Jak dostać dotację z Urzędu Pracy

Bezrobotni, którzy planują założenie własnej działalności, mogą skorzystać z dofinansowania oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w bieżącym roku. Dotacje na start działalności są efektywnym narzędziem wspierającym rozwój biznesu. W ramach działań na rzecz zwalczania bezrobocia, urzędy pracy często przyznają tego rodzaju bezzwrotne dotacje osobom, które zamierzają otworzyć własną firmę. Procedura aplikacyjna o środki z PUP to mniej mniej skomplikowana wersja w porównaniu z innymi formami wsparcia. Sam czas oczekiwania na finansowanie jest też zazwyczaj krótszy. Bezzwrotność tych dotacji oznacza, że nie wymagają one zwrotu, co stanowi istotną pomoc dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Zobacz Jak dostać dotację z Urzędu Pracy? Przygotowałem dla Ciebie praktyczny przewodnik.

Jak dostać dotację z Urzędu Pracy: gdzie znajdziesz informacje?

Jak dostać dofinansowanie PUP? Przede wszystkim udaj się do lokalnego oddziału Urzędu Pracy. Złożenie wniosku o dotację z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności, musi być poprzedzone kilkoma krokami. Ważnym warunkiem jest posiadanie meldunku na obszarze, w którym zamierzasz prowadzić działalność. Co więcej, niektóre PUP będą wymagać, by otwarcie firmy było także w tym powiecie. Informacje dotyczące naboru na rozpoczęcie działalności gospodarczej też znajdziesz na stronie swojego Urzędu. Informacje na temat dotacji do własnej działalności także można otrzymać przy kontakcie osobistym w placówce. Nabory pod dotacje na otwarcie firmy są organizowane w trybie konkursowym lub ciągłym. Co dokładnie oznacza ten podział, opowiem w dalszej części.

Kwota dotacji z Urzędu Pracy na otwarcie działalności

Wysokość dotacji z Urzędu Pracy zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Maksymalna kwota dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej to 6 krotność tej kwoty. Obecnie (czerwiec 2024) możesz ubiegać się o dotacje z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności to prawie 49 000,00. To sporo jak na założenie działalności gospodarczej po raz pierwszy.

Niestety, czasami dany Powiatowy Urząd Pracy może zdecydować się na obniżenie kwoty dotacji. W niektórych przypadkach, PUP stara się dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych bezrobotnych, obniżając jednostkową kwotę wsparcia.

Aktualnie, kwoty dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oferowane przez PUP mieszczą się w przedziale od 30 000 do 35 000 zł.

Jeśli interesują Cię publiczne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to warto rozważyć skorzystanie z tego typu wsparcia.

Jak dostać dotację z Urzędu Pracy: dla kogo dotacja z UP

Jeżeli masz zamiar dostać dotację z Urzędu Pracy musisz spełnić kilka podstawowych warunków. Jeżeli chcesz uzyskać dofinansowanie PUP to trzeba spełnić wymogi:

 • po pierwsze jako bezrobotny starający się o dotacja z Urzędu Pracy na pierwszą działalność musisz być zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Rejestracji dokonasz osobiście lub elektronicznie.
 • dodatkowo, jako osoba bezrobotna starająca się o dotacja z PUP nie możesz wcześniej prowadzić innej firmy – karencja bez działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy. W takim wypadku oprócz oświadczenia o zakończeniu działalności gospodarczej, PUP poprosi też o zaświadczenie o braku zaległości ZUS i US.
 • ponadto nie możesz wcześniej odmówić podjęcia pracy, praktyki albo stażu bez racjonalnego uzasadnienia w okresie roku przed złożeniem wniosku. W innym wypadku nie możesz ubiegać się o dotacje z Urzędu Pracy.
 • także nie będziesz miał szans, jeżeli jesteś skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu 2 lat od dnia złożenia wniosku.
 • co więcej, jeżeli uzyskałem w przeszłości środki na podjęcie działalności gospodarczej z PUP to nie możesz ubiegać się o nie ponownie.
 • także nie możesz złożyć wniosku o dotacja na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy jednocześnie w kilku placówkach.

Jak widzisz, by móc ubiegać się o dofinansowanie trzeba spełnić kilka warunków.

Na jaka działalność złożyć wniosek o dotację z Urzędu Pracy na podjęcie działalności

Szansa na dofinansowanie jest tylko wtedy, jeżeli będziesz zakładał firmę w określonych branżach.

Dotacje z PUP mogą być przyznane na wiele różnorodnych przedsięwzięć, dlatego przedstawię Ci raczej te, na które nie masz najmniejszych szans otrzymać tych środków. Zastanawiasz się jak dostać dotację z Urzędu Pracy na swoją działalność?Zdecydowanie nie warto składać wniosku o dotację, jeśli planowana działalność obejmuje:

 • przede wszystkim spółki osobowe i kapitałowe,
 • działalność wytwórczą w rolnictwie (w tym przypadku dofinansowanie można uzyskać poprzez ARiMR),
 • działalność związaną z medycyną naturalną,
 • usługi w zakresie badań i diagnostyki zdrowotnej bez odpowiedniego wykształcenia,
 • handel artykułami erotycznymi, środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi,
 • prowadzenie lombardu,
 • produkcję wyrobów alkoholowych.

Lista branż wykluczonych z możliwości uzyskania dotacji jest zawsze zawarta w regulaminie odpowiedniego Urzędu Pracy, dlatego warto się z nią zapoznać przed aplikowaniem. Przykłady te nie są wyczerpujące, ponieważ, jak wspomniano wcześniej, warunki dotacji z PUP mogą się różnić w zależności od konkretnego urzędu pracy. Na przykład w niektórych przypadkach działalność związana z transportem pasażerskim (taksówki) może być wykluczona ze względu na zakaz zakupu środka transportu, podczas gdy w innych przypadkach zakup pojazdów, nawet używanych, jest dozwolony.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, koniecznie sprawdź te informacje.

Jak dostać dotację z Urzędu Pracy: przygotowanie kandydata 

Przygotowanie do zdobycia Dofinansowania z Urzędu Pracy na otwarcie firmy to proces, który może zająć poczatkującym osobom sporo czasu. Poniżej wymieniamy najważniejsze kroki, które pomogą Ci usystematyzować pracę.

Procedura przyznawania dofinansowania na otwarcie firmy trwa około 30-40 dni. Osoby bezrobotne muszą złożyć wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności. Dlatego jeżeli chcesz otrzymać dotację z Urzędu Pracy musisz uzbroić się w cierpliwość. Następnie urząd dokonuje przeglądu wypełnionych dokumentów, weryfikuje kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy. PUP ocenia także planowane wydatki pod kątem spójności i racjonalności. Przed złożeniem wniosku o Dofinansowanie z Urzędu Pracy na pierwszą działalność warto sprawdzić w konkretnym urzędzie warunki, jakie obowiązują ubiegających się o dotację.

Po decyzji pozytywnej PUP z reguły wyznacza 7-14 dni na podpisanie umowy. Tak więc procedura przyznawania dotacji potrwa do 2 miesięcy.

Jak dostać dofinansowanie z Urzędu Pracy: SPRAWDŹ CZY SIĘ ZAŁAPIESZ

Pomimo, że Urzędu Pracy nie mają jednolitych regulaminów można wyłonić główne elementy Twojej kandydatury o dotacje z Urzędu Pracy 2024, za które otrzymasz punkty.

Po pierwsze, Powiatowe Urzędy Pracy przyznają punkty za kwalifikacje: im więcej ukończonych szkół i certyfikatów, tym wyższa punktacja.

Następnie, doświadczenie: im dłuższe i bardziej związane z planowaną działalnością, tym większe szanse na uzyskanie wyższych punktów.

Dodatkowo, wkład własny, który powinien wynosić co najmniej 10% kwoty z funduszu pracy, jest również oceniany punktowo.

Miejsce zarejestrowania działalności, takie jak własność, wynajem, czy umowa przedwstępna, również wpływa na liczbę otrzymywanych punktów.

Forma zabezpieczenia również ma znaczenie: najwyżej punktowane są poręczenia oraz weksle z poręczeniem.

Na koniec, deklaracje współpracy i umowy przedwstępne z odbiorcami, które wskazują na duże prawdopodobieństwo sukcesu twojej firmy, również przyczyniają się do zdobycia dodatkowych punktów.

Kluczowe jest również dostarczenie kompletnego wniosku, zawierającego wszystkie niezbędne informacje o planowanej działalności gospodarczej. Należy pamiętać o złożeniu wszystkich wymaganych podpisów i parafek we wskazanych miejscach, gdyż do Urzędu Pracy nie można dostarczyć wniosku niekompletnego.

Jak dostać dotację z PUP: ZOBACZ NA CO MOŻESZ WYDAĆ PIENIĄDZE

Jeśli jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy i spełniasz wymagane kryteria, twoje szanse na uzyskanie dotacji znacząco wzrastają. Istotne jest, abyś sprawdził, na co dokładnie możesz wydać otrzymane środki. Kluczowe jest zrozumienie, że każdy Urząd Pracy może mieć swoją własną politykę dotyczącą wydatkowania funduszy.

Chociaż każdy urząd może mieć nieco inne zasady, mogę wskazać kilka ogólnych kategorii, na które zazwyczaj można przeznaczyć dotacje. Są to m.in. zakup sprzętu, opłacenie szkoleń czy koszty związane z uruchomieniem działalności, takie jak wynajem lokalu czy zakup materiałów biurowych. Niektóre Urzędy Pracy mogą oferować elastyczność w wykorzystaniu środków, co może być pozytywnym zaskoczeniem.

Jak przygotować się do uzyskania dotacji z Urzędu Pracy? Bądź świadomy, ze PUP stosują pewne progi procentowe w jakich dane wydatki muszą się zmieścić. Z reguły ograniczenia te dotyczą:

 • promocji (z reguły między 10-30 proc. kwoty dofinansowania),
 • środki do dalszej odsprzedaży (między 20-50 proc. kwoty dotacji),
 • konsultacje m.in. prawne (do 10 proc. kwoty dofinansowania).

Z reguły Urząd Pracy utrzymują stanowisko, że środki powinny być przeznaczone na zakup nowych środków trwałych. W pewnych wyjątkach mogą wyrazić zgodę przeznaczenie dotacji na zakup używanych środków trwałych – przy odpowiednim uzasadnieniu.

Z omawianej dotacji bez ograniczeń można sfinansować środki trwałe o charakterze inwestycyjnym. Głównie chodzi tutaj o takie pozycje jak:

 • przede wszystkim, urządzenia,
 • także, maszyny,
 • dodatkowo, oprogramowanie,
 • środki transportu z uwzględnieniem wytycznych danego Urzędu Pracy (jak wspomniałem nie każdy zezwala na takie wydatki).

Dofinansowanie na założenie firmy pomoże zdobyć wszelkie narzędzia pracy niezbędne do generowania przychodów. Dlatego warto zgłosić się do urzędu.

Jak dostać dotację z Urzędu Pracy 2024– uważaj…

Chcesz dowiedzieć się o błędach przy dofinansowaniu PUP krok po kroku? Często osoby zainteresowaną dotacją PUP mają już doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Oczywiście dofinansowanie z urzędu pracy na założenie działalności może być skierowane do takich wnioskodawców. Jest jednak jedno „ale”.

Często potencjalni wnioskodawcy ubiegają się o dofinansowanie nowych firm nawet w ciągu 12 miesięcy od zamknięcia poprzedniej firmy. Jeśli masz wpis do CEIDG, termin zamknięcia poprzedniej firmy powinien wynosić co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotacje w Urzędzie Pracy niezwłocznie. W niektórych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu. W jakich?

Z reguły Urzędy Pracy wydłużają karencje nieposiadania wpisu do CEIDG jeżeli Wnioskodawca chce uzyskać Dotacje PUP na otworzenie działalności gospodarczej z takim samym kodem PKD co poprzednia. Z reguły w takich wypadkach PUP wymagają 24 miesięcznej karencji w prowadzeniu firmy.

Jednym z najczęstszych błędów, który może przekreślić Twoje szanse na uzyskanie dotacji, jest przedwczesna rejestracja działalności gospodarczej w odpowiednich ewidencjach przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Jeśli zarejestrujesz działalność zanim zawrzesz umowę z Urzędem Pracy, możesz stracić możliwość ubiegania się o dotację na okres od 12 do 24 miesięcy.

Pamiętaj, że w większości przypadków dotacja nie będzie wypłacona przed oficjalnym dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, który jest ustalany na podstawie daty rejestracji w ewidencji. Dlatego kluczowe jest, aby poczekać z rejestracją firmy do momentu podpisania umowy o dofinansowanie.

Ta zasada dotyczy zwłaszcza funduszy pracy oraz innych form bezzwrotnego wsparcia, takich jak dotacje z Lokalnych Grup Działania (LGD).

Jak dostać dofinansowanie z Urzędu Pracy: KOLEJNY BŁĄD…

Co więcej, nie wszyscy przyszli beneficjenci wiedzą, że cześć urzędów pracy wymaga przedstawienia odpowiednich dokumentów, które potwierdzą zabezpieczenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W teorii dotacja z urzędu pracy może być zabezpieczone różnymi formami:

 • przede wszystkim wekslem własnym z poręczeniem wekslowym,
 • lub poręczeniem osób fizycznych,
 • albo blokadą środków pieniężnych z rachunku bankowego (Twojego lub osoby trzeciej),
 • na koniec notarialnym aktem o poddaniu się egzekucji– przeważnie najsłabiej oceniana forma zabezpieczenia.

W praktyce Urząd akceptuje tylko niektóre z ww. form, a czasem zmniejsza możliwość wyboru do jednej opcji. Dodatkowo niektóre PUP przyznają punkty za określone zabezpieczenia.

W wielu urzędach pracy oprócz stwierdzenia sponsorowania do wniosku o dofinansowanie działalność gospodarczej musi być dołączona dokumentacja potwierdzająca jego legalność i wysokość.

Tutaj pojawiają się największe problemy. Jeżeli rozpoczniesz przygotowania do naboru o dofinansowanie z urzędu pracy za późno, może okazać się tak, że nie będziesz w stanie przygotować odpowiedniej dokumentacji.

W przypadku np. poręczenia wekslowego, PUP może wymagać zaświadczenia o zarobkach poręczycieli. W niektórych firmach takie dokumenty są wydawane w ciągu nawet 7 dni. Następnie zaświadczenie musi trafić do wniosku jako załącznik Jak widzisz, wybrane zabezpieczenie należy dobrze zaplanować pod katem logistycznym zdobycia odpowiednich dokumentów.

Jeżeli starasz się o dotację, przeanalizuj ww. kwestie.

Jak dostać dotację z Urzędu Pracy 2024: PAMIĘTAJ O …

Dotacje na założenie działalności gospodarczej i muszą być wydatkowe zgodnie z umową. Co więcej przedmiot planowanej działalności gospodarczej musi być tożsamy z wpisem CEIDG. Na realizację wydatków masz z reguły 30 do 60 dni. W tym czasie należy sfinansować zakup wszystkich wskazanych pozycji.

Nie wolno dokonywać zmian w wydatkowaniu środków z dotacji bez uzyskania zgody Urzędu Pracy. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w rozliczaniu kosztów kwalifikowalnych, zalecane jest, aby najpierw skontaktować się z PUP i poprosić o przedłużenie terminu realizacji tych kosztów.

Jeśli chcesz skorzystać z ulgi na start, zastosuj się do następującej wskazówki: rozpocznij prowadzenie działalności gospodarczej drugiego dnia miesiąca lub później. Pozwoli to na korzystanie z ulgi przez sześć pełnych miesięcy i dodatkowy, niepełny miesiąc.

Życie może niespodziewanie zmusić Cię do zamknięcia biznesu. Jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji, pamiętaj, aby zakończyć działalność gospodarczą w dniu, kiedy upływa dokładnie 12 miesięcy od jej rozpoczęcia. W przeciwnym razie, może być wymagane zwrot dotacji.

Jak dostać dotację z Urzędu Pracy 👉 ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTÓW

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje otwarcie firmy 2024, to uspokajam – pomogę Ci.

Zawodowo zajmuje się spełnianiem marzeń moich Klientów związanych z otwieraniem własnych działalności gospodarczych. Urealniam ich marzenia poprzez zdobywanie preferencyjnych pożyczek i dofinansowań na ten cel. Analiza wyjściowa sytuacji i możliwości Klienta niejednokrotnie trwa kilka godzin, dlatego jeżeli chciałabyś poznać jakie szansę są przed Tobą – zapraszam Cię do kontaktu

Pomagam setkom Klientów rocznie, z przyjemnością pomogę także Tobie otworzyć rentowny biznes, który z pomocą dotacji lub preferencyjnych pożyczek pomoże Ci zostawić Twoją konkurencję w tyle.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać fundusze na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jak zdobyć dofinansowanie z Urzędu Pracy na pierwszą działalność w 2024?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com