Biznesplan do Urzędu Pracy

Szukając sposób na sfinansowanie Waszego celu jakim jest firma, często pytacie jakie dotacje na otwarcie firmy są dostępne? Często też od razu kierujecie się do PUP. Skoro namierzycie formę dofinansowania waszym kolejnym pytaniem jest jak uzyskać dotacje z urzędu pracy na założenie firmy? Jednym z kluczowych elementów tego zadania jest biznesplan do Urzędu Pracy.

Wniosek z biznesplanem to kluczowe dokumenty, od których warunkowy jest sukces Waszej aplikacji o dotacje na założenie firmy. Znajdują się w nim takie informacje jak:

 • przede wszystkim opis firmy wraz ze wskazaniem PKD dla roku 2007,
 • także charakterystyka sytuacji branży,
 • co więcej opis przygotowania wnioskodawcy do prowadzenia działalności o określonym profilu (wykształcenie, doświadczenie, wkład własny),
 • następnie marketing: opis konkurencji, wskazanie klientów, działań marketingowych, przewag konkurencyjnych, analizę SWOT (czyli wskazanie silny i słabych stron Twoje firmy, szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie zewnętrzne),
 • na koniec prognozy finansowe.

W tym wpisie omówię wzór biznesplanu do urzędu pracy.

Biznesplan do urzędu Pracy: ZACZNIJMY OD TWOJEGO PRZYGOTOWANIA

Jak napisać biznesplan o dotacje z urzędu pracy? Rozpoczynając od przedstawienia swojego zaplecza merytorycznego. Ważne jest wskazanie odpowiednich kwalifikacji, które zdobyłeś podczas:

 • przede wszystkim, edukacji szkolnej: m.in.: w technikum, czy szkole profilowanej,
 • dodatkowo, poprzez kursy specjalistyczne, także szkolenia produktowe.

Dla wskazanych wyżej szczebli edukacji opisz dokładnie wiedzę i umiejętności, które zdobyłeś. Czasami zdarza się tak, że osoba opisująca swoje zaplecze wiedzy może pod ten punkt podpiąć także pokrewne wykształcenie jak np. stolarskie. Część umiejętności i wiedzy jest wspólna, np.:

 • przede wszystkim zasady BHP,
 • co więcej, obsługa elektronarzędzi,
 • czytanie rynków technicznych itp.

Dokładny opis tych elementów pomoże przekonać oceniających, że jesteś osobą spełniającą wymagania merytoryczne.

W biznesplanie dla firmy, na równi z edukacją trzeba przedstawić swoją karierę zawodową, tzn. wskazać lata i miejsca pracy wraz z zakresem obowiązków, który odpowiada profilowi Twojej działalności. Biznesplan dla firmy może także zawierać elementy związane z nieudokumentowanym doświadczeniem, np. świadczonymi nieodpłatnie usługami na rzecz znajomych i bliskich. Tutaj powinieneś przygotować referencje od tych osób wraz z udokumentowaniem w postaci zdjęć wykonanych prac.

Jak napisać biznesplan do urzędu pracy: OMÓWIENIE BIZNESU I BRANŻY

Kolejną częścią naszego schematu biznesplanu dla firmy jest omówienie biznesu i branży. Poniżej przedstawiam Ci listę, która może być drogowskazem jak napisać biznesplan PUP. Wniesie ona wartość dodaną dla całego dokumentu. Ta część biznesplanu firmy powinna rozwijać przynajmniej poniżej zaprezentowane punkty:

 • po pierwsze, jaki jest charakter branży, czy wartości rosną, czy maleją, w jakim kierunku podążają podmioty obecne na rynku,
 • następnie, co pokazują dane sektorowe oraz opracowania i raporty. W tej części biznesplanu możesz posłużyć się raportami Głównego Urzędu Statystycznego, a także firm konsultingowych takich jak PWC,
 • dodatkowo, odpowiedz na pytanie jak na Twój biznes i jego otoczenie działają dane oraz trendy demograficzne, wpływy ekonomiczne, kulturowe, decyzje rządu itp.,
 • zestaw dane rynku na tle Twojego pomysłu na działalność lub inwestycję, porównaj ze sobą standardowe oferty rynkowe z Twoją usługa lub produktem,
 • także, szukaj obecnie funkcjonujących metod i sposobów dystrybucji usługi przez konkurencję, szukaj ich mankamentów,
 • co więcej, opisz swoją wizję i misję firmy, a także wartość dodaną jaką wnosisz na rynek, staraj się znaleźć odpowiedz na pytanie: czy i w jaki sposób firma i  produkty odpowiedzą na bieżące i przyszłe zapotrzebowanie klientów?

Zdaję sobie sprawę, że opracowanie ww. kwestii może zając sporo czasu, jednak przedstawi Ci kluczowe aspekty nie tylko Twojej przyszłej firmy, ale także branży. Pomoże odpowiednio nakierować profil działalności i jej produkty w kierunku większej konkurencyjności.  dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2022 to też dokładna analiza otoczenia Waszej przyszłej działalności.

PROFESJONALNY BIZNESPLAN: ANALIZA RYNKU I KONKURENCJI

Jest to niejako rozwinięcie poprzedniej części biznesplanu dla firmy. To zagadnienie dotyczy wnikliwej oceny konkurentów rynkowych. Wyszukanie ich mankamentów, które będziesz mógł wykorzystać przy zabieganiu o nowych klientów. Dodatkowo wskaże na jakich polach podmioty te maja przewagę konkurencyjną, tym samym określając jakich innych niszy powinieneś szukać by zaistnieć na rynku.

Wzbogacenie tego fragmentu biznesplanu firmy powinno:

 • przede wszystkim, definiować głównych konkurentów poprzez dokładne wskazanie ich nazw, obszaru działania i dotarcia, potencjału rynkowego oraz zarządczego,
 • dodatkowo, opisywać problemy z jakimi mierzą się konkurenci, jak sobie z tym radzą. Możesz szukać także bieżących informacji na temat sytuacji finansowej, czy operacyjnej, wypowiedzi osób zarządzających tymi podmiotami gospodarczymi,
 • także możesz oszacować udziały rynkowe konkurentów np. poprzez zestawienie wartości ich sprzedaży z ogólną wartością branży,
 • dodatkowo przeanalizuj bariery wejścia na rynek, które pozwolą na zbudowanie lewarów nad nowymi konkurentami poprzez opóźnienie momentu ich wejścia na rynek.

Biznesplan urząd pracy: PLAN SPRZEDAŻY I MARKETINGU

Tutaj opis części biznesplanu musisz skierować ku następującym zagadnieniom:

 • po pierwsze, dokładny opis produktów i usług,
 • następnie wskaż wartość dodaną produktów/usługi dla klientów, czy jest to jakość, a może cena,
 • innowacyjność procesowa, produktowa, technologiczna,
 • dodatkowo opisz sposób wyceny Twojego asortymentu, przedstaw wyliczenia marży, rentowności,
 • co więcej, dokonaj analizy całego procesu dystrybucji i dotarcia do klientów,
 • określ klienta, czy jest detaliczna, a może hurtowa sprzedaż,
 • także odpowiedz na pytanie: „czy towary mojej firmy wymagają specjalnego przechowywania, pakowania, a może transportu?”,
 • w jaki sposób klienci będą mogli płacić za asortyment mojej firmy,
 • dodatkowo wskaż i opisz strategię marketingową, która pomoże zdobywać rynek m.in.: strona www, mailing, social media). Wskaż jaki budżet marketingowy przeznaczać będziesz na te działania.

Analiza SWOT: PUP  dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2022

Kluczową cechą jaką każdy biznesplan powinien się charakteryzować jest obiektywizm projektu względem twardych realiów. Z doświadczenia wiem, że raczej rzadko klienci dostrzegają mankamenty swojego pomysłu. Trudno jest przecież dopatrywać się wad we własnym dziecku. Jednak zachowanie obiektywizmu pomoże przygotować Ci się na trudności, nawet w znacznym stopniu ubiec niektóre zdarzenia. Do tego właśnie zadania idealnie sprawdza się analiza SWOT.

Biznesplan PUP: ANALIZA SWOT: PRZEŁÓŻMY Z ANGIELSKIEGO

Nazwa narzędzia to rozwinięcie angielskich słów

 • po pierwsze,(S)- strengths (mocne strony),
 • następnie (W) weaknesses (słabe strony),
 • (O)-opportunities (szanse w otoczeniu),
 • na koniec (T)- threats (zagrożenia w otoczeniu).

Rozwinięcie wszystkich składowych znajdziesz w moim artykule analiza SWOT.

Wzór biznesplanu do urzędu pracy: PLAN FINANSOWY

Biznesplany dla firm pokazują prognozy finansowe, które wynikają z poprzednio opracowanych części dokumentu. Jeśli będziesz starał się o finansowanie zewnętrzne to odbiorcy biznesplanu będą szczególnie analizowali ten fragment Twojego opracowania. Dotacje z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej wymagają dokładnego opracowania tej części.

Plan finansowy ukazuje jak Twoja działalność będzie się rozwijała, jakie będzie miało to odzwierciedlenie w jej wynikach, czy zachowasz prawidłową rentowność itp.

Prognozy finansowe pokazują:

 • po pierwsze, majątek firmy i źródła jego finansowania (aktywa oraz pasywa),
 • rachunek wyników (zestawienie przychodów, kosztów, podatków),

Jak napisać biznesplan o dotacje z urzędu pracy? Ogólna zasada, która powinna towarzyszyć Twojemu biznesplanowi to niedoszacowanie dochodów i przeszacowanie wydatków. Czemu? Lepszy jest zysk niedoszacowany niż przeszacowany, a koszty firmy przeszacowane aniżeli niedoszacowane.

Gdy Twoja firma będzie generować zysk w wersji pesymistycznej, każdy chociaż nieco lepszy scenariusz przyczyni się do większej rentowności. Po prostu przygotuj się na najgorszy wynik, a zostanie niewiele wydarzeń, które Cię negatywnie zaskoczą.

JAK NAPISAĆ BIZNESPLAN o dotacje z Urzędu Pracy: RACHUNEK WYNIKÓW

Biznesplan PUP to też zestawienie Twoich przychodów i kosztów, obciążeń podatkowych, które finalnie przekładają się na wynik netto. Wskazujesz źródła generujące przychody, następnie koszty im odpowiadające. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) podzielny został na następujące aspekty:

 • operacyjny: czyli związany z główną formą działalności np. produkcją,
 • pozostałej działalności operacyjnej: pośrednio związany z działalnością główną np. dotacje, darowizny itp.,
 • na koniec finansowy, na który składają się wszelkie zyski i koszty związane z kredytami, pożyczkami, lokatami, obligacjami itp.

Z reguły Urzędu Pracy ograniczają się jedynie do części operacyjnej.

Biznesplan do urzędu Pracy: ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ DOTACJĘ NA START FIRMY

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na start firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

▶ Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na ▶youtube.com