Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2020

Poprzedni nabór na dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ARiMR 2019 zbliża się ku rozstrzygnięciu. Jest wystarczająco dużo czasu, by przygotować się pod kolejny nabór. Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2020 wymaga odpowiedniego przygotowania wniosku pod kątem konkursu. Jakich błędów unikać?

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2020: parę słów wstępu

W związku z tym, że przygotowywaniem wniosków zajmuję się od dłuższego czasu i przerobiłem liczne case study, podzielę się kilkoma cennymi wiadomościami. Często trafiają do mnie osoby, które samodzielnie przygotowały wnioski o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, także ze funduszy ARiMR. Wśród częstych poprawek jakie urzędnicy proszą o wprowadzenie przy premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej zdarzają się m.in.:

  • po pierwsze uzasadnienie racjonalności i powiązania nakładów inwestycyjnych z profilem działalności,
  • dalej, błędy wyliczeń lub brak ich kompleksowości w części finansowej,
  • co więcej, brak określenia wszystkich kodów PKD, które dotyczą opisywanej działalności,
  • także brak możliwości otrzymania potwierdzenia ceny rynkowej planowanych do zakupów z premii przedmiotów.

Premia na działalność gospodarczą: uzasadnienie racjonalności zakupów

W formularzach trzeba bardzo dokładnie opisać planowane do zakupu środki trwałe. Urzędnicy będą analizowali Twoje propozycje pod kątem spójności z planowanym profilem działalności. Trzeba bardzo dokładnie uzasadnić przydatność pod kątem ekonomicznym wybranych aktywów. Oczywiście pamiętaj, że możesz sfinansować zakup jedynie nowych przedmiotów. Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2020 wymaga bardzo dokładnego opisania kluczowych parametrów technicznych.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności: prognozy finansowe

Tutaj często urzędnicy ARiMR wskazują na braki w wyliczeniach dotyczących ogółu działalności. Najczęściej dotyczy to nieścisłości lub też braku podstawy wyliczeń takich kosztów jak:

  • po pierwsze, paliwa,
  • dalej, energii,
  • co więcej, wynagrodzeń pracowników.

Pamiętaj, że przy planowaniu obliczeń należy bardzo dokładnie przedstawić kategorie kosztów Twojej firmy.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej ARiMR: PKD

Często osoby zgłaszające się z prośbą o naniesienie poprawek wskazują tylko 1 kod PKD dla swojej działalności. Nie zawsze się to sprawdza. Np. w przypadku lakiernika, który zajmuje się naprawą powłok lakierniczych zarówno samochodów jak i motorów. Należy dokładnie przeanalizować źródła dochodów i przyporządkować do nich właściwe kody. Dotacja na firmę z ARiMR może wynieść nawet 250000 zł, dlatego jest to jeden z bardziej wymagających dokumentacyjnie naborów o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności. Pamiętaj o tym.

Premia na firmę ARiMR: brak potwierdzenia cen rynkowych aktywów

Dla większości nakładów inwestycyjnych istnieje możliwość porównania cen wpisanych we wniosku z cenami rynkowymi poprzez analizę sklepów, czy ofert online. Jednak istnieje pewna grupa specjalistycznych urządzeń, które wyceniane są indywidualnie. Pamiętaj, żeby do tego rodzaju aktywów dołączać wyceny. Pomoże to urzędnikom urealnić wartość dotacji, o którą się ubiegasz. Przy tej dotacji zobligowani są do porównania cen z biznesplanu o premię z warunkami rynkowymi.

POTRZEBUJESZ POMOCY W NAPISANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE?

Wymogi formalne i zawiły regulamin przerasta Cię? Nie martw się jeśli nie wiesz jak uzyskać środki na rozpoczęcie pozarolniczej działalności i uzupełnić wniosek zapraszam

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt