Dofinansowanie na otwarcie kancelarii radcy prawnego

Profesja radcy prawnego zdobywa coraz większą popularność z kilku kluczowych powodów. Po pierwsze, w dzisiejszym zglobalizowanym i złożonym świecie, prawo staje się coraz bardziej skomplikowane. To sprawia, że zwykli obywatele i przedsiębiorstwa potrzebują ekspertów, aby zrozumieć i przestrzegać przepisów. Radcy prawni oferują swoją wiedzę i doświadczenie, pomagając klientom uniknąć problemów prawnych. Zobacz jakie należy Ci się Dofinansowanie na otwarcie kancelarii radcy prawnego.

Popularność zawodu radcy prawnego

Rosnąca liczba regulacji i przepisów sprawia, że ludzie potrzebują profesjonalistów, którzy pomogą im zrozumieć, jakie prawa i obowiązki mają w różnych sytuacjach. Radcy prawni służą jako doradcy, którzy mogą dostosować ogólną wiedzę prawną do konkretnych potrzeb klienta.

Wzrost sporów prawnych i złożoność działań prawnych wymaga specjalistycznego podejścia. Radcy prawni są wykwalifikowani do prowadzenia procesów sądowych i negocjacji, co jest szczególnie istotne w przypadku sporów handlowych czy rozwodowych.

Wreszcie, rozwijająca się technologia, a zwłaszcza internet, sprawiają, że ludzie mają łatwiejszy dostęp do informacji prawnej. Jednak nadal potrzebują profesjonalistów, aby zrozumieć, jak zastosować tę wiedzę w praktyce. Radcy prawni oferują nie tylko wiedzę, ale także indywidualne podejście i wsparcie, co sprawia, że ich usługi są niezastąpione.

Jak otworzyć kancelarię radcy prawnego

Zawód radcy prawnego jest dostępny dla absolwentów studiów prawniczych, którzy przeszli proces aplikacji radcowskiej oraz zdali egzamin radcowski, co pozwala na ich zarejestrowanie na liście radców prawnych. Istnieją również określone wymagania, takie jak:

 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Oceniana jest również nieskazitelność charakteru, aby zapewnić prawidłowe wykonywanie zawodu.

W trakcie studiów prawniczych uczestnicy zdobywają wiedzę w różnych dziedzinach prawa, takich jak prawo karne, cywilne, administracyjne, rzymskie, prawoznawstwo, historia prawa oraz procedury administracyjne i cywilne.

Po zakończeniu studiów przyszli radcy prawni muszą przejść trzyletnią aplikację radcowską.

Aby dostać się na aplikację radcowską, konieczne jest przejście egzaminu konkursowego. W tym celu należy złożyć stosowne dokumenty do wybranej okręgowej izby radców prawnych, w tym wniosek o dopuszczenie do egzaminu, kwestionariusz osobowy, życiorys, dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra prawa (zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski, jeśli studia są uznawane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), świadectwo o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (nie starsze niż miesiąc od złożenia wniosku o egzamin), trzy zdjęcia oraz dowód uiszczenia opłaty za egzamin wstępny.

Egzamin konkursowy to test, który zawiera 150 pytań jednokrotnego wyboru. Aby zdać egzamin, kandydat musi uzyskać co najmniej 100 punktów, przyznając jeden punkt za każdą poprawną odpowiedź. Po ogłoszeniu wyników egzaminu, kandydaci, którzy uzyskali wynik pozytywny, mogą w ciągu dwóch lat złożyć wniosek o przyjęcie na aplikację radcowską.

Na co zwrócić uwagę zakładając kancelarię radcy prawnego?

Przy zakładaniu kancelarii radcy prawnego należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii:

 • Lokalizacja: Wybierz odpowiednią lokalizację dla swojej kancelarii. Miejsce blisko sądów, urzędów czy innych instytucji prawnych może ułatwić dostęp klientom.
 • Biznesplan firmy: Sporządź szczegółowy plan biznesowy, który określi cele, strategię marketingową, plan finansowy i analizę konkurencji.
 • Zarządzanie finansami: Skonfiguruj system zarządzania finansami kancelarii, który pomoże w śledzeniu przychodów, kosztów i rozliczeń z klientami.
 • Infrastruktura technologiczna: Inwestuj w odpowiednią infrastrukturę technologiczną, w tym oprogramowanie do zarządzania sprawami prawnymi, bezpieczny dostęp do danych klientów oraz komunikację online.
 • Obsługa klienta: Zadbaj o profesjonalną obsługę klienta. Komunikacja i dostępność są kluczowe dla zadowolenia klientów.
 • Bezpieczeństwo danych: Zapewnij odpowiednie środki bezpieczeństwa danych klientów, aby chronić ich prywatność i poufność.
 • Kontakty i networking: Buduj kontakty z innymi prawnikami i profesjonalistami w branży prawniczej. Networking może pomóc w pozyskiwaniu klientów i rozwoju kariery.

Pamiętaj, że zakładanie kancelarii radcy prawnego to proces, który wymaga staranności, planowania i zaangażowania. Warto również korzystać z wiedzy i doświadczenia innych prawników oraz specjalistów ds. biznesowych.

Jakie wyposażenie dla kancelarii radcy prawnego?

Wyposażenie kancelarii radcy prawnego powinno być funkcjonalne i umożliwiać sprawną pracę oraz profesjonalne obsługiwania klientów. Oto lista podstawowego wyposażenia:

 • Meble biurowe: Biurko, krzesło, regały na dokumenty, szafki na akta i materiały biurowe. Wybierz meble ergonomiczne i trwałe.
 • Komputer i oprogramowanie: Komputer stacjonarny lub laptop, drukarka, skaner oraz oprogramowanie do zarządzania dokumentami i sprawami prawnymi.
 • Telefon: Telefon stacjonarny oraz/lub smartfon do kontaktu z klientami.
 • Internet: Szybkie łącze internetowe jest niezbędne do przeglądania akt prawnych i komunikacji.
 • Oświetlenie: Dobre oświetlenie biura, zarówno naturalne jak i sztuczne.
 • Kserokopiarka: Kserokopiarka lub wielofunkcyjne urządzenie do drukowania i kopiowania.
 • Systemy bezpieczeństwa: Zabezpieczenia biura, systemy monitoringu, alarmy.
 • Dostęp do baz prawnych: Subskrypcje dostępu do baz prawnych online lub drukowanych, takich jak kodeksy i ustawy.
 • Przechowalnia akt: Szafy lub regały na akta i dokumenty klientów, zabezpieczone zamkami.
 • Kamery monitoringu: W celu zabezpieczenia biura i dokumentów.
 • Serwer: Jeśli korzystasz z systemu informatycznego opartego na serwerze.

Pamiętaj, że wyposażenie kancelarii zależy od jej rozmiaru, specjalizacji i budżetu. Ważne jest, aby wszystkie urządzenia i narzędzia były w dobrym stanie i regularnie serwisowane, aby zapewnić efektywną pracę.

Dofinansowanie na otwarcie kancelarii radcy prawnego z Urzędu Pracy 2024

Dofinansowania na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy stanowią najczęściej wybieraną drogę do zdobycia kapitału na start. Program jest skierowany wyłącznie do zarejestrowanych w Urzędzie Pracy osób bezrobotnych. Popularność tej formy wsparcia wynika z jej rozpoznawalnych cech i korzyści dla przedsiębiorców.

Dotacja na otwarcie kancelarii radcy prawnego z Urzędu Pracy: jaka jest maksymalna kwota

Dofinansowanie PUP na otwarcie kancelarii radcy prawnego w 2024 roku, oferowane przez Urząd Pracy, jest zawarte w ustalonych wcześniej widełkach. Maksymalna kwota wsparcia zależy od 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Warto jednak pamiętać, że poszczególne Urzędy Pracy mogą ustalać niższą kwotę jako maksymalne wsparcie w danym powiecie. Obecnie (początek 2024) to ponad 43 000 zł. jednak w większości powiatów, graniczna kwota, na jaką możesz się ubiegać, mieści się w przedziale od 25 000 do 30 000 zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na otwarcie kancelarii radcy prawnego z Urzędu Pracy

Dotacje PUP możesz przeznaczyć na koszty jednorazowe. Koszty kwalifikowalne (dopuszczalne) to:

 • przede wszystkim maszyny,
 • także urządzenia,
 • wyposażenie
 • a nawet oprogramowanie.

Część dostępnych środków z dotacji na otwarcie kancelarii radcy prawnego z PUP (zazwyczaj do 10%) można przeznaczyć na podstawowe działania marketingowe, takie jak stworzenie strony internetowej, zakup wizytówek i ulotek.

Urząd Pracy umożliwia również wykorzystanie dotacji na zakup towarów do odsprzedaży lub materiałów potrzebnych do świadczenia usług. Wysokość tej możliwości zależy od PUP i mieści się zwykle w przedziale od 20% do 50% kwoty dofinansowania na założenie firmy. Ponadto, PUP pozwala na sfinansowanie kosztów doradztwa podatkowego, księgowego lub prawnego, które może wynieść od 2% do 5%.

Dofinansowanie na otwarcie kancelarii radcy prawnego: czego nie sfinansuje Urząd Pracy

Dofinansowanie z Urzędu Pracy 2024 nie pokryje kosztów bieżących takich jak:

 • księgowość,
 • też ZUS
 • co więcej bieżących wydatków na kampanie marketingowe typu Google ADS
 • czy bieżącą obsługę agencji marketingowej.

Ile razy można składać wniosek o dotację na otwarcie kancelarii radcy prawnego z Urzędu Pracy

Dotacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy to jednorazowa pomoc. Możesz uzyskać ją tylko jeden raz.

Jeśli twoje wcześniejsze wnioski o dotację z PUP nie zostały przyjęte, nie martw się – nie ma ograniczenia co do liczby składanych wniosków. Możesz kontynuować starania o dotację na otwarcie kancelarii radcy prawnego z Urzędu Pracy w kolejnych naborach, aż uzyskasz pozytywną decyzję. W rzadkich przypadkach Urzędy Pracy mogą wprowadzić ograniczenia dotyczące składania kolejnych wniosków o dotację, jednak zazwyczaj masz możliwość próby wielokrotnie.

Dofinansowanie na otwarcie kancelarii radcy prawnego z PFRON 2024

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie PFRON 2024? Dotacje dla osób niepełnosprawnych skierowane są do osób ze stopniem niepełnosprawności.

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych z PFRON: podobieństwa

Dofinansowanie PFRON 2024 jest bardzo zbliżone do dofinansowania na otwarcie kancelarii radcy prawnego z Urzędu Pracy.

Możesz pokryć te same koszty jak w przypadku dofinansowania dla osób bezrobotnych z Urzędu Pracy.

Dofinansowanie na otwarcie kancelarii radcy prawnego z PFRON: maksymalna kwota pomocy

Maksymalne dofinansowania dla osób niepełnosprawnych to aż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Obecnie maksymalna wartość pomocy przekraczającą 100 000 zł. Jednak podobnie jak w przypadku dofinansowania z Urzędu Pracy ogłaszane nabory mogą być na niższą kwotę.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych 2024

Wniosek o dotację z PFRON składamy w Powiatowym Urzędzie Pracy, podobnie jak w przypadku wniosków o dotacje dla osób bezrobotnych z PUP

Dotacje unijne na otwarcie kancelarii radcy prawnego 2024

Dotacja unijna na otwarcie firmy jest także powszechną formą finansowania firm, o której wiele osób słyszało jednak mało kto zna szczegóły pomocy.

Ile wynosi dofinansowanie na otwarcie kancelarii radcy prawnego

To interesujące wsparcie na start, podzielone na dwie części.

Po pierwsze, otrzymasz jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości około 23 000 zł.

Po drugie, zostaniesz objęty pomocą doraźną w postaci wsparcia pomostowego, które wynosi od 1 500 zł do nawet 2 500 zł i jest wypłacane przez okres od 6 do 12 miesięcy. Dzięki temu wsparciu, będziesz mógł pokryć bieżące koszty, takie jak ZUS, księgowość czy reklama w Google ADS, których nie obejmuje finansowanie ze środków Urzędu Pracy.

Jak otrzymać dofinansowanie na otwarcie kancelarii radcy prawnego

Proces jest zdecydowanie dłuższy niż w przypadku dotacji z Urzędu Pracy.

Dotacje unijne na otwarcie kancelarii radcy prawnego odbywają się są w kilku etapach. Cały proces trwa około 3 do 4 miesięcy.

Na pierwszym etapie przeprowadzana jest rekrutacja pisemna, a po pozytywnym wyniku odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z doradcą.

Uczestnicy, którzy pomyślnie przejdą ten etap, wezmą udział w intensywnych zajęciach trwających od tygodnia do dwóch tygodni.

Podczas tych zajęć zdobędą wiedzę z zakresu prawa, marketingu, przedsiębiorczości oraz ekonomii.

Na zakończenie programu edukacyjnego uczestnicy przygotują kompleksowy biznesplan, obejmujący opis branży i usług, analizę marketingową, motywy decyzji, koszty kwalifikowanych działań oraz projekcje finansowe.

Dla kogo unijna dotacja na otwarcie kancelarii radcy prawnego

Dofinansowanie na otwarcie kancelarii radcy prawnego 2024 z unii są skierowane raczej dla działalności, które w pierwszych  6 -12 miesiącach będą miały więcej kosztów bieżących.

Ważne, aby przed podjęciem decyzji o starcie w naborze dobrze przeanalizować swoje potrzeby inwestycyjne.

Dotacje LGD, czyli rozwój obszarów wiejskich 2024

Kolejna dotacja na otwarcie kancelarii radcy prawnego, o które można się starać to LGD Dotacje 2024. To skrót od Lokalne Grupy Działania.

Dofinansowanie na otwarcie firmy z LGD jest dostępne z reguły dla osób zameldowanych w miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Lokalne Grupy Działania (LGD) skupiają się na wsparciu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, co stanowi ważny aspekt ich działalności.

Dofinansowanie na otwarcie kancelarii radcy prawnego

To obecnie jedyna możliwość pozyskania dofinansowania dla pracujących o jaką możesz się ubiegać. Oczywiście, bezrobotni oraz bierni zawodowo też mogą starać się o to dofinansowanie na otwarcie firmy.

Dotacja LGD ile otrzymam pieniędzy

Dofinansowanie oferowane przez Lokalne Grupy Działania mieści się w określonych widełkach kwotowych.

W 2023 wahały się w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję.

Od 2024 wprowadzone zostają zmiany. Kwota dofinansowania LGD ma wynosić do 150 000 zł. Jednak nie sfinansuje więcej niż 65 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2024 z LGD możesz przeznaczyć na zakup nowych środków trwałych, także oprogramowania, usług remontowo-budowlanych. W niektórych przypadkach można sfinansować zakup pojazdu.

Dokładną kwotę, na jaką będziesz mógł się ubiegać, znajdziesz w ogłoszeniu dotyczącym danego programu wsparcia LGD.

Dofinansowanie na otwarcie kancelarii radcy prawnego: Co mogę kupić

Dotacja LGD ma główne zastosowanie w finansowaniu jednorazowych wydatków, w tym remontów i budowy, zakupu nowego sprzętu oraz wyposażenia. Ponadto, może być przeznaczona na oprogramowanie, licencje, patenty, a także w niektórych przypadkach na zakup samochodu osobowego o co najmniej ośmiu miejscach lub pojazdów dostawczych z odpowiednią homologacją.

Kiedy otrzymasz dofinansowanie na otwarcie kancelarii radcy prawnego z LGD

Proces oceny wniosków o dotację składa się z dwóch etapów.

Pierwszy etap odbywa się lokalnie i polega na weryfikacji przez Lokalne Grupy Działania (LGD). Cały proces trwa do 2 miesięcy.

Kolejnym etapem jest weryfikacja przez Urząd Marszałkowski, która dotyczy jedynie wniosków zakwalifikowanych w pierwszym etapie. Ten etap zazwyczaj trwa ponad 4 miesiące.

Całkowity czas ubiegania się o dotację na otwarcie działalności wynosi zazwyczaj od 6 do 9 miesięcy, a w niektórych przypadkach może się nawet wydłużyć do 12 miesięcy.

Wsparcie w starcie: czyli preferencyjna pożyczka na otwarcie kancelarii radcy prawnego

Warto zwrócić uwagę na Wsparcie w Starcie, choć jest to instrument zwrotny. Osoby bezrobotne oraz studenci na ostatnim roku studiów I i II stopnia mają możliwość składania wniosków o ten rodzaj wsparcia.

Dzięki preferencyjnej pożyczce istnieje możliwość sfinansowania założenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej.

Wsparcie w starcie: ponad 140 000 na otwarcie kancelarii radcy prawnego

Warunki pożyczki Wsparcie w starcie są wręcz ekstremalnie konkurencyjne w porównaniu z oferowanymi kredytami komercyjnymi.

Wartość pożyczki Wsparcie w starcie wynieść może do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie pozwala CI to na zawnioskowanie o ok 140 tys. zł.)

Co więcej, oferowany okres spłaty jest bardzo korzystny, sięgając nawet 84 miesięcy.

Dodatkowo, istnieje możliwość zawnioskowania o karencję w spłacie rat kapitałowych, która wynosi maksymalnie do 12 miesięcy. W czasie trwania karencji, ponosisz koszt jedynie odsetek od pożyczki.

Warto zaznaczyć, że pożyczki mają stałe oprocentowanie, zależne od sytuacji i planów dotyczących działalności, wynoszące 0,68 proc. (1/10 stopy redyskontowej weksli) dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z integracją lub rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych, oraz 1,7 proc. (1/4 stopy redyskontowej) dla pozostałych osób, które spełniają kryteria.

Operatorzy nie pobierają żadnych opłat ani prowizji za złożenie wniosku, a także nie wymagają wkładu własnego w inwestycji, umożliwiając uzyskanie pożyczki w wysokości do 100% wartości realizowanego projektu.

Jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie kancelarii radcy prawnego 👉 zdaj się na profesjonalistów

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje otwarcie firmy 2024, to uspokajam – pomogę Ci.

Zawodowo zajmuje się spełnianiem marzeń moich Klientów związanych z otwieraniem własnych działalności gospodarczych. Urealniam ich marzenia poprzez zdobywanie preferencyjnych pożyczek i dofinansowań na ten cel. Analiza wyjściowa sytuacji i możliwości Klienta niejednokrotnie trwa kilka godzin, dlatego jeżeli chciałabyś poznać jakie szansę są przed Tobą – zapraszam Cię do kontaktu

Pomagam setkom Klientów rocznie, z przyjemnością pomogę także Tobie otworzyć rentowny biznes, który z pomocą dotacji lub preferencyjnych pożyczek pomoże Ci zostawić Twoją konkurencję w tyle.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać fundusze na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jak zdobyć dofinansowanie w 2024?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com