BIZNESPLAN SALONU KOSMETYCZNEGO

Biznesplan salonu kosmetycznego jest dokumentem, który jest niezwykle przydatny przy ubieganiu się o:

 • po pierwsze finansowanie zwrotne m.in. preferencyjne pożyczki na założenie lub rozwój działalności,
 • także dotacje unijne lub jednorazowe środki z urzędu pracy.

Profesjonalny biznesplan firmy pozwala określić racjonalność oraz rentowność Twojego przedsięwzięcia. Dzisiaj przedstawię Tobie plan biznesowy salonu kosmetycznego ze wskazaniem na ważne elementy, które należy w nim zawrzeć.

BIZNESPLAN SALONU KOSMETYCZNEGO: CV właściciela

Cały proces prac nad dokumentem należy zacząć od wskazania swojego zaplecza merytorycznego. Kluczowe jest tutaj wskazanie odpowiednich kwalifikacji, umiejętności i wiedzy, które zdobyłaś podczas:

 • przede wszystkim, nauki szkolnej: m.in.: w technikum, czy szkole profilowanej,
 • co więcej, poprzez szkolenia specjalistyczne, także kursy produktowe.

Wskaz nabyte:

 • umiejętności np. wykonywanie manicure różnymi metodami,
 • także wiedzę m.in. zasady BHP miejsca pracy.

Wypisanie tych wszystkich informacji ma na celu przedstawienie Ciebie jako osoby profesjonalnej w danym przedmiocie działalności.

Biznesplan gabinetu kosmetycznego powinien prezentować Twoją ścieżkę kariery zawodowej. Wymień lata i miejsca pracy oraz zakres obowiązków, który jest zbieżny z profilem Twojej działalności. Biznesplan salonu kosmetycznego może też opisywać nieudokumentowane doświadczenie, np. związane z nieodpłatnym świadczeniem usług na rzecz znajomych i bliskich. Możesz zebrać referencje od tych osób oraz portfolio w formie zdjęć.

BIZNESPLAN gabinetu kosmetycznego: wyposażenie TECHNICZNE

Kontynuacją przygotowania merytorycznego będzie wskazanie wkładu w postaci:

 • narzędzi, takich jak: pilniki, polerki, cążki,
 • także urządzeń specjalistycznych m.in.: autoklawy, lampy LED,
 • co więcej, środka transportu (szczególnie w przypadku mobilnej kosmetyczki),
 • następnie, lokalu pod gabinet,
 • oraz środków finansowych na bieżące wydatki.

Pomoże to przedstawić Twoje zaangażowanie w inwestycje oraz ewentualne formy zabezpieczenia pomocy finansowej (zastaw na ruchomościach lub hipoteka na nieruchomości). Wzmocnienie biznesplanu firmy stanowią zawsze promesy współpracy od klientów.

BIZNESPLAN DLA gabinetu kosmetycznego: USŁUGI

Nie ma znaczenia, czy Twoja firma świadczyć będzie kompleksowe, czy specjalistyczne usługi. Trzeba je bardzo dokładnie opisać. Wymień znaczące elementy dystrybucji, warunki współpracy z odbiorcami. Co ważne, każda usługa powinna mieć wskazaną jednostkę rozliczeniową.

BIZNESPLANY dla firm: charakterystyka rynku

Opis Twojego przedsięwzięcia nie może być oderwany od trendów rynkowych. Przeanalizuj dane branżowe pod kątem obecnego i przyszłego popytu na usługi kosmetyczne. Biznesplan dla salonu kosmetycznego może w tym punkcie odnieść się m.in. do:

 • przede wszystkim, statystyk GUS dotyczących zamożności klientów oraz wielkości rynku docelowego, na którym będziesz świadczyła usługi,
 • dodatkowo, analiz rynkowych: przeważnie są odpłatne, jednak podniosą wartość merytoryczną biznesplanu,
 • co więcej, analizy okolicy pod kątem ilości nieruchomości mieszkaniowych, siedzib firm.

W tym punkcie nie zapominaj o Twojej konkurencji. Opracuj listę firm najbardziej zagrażających Twojej działalności. Wskaż mocne oraz słabe strony, takie jak:

 • przede wszystkim ceny usług,
 • czas oczekiwania na przyjęcie,
 • następnie zatrudnienie pracowników,
 • także renomę rynkową.

BIZNESPLAN gabinetu kosmetycznego: reklama ORAZ PLAN SPRZEDAŻY

Opracuj jasną strategię wejścia. Dla osób związanych z branżą jest to proste zadanie, ponieważ przez lata pracy w gabinetach wyrobiły sobie renomę lokalną. Dla początkujących osób konieczne będzie wskazanie:

 • pierwsze, form dotarcia do klientów na terenie lokalnym,
 • następnie, strategii obecności w Internecie poprzez określone kanały,
 • a także wyliczeń budżetu marketingowego.

PROFESJONALNY BIZNESPLAN Gabinetu kosmetycznego: sprawozdanie finansowe

Biznesplany dla firm pokazują też zakładane wyniki. Są one rezultatem przygotowanej analizy rynkowej oraz zebranych promes współpracy.  Dla uproszczenia opiszę rachunek zysków i strat. Jego przygotowanie nie wymaga poznania wszystkich reguł księgowych. Dla znacznej części projektów jest to w zupełności wystarczające.

Rachunek wyników to zestawienie przychodów oraz kosztów, obciążeń podatkowych, które przekładają się na zysk albo stratę netto. Przedstawiasz elementy działalności, które tworzą przychody i koszty. Biznesplan salonu kosmetycznego zawierać będzie w tym miejscu:

 • przede wszystkim, wynik operacyjny: czyli różnicę pomiędzy planowanymi przychodami z usług kosmetycznych, a kosztami z nimi powiązanymi  (m.in. ZUS, paliwo, materiały kosmetyczne, ubezpieczenia),
 • także wynik z pozostałej działalności operacyjnej tzn. pośrednio związanej z główną działalnością m.in. dotacje, darowizny,
 • na koniec wynik finansowy, czyli różnica między zyskami i kosztami dotyczącymi kredytów, pożyczek, lokat, czy obligacji.

Planując wyniki miej jedną zasadę na uwadze. Lepiej nie doszacować przychodów i przeszacować koszty niż na odwrót. Wariant pesymistyczny w 100% rzadko się materializuje, ale jeśli się na niego przygotujesz, każdy inny wynik będzie miłym zaskoczeniem.

Mam nadzieję, że opracowany schemat wraz z wytycznymi pomoże Tobie samodzielnie napisać profesjonalny biznesplan salonu kosmetycznego

BIZNESPLANY DLA FIRM: PROŚBA

Jeżeli ten wpis był dla Ciebie wartościowy albo znasz kogoś, kto powinien go przeczytać, to będę wdzięczny, jeśli podzielisz się z nim tym materiałem. Możesz to zrobić zarówno poprzez słowne polecenie jak także polubienie i udostępnienie treści fan page lub mojego bloga.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I ZLEC NAPISANIE BIZNESPLANU BIZ PLANNER

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo przygotować biznesplan firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom i firmom napisać biznesplan.

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt