Dofinansowanie PFRON: na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W tym artykule chciałbym przedstawić dla Ciebie kolejną możliwą ścieżkę pozyskania środków a mianowicie dofinansowanie PFRON na otworzenie działalności gospodarczej. Jest ona dedykowana wyłącznie dla osób niepełnosprawnych, ale także i w tej grupie społecznej jest wielu przedsiębiorczych osób.

Jakie kwoty?

Dofinansowanie PFRON przysługuje w zdecydowanie wyższej kwocie niż tradycyjne dofinansowanie z Urzędu Pracy. Przewidziane górne widełki tej dotacji wynoszą aż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Dla przypomnienia osoba bezrobotna może otrzymać dofinansowanie z Urzędu Pracy do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Podobieństwa?

Jest to bardzo podobna forma wsparcia co wcześniej wspomnianego dofinansowania z Urzędu Pracy. W tym artykule przedstawię dla Ciebie główne cechy wyróżniające od wcześniej wspomnianego dofinansowania.

Dofinansowanie PFRON: Wymagania?

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej  PFRON przysługuje osobom niepełnosprawnym. Nasuwa się pytanie: „oprócz stopnia niepełnosprawności, jakie inne warunki trzeba spełnić, aby móc się biegać o dofinansowanie?”. Przede wszystkim:

 • trzeba być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy osoba,
 • nie można być beneficjentem podobnej pomocy (bezzwrotnych środków publicznych na otworzenie działalności gospodarczej).

Dokumenty?

Należy pamiętać, że podobnie jak przy dofinansowaniu na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych i tutaj druki wniosku, biznes planu i załączników będą się różniły w każdym Urzędzie Pracy.

Dlatego zawsze ściągaj aktualne druki z danej placówki.

To samo tyczy się wewnętrznych regulacji, przeznaczenia środków itp. Reguła zostaje ta sama: „każdy Urząd Pracy ma swoją politykę”.

Jak uzupełnić dokumentację?

Pomimo różnych druków dokumentów ich zawartość merytoryczna zostaje na zbliżonym poziomie. Jeśli chciałbym przybliżyć sobie moje wskazówki to proszę, przeczytaj poprzednie artykuły dotyczące dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy.

Ważne!

Przy ocenie Twojej wniosku o dofinansowanie, urzędnicy będą zwracać uwagę na:

 • po pierwsze prognozowane efekty ekonomiczne Twojej przyszłej działalności , na którą otrzymasz dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • następnie dane rynkowe, statystyczne, trendy na które się powołujesz w części marketingowej,
 • co więcej racjonalność wydatków pokrytych z dofinansowania pod kątek ich powiązania z profilem działalności Twojej firmy,
 • a także kwalifikacje i doświadczenie, listy referencyjne, umowy przedwstępne,
 • dodatkowo wkład własny,
 • na koniec wybrane formy zabezpieczenia.

Jak widzisz, sama procedura oceny jest praktycznie identyczna jak dla dofinansowania z Urzędu Pracy dla bezrobotnych.

Różnice?

Wśród nielicznych różnic należy wskazać główny warunek jaki stawia umowa o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej PFRON. Chodzi tutaj o zobowiązanie do prowadzenia działalności przez 24 miesiące. Co dla przypomnienia jest okresem dwa razy dłuższym niż przy dotacji dla bezrobotnego.

Dodatkowa pomoc!

Jeśli otrzymasz dofinansowanie na rozpoczęcie działalności PFRON możesz starać się od razu o kolejną pomoc jaką jest refundacja składek ZUS dla niepełnosprawnych przedsiębiorców. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, które moim zdaniem ośmiela wiele osób poprzez eliminację stałego koszty przedsiębiorcy.

Refundacja składek ZUS może wynieść nawet 100{9fac9bf6d905ddb6fd188952c7c99a5c8505058fc401df17e11e98dce3a40748}. Pamiętaj, że wysokość refundacji przedstawia się następująco dla stopni niepełnosprawności:

 • 100{9fac9bf6d905ddb6fd188952c7c99a5c8505058fc401df17e11e98dce3a40748} przy znacznym,
 • 60 {9fac9bf6d905ddb6fd188952c7c99a5c8505058fc401df17e11e98dce3a40748} przy umiarkowanym,
 • 30{9fac9bf6d905ddb6fd188952c7c99a5c8505058fc401df17e11e98dce3a40748} przy lekkim.

Refundacja przebiega przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Dodatkowo pomoc dla kogo?

Na pewno zainteresowała Cię ta zachęta przewidziana przez naszego ustawodawcę. Aby ją utrzymać musisz spełniać łącznie następujące warunki:

 • po pierwsze posiadać orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności,
 • dodatkowo terminowo opłacać składki w przeszłości,
 • co więcej nie posiadać długów w stosunku do PFRON większych niż 100 zł.

Refundacja odbywa się co miesiąc na Twój wniosek.

Potrzebujesz pomocy w napisaniu wniosku o dofinansowanie?

Nie martw się jeśli nie wiesz uzyskać środki na start i jak uzupełnić wniosek zapraszam

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt