkową okazją dla wszystkich, którzy chcą przyczynić się do poprawy dostępności opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Jednocześnie korzystając z oferowanego wsparcia finansowego.

Program „MALUCH+” to szansa na rozwój i wsparcie dla instytucji opieki nad najmłodszymi. Dzięki szerokiemu zakresowi dofinansowania, program ten otwiera nowe możliwości dla przedsiębiorców i osób prywatnych zainteresowanych inwestowaniem w przyszłość dzieci. Jeśli rozważasz otwarcie żłobka lub klubu dziecięcego, to właściwy moment, aby skorzystać z dostępnych środków i przyczynić się do tworzenia lepszego jutra dla naszych dzieci.

Jaki jest wymagany wkład własny w programie „MALUCH+”

Wkład własny w inwestycje to istotny element finansowania projektów, szczególnie tych, które korzystają z zewnętrznych źródeł dofinansowania, jak dotacje czy kredyty. W kontekście programu „MALUCH+”, teoretycznie nie jest wymagany bezpośredni wkład własny przy ubieganiu się o dofinansowanie. Praktyka pokazuje, że koszty związane z realizacją projektu często przekraczają przyznane wsparcie finansowe. Dlatego uczestnicy programu mogą być zobowiązani do pokrycia części kosztów z własnych środków, aby zrealizować inwestycję w pełnym zakresie.

W kontekście programu „MALUCH+”, wkład własny jest szczególnie ważny w sytuacjach, gdy koszty adaptacji lub wyposażenia przekraczają wysokość przyznanego dofinansowania. Ponadto, ze względu na różnice w specyfikacji regionalnej i potencjalne opóźnienia w wypłatach transz dofinansowania, beneficjenci mogą być zmuszeni do finansowania części projektu z własnych środków, aby utrzymać ciągłość prac i spełnić wymagania terminowe.

Warto zaznaczyć, że wkład własny nie tylko zwiększa zaangażowanie beneficjenta w projekt, ale także może wpłynąć na jego wiarygodność i postrzeganie przez instytucje finansujące.

Jak przygotować się do programu „MALUCH+”

Przygotowanie do udziału w programie „MALUCH+” wymaga dokładnego zaplanowania i przemyślenia kilku kluczowych kroków. Oto krótka instrukcja, która pomoże Ci skutecznie przygotować się do aplikowania o dofinansowanie:

  • Przestudiuj szczegóły programu: zapoznaj się z aktualnymi wytycznymi i wymaganiami programu „MALUCH+”. Dostępne na stronach internetowych odpowiednich instytucji rządowych lub samorządowych.
  • Zrozum kryteria kwalifikacji: Upewnij się, że rozumiesz, kto może aplikować. Sprawdź jakie projekty są kwalifikowane do dofinansowania, oraz jakie dokumenty będą potrzebne.
  • Ocena gotowości do startu: sprawdź, czy spełniasz wszystkie kryteria kwalifikacyjne. Takie jak posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym planowana jest opieka, czy też spełnienie wymogów lokalowych i sanitarnych.
  • Zgromadź dokumentację: przygotuj wszystkie wymagane dokumenty. Takie jak potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu,. Nie zapomnij o takich jak dokumenty planistyczne, świadectwa bezpieczeństwa pożarowego, sanitarne oraz inne zezwolenia i opinie.
  • Opracuj szczegółowy plan biznesowy: w planie uwzględnij liczbę miejsc opieki, szacunkowe koszty adaptacji, wyposażenia oraz bieżącego funkcjonowania placówki. Plan powinien również zawierać informacje o źródłach finansowania, w tym o planowanym wkładzie własnym.
  • Szacowanie kosztów: dokładnie oszacuj koszty związane z projektem. W tym koszty adaptacji lokalu pod wymogi programu, zakupu wyposażenia oraz koszty operacyjne. Upewnij się, że kwota dofinansowania oraz planowany wkład własny pokryją te koszty.
  • Planowanie czasowe: opracuj realistyczny harmonogram realizacji projektu. Uwzględnij czas potrzebny na adaptację lokalu, zakup i montaż wyposażenia, a także czas oczekiwania na decyzje dotyczące dofinansowania.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE w programie „MALUCH+”👉 ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTÓW

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje otwarcie firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Zawodowo zajmuje się spełnianiem marzeń moich Klientów związanych z otwieraniem własnych działalności gospodarczych. Urealniam ich marzenia poprzez zdobywanie preferencyjnych pożyczek i dofinansowań na ten cel. Analiza wyjściowa sytuacji i możliwości Klienta niejednokrotnie trwa kilka godzin, dlatego jeżeli chciałabyś poznać jakie szansę są przed Tobą – zapraszam Cię do kontaktu

Pomagam setkom Klientów rocznie, z przyjemnością pomogę także Tobie otworzyć rentowny biznes, który z pomocą dotacji lub preferencyjnych pożyczek pomoże Ci zostawić Twoją konkurencję w tyle.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać fundusze na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jak zdobyć dofinansowanie w 2024?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

▶️Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na ▶️youtube.com