Jak uzyskać dofinansowanie na firmę jednoosobową

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej generalnie nie jest polecane osobom, które planują start ryzykowanych biznesów. W przypadku standardowych działalności jednoosobowa sprawdza się bardzo dobrze. Proste zasady, szybki proces utworzenia, czy zamknięcia firmy to jedne z podstawowych przewag tej formy prowadzenia firmy. Bez względu na formę pozyskanie kapitału startowego jest pierwszym poważnym wyzwaniem, przed którym stają młodzi przedsiębiorcy. Gdzie najlepiej znaleźć finansowanie dla nowej firmy? Jak uzyskać dofinansowanie na firmę jednoosobową?

Osoby bezrobotne i zatrudnione w 2022 roku nadal mogą ubiegać się o dofinansowanie na założenie działalności. W 2022 r. masz jeszcze trochę czasu na znalezienie środków na rozpoczęcie działalności – pamiętaj, im bliżej końca roku, tym mniej pieniędzy Ci zostanie. garnek. Już dziś stwórz przyszły biznesplan dla swojej firmy. Ten post jest dla tych, którzy szukają sposobu na znalezienie finansowania na rozpoczęcie działalności w 2022 roku..

DOFINANSOWANIE PUP działalność jednoosobowa dla bezrobotnych

Dotacja PUP przyznawana jest następującym grupom bezrobotnych:

Młodzież (do 30 roku życia) – plan POWER. Również bezrobotni od 30 roku życia (RPO). Bez kategorii wiekowej – z Funduszu Pracy.

Wysokość dofinansowania Urzędu zależy w dużej mierze od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Kwota dofinansowania z Urzędu Pracy na założenie firmy wynosi od 4 do 6 razy tej wartości.

Każdy Powiatowy Urząd Pracy zastrzega sobie prawo do ustalenia wysokości tego limitu w oparciu o własne kryteria. Kwota dofinansowania PUP w II kwartale 2022 roku to blisko 36 000,00 zł.

Niestety pod względem wymogów dokumentacyjnych na terenie całego kraju urzędy pracy oferują bardzo zróżnicowane wymogi i druki. Wnioski o dofinansowanie i biznesplany PUP nie są jednolite. Najwięcej konsternacji budzą różne zasady i wymogi stawiane kandydatom w całym kraju.

Jak uzyskać dotacje na firmę jednoosobową: wymogi dofinansowanie z urzędu pracy

Przejdźmy do formalności. Istnieją pewne wytyczne, których należy przestrzegać ubiegając się o dotacje z PUP. W pierwszej kolejności bezrobotni muszą zarejestrować się w urzędzie. Ponadto nie mogą  prowadzić działalności gospodarczej przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie PUP. Nie możesz też być beneficjentem dotacji lub pożyczki na rozpoczęcie działalności. Ponadto kandydaci nie mogą być karani za naruszenie przepisów dotyczących obrotu gospodarczego. Wreszcie, nie możesz odmówić pracy lub innej formy pomocy oferowanej przez PUP (oczywiście bez uzasadnionego powodu).

dotacje z Urzędu Pracy na firmę jednoosobową: wykluczenia

Regulamin dofinansowania z Urzędu Pracy określa rodzaje i formy działań, których program nie wspiera. Sprawdź, na które projekty nie otrzymasz środków PUP?

Po pierwsze działalność w formie spółek osobowych i korporacji kapitałowych. Dodatkowo na rolniczą działalność. Ponadto firmy związane z paramedycyną. Co ważniejsze, działalność związaną z pornografią, substancjami odurzającymi. Wyłączone są również lombardy.

To nie są wszystkie wyłączenia. Niektóre Urzędy Pracy są w stanie wykluczyć z pomocy osoby, które chcą prowadzić firmę sprzątającą. Każdy PUP ma swoją własną politykę i regulamin. Dokładnie przeanalizuj zapisy.

DOTACJE na działalność jednoosobową DLA BEZROBOTNYCH Z URZĘDU PRACY: na co wydać dotacje PUP?

Teraz fajna część, prawdopodobnie na co czeka większość z Was. Skoro już wiecie, jak uzyskać dotację na start z urzędu pracy, przyjrzyjmy się, jakie środki możesz przeznaczyć. Podobnie jak w przypadku braku znormalizowanych druków, to i w przypadku przeznaczenia każdy PUP kieruje się własnymi wewnętrznymi wytycznymi.

Przybliżę na jakie koszty kwalifikowalne możesz sobie z reguły pozwolić.

Bardzo często Powiatowe Urzędy Pracy określają progi procentowe dla kosztów kwalifikowalnych.

Z reguły ograniczenia te dotyczą:

 • przede wszystkim marketing i reklama (z reguły między 10% kwoty dofinansowania),
 • także środki obrotowe i do sprzedaży (między 20-50% kwoty dotacji),
 • co więcej konsultacje m.in. prawne (do 10% kwoty dofinansowania).

Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić regulamin. PUP generalnie preferują nowe środki trwałe, chociaż są wyjątki od tej reguły. Z uzasadnionych powodów mogą zgodzić się na zakup używanych środków trwałych.

Możesz nawet wykorzystać całą dotację na zakup środków trwałych..

W tej grupie kosztów kwalifikowalnych znajdziesz m.in.:

 • głównie sprzęt,
 • ponadto oprogramowanie,
 • wreszcie środek transportu z uwzględnieniem konkretnych wytycznych danego urzędu pracy (jak wspomniałem, nie każdy dopuszcza takie przeznaczenie).

jak uzyskać dotacje na nową firmę jako osoba niepełnosprawna

Po pierwsze konieczne jest wyjaśnienie kwestii związanych ze stopniem niepełnosprawności. Zainteresowane osoby często pytają, jaki poziom nieefektywności potrzebujemy, aby ubiegać się o dotowany start-up? Nie ma minimalnych wymagań w tym zakresie. Dofinansowanie PFRON jest na wyciagnięcie ręki jeżeli posiadasz jakikolwiek status osoby niepełnosprawnej.

PFRON DOFINANSOWANIE NA jednoosobową działalność : JAKIE KWOTY?

Dofinansowanie PFRON przysługuje w zdecydowanie wyższej kwocie niż tradycyjne dofinansowanie z Urzędu Pracy. Przewidziane górne widełki tej dotacji wynoszą aż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Przypominamy, że bezrobotni mogą otrzymać do 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Jak możesz zwrócić się o pomoc dla niepełnosprawnych PFRON firmy? Poprzez prawidłowe przygotowanie dokumentów i złożenie ich do Urzędu Pracy.

Dotacja unijna na nową firmę jednoosobową

Dofinansowania unijne na założenie działalności gospodarczej 2022 możemy podzielić ze względu na wiek przyszłych beneficjentów:

 • po pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (Regionalne Programy Operacyjne),
 • oraz dla osób przed 30 rokiem życia (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Fundusze unijne dla ww. firm dostępne są z reguły dla każdego województwa.

Jak uzyskać dotacje unijną na jednoosobową działalność?

Poza podziałami wiekowymi, Dotacje unijne na otwarcie jednoosobowej działalności skierowane są również do osób z określonych grup społecznych, w tym:

 • osoby zarejestrowane w PUP,
 • następnie bezrobotni, którzy nie są zarejestrowani w PUP,
 • dodatkowo polscy reemigranci przebywający za granicą co najmniej 6 miesięcy (ciągły),
 • osoby odchodzące z rolnictwa i członkowie ich rodzin,
 • ubodzy pracujący – gdy dochód jest niższy od płacy minimalnej,
 • zatrudnieni na podstawie umów krótkoterminowych,

Dodatkowo dotacja unijna na otwarcie firmy zapewnia dodatkowe punkty za określone cechy kandydata. Często otrzymujemy następujące punkty bonusowe:

 • często płeć: kobiety zazwyczaj otrzymują dodatkowe punkty w naborach,
 • także edukacja: im niższa, tym więcej punktów dostajesz ubiegając się o stypendia,
 • dodatkowo okres na bezrobociu: z reguły bezrobocie długotrwałe (co najmniej 12 miesięcy).

jak uzyskać dofinansowanie na firmę jednoosobową z unii: Z CZEGO SIĘ SKŁADAJĄ

Uruchomienie firmy z pomocą Dotacji UE przewiduje następujące wsparcie:

 • po pierwsze dotacja jednorazowa (do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • następnie szkolenia oraz doradztwo indywidualne z zakresu przedsiębiorczości, marketingu, czy prawa,
 • na koniec, pomostówka, czyli comiesięczne wsparcie udzielane jest w formie miesięcznej dotacji (kwoty zwykle wahają się od 1000 zł do 2500 zł).

Suma korzyści płynących z dofinansowania UE dla bezrobotnych waha się zwykle od 38 000 zł do 50 000 zł.

jak uzyskać dotacje unijną na nową firmę jednoosobową: przeznaczenie środków

Koszty kwalifikowalne jednorazowej dotacji na założenie firmy w programie unijnym są zbliżone do kosztów urzędu pracy.

Często dotacje unijne wskazują, że środki te są przeznaczane na zakup nowych produktów. Z pewnymi wyjątkami mogą zgodzić się na zakup używanych środków trwałych z uzasadnionych powodów.

Dotacje z tego obszaru mogą być wykorzystane na sfinansowanie zakupów związanych z inwestycjami. Chodzi głównie o następujące pozycje: maszyny i urządzenia, ale także oprogramowanie i pojazdy.

DOTACJE UNIJNE: POMOSTÓWKA?

Comiesięczne dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • po pierwsze, opłaty za lokal,
 • również towar na sprzedaż, czy materiał do produkcji,
 • co ważniejsze, składki ZUS,
 • na paliwo.

Ogólnie, środki te służą do pokrywania bieżących kosztów firmy.

Jak otrzymać dofinansowanie dla osób pracujących: LGD DOTACJE

Lokalna Grupa Działania to instytucja zrzeszająca lokalne organizacje i mieszkańców gmin. Jedną z ich misji jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla mieszkańców, przedsiębiorców, rolnictwa czy turystów. Realizują te zadania poprzez cele dotyczące podnoszenia przedsiębiorczości lokalnej.

Warunkiem ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania dla firmy jest zamieszkanie na terenie działania LGD. Ta dotacja jest skierowana dla osób, które zamieszkują miejscowości do 20 tys. mieszkańców.. O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno bezrobotni, jak i zatrudnieni.

DOTACJE Z LGD: ILE ŚRODKÓW MOŻNA POZYSKAĆ?

Dotacja LGD w 2022 r. to pomoc od 50 000,00 zł do 100 000,00 zł. Możesz przeznaczyć dofinansowanie na uruchomienie środków trwałych, oprogramowanie oraz prace remontowo-budowlane.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ DOTACJĘ NA START FIRMY

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje unijne na rozpoczęcie działalności, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach o dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Pomogliśmy setkom klientów. Zobacz OPINIE KLIENTÓW

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

 

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com