Wielkopolska Granty na kapitał obrotowy

Wielkopolska granty na kapitał obrotowy to pomoc skierowana do mikro i małych przedsiębiorstw zarejestrowanych w tym województwie. Firmy dotknięte skutkami COVID19 mogą starać się o wsparcie w zwalczaniu skutków utraty płynności finansowej. Nabór ruszy po 16 sierpnia.

Wielkopolska Granty na kapitał obrotowy: co trzeba spełnić

Regulamin naboru przewiduje spełnienie następujących warunków:

  • przede wszystkim status mikro lub małego przedsiębiorstwa,
  • co więcej nie znajdowałeś się w trudnej sytuacji na dzień 31 grudnia 2019,
  • także odczuwasz skutki braku lub niedoboru płynności finansowej, a przyczyny tego znajdują się w epidemii,
  • dalej prowadziłeś firmę na 31 grudnia 2019,
  • na dzień składania wniosków nie likwidujesz firmy, a także nie zostało otwarte wobec podmiotu postępowanie upadłościowe,
  • spadek obrotów wynosi min. 30{9fac9bf6d905ddb6fd188952c7c99a5c8505058fc401df17e11e98dce3a40748} w ujęciu następujących miesięcy po sobie (po dniu 1 marca 2020) lub w ujęciu rok do roku w miesiącach analogicznych.

Dotacja na kapitał obrotowy: koszty kwalifikowalne

Granty na kapitał obrotowy służą finansowaniu bieżących kosztów firmy. Dotacje otrzymasz na podstawie stawki jednostkowej. Kontrola spełnienia warunków grantu jest prosta. Polega na sprawdzeniu we właściwych  rejestrach  publicznych, czy utrzymałeś firmę przez okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych licząc od następnego miesiąca, w którym złożono Wniosek o powierzenie grantu.

Wielkopolska dotacja na kapitał obrotowy: zawieszona działalność

Jeśli prowadziłeś firmę na dzień 1 lutego i zawiesiłeś ja po tym okresie to wciąż możesz starać się o dotację. Stanie się tak jeśli po odwieszeniu wystąpił spadek  obrotów w porównaniu do następujących po sobie miesięcy np. kwiecień -maj 2020, lub rok do roku za miesiące nie zawieszone np. maj 2020 do maja 2019.

Wielkopolska dotacja obrotowa: ile pomocy

Dotacja obrotowa wynosi iloczyn ilości pracowników, stawki 7 845,11 zł i 3 miesięcy. Osoby samozatrudnione mogą starać się o 23 535,33 zł. Maksymalna kwota pomocy to  167 747,34 zł.

Zdaj się na profesjonalistów i uzyskaj grant

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić wniosek o grant na kapitał obrotowy, to uspokajam – pomogę Ci.

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt