Dotacje z Urzędu Pracy 2024

Zdaję sobie sprawę że pozyskanie funduszy na stary działalności gospodarczej nie należy do najłatwiejszych zadań jeżeli nie masz z tym styczności na co dzień. Możesz skorzystać z funduszy pracy lub innych bezzwrotnych środków. dzisiaj poruszymy temat PUP.  Dlatego przygotowałem dla Was wpis, który pokaże jak zdobyć Dotacje z Urzędu Pracy 2024.

W tym materiale dowiesz się takich rzeczy jak :

 • kto może biegać się o dofinansowanie PUP,
 • jakie są kryteria otrzymania dotacji z PUP,
 • jaka jest aktualnie kwota dotacji z Urzędu Pracy,
 • co możesz kupić z dofinansowania z PUP
 • jak ubiegać się o Dotacje z Urzędu Pracy 2024

Dodatkowo specjalnie dla Was przygotowałem w tekście wartościowe wskazówki jak zdobyć dofinansowanie na rozpoczęcie planowanej działalności gospodarczej 2024. Sprawdź jak wygląda ten instrument pomagający bezrobotnym zaistnieć na rynku pracy.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O Dotacje z Urzędu Pracy 2024

Dotacja PUP jest dostępna dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy (rejestracja w Urzędzie Pracy). Obecnie nie ma wymogów związanych z długością stażu na bezrobociu. Co do zasady możesz biegać się o dotacje pup zaraz po rejestracji w pośredniaku. Podkreślam, że nie jest to dofinansowanie dla osób poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu. Status osoby poszukującej pracy różni się od statusu osoby bezrobotnej. Co więcej, pamiętaj, że do dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej finansowanej z PUP (i przez kolejne 12 miesięcy) nie podejmujesz zatrudnienia!

Dotacje z Urzędu Pracy 2024 są finansowane z funduszu pracy oraz środków unijnych.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej jest dla Ciebie dostępne jeżeli wcześniej nie otrzymałeś go z tej instytucji.

Warto podkreślić (bo jest to mylone). Ubieganie się o dotacje nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. Jeżeli wcześniej składałeś wniosek o dofinansowanie i został on rozpatrzony negatywnie to wciąż możesz ubiegać się o Dotacje z Urzędu Pracy 2024 (bezzwrotne środki).

W regulaminie znajdziesz także wykluczenia m.in. dotyczące osób, które były skazane za przestępstwa w obrocie gospodarczym (utrudniony dostęp do środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej).

Dodatkowo możesz składać wniosek o dotację jeżeli nie miałeś działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy wstecz (informacja o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu upływu min 12 miesięcy). Dodatkowo, jeżeli prowadziłeś wcześniej biznes będziesz musiał wypełnić kilka oświadczeń o zakończeniu działalności gospodarczej. Co więcej potrzebne będą także zaświadczenia o zakończeniu dotychczas wykonywanej działalności.

Możesz też natknąć się na ograniczenia jeżeli zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą pod adresem, w którym występuje firma o tym samym profilu lub jeżeli zamierzasz podjąć działalność gospodarczą zbieżną z działalnością małżonka.

KRYTERIA OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA Z URZĘDU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dotacje z Urzędu Pracy 2024 mogą być przyznane osobom, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży. Analiza twoich szans powinna poprzedzić złożenie wniosku o dotację.

W swoim wniosku należy wykazać doświadczenie zawodowe bezpośrednio i pośrednio związane z działalnością gospodarczą. Co więcej, wszelkiego rodzaju szkolenia, kursy, a także wykształcenie kierunkowe zbieżne z przedmiotem Twojej działalności gospodarczej.

Jeżeli wykonywałeś część usług nieodpłatnie to także warto zdobyć referencje i przedstawić portfolio. Zwiększy to szanse na dotacje na otwarcie firmy.

Szerzej omówię to w kolejnych punktach, Niestety punktacja zależy od danego Urzędu Pracy.

Są to jedne z kilku czynników zwiększających prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej 2024.

JAKĄ DZIAŁALNOŚĆ OTWORZYĆ Z DOTACJI z urzędu pracy 2024

Dofinansowanie z Urzędu Pracy na pierwszą działalność może być przyznane na wiele różnorodnych przedsięwzięć, dlatego przedstawię Ci raczej te, na które nie masz najmniejszych szans otrzymać tych środków. Są to m.in. działalności:

 • przede wszystkim w formie spółek osobowych i kapitałowych,
 • następnie wytwórcze w rolnictwie (tutaj dofinansowanie otrzymać możesz za pośrednictwem ARiMR),
 • co więcej związane z medycyną naturalną,
 • dodatkowo związane z usługami w zakresie badań i diagnostyki w celu oceny stanu zdrowia bez wykształcenia kierunkowego,
 • kolejnym typem są handlowe – artykułami erotycznymi, środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi,
 • a także lombardu,
 • czy produkcyjnej: wyrobów alkoholowych.

Lista wyłączonych branż zawsze znajduje się w regulaminie konkretnego urzędu pracy. Powyższe przykłady nie są wyczerpujące, ponieważ, jak wspomniałem wcześniej, każdy urząd ma swoje zasady dotacyjne, także w zakresie przedmiotu planowanej działalności gospodarczej. Na przykład w niektórych przypadkach działalność w zakresie transportu pasażerskiego (taksówki) jest wykluczona poprzez zakaz zakupu środka transportu, w innych dozwolony jest zakup pojazdów, nawet używanych. Mimo to jednorazowe środki na podjęcie działalności pozwalają na komfortowy start większości branż.

Pamiętaj, żeby we wniosku wskazać dokładnie symbol i przedmiot planowanej działalności gospodarczej. A co jeżeli pod adresem przyszłej firmy są inne biznesy. Jeżeli symbol podklasy jest inny od działalności obcej, nie masz czym się martwić.

Dotacje z Urzędu Pracy 2024 na rozpoczęcie działalności gospodarczej: jakie szanse na dofinansowanie

Pomimo, że Urzędu Pracy nie mają jednolitych regulaminów można wyłonić główne elementy Twojej kandydatury o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności, za które otrzymasz punkty:

 • po pierwsze za wykształcenie: ukończone szkoły, certyfikaty– im więcej tym wyższa punktacja,
 • następnie doświadczenie: im dłuższe jest i im bardziej związane z profilem działalności tym wyższą punktację otrzymasz,
 • co więcej wkład własny, który powinien oscylować na poziomie min. 10 proc. kwoty potrzebnej do uruchomienia firmy (zależy od konkretnego urzędu pracy),
 • a także miejsce prowadzenia działalności – własność, wynajem, umowa przedwstępna dają Ci w tej kategorii punkty,
 • dodatkowo formę zabezpieczenia: najbardziej punktowane są: poręczenia + weksel z poręczeniem,
 • na końcu deklaracje współpracy, umowy przedwstępne z odbiorcami, które informują Urząd Pracy o dużym prawdopodobieństwie na powodzenie Twojej firmy – otrzymujesz za nie dodatkowe punkty.

Ww. zwiększają szanse na podpisanie umowy o dofinansowanie z PUP.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ Dotacje z Urzędu Pracy 2024 na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Jeżeli jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, czas poznać katalog kosztów kwalifikowanych jest bardzo szeroki.

Na samym początku już ostrzegam Cię przed jedną ważną pułapką.

Urząd Pracy ma dużą autonomię w określaniu warunków uczestnictwa jak i wydatkowania dofinansowania z Urzędu Pracy na podjęcie do działalności gospodarczej 2024.

Kryteria wydatkowania funduszy są bardzo rozbieżne w całym kraju. Wskaże jednak pewne statystyczne dopuszczalne przeznaczenie.

Środki trwałe możesz kupić z reguły bez ograniczeń kwotowych. Ewentualne limity mogą dotyczyć

 • przede wszystkim samochodów- PUP czasami nie pozwalają lub ograniczają możliwość,
 • telefonów komórkowych
 • także komputerów/laptopów jeżeli Twoja nie wykorzystuje ich profesjonalnie jako główne narzędzie pracy
 • nie kupisz też kasy fiskalnej.

Ww. nie stanowi zamkniętego katalogu.

Na towary do odsprzedaży lub materiały wykorzystywane do świadczenia usług możesz z reguły wydać między 20 a 50 proc. dofinansowania.

Dotacje na marketing są przeznaczone na tradycyjne narzędzia w postaci strony internetowej, ulotek wizytówek, czy banerów. Kwoty mieszczą się z reguły między 10 a 20 proc. dofinansowania.

Jeżeli chodzi o nakłady związane z pomocą prawną/podatkową to są to koszty kwalifikowane w niektórych Urzędach Pracy i stanowią do 5 proc. wartości dofinansowania.

Twój wniosek o dotację z Urzędu Pracy musi uwzględniać lokalne uwarunkowania.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O Dotacje z Urzędu Pracy 2024 NA ROZPOCZĘCIE DO DZIAŁALNOŚCI gospodarczej

W pierwszym kroku określ jakie koszty musisz pokryć w ciągu pierwszych 6 do 12 miesięcy. Nie zawsze dofinansowanie z Urzędu Pracy będzie odpowiednią formą finansowania Twojej działalności lub kosztów, które musisz ponieść.

Jeżeli będziesz miał z tym problem pomogę Ci. Na co dzień zawodowo zajmuję się spełnieniem marzeń moich klientów dotyczących startu ich działalności gospodarczej poprzez pozyskiwanie dotacji i preferencyjnych pożyczek na ten cel. Z wielką przyjemnością pomogę też Tobie.

Jeżeli wiesz co chcesz kupić to teraz sprawdź dokładnie czy Twój Urząd Pracy przyjmuje wnioski o dotację na podjęcie działalności gospodarczej. Są możliwości:

 • nabór ciągły -od momentu ogłoszenia dostępności środków do ich wyczerpania
 • lub nabór konkursowy – w pewnych okienkach czasowych.

Jeżeli twój Urząd Pracy przyjmuje wyłącznie w naborach konkursowych to musisz złożyć dokumenty właśnie w tym przedziale czasowym. W innym wypadku Twój wniosek nie zostaje nawet otworzony.

Skoro wiesz

 • co chcesz kupić
 • kiedy będzie nabór

to teraz dobrze przeanalizuj regulamin. Sprawdź:

 • przede wszystkim, jakie działalności nie będą finansowane,
 • następnie co z przedmiotów nie może podlegać finansowaniu,
 • a także Jaka jest forma zabezpieczenia, którą wymaga Twój Urząd Pracy.

ILE WYNOSI AKTUALNA KWOTA DOFINANSOWANIA Z URZĘDU PRACY

To ile wynosi dofinansowanie z Urzędu Pracy 2024 zależy od średniego wynagrodzenia w Polsce. Mimo złych sygnałów płynących z gospodarki, średnia pensja w gospodarce wzrosła.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy to maksymalnie aż sześciokrotność średniej pensji.

W związku z tym w nadchodzących miesiącach zweryfikuj ile wynosi dofinansowanie z Urzędu Pracy. Obecnie (kwiecień 2024) to ponad 45 000 zł!

JAKA JEST AKTUALNA KWOTA DOFINANSOWANIA Z URZĘDU PRACY: JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE

Mimo optymistycznych danych musimy pamiętać, że Powiatowe Urzędy Pracy mają dużą autonomię decyzyjną. Między innymi w wyznaczeniu takich kwestii jak maksymalna kwota dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2024. Widełki, w których dyrektorzy Powiatowych urzędów pracy mogą przyznawać dotacje mieszczą się między 4 a 6 krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

AKTUALNA KWOTA DOFINANSOWANIA Z URZĘDU PRACY W TWOIM URZĘDZIE?

W całym kraju występują duże rozbieżności w tej kwestii. Dla przykładu Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku z reguły przyznaje maksymalną kwotę dofinansowania na założenie działalności gospodarczej.  Tak samo jest przy dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w PUP Łódź.

Natomiast składając wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2024 Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy do tej pory można było ubiegać się o 25 000 zł na ten cel. Mimo to jest to odpowiednia kwota do założenia własnej działalności.

Dotacje z Urzędu Pracy NA PIERWSZĄ DZIAŁALNOŚĆ: OPRACUJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE – UWAŻAJ NA TYPOWE BŁĘDY…

Chcesz dowiedzieć się o błędach przy dofinansowaniu PUP krok po kroku? Często osoby zainteresowaną dotacją PUP mają już doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Oczywiście Dotacje z Urzędu Pracy 2024 mogą być skierowane do takich wnioskodawców. Jest jednak jedno „ale”.

Często potencjalni wnioskodawcy ubiegają się o dofinansowanie nowych firm nawet w ciągu 12 miesięcy od zamknięcia poprzedniej firmy. Jeśli masz wpis do CEIDG, termin zamknięcia poprzedniej firmy powinien wynosić co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Pracy niezwłocznie. W niektórych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu. W jakich?

Z reguły Urzędy Pracy wydłużają karencje nieposiadania wpisu do CEIDG jeżeli Wnioskodawca chce uzyskać Dotacje na rozpoczęcie działalności z PUP na otworzenie działalności gospodarczej z takim samym kodem PKD co poprzednia. Z reguły w takich wypadkach PUP wymagają nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 24 miesięcy wstecz. Decyzja o takich zapisach ws dotacji z urzędu pracy zależy od danego PUP.

Musisz też pamiętać, że po otrzymaniu dofinansowania nie możesz podjąć się innej pracy zarobkowej.

Dodatkowo w większości PUP środki otrzymujesz przelewem po przedstawieniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Jeżeli wcześniej prowadziłeś biznes, do złożonego wniosku należy przedstawić zaświadczenia z ZUS i US, z których wynikać będzie, że z działalności zakończonej nie widnieją żadne nieuregulowane zobowiązania.

Dodatkowo należy przedstawić odpowiednie zaświadczenia z ZUS i US potwierdzające 12 miesięcy prowadzenia działalności. Jeżeli zamknąłbyś działalność gospodarczą w dniu przypadającym ten okres, będziesz musiał oddać dotację.

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY NA PIERWSZĄ DZIAŁALNOŚĆ: KOLEJNY BŁĄD…

Co więcej, nie wszyscy przyszli beneficjenci wiedzą, że cześć urzędów pracy wymaga przedstawienia odpowiednich dokumentów, które potwierdzą zabezpieczenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W teorii dofinansowanie z urzędu pracy może być zabezpieczone różnymi formami:

 • przede wszystkim wekslem własnym z poręczeniem wekslowym,
 • lub poręczeniem osób fizycznych,
 • albo blokadą środków pieniężnych z rachunku bankowego (Twojego lub osoby trzeciej),
 • na koniec notarialnym aktem o poddaniu się egzekucji– przeważnie najsłabiej oceniana forma zabezpieczenia.

W praktyce Urząd akceptuje tylko niektóre z ww. form, a czasem zmniejsza możliwość wyboru do jednej opcji. Dodatkowo niektóre PUP przyznają punkty za określone zabezpieczenia.

W wielu urzędach pracy oprócz stwierdzenia sponsorowania do wniosku o dofinansowanie musi być dołączona dokumentacja potwierdzająca jego legalność i wysokość.

Tutaj pojawiają się największe problemy. Jeżeli rozpoczniesz przygotowania do naboru o dofinansowanie z urzędu pracy za późno, może okazać się tak, że nie będziesz w stanie przygotować odpowiedniej dokumentacji.

W przypadku np. poręczenia wekslowego, PUP może wymagać zaświadczenia o zarobkach poręczycieli. W niektórych firmach takie dokumenty są wydawane w ciągu nawet 7 dni. Następnie zaświadczenie musi trafić do wniosku jako załącznik Jak widzisz, wybrane zabezpieczenie należy dobrze zaplanować pod katem logistycznym zdobycia odpowiednich dokumentów.

Preferowane formy zabezpieczenia w Twoim powiecie znajdziesz na stronie swojego Urzędu Pracy. Jest to ważne, ponieważ bez zabezpieczenia nie otrzymasz bezzwrotnych środków na podjęcie działalności.

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA A DOTACJA Z URZĘDU PRACY

Dotacja z Urzędu Pracy a działalność nierejestrowana: czy się wyklucza? Czy zarejestrowany bezrobotny może prowadzić działalność nierejestrowaną?  Obecnie sytuacja gospodarcza zmienia się w szybkim tempie. Coraz więcej osób zostaje bez pracy. Bezrobotni często spróbować we własnym zakresie rozpocząć działalność gospodarczą, ale w pierwszej kolejności wolą sprawdzić trafność swojego pomysłu.

OSOBA BEZROBOTNA A DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA

Jako osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, może przyjść CI do głowy pomysł z działalnością nierejestrowaną. Obecnie obowiązujące przepisy nie odnoszą się wprost do osób zarejestrowanych bezrobotnych i prowadzenia działalności nierejestrowanej. PUP wskazuje jedynie nieposiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Obecna interpretacja przepisów nie zabrania prowadzenia firmy w taki sposób i posiadania statusu osoby bezrobotnej. Pytanie, czy jeżeli nie zabrania to czy można się ubiegać o dofinansowanie na założenie własnej firmy?

Dotacje z Urzędu Pracy A DZIAŁALNOŚĆ OKAZJONALNA

Działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą i dopóki:

 • po pierwsze, przychód nie przekroczy połowy minimalnego wynagrodzenia (pomimo obecnego limitu dla NGD 75% minimalnego, status bezrobotnego możesz utrzymać przy takich przychodach do 50%).,
 • a bezrobotny będzie zdolny i gotowy podjąć zatrudnienie

to działalność okazjonalna nie spowoduje utraty statusu osoby bezrobotnej w urzędzie pracy. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą starać się o dotacje na działalność gospodarczą. Jak widzisz przy ndg możesz złożyć wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności.

ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z UMOWY O DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY

Przede wszystkim, należy wykorzystać przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z umowy. Czasami nie wszystko można zakupić zgodnie z zadeklarowaną we wniosku listą wyposażenia (np. ceny mogą się różnić lub nasz towar nie jest już produkowany). W przypadku zmian w liście zakupów najlepiej skonsultować się bezpośrednio z osobą prowadzącą naszą sprawę i poinformować ją o zaistniałej sytuacji. Pamiętaj, nie kupuj innego wyposażenia zanim nie otrzymasz pozwolenia

Dodatkowo, jesteś zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy. W okresie ogłoszonego zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu COVID-19 oraz w ciągu 30 dni od odwołania, możesz zawiesić firmę na nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Okresu zawieszenia działalności nie wlicza się do 12-miesięcznego okresu przewidzianego przez przedsiębiorstwo operacyjne.

Co więcej, w trakcie okresu 12 miesięcy prowadzenia działalności nie możesz wykonywać innej pracy zarobkowej podczas trwania umowy o dofinansowanie.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO UZYSKANIA DOTACJI Z URZĘDU PRACY 👉 ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTÓW

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje otwarcie firmy 2024, to uspokajam – pomogę Ci.

Zawodowo zajmuje się spełnianiem marzeń moich Klientów związanych z otwieraniem własnych działalności gospodarczych. Urealniam ich marzenia poprzez zdobywanie preferencyjnych pożyczek i dofinansowań na ten cel. Analiza wyjściowa sytuacji i możliwości Klienta niejednokrotnie trwa kilka godzin, dlatego jeżeli chciałabyś poznać jakie szansę są przed Tobą – zapraszam Cię do kontaktu

Pomagam setkom Klientów rocznie, z przyjemnością pomogę także Tobie otworzyć rentowny biznes, który z pomocą dotacji lub preferencyjnych pożyczek pomoże Ci zostawić Twoją konkurencję w tyle.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać fundusze na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jak zdobyć dofinansowanie z Urzędu Pracy na pierwszą działalność w 2023?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com