DOFINANSOWANIE dla agenta piłkarskiego

Zawód agenta piłkarskiego staje się coraz bardziej popularny z kilku powodów. Po pierwsze, piłka nożna jest jednym z najpopularniejszych sportów na świecie. Rosnące zainteresowanie tą dyscypliną sprawia, że rośnie także zapotrzebowanie na profesjonalnych agentów. Po drugie, piłkarze, szczególnie ci na wysokim poziomie, coraz bardziej zdają sobie sprawę z korzyści płynących ze współpracy z agentem. Może on pomóc im w negocjacjach kontraktowych, zarządzaniu karierą i kwestiach marketingowych. Dodatkowo, dynamiczny rozwój rynku transferowego w piłce nożnej przyczynia się się do wzrostu popularności tego zawodu. Jeżeli chcesz założyć tak to koniecznie zobacz jakie należy Ci się Dofinansowanie dla agenta piłkarskiego.

Jak zostać agentem piłkarskim

Jeśli chcesz zostać agentem piłkarskim, oto kilka kroków, które warto rozważyć:

 • Zdobądź wiedzę o piłce nożnej: bardzo ważna jest znajomość świata piłki nożnej, zarówno pod względem sportowym, jak i biznesowym. Zrozumienie zasad gry, strategii transferowych i specyfiki rynku pomoże Ci w tej pracy.
 • Wykształcenie i szkolenia: choć formalne wykształcenie nie jest konieczne, kursy z zakresu zarządzania, marketingu sportowego lub studia prawnicze mogą być bardzo pomocne.
 • Zdobądź licencję: wiele krajów wymaga od agentów piłkarskich posiadania licencji. Proces licencjonowania różni się w zależności od kraju i może obejmować zdanie egzaminu oraz spełnienie innych wymagań.
 • Buduj sieć kontaktów: sukces w tej branży często zależy od znalezienia odpowiednich kontaktów. Nawiązywanie relacji z klubami, trenerami, zawodnikami i innymi agentami jest kluczowe.
 • Zacznij od pracy u boku doświadczonego agenta: dołączenie do agencji sportowej lub praca pod okiem doświadczonego agenta może być świetnym sposobem na zdobycie doświadczenia i naukę fachu.
 • Bądź na bieżąco z przepisami i regulacjami: świat piłki nożnej jest regulowany przez różne organizacje, takie jak FIFA czy UEFA. Znajomość przepisów i regulaminów transferowych jest niezbędna.
 • Rozwijaj umiejętności negocjacyjne i interpersonalne: jako agent będziesz negocjować kontrakty. Będziesz  zajmować się różnymi aspektami kariery zawodników, więc te umiejętności są niezbędne.
 • Zrozumienie finansów i prawa: wiedza z zakresu finansów, umów i prawa sportowego jest ważna w negocjowaniu i zarządzaniu kontraktami.

Pamiętaj, że bycie agentem piłkarskim wymaga dużego zaangażowania, umiejętności interpersonalnych. Kluczowa jest też ciężka praca.  Jest to jednak bardzo satysfakcjonująca ścieżka kariery dla kogoś.

Jak znaleźć klientów jako agent piłkarski

Znalezienie klientów przez agenta piłkarskiego wymaga kombinacji umiejętności networkingowych, wiedzy o branży oraz determinacji. Oto kilka sposobów, dzięki którym agenci piłkarscy mogą znaleźć nowych klientów:

 • Obecność na meczach i turniejach: regularne uczestnictwo w meczach i turniejach na różnych poziomach rozgrywkowych. Pozwala to agentom obserwować potencjalnych klientów, oceniać ich umiejętności i nawiązywać pierwszy kontakt.
 • Networking: budowanie i utrzymywanie kontaktów z trenerami, skautami, dyrektorami sportowymi i innymi agentami jest kluczowe. Dobre relacje w branży mogą prowadzić do polecenia lub otrzymania informacji o zawodnikach szukających reprezentacji.
 • Współpraca z akademiami piłkarskimi: nawiązywanie relacji z akademiami piłkarskimi i klubami młodzieżowymi. Może to być sposobem na odkrycie młodych talentów na wczesnym etapie ich kariery.
 • Uczestnictwo w konferencjach i wydarzeniach branżowych: Udział w konferencjach i wydarzeniach dotyczących piłki nożnej to kolejna okazja do nawiązywania kontaktów i prezentowania się jako agent.
 • Media społecznościowe i online: aktywność w mediach społecznościowych i na platformach online dedykowanych piłce nożnej. Może to pomóc w zbudowaniu widoczności i marki osobistej, co ułatwia nawiązywanie kontaktów z zawodnikami.
 • Polecenia i referencje: zadowoleni klienci mogą polecać agenta innym zawodnikom. Co jest często jednym z najskuteczniejszych sposobów na zdobywanie nowych klientów.
 • Analiza i identyfikacja talentów: regularne analizowanie danych i statystyk zawodników może pomóc w identyfikacji obiecujących piłkarzy, którzy mogą potrzebować reprezentacji.
 • Osobiste podejście: bezpośredni kontakt z zawodnikami, pokazanie zainteresowania ich karierą i zaoferowanie wartości dodanej może być decydujące w procesie pozyskiwania klienta.
 • Praca na bazie długoterminowej: budowanie reputacji jako rzetelnego i skutecznego agenta to proces, który wymaga czasu. W dłuższej perspektywie przyciąga nowych klientów.

DOFINANSOWANIE dla agenta piłkarskiego Z URZĘDU PRACY 2023

Dofinansowania na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy stanowią najczęściej wybieraną drogę do zdobycia kapitału na start. Program jest skierowany wyłącznie do zarejestrowanych w Urzędzie Pracy osób bezrobotnych. Popularność tej formy wsparcia wynika z jej rozpoznawalnych cech i korzyści dla przedsiębiorców.

DOFINANSOWANIE dla agenta piłkarskiego Z URZĘDU PRACY: JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA

Dofinansowanie PUP dla agenta piłkarskiego w 2023 roku, oferowane przez Urząd Pracy, jest zawarte w ustalonych wcześniej widełkach. Maksymalna kwota wsparcia zależy od 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Warto jednak pamiętać, że poszczególne Urzędy Pracy mogą ustalać niższą kwotę jako maksymalne wsparcie w danym powiecie. Obecnie (07/2023) to ponad 42 700 zł. jednak w większości powiatów, graniczna kwota, na jaką możesz się ubiegać, mieści się w przedziale od 25 000 do 30 000 zł.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE dla agenta piłkarskiego Z URZĘDU PRACY

Dotacje PUP możesz przeznaczyć na koszty jednorazowe. Koszty kwalifikowalne (dopuszczalne) to:

 • przede wszystkim maszyny,
 • także urządzenia,
 • wyposażenie
 • a nawet oprogramowanie.

Część dostępnych środków z dotacji dla agenta piłkarskiego z PUP (zazwyczaj do 10%) można przeznaczyć na podstawowe działania marketingowe, takie jak stworzenie strony internetowej, zakup wizytówek i ulotek.

Urząd Pracy umożliwia również wykorzystanie dotacji na zakup towarów do odsprzedaży lub materiałów potrzebnych do świadczenia usług. Wysokość tej możliwości zależy od PUP i mieści się zwykle w przedziale od 20% do 50% kwoty dofinansowania na założenie firmy. Ponadto, PUP pozwala na sfinansowanie kosztów doradztwa podatkowego, księgowego lub prawnego, które może wynieść od 2% do 5%.

DOFINANSOWANIE dla agenta piłkarskiego CZEGO NIE SFINANSUJE URZĄD PRACY

Dofinansowanie z Urzędu Pracy 2023 nie pokryje kosztów bieżących takich jak:

 • księgowość,
 • też ZUS
 • co więcej bieżących wydatków na kampanie marketingowe typu Google ADS
 • czy bieżącą obsługę agencji marketingowej.

ILE RAZY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSEK O DOTACJĘ dla agenta piłkarskiego Z URZĘDU PRACY

Dotacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy to jednorazowa pomoc. Możesz uzyskać ją tylko jeden raz.

Jeśli twoje wcześniejsze wnioski o dotację z PUP nie zostały przyjęte, nie martw się – nie ma ograniczenia co do liczby składanych wniosków. Możesz kontynuować starania o dotację dla agenta piłkarskiego z Urzędu Pracy w kolejnych naborach, aż uzyskasz pozytywną decyzję. W rzadkich przypadkach Urzędy Pracy mogą wprowadzić ograniczenia dotyczące składania kolejnych wniosków o dotację, jednak zazwyczaj masz możliwość próby wielokrotnie.

DOFINANSOWANIE dla agenta piłkarskiego Z PFRON 2023

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie PFRON 2023Dotacje dla osób niepełnosprawnych skierowane są do osób ze stopniem niepełnosprawności.

DOFINANSOWANIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PFRON: PODOBIEŃSTWA

Dofinansowanie PFRON 2023 jest bardzo zbliżone do dofinansowania dla agenta piłkarskiego z Urzędu Pracy.

Możesz pokryć te same koszty jak w przypadku dofinansowania dla osób bezrobotnych z Urzędu Pracy.

DOFINANSOWANIE dla agenta piłkarskiego Z PFRON: MAKSYMALNA KWOTA POMOCY

Maksymalne dofinansowania dla osób niepełnosprawnych to aż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Obecnie maksymalna wartość pomocy przekraczającą 100 000 zł. Jednak podobnie jak w przypadku dofinansowania z Urzędu Pracy ogłaszane nabory mogą być na niższą kwotę.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2023

Wniosek o dotację z PFRON składamy w Powiatowym Urzędzie Pracy, podobnie jak w przypadku wniosków o dotacje dla osób bezrobotnych z PUP

DOTACJE UNIJNE dla agenta piłkarskiego

Dotacja unijna na otwarcie firmy jest także powszechną formą finansowania firm, o której wiele osób słyszało jednak mało kto zna szczegóły pomocy.

ILE WYNOSI DOFINANSOWANIE dla agenta piłkarskiego

To interesujące wsparcie na start, podzielone na dwie części.

Po pierwsze, otrzymasz jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości około 23 000 zł.

Po drugie, zostaniesz objęty pomocą doraźną w postaci wsparcia pomostowego, które wynosi od 1 500 zł do nawet 2 500 zł i jest wypłacane przez okres od 6 do 12 miesięcy. Dzięki temu wsparciu, będziesz mógł pokryć bieżące koszty, takie jak ZUS, księgowość czy reklama w Google ADS, których nie obejmuje finansowanie ze środków Urzędu Pracy.

JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE dla agenta piłkarskiego

Proces jest zdecydowanie dłuższy niż w przypadku dotacji z Urzędu Pracy.

Dotacje unijne dla agenta piłkarskiego odbywają się są w kilku etapach. Cały proces trwa około 3 do 4 miesięcy.

Na pierwszym etapie przeprowadzana jest rekrutacja pisemna, a po pozytywnym wyniku odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z doradcą.

Uczestnicy, którzy pomyślnie przejdą ten etap, wezmą udział w intensywnych zajęciach trwających od tygodnia do dwóch tygodni.

Podczas tych zajęć zdobędą wiedzę z zakresu prawa, marketingu, przedsiębiorczości oraz ekonomii.

Na zakończenie programu edukacyjnego uczestnicy przygotują kompleksowy biznesplan, obejmujący opis branży i usług, analizę marketingową, motywy decyzji, koszty kwalifikowanych działań oraz projekcje finansowe.

DLA KOGO UNIJNA DOTACJA dla agenta piłkarskiego

Dofinansowanie dla agenta piłkarskiego 2023 z unii są skierowane raczej dla działalności, które w pierwszych  6 -12 miesiącach będą miały więcej kosztów bieżących.

Ważne, aby przed podjęciem decyzji o starcie w naborze dobrze przeanalizować swoje potrzeby inwestycyjne.

DOTACJE LGD, CZYLI ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 2023

Kolejna dotacja dla agenta piłkarskiego, o które można się starać to LGD Dotacje 2023. To skrót od Lokalne Grupy Działania.

Dofinansowanie na otwarcie firmy z LGD jest dostępne z reguły dla osób zameldowanych w miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Lokalne Grupy Działania (LGD) skupiają się na wsparciu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, co stanowi ważny aspekt ich działalności.

DOFINANSOWANIE dla agenta piłkarskiego

To obecnie jedyna możliwość pozyskania dofinansowania dla pracujących o jaką możesz się ubiegać. Oczywiście, bezrobotni oraz bierni zawodowo też mogą starać się o to dofinansowanie na otwarcie firmy.

DOTACJA LGD ILE OTRZYMAM PIENIĘDZY

Dofinansowanie oferowane przez Lokalne Grupy Działania mieści się w określonych widełkach kwotowych, obecnie oscylujących między 50 000 a 100 000 zł. Dokładną kwotę, na jaką będziesz mógł się ubiegać, znajdziesz w ogłoszeniu dotyczącym danego programu wsparcia LGD.

LGD DOFINANSOWANIE dla agenta piłkarskiego: CO MOGĘ KUPIĆ

Dotacja LGD ma główne zastosowanie w finansowaniu jednorazowych wydatków, w tym remontów i budowy, zakupu nowego sprzętu oraz wyposażenia. Ponadto, może być przeznaczona na oprogramowanie, licencje, patenty, a także w niektórych przypadkach na zakup samochodu osobowego o co najmniej ośmiu miejscach lub pojazdów dostawczych z odpowiednią homologacją.

KIEDY OTRZYMASZ DOFINANSOWANIE dla agenta piłkarskiego

Proces oceny wniosków o dotację składa się z dwóch etapów.

Pierwszy etap odbywa się lokalnie i polega na weryfikacji przez Lokalne Grupy Działania (LGD). Cały proces trwa do 2 miesięcy.

Kolejnym etapem jest weryfikacja przez Urząd Marszałkowski, która dotyczy jedynie wniosków zakwalifikowanych w pierwszym etapie. Ten etap zazwyczaj trwa ponad 4 miesiące.

Całkowity czas ubiegania się o dotację na otwarcie działalności wynosi zazwyczaj od 6 do 9 miesięcy, a w niektórych przypadkach może się nawet wydłużyć do 12 miesięcy.

WSPARCIE W STARCIE: CZYLI PREFERENCYJNA POŻYCZKA dla agenta piłkarskiego

Warto zwrócić uwagę na Wsparcie w Starcie, choć jest to instrument zwrotny. Osoby bezrobotne oraz studenci na ostatnim roku studiów I i II stopnia mają możliwość składania wniosków o ten rodzaj wsparcia.

Dzięki preferencyjnej pożyczce istnieje możliwość sfinansowania założenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej.

WSPARCIE W STARCIE: PONAD 140 000 dla agenta piłkarskiego

Warunki pożyczki Wsparcie w starcie są wręcz ekstremalnie konkurencyjne w porównaniu z oferowanymi kredytami komercyjnymi.

Wartość pożyczki Wsparcie w starcie wynieść może do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie pozwala CI to na zawnioskowanie o ok 140 tys. zł.)

Co więcej, oferowany okres spłaty jest bardzo korzystny, sięgając nawet 84 miesięcy.

Dodatkowo, istnieje możliwość zawnioskowania o karencję w spłacie rat kapitałowych, która wynosi maksymalnie do 12 miesięcy. W czasie trwania karencji, ponosisz koszt jedynie odsetek od pożyczki.

Warto zaznaczyć, że pożyczki mają stałe oprocentowanie, zależne od sytuacji i planów dotyczących działalności, wynoszące 0,68 proc. (1/10 stopy redyskontowej weksli) dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z integracją lub rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych, oraz 1,7 proc. (1/4 stopy redyskontowej) dla pozostałych osób, które spełniają kryteria.

Operatorzy nie pobierają żadnych opłat ani prowizji za złożenie wniosku, a także nie wymagają wkładu własnego w inwestycji, umożliwiając uzyskanie pożyczki w wysokości do 100% wartości realizowanego projektu.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE dla agenta piłkarskiego👉 ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTÓW

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje otwarcie firmy 2023, to uspokajam – pomogę Ci.

Zawodowo zajmuje się spełnianiem marzeń moich Klientów związanych z otwieraniem własnych działalności gospodarczych. Urealniam ich marzenia poprzez zdobywanie preferencyjnych pożyczek i dofinansowań na ten cel. Analiza wyjściowa sytuacji i możliwości Klienta niejednokrotnie trwa kilka godzin, dlatego jeżeli chciałabyś poznać jakie szansę są przed Tobą – zapraszam Cię do kontaktu

Pomagam setkom Klientów rocznie, z przyjemnością pomogę także Tobie otworzyć rentowny biznes, który z pomocą dotacji lub preferencyjnych pożyczek pomoże Ci zostawić Twoją konkurencję w tyle.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać fundusze na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jak zdobyć dofinansowanie w 2023?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

▶️Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na ▶️youtube.com