Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2022: nabór wydłużony

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2022 potrwa dłużej niż pierwotnie planowano. Nabór został wydłużony, aż do 31 maja 2022 r. Masz dodatkowy miesiąc, by skorzystać z ostatniej takiej szansy na największą dotację na założenie firmy.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI: beneficjenci

Po premie na pozarolniczą działalność mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne (min. 18 lat) – rolnik, jego małżonek lub nawet domownik rolnika, jeśli podlega m.in. -ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w pełnym zakresie bez przerw od minimum 12 miesięcy na dzień poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 • beneficjenci albo ich małżonkowie korzystający z poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.

 

O premie na działalność pozarolniczą mogą się ubiegać także osoby, które posiadają firmę na podwójnym KRUS, ale chcą dodać do oferty nowe PKD.

Ważne, aby wnioskodawcy byli objęci ubezpieczeniem w KRUS w pełnym zakresie przez min. 12 miesięcy bez przerw licząc na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Aby kwalifikować się do premii z działalności pozarolniczej, nie możesz być wpisany do CEIDG 24 miesiące przed złożeniem wniosku.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 2022: zmiany

Premia na działalność pozarolniczą ma na celu zachęcenie osób do pracy na działalności pozarolniczej. W związku z powyższym dopuszczono także udział beneficjentów, którzy skorzystali z pomocy związanej z różnicowaniem działalności w kierunku nierolniczym w latach 2007-2013.

Co więcej, w tym roku po raz pierwszy będą mogli startować o premie na działalność pozarolniczą także ci, którzy nie pobierają płatności obszarowych.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 2022: NAJWYŻSZE dofinansowanie NA założenie firmy

To obecnie najwyższe dofinansowanie na rozpoczęcie działalność gospodarczej w 2022 roku.. Wyższa kwota pomocy ma swoje drugi oblicze – w postaci bardziej złożonego regulaminu.

Kwoty jakie możesz otrzymać w aktualnym naborze na premie na rozpoczęcie pozarolniczej działalności zostają bez zmian w porównaniu z poprzednimi latami.

Wysokość dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi odpowiednio:

 • po pierwsze 150 000 zł: samozatrudnienie,
 • dalej, 200 000 zł: właściciel oraz 1 pracownik na pełny etat,
 • lub 250 000 zł właściciel oraz min. 2 pracowników w pełnym wymiarze godzinowym każdy.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 2022: nie popełnij tych błędów

Nasza firma może pochwalić się doświadczeniem w pozyskiwaniu fundusz z programu premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Przedstawię Wam te aspekty, na które warto zwrócić uwagę przy przygotowywaniu dokumentacji (biznesplan firmy).

W tym roku dokumentacja uległa dużym zmianą. Biznesplan zawiera więcej precyzyjnych pytań, na które trzeba odpowiedzieć wprost i przedstawić bardzo dobre uzasadnienie.

Jeżeli samodzielnie starasz się o dofinansowanie należy zwrócić uwagę na pewne kwestie, a następnie je rozwinąć w dokumencie.

Przygotowując wniosek o dofinansowanie w ramach programu premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej zwróć uwagę na:

 • przede wszystkim uzasadnienie i powiązania inwestycji z profilem działalności,
 • dodatkowo wyczerpujące wyjaśnienie racjonalnych przesłanek założenia firmy,
 • także, właściwe obliczenia w części finansowej,
 • co więcej, wskazanie wszystkich koków PKD, które dotyczą opisywanej działalności,
 • na koniec, wskazanie podstaw prognoz wyliczeń w oparciu o dane rynkowe.

PREMIA JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ: POMYSŁ NA FIRMĘ

Przed przystąpieniem do pogromu Premia pozarolnicza 2022 warto skonfrontować swój pomysł na działalność z danymi rynkowymi. Pomoże to nie tylko zyskać punkty za innowacyjność, ale w pewien sposób uodporni Twój biznes na zmiany gospodarcze.

Zobacz jak możesz dobrze zaplanować swoją firmę i osiągnąć sukces. Nie wiesz jak przedstawić swój pomysł, żeby ARiMR nie miał wątpliwości co do racjonalności i spójności pomysłu?

Odpowiedz na pytanie na jakie usługi lub produkty występuje realne zapotrzebowanie znajdziesz w dokumencie publikowanym przez Powiatowy Urząd Pracy. Ten dokumenty/raport zawiera specjalizacje, które są pożądane na lokalnym rynku pracy.

To świetny dokument, który przede wszystkim pokazuje jakich podwykonawców szukają pracodawcy w Twoim rejonie. W raporcie znajdziesz:

 • po pierwsze, zawody deficytowe (wysokie zapotrzebowanie)
 • dalej, zawody w równowadze,
 • także zawody w nadmiarze.

Czy powinieneś się kierować tylko swoim rejonem?

To zależy. Jeżeli będziesz prowadził działalność mobilną poszerz zakres lokalizacji o te, rejony w których planujesz wykonywać prace. Jeżeli zamierzasz prowadzić punkt stacjonarny to logicznym jest, że będziesz sprawdzał tylko obszar lokalny.

JAK MOGĘ ODEBRAĆ PREMIĘ NA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ?

Po wydaniu decyzji pozytywnej z ARiMR masz 9 miesięcy na złożenie wniosku o pierwszą transzę. Nie podpisujesz żadnej umowy, co stanowi kolejny wyróżnik względem innych form finansowania startu firmy. Pamiętaj jednak, że nie łatwo jest otrzymać premie na pozarolniczą działalność gospodarczą. Tylko najlepiej przygotowane wnioski i biznesplany przechodzą pozytywną weryfikację ARiMR. Po złożeniu wniosku o płatność ARiMR wypłaca dotacje do 3 miesięcy.

POTRZEBUJESZ POMOCY W NAPISANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE?

Wymogi formalne i zawiły regulamin przerasta Cię? Nie martw się jeśli nie wiesz jak uzyskać środki na rozpoczęcie pozarolniczej działalności i uzupełnić wniosek. Zwiększ swoje szanse z profesjonalistą

Zaufały nam setki klientów, sprawdź tutaj

zapraszam

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com