LGD dotacje 2023

Jedn膮 z osi oddzia艂ywania Funduszy Europejskich jest wspieranie Obszar贸w Wiejskich ze wzgl臋du m.in. na ich ograniczony dost臋p do kapita艂u. To sprawia, 偶e te obszary s膮 w osiach priorytetowych UE.聽 Jedn膮 z form wspierania obszar贸w wiejskich s膮 LGD dotacje 2023, kt贸re pozwol膮 sfinansowa膰 za艂o偶enie dzia艂alno艣ci gospodarczej. Dzisiaj opowiem Ci, czym jest dofinansowanie LGD, 聽jakie warunki trzeba spe艂ni膰, 偶eby ubiega膰 si臋 o dotacje na rozw贸j obszar贸w wiejskich oraz w jakich kwotach b臋dziesz m贸g艂 sfinansowa膰 sw贸j startup.

Czym jest lokalna grupa dzia艂ania

Lokalna Grupa Dzia艂ania (LGD) to instytucje zrzeszaj膮ce organizacje i mieszka艅c贸w gminy wiejskich oraz wiejsko-miejskich. Jedn膮 z nich misji jest w艂a艣nie podnoszenie atrakcyjno艣ci obszar贸w wiejskich pod k膮tem przedsi臋biorczo艣ci. Na ten cel otrzymuj膮 r贸偶nego rodzaju narz臋dzia mi臋dzy innymi fundusze z urz臋d贸w marsza艂kowskich, kt贸re s膮 przeznaczone na przeprowadzanie nabor贸w na dofinansowanie za艂o偶enia dzia艂alno艣ci gospodarczej 2023.

Co to jest dotacja z LGD

Dofinansowanie z Lokalnych Grup Dzia艂ania to instrument bezzwrotny, kt贸ry pomo偶e wystartowa膰 tw贸j pomys艂 na dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮. S膮 to 艣rodki bezzwrotne wyp艂acane w dw贸ch transzach

 • pierwsza 80 proc.
 • ostatnia 20 proc.

Pierwsza transza jest premi膮, kt贸r膮 otrzymasz w wi臋kszo艣ci przypadk贸w zaraz po za艂o偶eniu dzia艂alno艣ci gospodarczej. Natomiast 20 proc. finansowane b臋dzie dopiero po zrealizowaniu wszystkich wydatk贸w kwalifikowanych wskazanych w biznesplanie.

Jak dosta膰 dofinansowanie z LGD

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Oczywi艣cie nale偶y spe艂ni膰 pewne kryteria takie jak

 • przede wszystkim brak ubezpieczenia w KRUS (dla wi臋kszo艣ci przypadk贸w)
 • a tak偶e zameldowanie (w tym tymczasowe) na obszarach, kt贸re obj臋te s膮 wspieraniem z Lokalnej Grupy Dzia艂ania.

Natomiast pozosta艂e kryteria wyboru operacji s膮 ju偶 indywidualnie ustalane przez LGD i wynikaj膮 bezpo艣rednio z Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). W zale偶no艣ci od przeprowadzonej analizy w LSR mog膮 pojawi膰 si臋 r贸偶ne kryteria, kt贸re b臋d膮 punktowane przez Lokaln膮 Grup臋 Dzia艂ania.

Bardzo cz臋sto dodatkowe punkty otrzymasz za przynale偶no艣膰 do grupy defaworyzowanych – w tym osoby bezrobotne, tak偶e kobiety, osoby do 35 roku 偶ycia, czy osoby powy偶ej 50 lat.

Co wi臋cej, cz臋sto LGD 2023 punktuje tak偶e innowacyjno艣膰 pomys艂u. Przy tym kryterium nale偶y podkre艣li膰, 偶e nie musi to by膰 to ca艂kowicie nowa us艂uga lub towar, ale tak偶e pewnego rodzaju innowacyjno艣膰 w postaci dystrybucji, czy samym marketingu.

Co wi臋cej dotacje LGD 2023 przyznawane s膮 tak偶e na operacje ekologiczne. Co to znaczy? Otrzymasz dodatkowe punkty (przewa偶nie), je偶eli Twoja dzia艂alno艣膰 wykorzystuje lub wprowadza ekologiczne rozwi膮zania maj膮ce za zadanie m.in. zmniejszeni ilo艣ci spalin do otoczenia. W艣r贸d punktowych rozwi膮za艅 znajdziesz:

 • przede wszystkim panele fotowoltaiczne (panele PV),
 • dodatkowo niskoemisyjne pojazdy (samochody elektryczne 2023)
 • czy inne rozwi膮zania kt贸re b臋d膮 wp艂ywa艂y na polepszenie warunk贸w 艣rodowiskowych.

Lokalne kryteria wyboru pod dotacje z Lokalny Grup Dzia艂ania 2023 mog膮 czasami premiowa膰 pewny typy dzia艂alno艣ci. Cz臋sto mo偶esz spotka膰 si臋 z dodatkowymi punktami przy zak艂adaniu dzia艂alno艣ci w bran偶ach turystycznych gastronomicznych, a tak偶e zwi膮zanych z przetwarzaniem lokalnych produkt贸w rolnych.

Na co mo偶na przeznaczy膰 dotacje z lokalnych Grup Dzia艂ania 2023

Przeznaczenie LGD dotacji jest szerokie. Natomiast ma pewnego rodzaju wykluczenia. Je偶eli chodzi o koszty kwalifikowalne z tego dofinansowania na za艂o偶enie dzia艂alno艣ci to

 • po pierwsze mo偶esz sfinansowa膰 wszelkiego typu nowe wyposa偶enie: w tym maszyny i urz膮dzenia,
 • co wi臋cej, w uzasadnionych przypadkach mo偶esz sfinansowa膰 tak偶e 艣rodek transportu,
 • przeznaczenie dotacje LGD 2023 dopuszcza te偶 zakup oprogramowania, a tak偶e licencji, czy patent贸w.

Osoby, kt贸re chc膮 sfinansowa膰 prace remontowo-budowane z dofinansowania z lokalnych grup dzia艂ania, maj膮 woln膮 drog臋 do tego, poniewa偶 jest to koszt kwalifikowalny.

Dofinansowanie z lokalnych Grup Dzia艂ania 2023 czego nie kupisz

Dotacja LG 2023 nie dopuszcza, kluczowych dla niekt贸rych bran偶, wydatk贸w. Mowa tutaj przede wszystkim o kosztach bie偶膮cych takich jak:

 • marketing
 • czy ksi臋gowo艣膰
 • tak偶e ZUS
 • materia艂y do 艣wiadczenia us艂ug,
 • towar do handlu.

W niekt贸rych przypadkach mo偶e by膰 to kryterium wy艂膮czaj膮ce do udzia艂u w dofinansowaniu na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej dla pewnych bran偶.

Zdaj臋 sobie spraw臋 偶e zapisy regulaminu dofinansowania z LGD 2023 ma wiele zawi艂o艣ci, a tak偶e wymagana jest analiza wielu przypadk贸w, by uzyska膰 konkretne odpowiedzi.

Je偶eli nie chcesz po艣wi臋ca膰 setek godzin na przeanalizowanie niejasnych regulamin贸w i dopytywanie si臋 w LGD na temat twojego przypadku – zapraszam do wsp贸艂pracy.

Zawodowo zajmuj臋 si臋 spe艂nianiem marze艅 moich Klient贸w dotycz膮cych zak艂adania dzia艂alno艣ci gospodarczej poprzez zdobywanie preferencyjnych po偶yczek, a tak偶e dotacji na za艂o偶enie dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Pomagam setk膮 klient贸w rocznie, z przyjemno艣ci膮 pomog臋 Ci wybra膰 odpowiednie dofinansowanie pod k膮tem

 • Twojej aktualnej sytuacji 偶yciowej i zawodowej
 • rodzaju planowanej dzia艂alno艣ci,
 • tego co potrzebujesz sfinansowa膰 na start,
 • a tak偶e lokalizacji Twojego biznesu.

Zanim zdecydujesz si臋 na kontakt – sprawd藕 opinie moich Klient贸w.

Dowiedz si臋 w jaki spos贸b pomog艂em im za艂o偶y膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 i jaka warto艣膰 maj膮 moje us艂ugi.

Dotacja dla osoby pracuj膮cej 2023

To dofinansowanie LGD 2023 pozwala na start w naborze tak偶e osobom, kt贸re pracuj膮 i jest to pewnego rodzaju ewenement. Warto z skorzysta膰 przy planowaniu rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej 2023. Dofinansowanie LGD jest jedn膮 z nielicznych dotacji na za艂o偶enie dzia艂alno艣ci gospodarczej dla osoby pracuj膮cej. Oczywi艣cie dodatkowe punkty mog膮 otrzymywa膰 osoby bezrobotne w tym d艂ugoterminowo bezrobotne natomiast zapisy lokalnych kryteri贸w wyboru pozwalaj膮 na start tak偶e w艂a艣nie osobom pracuj膮cych na etat Czy umow臋 zlecenie czy umowa o dzie艂o.

Jak d艂ugo trzeba prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 z dotacji LGD

LGD dofinansowanie 2023 wymusza na niekt贸re zobowi膮zania. Jednym z nich jest prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej przez okres co najmniej dwa lat od otrzymania drugiej transzy pomocy. Tak jak napisa艂em na pocz膮tku dotacja LGD 2023 na za艂o偶enie firmy wyp艂acana jest dw贸ch transzach. Pierwsza 80 proc. ,druga 20 proc. i w艂a艣nie od wyp艂aty tej drugiej % rozpoczyna si臋 okres obowi膮zkowego prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej, kt贸ry musi wynosi膰 minimum 2 lata.

LGD dotacje 2023: samozatrudnienie a miejsce pracy

Dotacja LGD na za艂o偶enie firmy wymaga utworzenia 1 miejsca pracy. Natomiast mam dobr膮 wiadomo艣膰 dla Ciebie. W przypadku dofinansowania na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci z lokalnych Grup Dzia艂ania samozatrudnienie jest r贸wnoznaczne z utworzeniem miejsca pracy. Musisz pami臋ta膰, 偶e b臋dzie ono zaliczone tylko w momencie, kiedy b臋dziesz podlega艂 pe艂nym ubezpieczeniom ZUS dla przedsi臋biorc贸w.

Czy mo偶esz ubiega膰 si臋 dotacje LGD je偶eli prowadzi艂e艣 wcze艣niej firm臋

Mo偶esz stara膰 si臋 o dofinansowanie z Lokalnych Grup Dzia艂ania je偶eli wcze艣niej prowadzi艂e艣 firm臋. Wymogiem jest trzymiesi臋czny okres bez firmy liczony przed z艂o偶eniem wniosku o przyznanie dofinansowania LGD 2023.

Dotacje z Lokalnych Grup Dzia艂ania: jakiej dzia艂alno艣ci nie sfinansujesz

Dotacje na rozw贸j obszar贸w wiejskich LGD 2023 nie sfinansuj膮 pewnych wyznaczonych w rozporz膮dzeniu bran偶. Mi臋dzy innymi jest to

 • po pierwsze dzia艂alno艣膰 us艂ugowa wspomagaj膮ca rolnictwo
 • tak偶e g贸rnictwo
 • oraz wydobywanie dodatkowo przetwarzanie produkt贸w rafinacji ropy naftowej i koksu
 • czy wytwarzanie metali

Pe艂n膮 list臋 wykluczonych bran偶y znajdziesz w rozporz膮dzeniu.

Jak otrzyma膰 dofinansowanie na za艂o偶enie dzia艂alno艣ci gospodarczej 2023 馃憠 ZDAJ SI臉 NA PROFESJONALIST臉聽聽

Je艣li boisz si臋, czy uda Ci si臋 prawid艂owo uzupe艂ni膰 biznesplan pod聽dofinansowanie na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej 2023, to uspokajam 鈥 pomog臋 Ci.

Je艣li chcesz mie膰 pewno艣膰, 偶e Tw贸j biznesplan i wniosek uzyskaj膮 maksymaln膮 liczb臋 punkt贸w dla Twojego pomys艂u lub Twojej sytuacji zdaj si臋 na mnie.聽Pomog艂em wielu osobom otrzyma膰聽dotacj臋 na start dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Nie wiesz jaka聽dotacja na start聽jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na聽dofinansowanie?聽Skontaktuj si臋 z nami.

Zaufa艂y nam setki聽klient贸w,聽sprawd藕聽OPINIE

pomo偶emy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz tre艣ci w formie audio i wideo? Odwied藕 nas na youtube.com