Premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności

W nawiązaniu do ostatniej mojej publikacji na facebooku o nowym naborze pod premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej ARiMR dostaje wiele telefonów i maili.

Pomimo, że nabór odbędzie się prawdopodobnie we wrześniu 2019 prosicie o
wyłożenie tego tematu. Więc zapraszam oraz czekam na pytania.

Premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności: Jaka kwota w 2019?

Jak większość z Was wie,że w 2018 roku dofinansowanie z ARMiR było w kwocie 100.000,00 zł. Jednak w 2019 będzie obowiązywać inna, zwiększona kwota.

Jednak ze względu na stosunkowe małe zainteresowanie ze strony potencjalnych beneficjentów (tylko 2,5 tysiąca złożonych wniosków w 2018), kwotę poniesiono nawet do 250.000,00 zł żeby zwiększyć liczbę wniosków.

Więc jakie progi?

Poniżej przedstawiam Tobie możliwe wartości z tej dotacji:

 • dla samozatrudnienia dofinansowanie 150.000,00 zł,
 • utworzenie jednego dodatkowego miejsca pracy (poza twoim) dotacja 200.000,00 zł,
 • utworzenie dodatkowych 2 lub więcej miejsc pracy fundusze europejskie 250.000,00 zł.

Premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności: Kto może składać wniosek?

Wytyczne odnośnie kandydatów w zeszłym roku zostały poluźnione, więc nie przewiduje się ich dalszego zliberalizowania. Po dofinansowanie mogą ubiegać się między innymi:

 • osoby fizyczne (min. 18 lat) – rolnik, jego małżonek lub nawet domownik rolnika, jeśli podlega m.in. ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w pełnym zakresie bez przerw od minimum 12 miesięcy na dzień poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Poprzednio obowiązek obejmował aż 24 miesiące.
 • beneficjenci albo ich małżonkowie korzystający z  poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi„.

Ważne

Na 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku o dofinansowanie z ARiMR nie możesz być wpisany do CEIDG albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.

Dodatkowo na pomoc nie mogą liczyć także osoby, które są wspólnikami spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego lub jeśli skorzystały z pomocy takich programów jak:

 • „Premie dla młodych rolników” 2014-2020 lub
 • „Restrukturyzacja małych gospodarstw” 2014-2020, lub
 • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 2007-2013,

lub

 • „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 2007-2013.

Co więcej, to nie jedyne obostrzenia.

Warunek wielkości miejscowości

Dofinansowanie możesz uzyskać jeśli gospodarstwo, z którym jesteś związany, znajduje się w miejscowości w gminie: wiejskiejwiejsko-miejskiej lub miejskiej (z wyłączeniem miast, miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców).

Jaka wielkość gospodarstwa pozwala składać wniosek i biznes plan?

Poluźnione przepisy zniosły wymóg, który odcinał dostęp do tej dotacji wielu osobom. Poprzednio trzeba było wykazać wielkość ekonomiczną gospodarstwa
do 15.000,00 euro. Tak więc teraz więksi rolnicy mogą być beneficjentami tego programu.

Jaką firmę możesz otworzyć z premii?

Zakres dopuszczalnych działalności jest bardzo szeroki i możesz go odszukać tutaj: lista PKD

Ocena wniosku? Punkty za co?

Przepisy z 2018 wniosły wiele zmian dotyczących punktacji. Oczywiście na korzyść beneficjentów. W naborze z zeszłego roku minimum potrzebne do wstępnej akceptacji wniosku wynosiło tylko 4 pkt.

Co zwiększa punkty i  szanse na dofinansowanie?

O to lista i punkty:

 • 1 pkt – gdy masz niż 40 lat,
 • 2 pkt – gdy Twój projekt jest innowacyjny na terenie gminy (ARMiR publikuje zestawienie innowacyjnych PKD. Dodatkowo trzeba opisać innowacyjność),
 • 2 pkt – jeśli jesteś beneficjentem programu „płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”
 • do 2 pkt –odpowiedni wskaźnik bezrobocia dla Twojego powiatu (dane statystyczne),
 • 5 – 7 pkt – jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie od 2 do 3 i więcej miejsc pracy na okres 2 lat od daty II płatności.
 • 3 pkt – posiadasz odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności: Przeznaczenie środków

Nie ma wprost wskazanych wytycznych w regulaminie dotyczących tej kwestii. Jednak sam biznes plan ma w swoich drukach informacje na ten temat.

Dofinansowanie można przeznaczyć tylko na nowe maszyny, urządzenia, środki transportu oraz wyposażenia. Co więcej, wydatki w środki trwałe muszą wynosić minimum 70{9fac9bf6d905ddb6fd188952c7c99a5c8505058fc401df17e11e98dce3a40748} kwoty.

Kiedy opublikowane zostaną ostateczne wytyczne?

Niestety, tutaj nie mam dla Ciebie dobrej informacji. Przykład 2018 pokazał, że organy odpowiedzialne za nabór mają skłonności do opóźniania ogłaszania oficjalnych zmian i przesuwania naborów. Dalej nie ma ostatecznego kształtu regulaminu.

Potrzebujesz pomocy w napisaniu wniosku o dofinansowanie?

Nie martw się jeśli nie wiesz jak uzyskać środki na start i uzupełnić wniosek zapraszam

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt