Dotacja na otwarcie firmy dla osób pracujących 2024

Czy Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej są dostępne tylko dla osób bezrobotnych? Czy osoby pracujące na etacie nie mają szans na pozyskanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej? No właśnie nie. Dzisiaj pokażę Ci o jakie Dotacja na otwarcie firmy dla osób pracujących jest dla Ciebie?

Jak znaleźć Dotację na otwarcie firmy dla osób pracujących?

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla pracujących jest oferowana przez Lokalne Grupy Działania (LGD). Te instytucje mają na celu wspieranie rozwoju terenów wiejskich.

Obszarem wsparcia Lokalnych Grup Działania są miejscowości do 20 000 mieszkańców. Nie myl miejscowości z gminami! Pracujący mogą starać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej jeżeli są zameldowane (nawet tymczasowo) w takiej miejscowości.

Warto podkreślić także, że w przypadku działalności stacjonarnych punkt obsługi klienta musi mieścić się także w miejscowości objętej oddziaływaniem LGD.

Kiedy można starać się o Dofinansowanie na otwarcie firmy dla osób pracujących?

Nabory ogłaszane przez Lokalne Grupy Działania odbywają się z reguły według ustalonego wcześniej harmonogramu. Jednak w przypadku dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie liczyć na regularność. Z reguły możliwość składania wniosków o dotacje dla osób pracujących 2024 odbywają się raz na rok, w skrajnych przypadkach nawet raz na dwa lata.

W związku z tym warto na bieżąco śledzić ogłoszenia Lokalnych Grup Działania (LGD) dotyczące naborów na dotacje.

LGD zwykle publikują takie informacje co najmniej dwa tygodnie przed startem naboru.

Gdy nabór się rozpocznie, otrzymasz minimum dwa tygodnie na zgromadzenie niezbędnych dokumentów do aplikacji o dotację na otwarcie firmy dla osób pracujących.

Jak zdobyć dotację na otwarcie firmy dla osób pracujących 2024

Każda Lokalna Grupa Działania (LGD) stosuje własne kryteria selekcji wniosków.

W zależności od ustalonych priorytetów, LGD przyznają punkty za spełnienie określonych kryteriów. Często brane pod uwagę są innowacyjność i ekologiczność projektu, a także, w niektórych przypadkach, założenie działalności w wybranych sektorach. Branże preferowane to zazwyczaj turystyka, gastronomia oraz te, które wykorzystują produkty rolne.

Dofinansowanie dla nowych firm 2024: co kupisz

Dotacja na otwarcie firmy dla osób pracujących dostaniesz na szereg kosztów kwalifikowanych. Przede wszystkim możesz kupić nowe wyposażenie (w postaci maszyn urządzeń), w uzasadnionych przypadkach środki transportu, a także licencje i oprogramowanie. Dodatkowo prace remontowo budowane także będą finansowane z dofinansowania dla osób pracujących.

Dotacje na otwarcie firmy dla osób pracujących 2024: maksymalna kwota dofinansowania

Dofinansowania na założenie działalności dla osób pracujących przyznawane są w pewnych widełkach wartościowych.

W 2023 wahały się w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję.

Od 2024 wprowadzone zostają zmiany. Kwota dofinansowania LGD ma wynosić do 150 000 zł. Jednak nie sfinansuje więcej niż 65 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Jeżeli LGD ogłosi w naborze kwotę dla przykładu 75 000 zł to każda osoba bez względu na miejsce rankingowe otrzyma właśnie takie dofinansowanie na otwarcie firmy dla osób pracujących.

Dotacja na otwarcie firmy dla osób pracujących: czy musisz rezygnować z pracy

Dofinansowanie na otwarcie firmy dla osób pracujących 2024 nie będzie wymagało rezygnacji ze stałego zatrudnienia. Natomiast musisz pamiętać, że aby miejsce pracy zaliczyło w programie należy podlegać pełnym ubezpieczeniom ZUS jako przedsiębiorca.

Bezzwrotna dotacja na otwarcie firmy dla osób pracujących: czego nie sfinansujesz

LGD dotacje dla osób pracujących na otwarcie firmy 2024 nie pozwolą ci na sfinansowanie kosztów bieżących i używanych środków trwałych.

Dotacje na otwarcie firmy dla pracujących 2024: jak długo należy prowadzić firmę

Przy dotacji na otwarcie firmy dla osób pracujących, wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej to dwa lata, liczony od daty otrzymania ostatniej transzy wsparcia.

Zazwyczaj od chwili podpisania umowy i założenia działalności do momentu rozliczenia projektu mija od 2,5 do 3 lat.

Czy Dofinansowanie na otwarcie firmy dla osób pracujących jest bezzwrotne

Jeżeli wypełnisz wszystkie wymogi dotacji, między innymi sfinansujesz wszystkie wskazane biznesplanie koszty kwalifikowalne, a także będziesz prowadził firmę przez wskazany w umowie okres, to dotacja na założenie działalności gospodarczej dla osób pracujących jest bezzwrotna.

czy to wszystkie rozwiązania dla osób pracujących?

Nie, od 2024 jest jeszcze 1 rozwiązanie.

Pożyczka na otwarcie firmy dla pracujących: kto może uzyskać

Preferencyjna pożyczka Wsparcie w starcie kierowana jest dla następujących grup:

  • osoby bezrobotne
  • nie pracujący, którzy poszukują pracy,
  • studenci ostatniego roku studiów bez zatrudnienia
  • poszukujących pracy opiekunów osoby z niepełnosprawnością
  • także poszukujących pracy, którzy w okresie ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę średniomiesięcznie uzyskiwali wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, lub inny przychód w wysokości, która nie przekraczała przeciętnego wynagrodzenia. W tym zakresie jest to nowość. Pierwszy raz dopuszczone zostały osoby pracujące.

Pożyczka na otwarcie firmy dla pracujących: najlepsze warunki 

Program „Wsparcie w Starcie 2024” zapewnia atrakcyjne warunki finansowe dla osób zakładających własną działalność gospodarczą.

Planując ubieganie się o pożyczkę na otwarcie działalności gospodarczej dla osób pracujących, możesz liczyć na następujące warunki:

  • przede wszystkim, oprocentowanie poniżej 1,50% (aktualny stan),
  • także stałe oprocentowanie na cały okres trwania pożyczki,
  • co więcej, możliwość rozłożenia spłaty pożyczki na okres do 7 lat,
  • na koniec opcja uzyskania okresu karencji w spłacie, trwającego do pierwszych 12 miesięcy.

Ile można otrzymać pożyczki otwarcie działalności dla pracujących

Rozważasz, jak wysoka może być pożyczka na start z możliwością częściowego umorzenia? Kwota ta uzależniona jest od średniego wynagrodzenia w gospodarce i może osiągnąć wartość do dwudziestokrotności tej kwoty. Obecnie masz możliwość ubiegania się o preferencyjną pożyczkę na start prawie 163 000 zł.

Jak otrzymać dotację na założenie działalności gospodarczej 2024? ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ  

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2024, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com