Dofinansowanie z Urzędu Pracy na działalność

Zdaję sobie sprawę że pozyskanie funduszy na stary działalności gospodarczej nie należy do najłatwiejszych zadań jeżeli nie masz z tym styczności na co dzień. Możesz skorzystać z funduszy pracy lub innych bezzwrotnych środków. dzisiaj poruszymy temat PUP.  Dlatego przygotowałem dla Was wpis, który pokaże jak zdobyć Dofinansowanie z Urzędu Pracy na działalność.

W tym materiale dowiesz się takich rzeczy jak :

 • kto może biegać się o Dofinansowanie z Urzędu Pracy na działalność,
 • jakie są kryteria otrzymania dotacji z PUP na działalność,
 • jaka jest aktualnie kwota dotacji z Urzędu Pracy na działalność,
 • co możesz kupić z dofinansowania z PUP na działalność,
 • jak ubiegać się o dotacje PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dodatkowo, przygotowałem dla Was cenne wskazówki dotyczące uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2024 roku. Zobacz, jak ten instrument może pomóc bezrobotnym wejść na rynek pracy.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O Dofinansowanie z Urzędu Pracy na działalność

Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) jest dostępna dla zarejestrowanych bezrobotnych. Obecnie nie ma wymogu dotyczącego długości okresu bezrobocia, co oznacza, że można ubiegać się o dotację zaraz po rejestracji.

Ważne jest, aby pamiętać, że nie jest to wsparcie dla osób poszukujących pracy, które nie są zarejestrowane jako bezrobotne. Status osoby poszukującej pracy różni się od statusu osoby bezrobotnej.

Ponadto, do dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej finansowanej z PUP i przez kolejne 12 miesięcy, nie można podejmować zatrudnienia (UoP).

Dotacje PUP są finansowane z funduszu pracy oraz środków unijnych.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej są dostępne, jeśli wcześniej nie otrzymałeś ich z tej instytucji.

Warto podkreślić, że ubieganie się o dotację nie gwarantuje jej przyznania. Jeśli wcześniej złożony wniosek został odrzucony, nadal można ubiegać się o bezzwrotne środki z Urzędu Pracy.

Regulamin dotacji zawiera także wykluczenia, na przykład dla osób skazanych za przestępstwa gospodarcze, które mogą mieć utrudniony dostęp do środków publicznych.

Można składać wniosek o dotację, jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadzono działalności gospodarczej. W przypadku wcześniejszego prowadzenia biznesu, konieczne będzie wypełnienie oświadczeń o zakończeniu działalności oraz dostarczenie odpowiednich zaświadczeń.

Ograniczenia mogą dotyczyć również sytuacji, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona pod adresem, gdzie działa firma o tym samym profilu lub jeśli planowana działalność jest zbieżna z działalnością małżonka.

KRYTERIA OTRZYMAŁEM DOFINANSOWANIA Z URZĘDU PRACY NA DZIAŁALNOŚĆ

Środki na założenie firmy mogą być przyznane osobom, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży. Przed złożeniem wniosku o dotację, warto przeprowadzić analizę swoich szans na uzyskanie wsparcia.

Wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje na temat doświadczenia zawodowego związanego z planowaną działalnością gospodarczą, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Należy również uwzględnić ukończone szkolenia, kursy oraz wykształcenie kierunkowe zgodne z przedmiotem planowanej działalności.

Jeśli wykonywałeś część usług nieodpłatnie, warto zdobyć referencje i przedstawić portfolio. To może znacząco zwiększyć szanse na uzyskanie dotacji na otwarcie firmy.

W kolejnych punktach szerzej omówię te kwestie. Należy jednak pamiętać, że punktacja przyznawana przez Urzędy Pracy może się różnić w zależności od lokalizacji.

To tylko niektóre z czynników, które mogą zwiększyć prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej w 2024 roku.

JAKĄ DZIAŁALNOŚĆ OTWORZYĆ Z DOTACJI z urzędu pracy 2024

Dofinansowanie z Urzędu Pracy na działalność może być przyznane na wiele różnorodnych przedsięwzięć, ale są pewne typy działalności, na które nie masz najmniejszych szans otrzymać tych środków. Oto niektóre z nich:

 • Działalności prowadzone w formie spółek osobowych i kapitałowych.
 • Wytwórcze w rolnictwie (w tym przypadku dofinansowanie można otrzymać za pośrednictwem ARiMR).
 • Związane z medycyną naturalną.
 • Usługi w zakresie badań i diagnostyki zdrowia bez odpowiedniego wykształcenia kierunkowego.
 • Handel artykułami erotycznymi, środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi.
 • Lombardy.
 • Produkcja wyrobów alkoholowych.

Lista wykluczonych branż jest zawsze zawarta w regulaminie konkretnego Urzędu Pracy. Powyższe przykłady nie są wyczerpujące, ponieważ każdy urząd ma swoje zasady dotyczące dotacji, w tym w zakresie przedmiotu planowanej działalności gospodarczej. Na przykład, w niektórych przypadkach działalność w zakresie transportu pasażerskiego (taksówki) może być wykluczona z powodu zakazu zakupu środka transportu, podczas gdy w innych przypadkach dozwolony jest zakup pojazdów, nawet używanych.

Mimo tych ograniczeń, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej pozwalają na komfortowy start w większości branż. Pamiętaj, aby we wniosku dokładnie wskazać symbol i przedmiot planowanej działalności gospodarczej. Jeśli pod adresem przyszłej firmy znajdują się inne biznesy, nie musisz się martwić, o ile symbol podklasy Twojej działalności jest inny niż działalności obcej.

Jakie szanse na uzyskanie dofinansowania z Urzędu Pracy na działalność?

Pomimo, że Urzędy Pracy nie mają jednolitych regulaminów, można wyłonić główne elementy Twojej kandydatury o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności, za które otrzymasz punkty:

 1. Wykształcenie: Ukończone szkoły i certyfikaty – im więcej posiadasz, tym wyższą punktację otrzymasz.
 2. Doświadczenie: Im dłuższe i bardziej związane z profilem działalności, tym wyższa punktacja.
 3. Wkład własny: Powinien wynosić co najmniej 10% kwoty potrzebnej do uruchomienia firmy, choć dokładna wartość zależy od konkretnego urzędu pracy.
 4. Miejsce prowadzenia działalności: Posiadanie własności, wynajmu lub umowy przedwstępnej na lokal zwiększa punktację.
 5. Forma zabezpieczenia: Najwyżej punktowane są poręczenia oraz weksel z poręczeniem.
 6. Deklaracje współpracy i umowy przedwstępne: Dokumenty te informują Urząd Pracy o dużym prawdopodobieństwie powodzenia Twojej firmy i zapewniają dodatkowe punkty.

Te elementy zwiększają Twoje szanse na podpisanie umowy o dofinansowanie z PUP.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ Dofinansowanie z Urzędu Pracy na działalność

Jeżeli jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, czas poznać katalog kosztów kwalifikowanych jest bardzo szeroki.

Na samym początku już ostrzegam Cię przed jedną ważną pułapką.

Urząd Pracy ma dużą autonomię w określaniu warunków uczestnictwa jak i wydatkowania dofinansowania z Urzędu Pracy na podjęcie do działalności gospodarczej 2024.

Kryteria wydatkowania funduszy są bardzo rozbieżne w całym kraju. Wskaże jednak pewne statystyczne dopuszczalne przeznaczenie.

Środki trwałe możesz kupić z reguły bez ograniczeń kwotowych. Ewentualne limity mogą dotyczyć

 • przede wszystkim samochodów- PUP czasami nie pozwalają lub ograniczają możliwość,
 • telefonów komórkowych
 • także komputerów/laptopów jeżeli Twoja nie wykorzystuje ich profesjonalnie jako główne narzędzie pracy
 • nie kupisz też kasy fiskalnej.

Ww. nie stanowi zamkniętego katalogu.

Na towary do odsprzedaży lub materiały wykorzystywane do świadczenia usług możesz z reguły wydać między 20 a 50 proc. dofinansowania.

Dotacje na marketing są przeznaczone na tradycyjne narzędzia w postaci strony internetowej, ulotek wizytówek, czy banerów. Kwoty mieszczą się z reguły między 10 a 20 proc. dofinansowania.

Jeżeli chodzi o nakłady związane z pomocą prawną/podatkową to są to koszty kwalifikowane w niektórych Urzędach Pracy i stanowią do 5 proc. wartości dofinansowania.

Twój wniosek o dotację z Urzędu Pracy musi uwzględniać lokalne uwarunkowania.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O Dofinansowanie z Urzędu Pracy na działalność

W pierwszym kroku określ jakie koszty musisz pokryć w ciągu pierwszych 6 do 12 miesięcy. Nie zawsze dofinansowanie z Urzędu Pracy będzie odpowiednią formą finansowania Twojej działalności lub kosztów, które musisz ponieść.

Jeżeli będziesz miał z tym problem pomogę Ci. Na co dzień zawodowo zajmuję się spełnieniem marzeń moich klientów dotyczących startu ich działalności gospodarczej poprzez pozyskiwanie dotacji i preferencyjnych pożyczek na ten cel. Z wielką przyjemnością pomogę też Tobie.

Jeżeli wiesz co chcesz kupić to teraz sprawdź dokładnie czy Twój Urząd Pracy przyjmuje wnioski o dotację na podjęcie działalności gospodarczej. Są możliwości:

 • nabór ciągły -od momentu ogłoszenia dostępności środków do ich wyczerpania
 • lub nabór konkursowy – w pewnych okienkach czasowych.

Jeżeli twój Urząd Pracy przyjmuje wyłącznie w naborach konkursowych to musisz złożyć dokumenty właśnie w tym przedziale czasowym. W innym wypadku Twój wniosek nie zostaje nawet otworzony.

Skoro wiesz

 • co chcesz kupić
 • kiedy będzie nabór

to teraz dobrze przeanalizuj regulamin. Sprawdź:

 • przede wszystkim, jakie działalności nie będą finansowane,
 • następnie co z przedmiotów nie może podlegać finansowaniu,
 • a także Jaka jest forma zabezpieczenia, którą wymaga Twój Urząd Pracy.

ILE WYNOSI AKTUALNA KWOTA DOFINANSOWANIA Z URZĘDU PRACY

To ile wynosi dofinansowanie z Urzędu Pracy 2024 zależy od średniego wynagrodzenia w Polsce. Mimo złych sygnałów płynących z gospodarki, średnia pensja w gospodarce wzrosła.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy to maksymalnie aż sześciokrotność średniej pensji.

W związku z tym w nadchodzących miesiącach zweryfikuj ile wynosi dofinansowanie z Urzędu Pracy. Na czerwie 2024 to prawie 49 000 zł!

JAKA JEST AKTUALNA KWOTA DOFINANSOWANIA Z URZĘDU PRACY: JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE

Mimo optymistycznych danych musimy pamiętać, że Powiatowe Urzędy Pracy mają dużą autonomię decyzyjną. Między innymi w wyznaczeniu takich kwestii jak maksymalna kwota dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2024. Widełki, w których dyrektorzy Powiatowych urzędów pracy mogą przyznawać dotacje mieszczą się między 4 a 6 krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

AKTUALNA KWOTA DOFINANSOWANIA Z URZĘDU PRACY W TWOIM URZĘDZIE?

W całym kraju występują duże rozbieżności w tej kwestii. Dla przykładu Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku z reguły przyznaje maksymalną kwotę dofinansowania na założenie działalności gospodarczej.  Tak samo jest przy dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w PUP Łódź.

Natomiast składając wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2024 Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy do tej pory można było ubiegać się o 25 000 zł na ten cel. Mimo to jest to odpowiednia kwota do założenia własnej działalności.

DOTACJA Z URZĘDU PRACY NA DZIAŁALNOŚĆ: OPRACUJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE – UWAŻAJ NA TYPOWE BŁĘDY…

Chcesz dowiedzieć się o błędach przy dofinansowaniu PUP krok po kroku? Często osoby zainteresowane dotacją PUP mają już doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dofinansowanie z urzędu pracy na założenie działalności może być skierowane do takich wnioskodawców, jednak istnieje pewne „ale”.

Często potencjalni wnioskodawcy ubiegają się o dofinansowanie nowych firm nawet w ciągu 12 miesięcy od zamknięcia poprzedniej firmy. Jeśli masz wpis do CEIDG, termin zamknięcia poprzedniej firmy powinien wynosić co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Pracy. W niektórych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu. Kiedy?

Z reguły Urzędy Pracy wydłużają okres karencji, jeśli Wnioskodawca chce uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności z PUP na otworzenie działalności gospodarczej z takim samym kodem PKD jak poprzednia. W takich przypadkach PUP wymagają nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 24 miesiące. Decyzja o takich zapisach ws. dotacji z urzędu pracy zależy od danego PUP.

Musisz również pamiętać, że po otrzymaniu dofinansowania nie możesz podjąć innej pracy zarobkowej.

W większości przypadków PUP przekazuje środki przelewem po przedstawieniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

DOFINANSOWANIE PUP NA DZIAŁALNOŚĆ: KOLEJNY BŁĄD…

Co więcej, nie wszyscy przyszli beneficjenci wiedzą, że cześć urzędów pracy wymaga przedstawienia odpowiednich dokumentów, które potwierdzą zabezpieczenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W teorii dofinansowanie z urzędu pracy może być zabezpieczone różnymi formami:

 • przede wszystkim wekslem własnym z poręczeniem wekslowym,
 • lub poręczeniem osób fizycznych,
 • albo blokadą środków pieniężnych z rachunku bankowego (Twojego lub osoby trzeciej),
 • na koniec notarialnym aktem o poddaniu się egzekucji– przeważnie najsłabiej oceniana forma zabezpieczenia.

W praktyce Urząd akceptuje tylko niektóre z ww. form, a czasem zmniejsza możliwość wyboru do jednej opcji. Dodatkowo niektóre PUP przyznają punkty za określone zabezpieczenia.

W wielu urzędach pracy oprócz stwierdzenia sponsorowania do wniosku o dofinansowanie musi być dołączona dokumentacja potwierdzająca jego legalność i wysokość.

Tutaj pojawiają się największe problemy. Jeżeli rozpoczniesz przygotowania do naboru o dofinansowanie z urzędu pracy za późno, może okazać się tak, że nie będziesz w stanie przygotować odpowiedniej dokumentacji.

W przypadku np. poręczenia wekslowego, PUP może wymagać zaświadczenia o zarobkach poręczycieli. W niektórych firmach takie dokumenty są wydawane w ciągu nawet 7 dni. Następnie zaświadczenie musi trafić do wniosku jako załącznik Jak widzisz, wybrane zabezpieczenie należy dobrze zaplanować pod katem logistycznym zdobycia odpowiednich dokumentów.

Preferowane formy zabezpieczenia w Twoim powiecie znajdziesz na stronie swojego Urzędu Pracy. Jest to ważne, ponieważ bez zabezpieczenia nie otrzymasz bezzwrotnych środków na podjęcie działalności.

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA A DOTACJA Z URZĘDU PRACY na działalność

Dotacja z Urzędu Pracy a działalność nierejestrowana: czy się wyklucza? Czy zarejestrowany bezrobotny może prowadzić działalność nierejestrowaną?  Obecnie sytuacja gospodarcza zmienia się w szybkim tempie. Coraz więcej osób zostaje bez pracy. Bezrobotni często spróbować we własnym zakresie rozpocząć działalność gospodarczą, ale w pierwszej kolejności wolą sprawdzić trafność swojego pomysłu.

OSOBA BEZROBOTNA A DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA

Jako osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, może przyjść CI do głowy pomysł z działalnością nierejestrowaną. Obecnie obowiązujące przepisy nie odnoszą się wprost do osób zarejestrowanych bezrobotnych i prowadzenia działalności nierejestrowanej. PUP wskazuje jedynie nieposiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Obecna interpretacja przepisów nie zabrania prowadzenia firmy w taki sposób i posiadania statusu osoby bezrobotnej. Pytanie, czy jeżeli nie zabrania to czy można się ubiegać o dofinansowanie na założenie własnej firmy?

DOTACJA Z URZĘDU PRACY A DZIAŁALNOŚĆ OKAZJONALNA

Działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą i dopóki:

 • po pierwsze, przychód nie przekroczy połowy minimalnego wynagrodzenia (pomimo obecnego limitu dla NGD 75% minimalnego, status bezrobotnego możesz utrzymać przy takich przychodach do 50%).,
 • a bezrobotny będzie zdolny i gotowy podjąć zatrudnienie

to działalność okazjonalna nie spowoduje utraty statusu osoby bezrobotnej w urzędzie pracy. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą starać się o dotacje na działalność gospodarczą. Jak widzisz przy ndg możesz złożyć wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności.

ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z UMOWY O DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY na działalność

Przede wszystkim, należy wykorzystać przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z umowy. Czasami nie wszystko można zakupić zgodnie z zadeklarowaną we wniosku listą wyposażenia (np. ceny mogą się różnić lub nasz towar nie jest już produkowany). W przypadku zmian w liście zakupów najlepiej skonsultować się bezpośrednio z osobą prowadzącą naszą sprawę i poinformować ją o zaistniałej sytuacji. Pamiętaj, nie kupuj innego wyposażenia zanim nie otrzymasz pozwolenia

Dodatkowo, jesteś zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy. W okresie ogłoszonego zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu COVID-19 oraz w ciągu 30 dni od odwołania, możesz zawiesić firmę na nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Okresu zawieszenia działalności nie wlicza się do 12-miesięcznego okresu przewidzianego przez przedsiębiorstwo operacyjne.

Co więcej, w trakcie okresu 12 miesięcy prowadzenia działalności nie możesz wykonywać innej pracy zarobkowej podczas trwania umowy o dofinansowanie.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO UZYSKANIA DOTACJI Z URZĘDU PRACY 👉 ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTÓW

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje otwarcie firmy 2024, to uspokajam – pomogę Ci.

Zawodowo zajmuje się spełnianiem marzeń moich Klientów związanych z otwieraniem własnych działalności gospodarczych. Urealniam ich marzenia poprzez zdobywanie preferencyjnych pożyczek i dofinansowań na ten cel. Analiza wyjściowa sytuacji i możliwości Klienta niejednokrotnie trwa kilka godzin, dlatego jeżeli chciałabyś poznać jakie szansę są przed Tobą – zapraszam Cię do kontaktu

Pomagam setkom Klientów rocznie, z przyjemnością pomogę także Tobie otworzyć rentowny biznes, który z pomocą dotacji lub preferencyjnych pożyczek pomoże Ci zostawić Twoją konkurencję w tyle.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać fundusze na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jak zdobyć dofinansowanie z Urzędu Pracy na pierwszą działalność w 2023?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com