Dofinansowanie Urząd Pracy: część ostatnia

Kontynuując poprzedni wpis na temat Dofinansowanie Urząd Pracy II przedstawię Tobie kolejne informacje związane z tym typem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Poprzednio poruszałem takie zagadnienia jak:

 • zabezpieczenie dofinansowania,
 • wymagane dokumenty składane wraz z wnioskiem o dofinansowanie,
 • opis Twoich produktów, usług, kwalifikacji.

Analiza finansowa

Teraz skupimy się na zagadnieniach liczbowych dotacji.

Prognozowane wyniki finansowe przedstawiają zestawienie prawdopodobnych przychodów z działalności i kosztów im odpowiadającym. Wskazane przychody muszą być odzwierciedleniem ilości planowanych do sprzedaży i cennika z poprzednich części wniosku. Często we wniosku o dofinansowanie należy wskazać wyjaśnienia do przyjętych obliczeń. Tutaj możesz posłużyć się danym statystycznym, które wcześniej Ci wyjaśniłem, ogólnych możliwości wytwórczych Twojej firmy, ogólne obserwacje konkurentów, doświadczenia z branży, w której pracowałeś.

Koszty natomiast muszą odzwierciedlać skalę przychodów (np. jeśli prowadzisz działalność handlową i sprzedałeś towary za 10.000,00 zł z narzutem wynoszącym 3.000,00 zł to koszt sprzedanych aktywów wyniósł 7.000,00 zł). Chodzi tutaj o koszty zmienne, które są skorelowane ze skalą działalności. Dodatkowo trzeba uwzględnić koszty stałe, ponoszone bez względu na wielkość przychodów. Do tej kategorii zaliczymy m.in.:

 • czynsz,
 • abonament komórkowy,
 • wynagrodzenia pracowników (w części nie odpowiadającej premii za wyniki),
 • leasing,
 • księgowość,
 • amortyzacja (ale tylko do tych środków trwałych, które nie będą sfinansowane z dofinansowania)
 • ZUS itp.

Dofinansowanie Urząd Pracy: Twoje podatki

We wniosku należy także wskazać formę opodatkowania. Dostępnych jest parę możliwości. Przed wskazaniem określonej, należy dokładnie sprawdzić czy dana forma działalności się do niej kwalifikuje. Skonsultować. Oczywiście jeśli masz wątpliwości lub obawy, czy dobrze rozumiesz przepisy podatkowe, może zgłosić się z tym zagadnieniem do biura rachunkowego, poprzez które będziesz się rozliczał. Wybór formy opodatkowania powinien zapewniać Tobie jak najniższe podatki. Masz do wyboru:

 • kartę podatkową,
 • ryczał od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatek liniowy 19 proc.,
 • skala (17 proc. i 32proc.).

Nie zapomnij

Wypełniając wniosek należy wypełnić wszystkie pola. Te, które nie dotyczą Ciebie należy także uzupełnić wpisując „nie dotyczy”.

Dofinansowanie Urząd Pracy: ile są rozpatrywane wnioski

Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany może być do 30 dni, jednak z reguły jest to ok 14 dni roboczych. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji czekasz na wskazanie daty podpisania umowy o dofinansowanie. Dopiero po jej zawarciu możesz zarejestrować swoją działalność oraz zgłosić się jako płatnik ZUS.

Ile czasu na rozliczenia

Na przedstawieniem dowodów wydatkowania dofinansowania masz przeważnie jeden miesiąc. Każdy dokumenty potwierdzający zakup (faktura, rachunek imienny, umowa kupna-sprzedaży) powinien mieć podpięte potwierdzenie zapłaty wynikającej z niego kwoty.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy ma swoje zalety, należą do nich:

 • stosunkowo szybka procedura aplikacyjna,
 • możliwość uzyskania dużego dofinansowania na start (na 2019 rok jest to ok. 29.000,00 zł),
 • szeroki zakres możliwego przeznaczenia dofinansowania,
 • duża różnorodność profilu działalności Twojej firmy.

Jednak istnieją pewne mankamenty dofinansowania:

 • brak jednolitych przepisów odnośnie: przeznaczenia pewnych grup wydatków, rodzajów działalności,
 • nieprzychylne nastawienie do osób wnioskujących bez potwierdzonego doświadczenia zawodowego,
 • zakaz podejmowania pracy w przeciągu pierwszych 12 miesięcy działalności,
 • większość Urzędów Pracy nie ogłasza rocznego harmonogramu naborów,
 • Urzędy Pracy rzadko ogłaszają oficjalną punktację do naborów.

Pomimo, ostatniej wady, możemy oszacować szanse na otrzymanie dofinansowania. Zawsze przed przyjęciem zlecenia staram się w ogóle określić możliwość powodzenia wniosku. Pomimo braku oficjalnych list z punktacją w większości naborów możemy przyjąć pewne zasady ich przyznawania.

Za co zyskasz punkty?

Za co otrzymasz punkty:

 • po pierwsze za wykształcenie: ukończone szkoły, certyfikaty– im więcej tym wyższa punktacja,
 • następnie doświadczenie: im dłuższe jest i im bardziej związane z profilem działalności tym wyższą punktację otrzymasz,
 • co więcej wkład własny, który powinien oscylować na poziomie min. 10{9fac9bf6d905ddb6fd188952c7c99a5c8505058fc401df17e11e98dce3a40748} kwoty potrzebnej do uruchomienia firmy,
 • a także miejsce prowadzenia działalności – własność, wynajem, umowa przedwstępna dają Ci w tej kategorii punkty,
 • dodatkowo formę zabezpieczenia: najbardziej punktowane są: poręczenia + weksel z poręczeniem,
 • na końcu deklaracje współpracy, umowy przedwstępne z odbiorcami, które informują Urząd Pracy o dużym prawdopodobieństwie na powodzenie Twojej firmy – otrzymujesz za nie dodatkowe punkty.

Uzupełniając wniosek trzeba mieć na uwadze wiele aspektów, z którymi osoba pierwszy raz mająca styczność z dokumentami z dotacji UE może mieć problemy. Nie każdy posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne, żeby poradzić sobie z przygotowaniem poprawnej dokumentacji.

Ale nie martw się. Jeśli po przeczytaniu tego artykułu nadal masz wątpliwości, obawy, albo po prostu nie wyrobisz się w krótkim czasie z przygotowaniem wniosku i biznesplanu, możesz to zadanie powierzyć mnie.

Nie tylko kompleksowo uzupełnię dokumentację, ale także pomogę Tobie spokojnie przejść przez cały proces. Mam mapę do Twojego sukcesu.

Jeśli wpis o dofinansowaniu był dla Ciebie wartościowy lub znasz osobę, której może pomóc będę wdzięczny za udostępnienie tych informacji.

Potrzebujesz pomocy w napisaniu wniosku o dofinansowanie?

Nie martw się jeśli nie wiesz uzyskać środki na start i jak uzupełnić wniosek zapraszam

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt