Analiza SWOT

Czym jest Analiza SWOT? Zanim do tego dojdziemy pozwól, że wprowadzę Cię do tematu trochę od zaplecza, które mam jako firma profesjonalnie przygotowująca biznesplany dla firm. Dokumenty te składają się z wielu elementów. Kształt całego biznesplanu firmy jest podyktowany głównie wymogami i potrzebami odbiorców, do których będzie składany lub dla których ma nieść wartość dodaną. Bez względu na to czy przeznaczeniem biznesplanu jest wniosek kredytowy, czy aplikacja o dotację na firmę, musisz odnieść do pewnych obszarów, w których i dzięki którym firma będzie działała.

Kluczową cechą jaką każdy biznesplan powinien się charakteryzować jest obiektywizm projektu względem twardych realiów. Z doświadczenia wiem, że raczej rzadko klienci dostrzegają mankamenty swojego pomysłu. Trudno jest przecież dopatrywać się wad we własnym dziecku. Jednak zachowanie obiektywizmu pomoże przygotować Ci się na trudności, nawet w znacznym stopniu ubiec niektóre zdarzenia. Do tego właśnie zadania idealnie sprawdza się analiza SWOT.

Analiza SWOT: przełóżmy z angielskiego

Nazwa narzędzia to rozwinięcie angielskich słów

 • po pierwsze,(S)- strengths (mocne strony),
 • następnie (W) weaknesses (słabe strony),
 • (O)-opportunities (szanse w otoczeniu),
 • na koniec (T)- threats (zagrożenia w otoczeniu).

Analiza SWOT: mocne strony

Odnosi się do wewnętrznych przewag Twojej firmy, czy inwestycji. Wskazujesz zalety, które wynikają z cech wewnętrznych. Zestawiasz je w porównaniu do konkurencji. Innymi słowy, wskazujesz wyróżniki, które czynią Cię mocną jednostką na tle otocznia. Nazywane są one wewnętrznymi czynnikami powodzenia Twojego pomysłu.

Analiza mocnych stron w biznesplanie firmy często odnosi m.in. do:

 • po pierwsze, wiedzy oraz doświadczenia osób zarządzających/właścicieli,
 • następnie, zasobów pracowniczych,
 • co więcej, innowacyjności jeśli taka występuje,
 • sposobu dystrybucji,
 • dodatkowo porównania kosztów funkcjonowania.

Druga strona medalu: słabe strony

Skoro omówiliśmy mocne strony, przejdźmy do tego co rzuca cień na Twój pomysł i jest związane tylko z wewnętrznym zapleczem działalności. Biznesplan dla firm w tym elemencie jest niczym innym jak ustosunkowaniem się do wcześniej wymienionych aspektów przy mocnych stronach. Szukasz po prostu słabości swojego pomysły, może jest to niewystarczająca infrastruktura, może brak doświadczenia w prowadzeniu firmy itp.

Rynek: czyli szanse

Tutaj patrzymy na działalność poprzez pryzmat zewnętrznych uwarunkowań, które mają zabarwienie pozytywne dla Twojej działalności. Biznesplan, który będziesz rozwijał powinien odnieść się do takich determinant jak:

 • po pierwsze, trendy i zjawiska społeczne,
 • następnie koniunkturę rynku i gospodarki,
 • dodatkowo, aspekty prawne,
 • co więcej, sytuację polityczną,
 • uwarunkowania społeczno-kulturowe

Innymi słowy, pokazujesz trendy i uwarunkowania, które możesz wykorzystać by skalować biznes i wdrażać pomysły. Jeśli właściwie odczytasz i zidentyfikujesz trendy zyska na tym Twój biznes.

Widmo bessy: zagrożenia

Alegoria jak ze słabymi stronami. Analizujesz całe środowisko makroekonomiczne i mikroekonomiczne szukając zagrożeń. Jeśli dobrze je zaindeksujesz, będziesz mógł w pewnym stopniu uodpornić się na załamania rynku.

SWOT: prośba

Jak wiesz docieram do coraz większej liczby odbiorców. Jednak wiele osób wciąż szuka tych informacji. Pomóż mi udostępniając ten wpis, by darmowy kontent mógł trafić do innych osób, którym ta wiedza się przyda.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I zleć przygotowanie biznesplanu firmie Biz Planner

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na start firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt