3 cenne porady przy ubieganiu się o dofinansowanie z Urzędu Pracy

Często wniosek o dofinansowanie z Urzędu Pracy sprawia, że osoba mająca pierwszy raz z nim styczność nie wie za co powinna się zabrać w pierwszej kolejności. Biznesplan do Urzędu Pracy połączony z wnioskiem liczy z reguły 25-40 stron. Do tego chodzą pozostałe dokumenty z Urzędu Pracy, takie jak regulamin. Dziś przedstawię Wam 3 cenne porady przy ubieganiu się o dofinansowanie z Urzędu Pracy,  zdecydowanie ułatwią Wam rozpoczęcie przygotowania wniosku o dotacje z Urzędu Pracy.

Dofinansowanie Urząd Pracy: skąd biorą się największe błędy

Pomagamy setkom klientów rocznie. Opracowujemy wnioski i zdobywamy dotacje w całym kraju. I wiesz co wynika z naszego doświadczenia? Każdy Urząd Pracy kieruje się swoimi własnymi wytycznymi:

 • zarówno w opracowaniu wzoru dokumentów o dofinansowanie PUP,
 • jak również kryteriami wyboru wniosków,
 • czy także restrykcjami dotyczącymi samych beneficjentów lub przedmiotu działalności.

Bez odpowiedniego przygotowania bardzo łatwo popełnić błąd i przegapić kluczowe zapisy, które mogą przesądzić o przyznaniu dotacji bądź nie.

Część naszych klientów, stanowią osoby samodzielnie przygotowujące wnioski. Niestety nie poradziły sobie za pierwszym razem z rozbudowanym regulaminie, czy wnioskiem. Pomagamy im przejść przez cały proces ustrzegając przed błędami wynikającymi z nieznajomości dokumentów o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności.

We wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy należy kierować się wytycznymi instrukcji, jak również zapisami regulaminu.

Niby banalnie proste, ale napisanie złożonego wniosku o dotacje z urzędu pracy może być nie lada wyzwaniem.

Dofinansowanie Urząd PRACY 2022: WYMOGI, WYMOGI..

Zanim zdradzę Ci cenne porady przy ubieganiu się o dofinansowanie PUP, omówię kilka podstawowych spraw technicznych. Ubiegając się o bezzwrotne dotacje należy spełniać pewne kryteria, m.in:

 • po pierwsze, rejestracja bezrobotnym w PUP,
 • dodatkowo, brak prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Urząd Pracy (jeżeli miałeś działalność sprawdź swój wpis do CEIDG),
 • także, nie otrzymałeś wcześniej pomocy z programu dofinansowanie z Urzędu Pracy,
 • dodatkowo, nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • co więcej, nie możesz odmówiłeś pracy albo innej formy pomocy wskazanej przez PUP (oczywiście bez podania uzasadnionej przyczyny),
 • na koniec nie możesz przerwać z własnej winy m.in. szkoleń, stażu, realizacji IDP (indywidualnego planu działania) z Urzędu Pracy.

Jeżeli spełniasz kryteria dostępu do środków, kolejna część wpisu jest dla Ciebie

Dotacja urząd pracy: Porada nr 1..

Zanim zaczniesz zagłębiać się w procedurę przygotowania wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy należy sprawdzić bardzo istotną rzecz. Bez tego kroku spędzisz godziny na przygotowaniu takich rzeczy jak kopie świadectw pracy, ukończonych kursów, czy nawet pozyskasz lokal pod działalność. Ten krok uchroni Twój czas, a także pozwoli na ewentualne zmiany planu.

Pierwszym krokiem jaki należy wykonać przed wypełnieniem wniosku o dotacje z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności jest sprawdzenie, czy Twoje PKD jest zakwalifikowane do otrzymania pomocy.

Z reguły działalnościami zabronionymi są:

 • przede wszystkim, działalności tożsame z działalnościami gospodarczymi małżonków,
 • co więcej, handel obwoźny, akwizycję, automaty do gier,
 • dodatkowo, prowadzenie salonów gier hazardowych, lombardów, firm typu agencje towarzyskie oraz  działalność paramedyczną,
 • czy handel środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi.

Są to działalności, które co do zasady nie budzą wątpliwości. Jednak dokładnie sprawdź regulamin o dofinansowanie PUP. W niektórych regulaminach możesz znaleźć przypadki niefinansowania działalności takich jak:

 • przewóz osób taksówkami,
 • czy mobilne firmy sprzątające,
 • a także krótkoterminowy wynajem nieruchomości.

Nie ma tutaj zasady, czym kieruje się PUP. Dlatego należy dokładnie sprawdzić zapisy regulaminu o dotacje z urzędu pracy, by nie zmarnować swojego czasu.

Dofinansowanie PUP: Porada nr 2..

Skoro wiesz, że Twoja działalność gospodarcza może być sfinansowana z urzędu pracy, przeanalizuj kolejną istotną kwestię.

To najciekawsza część dla klientów. Rozumiem to doskonale, w końcu wybieracie narzędzia pracy, które przyniosą Wam przychody. Niestety, jak pewnie się już domyślasz, w tej kwesti także nie ma ujednoliconych standardów.

Dofinansowanie Urząd Pracy często ma wskazane progi procentowe dla kosztów kwalifikowalnych.

Bardzo często wskazane są limity:

 • po pierwsze na środki trwałe (do 100%)
 • dalej, na marketing i promocje (z reguły między 10% kwoty dofinansowania),
 • dodatkowo na środki obrotowe takie jak towar do handlu (między 20-50% kwoty dotacji),
 • czy na konsultacje m.in. prawne (do 10% kwoty dofinansowania).

Niestety, nie są to jedyne ograniczenia. PUP w ramach limitów potrafi ograniczyć jakąś kategorię wydatków. I tak bardzo często do dodatkowych ograniczej wpadają:

 • przede wszystkim telefony komórkowe (z reguły 1000 – 2000 zł),
 • kasy fiskalne (zakaz całkowity),
 • czasami także pojazdy (w zależności od uznania PUP),
 • także komputery (często limit jest w przedziale 3500 – 5000 zł).

Czy jest możliwość ominięcia tych limitów? Mamy na tym polu wiele sukcesów. Przeanalizujemy Twój przypadek. Pomogliśmy w takich sposób wielu osobom. Zobacz opinie na temat naszej pracy.

Dofinansowanie Urząd Pracy: Porada nr 3..

Skoro przeszliście przez wcześniejsze punkty to czeka na Was ostatni test. A mowa tutaj o zabezpieczeniu dofinansowania PUP.

Regulamin o dofinansowanie z urzędu pracy może dopuszczać takie formy zabezpieczenia jak:

 • po pierwsze weksel własny z poręczeniem wekslowym,
 • także poręczenie osób fizycznych,
 • co więcej blokadę środków pieniężnych z rachunku bankowego (Twojego lub osoby trzeciej),
 • notarialnie ustanowiony akt o poddaniu się egzekucji– przeważnie najsłabiej oceniana forma zabezpieczenia.

Niestety praktyka pokazuje, że Urzędy Pracy albo nie akceptują wszystkich z ww. form, ale wskazują wręcz preferowaną (z reguły poręczenie osób fizycznych i/lub weksel z poręczeniem). Zdarzają się takie PUP, w których forma zabezpieczenia jest punktowana.

Oprócz rozbieżności w preferencjach samych zabezpieczeń występują także odmienne stanowiska co do wysokości samego zabezpieczenia.

I tak w przypadku poręczeń czasami dopuszczane są osoby ze stałymi zarobkami/przychodami w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jednak w sporej części PUP wymagane przychody muszą wynieść co najmniej 120-130% minimalnego wynagrodzenia.

Niektóre Urzędy Pracy wychodzą naprzeciw bezrobotnym i umożliwiają poręczenie przez jednego poręczyciela gdy wykazuje wyższe zarobki.

POMOC W PRZYGOTOWANIU WNIOSKU: Dofinansowanie Urząd Pracy

Jak widzisz miejsc, w których można popełnić błąd jest sporo. Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na start firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2022?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com