Inkubator przedsiębiorczości, czyli jak sprawdzić pomysł na biznes

Inkubatory przedsiębiorczości to instytucje lub programy, które mają na celu wspieranie rozwoju młodych firm i start-upów. Zapewniają one szereg zasobów, usług i wsparcia, które pomagają młodym przedsiębiorcom w rozwoju ich biznesu od wczesnego etapu pomysłu aż do wdrożenia go na rynek. Inkubator przedsiębiorczości często zapewnia dostęp do doświadczonych przedsiębiorców, którzy mogą pomóc w ocenie i rozwijaniu pomysłu na biznes. Jest to świetne narzędzie do sprawdzenia pomysłu na biznes i dzisiaj opowiem Ci o nim więcej.

czym jest inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości to instytucja, która udostępnia swoją osobowość prawną osobom z pomysłem na biznes. Uczestnicy często nie mają niezbędnych zasobów finansowych czy wiedzy, aby samodzielnie założyć i zarządzać firmą.

Umożliwia to początkującym przedsiębiorcom wypróbowanie swoich pomysłów w praktyce i zaznajomienie się z realiami prowadzenia biznesu,. Co więcej bez konieczności tworzenia własnej firmy od podstaw. Inkubator taki może mieć postać fundacji, stowarzyszenia lub innej organizacji pozarządowej.

Inkubator przedsiębiorczości jest otwarty dla każdego, kto chce rozpocząć swoją pierwszą działalność gospodarczą . Chociaż to rozwiązanie jest często wybierane przez absolwentów uczelni wyższych i młodszych przedsiębiorców, to kryterium wieku nie stanowi tu żadnego ograniczenia. Najważniejsze jest, aby był to pierwszy samodzielny biznes osoby aplikującej.

Należy jednak pamiętać, że różne inkubatory przedsiębiorczości mogą posiadać swoje unikalne kryteria, które muszą być spełnione przez potencjalnych beneficjentów. Na przykład, inkubatory działające przy uczelniach wyższych często kierują swoją ofertę wyłącznie do studentów, doktorantów i absolwentów tych uczelni. Z kolei inne inkubatory mogą poszukiwać przedsiębiorców z określonych dziedzin, takich jak IT, nowe technologie, doradztwo biznesowe czy grafika komputerowa.

Jak sprawdzić pomysł na biznes poprzez inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczość umożliwia nawiązywanie kontaktów z innymi przedsiębiorcami, inwestorami, potencjalnymi klientami, co może być kluczowe dla rozwoju biznesu.

Niektóre inkubatory oferują możliwość testowania produktów czy usług na rynku, co pozwala na sprawdzenie, czy pomysł ma realny potencjał.

Otrzymasz wsparcie techniczne i logistyczne. Dostęp do biura, sprzętu, technologii czy innych zasobów, które są niezbędne do rozwoju pomysłu.

Wybierając inkubator przedsiębiorczości, ważne jest, aby dokładnie zrozumieć, co oferuje i jakie są warunki uczestnictwa, a także ocenić, czy jego usługi są zgodne z potrzebami i celami Twojego biznesu.

Inkubator przedsiębiorczości jakie ma zalety

 • Zmniejszenie ryzyka biznesowego: inkubator przedsiębiorczości zapewnia wsparcie i zasoby oferowane przez inkubatory mogą znacznie zmniejszyć ryzyko związane z rozpoczęciem nowej działalności.
 • Dostęp do wiedzy i doświadczenia: korzystanie z wiedzy ekspertów i mentorów może przyspieszyć proces nauki i rozwój firmy.
 • Sieć kontaktów: inkubatory często pomagają w budowaniu wartościowych kontaktów biznesowych.
 • Wsparcie finansowe: czasami inkubatory oferują dostęp do finansowania lub pomagają w pozyskiwaniu inwestorów.
 • Struktura i dyscyplina: regularne spotkania i sprawozdania mogą pomóc w utrzymaniu postępu i skoncentrowaniu się na celach.
 • Nie blokują ubiegania się o dofinansowanie na otwarcie firmy: ze względu na to, że użyczają osobowości prawnej, nie musisz zakładać firmy.  Daje to możliwość ubiegania się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności po zweryfikowaniu swojego pomysłu.

Wady inkubatorów przedsiębiorczości

 • Ograniczenia w decyzjach: niektóre inkubatory mogą wymagać stosowania się do określonych procedur czy strategii, co może ograniczać swobodę działania.
 • Konkurencja o zasoby: w inkubatorach często wiele start-upów rywalizuje o te same zasoby i uwagę mentorów.
 • Koszty uczestnictwa: czasami inkubatory pobierają opłaty za uczestnictwo lub wymagają udziałów w firmie.
 • Dopasowanie do potrzeb: nie każdy inkubator może być odpowiedni dla każdego rodzaju biznesu, a niektóre mogą lepiej spełniać specyficzne potrzeby branżowe.

Sprawdziłeś pomysł na biznes w inkubatorze przedsiębiorczości – skorzystaj z dofinansowania na otwarcie firmy

Skoro wiesz, że Twój pomysł na biznes jest dobrze opracowany, możesz rozpocząć własną działalność. W tym celu będą potrzebne dodatkowe środki, które możesz pozyskać z różnych źródeł.

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY 2024

Dofinansowania na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy stanowią najczęściej wybieraną drogę do zdobycia kapitału na start. Program jest skierowany wyłącznie do zarejestrowanych w Urzędzie Pracy osób bezrobotnych. Popularność tej formy wsparcia wynika z jej rozpoznawalnych cech i korzyści dla przedsiębiorców.

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY: JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA

Dofinansowanie PUP  w 2024 roku, oferowane przez Urząd Pracy, jest zawarte w ustalonych wcześniej widełkach. Maksymalna kwota wsparcia zależy od 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Warto jednak pamiętać, że poszczególne Urzędy Pracy mogą ustalać niższą kwotę jako maksymalne wsparcie w danym powiecie. Obecnie (początek 2024) to ponad 43 000 zł. jednak w większości powiatów, graniczna kwota, na jaką możesz się ubiegać, mieści się w przedziale od 25 000 do 30 000 zł.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY

Dotacje PUP możesz przeznaczyć na koszty jednorazowe. Koszty kwalifikowalne (dopuszczalne) to:

 • przede wszystkim maszyny,
 • także urządzenia,
 • wyposażenie
 • a nawet oprogramowanie.

Część dostępnych środków z dotacji z PUP (zazwyczaj do 10%) można przeznaczyć na podstawowe działania marketingowe, takie jak stworzenie strony internetowej, zakup wizytówek i ulotek.

Urząd Pracy umożliwia również wykorzystanie dotacji na zakup towarów do odsprzedaży lub materiałów potrzebnych do świadczenia usług. Wysokość tej możliwości zależy od PUP i mieści się zwykle w przedziale od 20% do 50% kwoty dofinansowania na założenie firmy. Ponadto, PUP pozwala na sfinansowanie kosztów doradztwa podatkowego, księgowego lub prawnego, które może wynieść od 2% do 5%.

DOFINANSOWANIE NA start CZEGO NIE SFINANSUJE URZĄD PRACY

Dofinansowanie z Urzędu Pracy 2024 nie pokryje kosztów bieżących takich jak:

 • księgowość,
 • też ZUS
 • co więcej bieżących wydatków na kampanie marketingowe typu Google ADS
 • czy bieżącą obsługę agencji marketingowej.

ILE RAZY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSEK O DOTACJĘ  Z URZĘDU PRACY

Dotacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy to jednorazowa pomoc. Możesz uzyskać ją tylko jeden raz.

Jeśli twoje wcześniejsze wnioski o dotację z PUP nie zostały przyjęte, nie martw się – nie ma ograniczenia co do liczby składanych wniosków. Możesz kontynuować starania o dotację na firmę z Urzędu Pracy w kolejnych naborach, aż uzyskasz pozytywną decyzję. W rzadkich przypadkach Urzędy Pracy mogą wprowadzić ograniczenia dotyczące składania kolejnych wniosków o dotację, jednak zazwyczaj masz możliwość próby wielokrotnie.

DOFINANSOWANIE Z PFRON 2024

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie PFRON 2024Dotacje dla osób niepełnosprawnych skierowane są do osób ze stopniem niepełnosprawności.

DOFINANSOWANIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PFRON: PODOBIEŃSTWA

Dofinansowanie PFRON 2024 jest bardzo zbliżone do dofinansowania z Urzędu Pracy.

Możesz pokryć te same koszty jak w przypadku dofinansowania dla osób bezrobotnych z Urzędu Pracy.

DOFINANSOWANIE Z PFRON: MAKSYMALNA KWOTA POMOCY

Maksymalne dofinansowania dla osób niepełnosprawnych to aż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Obecnie maksymalna wartość pomocy przekraczającą 100 000 zł. Jednak podobnie jak w przypadku dofinansowania z Urzędu Pracy ogłaszane nabory mogą być na niższą kwotę.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2024

Wniosek o dotację z PFRON składamy w Powiatowym Urzędzie Pracy, podobnie jak w przypadku wniosków o dotacje dla osób bezrobotnych z PUP

DOTACJE UNIJNE

Dotacja unijna na otwarcie firmy jest także powszechną formą finansowania firm, o której wiele osób słyszało jednak mało kto zna szczegóły pomocy.

ILE WYNOSI DOFINANSOWANIE

To interesujące wsparcie na start, podzielone na dwie części.

Po pierwsze, otrzymasz jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości około 23 000 zł.

Po drugie, zostaniesz objęty pomocą doraźną w postaci wsparcia pomostowego, które wynosi od 1 500 zł do nawet 2 500 zł i jest wypłacane przez okres od 6 do 12 miesięcy. Dzięki temu wsparciu, będziesz mógł pokryć bieżące koszty, takie jak ZUS, księgowość czy reklama w Google ADS, których nie obejmuje finansowanie ze środków Urzędu Pracy.

JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

Proces jest zdecydowanie dłuższy niż w przypadku dotacji z Urzędu Pracy.

Dotacje unijne odbywają się są w kilku etapach. Cały proces trwa około 3 do 4 miesięcy.

Na pierwszym etapie przeprowadzana jest rekrutacja pisemna, a po pozytywnym wyniku odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z doradcą.

Uczestnicy, którzy pomyślnie przejdą ten etap, wezmą udział w intensywnych zajęciach trwających od tygodnia do dwóch tygodni.

Podczas tych zajęć zdobędą wiedzę z zakresu prawa, marketingu, przedsiębiorczości oraz ekonomii.

Na zakończenie programu edukacyjnego uczestnicy przygotują kompleksowy biznesplan, obejmujący opis branży i usług, analizę marketingową, motywy decyzji, koszty kwalifikowanych działań oraz projekcje finansowe.

DLA KOGO UNIJNA DOTACJA

Dofinansowanie na firmę z unii są skierowane raczej dla działalności, które w pierwszych  6 -12 miesiącach będą miały więcej kosztów bieżących.

Ważne, aby przed podjęciem decyzji o starcie w naborze dobrze przeanalizować swoje potrzeby inwestycyjne.

DOTACJE LGD, CZYLI ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 2024

Kolejna dotacja , o które można się starać to LGD Dotacje 2024. To skrót od Lokalne Grupy Działania.

Dofinansowanie na otwarcie firmy z LGD jest dostępne z reguły dla osób zameldowanych w miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Lokalne Grupy Działania (LGD) skupiają się na wsparciu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, co stanowi ważny aspekt ich działalności.

DOFINANSOWANIE LGD dla pracujących

To obecnie jedyna możliwość pozyskania dofinansowania dla pracujących o jaką możesz się ubiegać. Oczywiście, bezrobotni oraz bierni zawodowo też mogą starać się o to dofinansowanie na otwarcie firmy.

DOTACJA LGD ILE OTRZYMAM PIENIĘDZY

Dofinansowanie oferowane przez Lokalne Grupy Działania mieści się w określonych widełkach kwotowych, w 2023 wahały się w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję.

Od 2024 wprowadzone zostają zmiany. Kwota dofinansowania LGD ma wynosić do 150 000 zł. Jednak nie sfinansuje więcej niż 65 proc. kosztów kwalifikowalnych.

To jaka kwota LGD dofinansowania będzie Ci przysługiwać zależy od wartości, która została wskazana w ogłoszeniu naboru. Kwota dofinansowania z Lokalnych Grup Działania będzie jednakowa dla każdej osoby, która otrzyma to wsparcie w danym naborze.

LGD DOFINANSOWANIE : CO MOGĘ KUPIĆ

Dotacja LGD ma główne zastosowanie w finansowaniu jednorazowych wydatków, w tym remontów i budowy, zakupu nowego sprzętu oraz wyposażenia. Ponadto, może być przeznaczona na oprogramowanie, licencje, patenty, a także w niektórych przypadkach na zakup samochodu osobowego o co najmniej ośmiu miejscach lub pojazdów dostawczych z odpowiednią homologacją.

KIEDY OTRZYMASZ DOFINANSOWANIE

Proces oceny wniosków o dotację składa się z dwóch etapów.

Pierwszy etap odbywa się lokalnie i polega na weryfikacji przez Lokalne Grupy Działania (LGD). Cały proces trwa do 2 miesięcy.

Kolejnym etapem jest weryfikacja przez Urząd Marszałkowski, która dotyczy jedynie wniosków zakwalifikowanych w pierwszym etapie. Ten etap zazwyczaj trwa ponad 4 miesiące.

Całkowity czas ubiegania się o dotację na otwarcie działalności wynosi zazwyczaj od 6 do 9 miesięcy, a w niektórych przypadkach może się nawet wydłużyć do 12 miesięcy.

WSPARCIE W STARCIE: CZYLI PREFERENCYJNA POŻYCZKA

Warto zwrócić uwagę na Wsparcie w Starcie, choć jest to instrument zwrotny. Osoby bezrobotne oraz studenci na ostatnim roku studiów I i II stopnia mają możliwość składania wniosków o ten rodzaj wsparcia.

Dzięki preferencyjnej pożyczce istnieje możliwość sfinansowania założenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej.

WSPARCIE W STARCIE: PONAD 140 000

Warunki pożyczki Wsparcie w starcie są wręcz ekstremalnie konkurencyjne w porównaniu z oferowanymi kredytami komercyjnymi.

Wartość pożyczki Wsparcie w starcie wynieść może do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie pozwala CI to na zawnioskowanie o ok 140 tys. zł.)

Co więcej, oferowany okres spłaty jest bardzo korzystny, sięgając nawet 84 miesięcy.

Dodatkowo, istnieje możliwość zawnioskowania o karencję w spłacie rat kapitałowych, która wynosi maksymalnie do 12 miesięcy. W czasie trwania karencji, ponosisz koszt jedynie odsetek od pożyczki.

Warto zaznaczyć, że pożyczki mają stałe oprocentowanie, zależne od sytuacji i planów dotyczących działalności, wynoszące 0,68 proc. (1/10 stopy redyskontowej weksli) dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z integracją lub rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych, oraz 1,7 proc. (1/4 stopy redyskontowej) dla pozostałych osób, które spełniają kryteria.

Operatorzy nie pobierają żadnych opłat ani prowizji za złożenie wniosku, a także nie wymagają wkładu własnego w inwestycji, umożliwiając uzyskanie pożyczki w wysokości do 100% wartości realizowanego projektu.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA start👉 ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTÓW

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje otwarcie firmy 2024, to uspokajam – pomogę Ci.

Zawodowo zajmuje się spełnianiem marzeń moich Klientów związanych z otwieraniem własnych działalności gospodarczych. Urealniam ich marzenia poprzez zdobywanie preferencyjnych pożyczek i dofinansowań na ten cel. Analiza wyjściowa sytuacji i możliwości Klienta niejednokrotnie trwa kilka godzin, dlatego jeżeli chciałabyś poznać jakie szansę są przed Tobą – zapraszam Cię do kontaktu

Pomagam setkom Klientów rocznie, z przyjemnością pomogę także Tobie otworzyć rentowny biznes, który z pomocą dotacji lub preferencyjnych pożyczek pomoże Ci zostawić Twoją konkurencję w tyle.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać fundusze na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jak zdobyć dofinansowanie w 2024?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

▶️ Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na ▶️youtube.com