Ile czeka się na pieniądze z dofinansowania PUP?

Bezrobotni, którzy rozważają rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, mogą otrzymać dofinansowanie PUP w 2022 roku. To przydatne narzędzie, które pozwoli Ci rozwinąć Twój biznes. W ramach walki z bezrobociem Urzędy Pracy oferują liczne instrumenty przeciwdziałania wykluczeniu zawodowemu i walki z bezrobociem, min. dotacje na rozpoczęcie działalności. To jedna z najskuteczniejszych form efektywnego wspierania wychodzenia z bezrobocia. Obecnie Urzędu Pracy oferują spore środki na założenie własnego biznesu. Pewnie zastanawiasz się teraz ile czeka się na pieniądze z dofinansowania PUP? Ten materiał odpowie na to pytanie.

DOFINANSOWANIE PUP: WARUNKI

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania na założenie działalności z Urzędu Pracy należy spełnić pewne wymagania. Po pierwsze, należy mieć status bezrobotnego zarejestrowany w PUP. Ponadto nie można prowadzić działalności gospodarczej (wpisać CEIDG) przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku o dotację dla firmy. Nie możesz też być beneficjentem dotacji z Powiatowego Urzędu. Generalnie Urząd stoi na straży zasady, że beneficjent może otrzymać takie środki tylko raz w życiu.  Ponadto nie zostaniesz ukarany za naruszenie przepisów dotyczących obrotu gospodarczego. Wreszcie, nie możesz przerwać szkolenia, stażu lub osobistego planu działania w urzędzie pracy bez własnej winy.

PUP: DOFINANSOWANIE na rozpoczęcie działalności

Dotacja na start 2022 z Urzędu Pracy jest w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy ustalane są w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jaka kwota dofinansowania PUP  będzie obowiązywać znajdziesz na stronie urzędu pracy w informacjach ogólnych.

To jaka jest aktualna kwota dofinansowania PUP znajdziesz na stronie Urzędu Pracy w informacjach ogólnych. Waha się ona pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Od 07/2022 górny limit pod dofinansowanie PUP na podstawie średniej pensji (6 235,22 zł) to 37 411,32 zł.

Skoro wiemy, jak duże środki możesz ubiegać się w ramach dotacji PUP sprawdźmy ile czeka się na pieniądze z dofinansowania z Urzędu Pracy. Czy kwota potencjalnych korzyści jest adekwatna do czasu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie PUP.

Ile czeka się na dofinansowanie PUP

Czas oczekiwania na dotacje z Urzędu Pracy należy do jednych z najkrótszych wśród dostępnych form finansowania startupów.  Dodatkowo sam proces ubiegania się o dofinansowanie jest mniej skomplikowany niż przy innych dofinansowaniach.

Z reguły Urząd Pracy rezerwuje sobie 30 dni na rozpatrzenie Twojego wniosku o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności. Terminy oceny dokumentacji aplikacyjnej zależą jednak w głównej mierze sprawności danego Urzędu. Zdarzają się przypadki pozytywnej oceny i podpisania umowy nawet w ciągu 3 tygodni.

Należy pamiętać, że okres weryfikacji dokumentacji liczy się inaczej w przypadku naborów ciągłych inaczej w konkursowych.

Nabór ciągły o dofinansowanie trwa z reguły do wyczerpania środków. Ok tutaj procedura trwa 30 dni od złożenia wniosku. Natomiast przy naborach konkursowych do dofinansowanie PUP 30 dni liczone jest od zakończenia przyjmowania wniosków.

Dodatkowo na proces wydłużenia oceny wniosku mogą mieć ewentualne wezwania o uzupełnienia.

To ile czeka się na dofinansowanie PUP może zależeć od ilości wezwań do korekty wniosków. Zdarza się, że po wniesieniu korekty Urząd Pracy ponownie wyznacza sobie 30 dni na rozpatrzenie zmian. Widzisz, jak ważne jest prawidłowe sporządzenie dokumentacji pod dofinansowanie. W niektórych przypadkach dofinansowanie PUP zostanie opóźnione dla Ciebie, ale w skrajnych Twój wniosek może zostać skreślony.

Ile trwa procedura ubiegania się o dofinansowanie PUP

Kolejnym etapem jest formalne podpisanie umowy o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności. PUP określa termin podpisania umowy, zwykle między 14-30 dni od pozytywnego rozpatrzenia wniosku bezrobotnego.

Ile czeka się na dofinansowanie z urzędu pracy?

Po podpisaniu umowy o dotacje PUP wpłata zostanie przekazana na konto wnioskodawcy z reguły w ciągu tygodnia.

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej muszą być wydatkowane zgodnie z podpisaną umową. Na przetworzenie opłat masz zwykle od 30 do 60 dni. W tym okresie musisz sfinansować zakup wszystkich określonych przedmiotów.

Pamiętaj! Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian wydatków bez akceptacji urzędu pracy. Dodatkowo w przypadku opóźnień w rozliczeniu kosztów kwalifikowalnych w pierwszej kolejności powinieneś poprosić PUP o wydłużenie czasu na ich realizację.

Ile trwa procedura ubiegania się o dofinansowanie PUP

Mam nadzieję, że materiał był dla Ciebie pomocny. Prześledźmy sobie całą procedurę raz jeszcze:

  • po pierwsze weryfikacja wstępna dokumentacji: z reguły 30 dni,
  • wyznaczenie podpisania umowy o dofinansowanie, przeważnie 14 dni,
  • następnie przelew środków z dofinansowania z urzędu pracy na konto wnioskodawcy: do 7 dni

Podsumowując, cała procedura potrwa ok 7 tygodni.

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI W 2022 ROKU 👉 ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na założenie działalności, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja PUP jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com