Biznesplan pod zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej można udzielić, gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania działalności gospodarczej. Sam biznesplan dla cudzoziemca nie wystarcza na legalizację pobytu, ale jest jednym z kluczowych załączników wymaganych w trakcie procesu aplikacyjnego. Dokumenty planistyczne są wymagane do wskazania dalszego rozwoju projektu. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej wydaje się również cudzoziemcom, których celem pobytu jest min. sprawowanie funkcji w zarządzie utworzonej przez nich spółki z ograniczoną odpowiedzialnością . Zobacz jaki biznesplan jest potrzebny pod zezwolenie na pobyt czasowy.

Biznesplan pod zezwolenie na pobyt czasowy: jak złożyć dokumenty?

Wniosek składa cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie osobiście, najpóźniej do ostatniego dnia legalnego pobytu na terytorium RP.

Przy składaniu wniosku cudzoziemcy są zobowiązani do złożenia także odcisków linii papilarnych

Jeżeli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub drogą pocztową. Po doręczeniu wniosku Premierowi cudzoziemiec będzie musiał stawić się osobiście nie później niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania lub wniosek nie będzie rozpatrywany.

Wniosek o pobyt czasowy należy złożyć u wojewody, którego obszar umocowania odpowiada miejscu pobytu cudzoziemca.

Wniosek jest odpłaty. Przed złożeniem dokumentów o zezwolenie na pobyt czasowy należy wnieść opłatę skarbową 340 zł. Natomiast po wydaniu decyzji pozytywnej będzie musiał wnieść opłatę za wydanie karty pobytu 50 zł.

Jeżeli w toku postępowania wymagane jest wyjaśnienie lub doprecyzowanie posiadanych przez organy w sprawie dowodów, cudzoziemiec może być zobowiązany do złożenia dodatkowych dokumentów lub zeznań na potwierdzenie okoliczności wymienionych we wniosku.

Biznesplan jako forma certyfikacji dla cudzoziemców

Składany biznesplan dla obcokrajowca jest oceniany przez Urząd Wojewódzki. Powinien spełniać ważne kryteria:

 • najpierw opisz wkład finansowy wnioskodawcy w założenie firmy,
 • ponadto wskazuje realną możliwość kontynuowania działalności w kraju i generowania dochodów,
 • zwróć także uwagę na założenia dotyczące transferu technologii, wprowadzania innowacji lub tworzenia miejsc pracy,
 • dodatkowe raporty zawierające realistyczne prognozy finansowe i prognozowane lata.

Biznesplan pod zezwolenie na pobyt czasowy: dodatkowe wskazówki

Dodatkowe cechy Biznesplanu pod zezwolenie na pobyt czasowy to:

 • kompleksowa prezentacja planowanych działań,
 • także zademonstrowanie lokalnego wpływu firmy,
 • ponadto analizuje obecną i przyszłą sytuację branży,
 • może zawierać różne warianty (pesymistyczne i optymistyczne),
 • wreszcie zawiera podstawowy model ekonomiczny.

Jakie dokumenty złożyć  o pozwolenie na pobyt czasowy oprócz biznesplanu

Dokumenty wymagane do zezwolenia to

 • po pierwsze formularz wniosku, który należy wypełnić zgodnie z instrukcją (formularz wniosku do pobrania). Możesz również pobrać formularz zgłoszeniowy z dowolnej placówki
 • także 4 zdjęcia,
 • nie zapomnij o kopiach ważnych dokumentów podróży (oryginały muszą być dostępne do wglądu). W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie możesz go uzyskać, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający Twoją tożsamość,
 • wymagany jest także załącznik nr 1 w przypadku gdy zajmujesz stanowisko w komitecie zarządzającym spółki, którą tworzysz lub Twoje akcje lub udziały zostały nabyte lub nabyte, prowadzisz sprawy spółki komandytowej lub komandytowej za pośrednictwem komplementariusza lub działać jako agent. W przypadku pełnienia wielu funkcji prosimy o przesłanie Załącznika nr 1 dla każdej funkcji osobno.

BIZNESPLAN DLA OBCOKRAJOWCÓW👉zdaj się na profesjonalistów

Jeśli nie masz wprawy w przygotowywaniu biznesplanu na spółek prawa handlowego możesz popełnić liczne błędy. Dzięki współpracy ze mną zyskasz:

 • przede wszystkim, możliwość uzyskania wymaganej zgody na pobyt czasowy,
 • następnie, sprawne wypełnienie dokumentów,
 • co więcej, fachowy biznesplan,
 • także gwarancję jakości,
 • brak obaw przed błędami,
 • wolną głowę od stresu.

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod zezwolenie na pobyt czasowy, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom przygotować biznesplan firmy.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com