BIZNESPLAN FIRMY BUDOWLANEJ

Biznesplan firmy budowlanej jest dokumentem składanym często przy ubieganiu się o:

 • po pierwsze kredyty lub  pożyczki na założenie lub rozwój działalności,
 • także dofinansowanie unijne lub z urzędu pracy.

Jest także kluczowy do określenie racjonalności i rentowności przedsięwzięcia opisywanego w biznesplanie. Dzisiaj omówię dla Ciebie biznesplan firmy budowlanej ze wskazaniem na kluczowe elementy, które musisz w nim zamieścić.

BIZNESPLAN FIRMY BUDOWLANEJ: ZACZNIJMY OD TWOJEGO PRZYGOTOWANIA

Rozpoczynając przygotowanie dokumentacji, powinieneś przygotować swoje zaplecze merytoryczne. Ważne jest wskazanie odpowiednich kwalifikacji, które zdobyłeś podczas:

 • przede wszystkim, edukacji szkolnej: m.in.: w technikum, czy szkole profilowanej,
 • dodatkowo, poprzez kursy specjalistyczne, także szkolenia produktowe.

Dla wskazanych wyżej szczebli edukacji opisz dokładnie wiedzę i umiejętności, które zdobyłeś. Czasami zdarza się tak, że osoba opisująca swoje zaplecze wiedzy może pod ten punkt podpiąć także pokrewne wykształcenie jak np. stolarskie. Część umiejętności i wiedzy jest wspólna, np.:

 • przede wszystkim zasady BHP,
 • co więcej, obsługa elektronarzędzi,
 • czytanie rynków technicznych itp.

Dokładny opis tych elementów pomoże przekonać oceniających, że jesteś osobą spełniającą wymagania merytoryczne.

W biznesplanie dla firmy, na równi z edukacją trzeba przedstawić swoją karierę zawodową, tzn. wskazać lata i miejsca pracy wraz z zakresem obowiązków, który odpowiada profilowi Twojej działalności. Biznesplan dla firmy budowlanej może także zawierać elementy związane z nieudokumentowanym doświadczeniem, np. świadczonymi nieodpłatnie usługami na rzecz znajomych i bliskich. Tutaj powinieneś przygotować referencje od tych osób wraz z udokumentowaniem w postaci zdjęć wykonanych prac.

BIZNESPLAN FIRMY BUDOWLANEJ: ZAPLECZE TECHNICZNE

Rozwinięciem przygotowania merytorycznego jest opisanie wkładu w postaci:

 • narzędzi,
 • także urządzeń specjalistycznych,
 • co więcej, środka transportu,
 • oraz gotówki na bieżące lub inwestycyjne wydatki.

Przedstawi to osobom oceniającym Twoje zaangażowanie w projekt, a także ewentualne formy zabezpieczenia pomocy finansowej z Twojego majątku. Dodatkowo możesz przedstawić w tej części promesy współpracy od przyszłych klientów.

BIZNESPLAN DLA FIRMY REMONTOWEJ: OPIS PORT FOLIA USŁUG

Bez względu, czy Twoja firma świadczyć będzie kompleksowe, czy specjalistyczne usługi, musisz je bardzo dobrze opisać. Wskazać kluczowe elementy dystrybucji, warunki płatności oraz etapy rozliczeń z klientem. Dodatkowo pamiętaj, że każda usługa ma inną jednostkę rozliczeniową, którą musisz umieścić w biznesplanie firmy.

BIZNESPLANY FIRM: BADANIE RYNKU

Kolejnym elementem biznesplanu dla firmy budowlanej jest opisanie branży. Musisz przeanalizować dane rynkowe pod kątem obecnego oraz przyszłego zapotrzebowania na Twoje usługi. Biznesplan dla firmy remontowej może w tym punkcie odnieść się m.in. do:

 • po pierwsze, danych GUS dotyczących rynku nieruchomości na terenie, na którym będziesz świadczył usługi,
 • następnie, opracowań rynkowych w postaci raportów: aktualne opracowania są z reguły odpłatne, jednak zdecydowanie wzbogacą Twój biznesplan,
 • dodatkowo, analiz inwestycji w Twojej okolicy, takich jak: nowo powstające osiedla mieszkalne, nieruchomości prywatne.

Możesz także przeprowadzić własną ankietę za pośrednictwem social mediów lub publicznie.

Przygotowanie ww. kwestii jest czasochłonnym zadaniem, jednak zaprezentuje kluczowe determinanty dla Twojej przyszłej firmy.

Analizując rynek nie zapomnij także o Twojej konkurencji. Przygotowując listę tych firm postaraj się odnieść do każdej indywidualnie. Opisuj mocne jak równie słabe strony, do których mogą należeć m.in.:

 • po pierwsze ceny usług,
 • zasięg dotarcia,
 • co więcej element zatrudnienia pracowników,
 • rozpoznawalność i opinie rynkowe.

BIZNESPLAN FIRMY BUDOWLANEJ: MARKETING ORAZ PLAN SPRZEDAŻY

Wchodząc na rynek musisz posiadać jasno sprecyzowaną strategię wejścia. Część osób związanych z branżą ma zdecydowanie ułatwione zadanie, ponieważ przez lata pracy na etacie wyrobili sobie rozpoznawalność lokalną. Dla nowych osób konieczne będzie wskazanie na samym początku:

 • przede wszystkim najefektywniejszych form dotarcia do klientów na terenie lokalnym,
 • opracowanie strategii obecności w Internecie poprzez odpowiednie kanały,
 • także określenie budżetu marketingowego.

PROFESJONALNY BIZNESPLAN FIRMY: CZEŚĆ FINANSOWA

Biznesplany dla firm remontowych pokazują także prognozowane wyniki finansowe. Są one wynikiem wcześniej przygotowanej analizy rynkowej, a także zebranych deklaracji współpracy.  Dla uproszczenia omówiona zostanie tylko część dotycząca rachunku zysków i strat. Nie wymaga ona aż tak rozbudowanej wiedzy księgowej i dla większości projektów jest to wystarczający element.

Rachunek zysków i strat to nic innego jak zestawienie planowanych przychodów oraz kosztów, obciążeń wynikających z podatków, które przekładają się na zysk lub stratę netto. Wskazujesz elementy działalności, które generują przychody oraz koszty. Biznesplan firmy budowlanej zawierać będzie w tym miejscu:

 • po pierwsze wynik operacyjny: czyli różnicę pomiędzy planowanymi przychodami z głównej działalność, a kosztami z nią związanymi (m.in. ZUS, paliwo, serwis urządzeń, ubezpieczenia),
 • następnie wynik z pozostałej działalności operacyjnej, czyli tej pośrednio związanej z działalnością główną m.in. dotacje, darowizny,
 • także wynik finansowy, na który składają się zyski i koszty związane z kredytami, pożyczkami, lokatami, czy obligacjami.

Ogólna zasada, którą powinieneś stosować w prognozach to niedoszacowanie przychodów oraz przeszacowanie wydatków. Dlaczego? Lepszy jest przychód niedoszacowany niż przeszacowany, a koszty firmy przeszacowane aniżeli niedoszacowane. Lepiej być przygotowanym na mniej korzystny scenariusz niż na odwrót.

Mam nadzieję, że opracowany schemat wraz z wytycznymi pomoże Tobie samodzielnie napisać profesjonalny biznesplan firmy remontowej.

BIZNESPLANY DLA FIRM BUDOWLANYCh: PROŚBA

Jeżeli ten wpis był dla Ciebie wartościowy albo znasz kogoś, kto powinien go przeczytać, to będę wdzięczny, jeśli podzielisz się z nim tym materiałem. Możesz to zrobić zarówno poprzez słowne polecenie jak także polubienie i udostępnienie treści fan page lub mojego bloga.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I ZLEC NAPISANIE BIZNESPLANU BIZ PLANNER

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo przygotować biznesplan firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom i firmom napisać biznesplan.

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt