Działalność nierejestrowana, czyli jak sprawdzić pomysł na firmę

Jeżeli nosisz się z zamiarem założenia firmy dobrym podejściem będzie sprawdzenie potencjalnego zainteresowania Twoimi przyszłymi produktami lub usługami. Jeżeli Twój koncept dopiero raczkuje założenie działalności gospodarczej może być na tym etapie zbyt kosztowym i ryzykownym rozwiązaniem. Jak legalnie sprawdzić popyt rynkowy nie płacąc przy tym ZUS? Od kilku lat masz odpowiedni instrument, który pozwoli Ci wejść do świata przedsiębiorczości. Jest to działalność nierejestrowana. To idealne narzędzie, by sprawdzić pomysł na firmę.

Działalność nierejestrowana: krok po kroku

Zacznijmy od wymogów, które wiążą się z NDG. Ze względu na niski poziom dochodów jaki możesz osiągnąć w działalności niejustowanej ta forma zarobkowej aktywności nie jest uznawana za działalność gospodarczą. Nie trzeba więc wpisywać jej do rejestru CEIDG.

Możesz prowadzić działalność nierejestrową przy spełnieniu kilku wymogów:

  • po pierwsze, przychód w każdym miesiącu nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia (dla 2022 r. jest to próg 1505 zł),
  • dodatkowo nie prowadziłeś żadnej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Nawet jeśli masz zarejestrowaną działalność gospodarczą, ale jest zawieszona, to masz pełne prawo założyć nierejestrowaną działalność. Oczywiście w przypadku, gdy zawieszenie trwa co najmniej przez ostatnie 60 miesięcy. Generalnie zawieszenie działalności gospodarczej uważa się za jej niewykonanie.

Firma na próbę: jakie usługi na działalność nierejestrowaną?

Musisz zarejestrować firmę, nawet jeśli planujesz mieć niskie dochody, ale biznes, który chcesz prowadzić:

  • po pierwsze wymaga koncesji, zezwoleń, a także wpisu do rejestru działalności regulowanej,
  • dodatkowo, jeżeli w przepisach (Prawo przedsiębiorców) zdefiniowana będzie jako działalność gospodarcza.

W tej kategorii znajdziesz takie przedmioty działalności jak:

  • po pierwsze, sprzedaż alkoholi,
  • dodatkowo organizacja imprez turystycznych,
  • co więcej ochrona osób lub mienia,
  • także pośrednictwo ubezpieczeniowe, czy usługi księgowe.

Ww. nie stanowią pełnego katalogu wykluczeń.

Działalność nierejestrowa kto może prowadzić

Tylko osoby fizyczne mogą wykonywać nierejestrowaną działalność. Przepisy regulujące działalność gospodarczą i nierejestrowaną nie określają szczególnych cech takich osób.

Małoletni mogą wykonywać działalność nierejestrowaną za zgodą ustawowe przedstawiciela.

Zalety działalności nierejestrowanej

Przede wszystkim nie musisz zgłaszać swojej działalności w Rejestrze Przedsiębiorców (CEIDG), Urzędzie Skarbowym i Głównym Urzędzie Statystycznym. Co więcej nie potrzebujesz numeru identyfikacyjnego NIP i REGON.

Dodatkowo, nie opłacasz ubezpieczenia społecznego ani zdrowotnego z tytułu prowadzonej działalności . Jest to spora oszczędność i pomoże Ci reinwestować zyski w dalszy rozwój firmy.

Nie musisz płacić podatku VAT.  W tym zakresie masz pełne prawo, by skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, gdyż dochód z działalności nierejestrowanej jest niewielki. Nie przekroczy 200 000 zł rocznie.

Działalność nierejestrowana, a status na rynku pracy

Często zadajecie nam te następujące pytanie czy można godzić prowadzenie działalności nierejestrowanej i pracę na etacie?

Działalność nierejestrowaną możesz prowadzić zarówno jako osoba pracująca jak i bezrobotna.

Obecnie obowiązujące przepisy nie odnoszą się wprost do osób zarejestrowanych bezrobotnych i prowadzenia działalności nierejestrowanej. Aktualna interpretacja przepisów nie zabrania prowadzenia firmy w taki sposób i posiadania statusu osoby bezrobotnej. Pytanie, czy jeżeli nie zabrania to czy można się ubiegać o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej?

Działalność okazjonalna nie spowoduje utraty statusu osoby bezrobotnej w urzędzie pracy. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą starać się o dotacje na działalność gospodarczą.

Działalność nierejestrowa, a PIT

Prowadzenie tzw. działalności nierejestrowanej nie jest zwolnione z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osiągniętego dochodu.

Ponieważ jednak działalność niezarejestrowana nie jest działalnością gospodarczą, nie masz obowiązku płacenia regularnego (miesięcznego lub kwartalnego) podatku dochodowego. Dochody rozliczasz w rocznym PIT.

Jak sprawdzić ile można zarobić w danym roku na działalności nierejestrowanej

Płaca minimalna w 2022 wynosi 3010 zł. Limit dla NDG wynosi więc 1505 zł. Jeżeli szukasz informacji na temat aktualnych limitów osiąganych przychodów znajdziesz na tej stronie

Jak założyć działalność nierejestrowaną

Aby rozpocząć działalność nierejestrowaną wystarczy prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży zawierającą sumę przychodów uzyskanych w danym dniu. W niektórych przypadkach przepisy szczególne mogą wymagać podania numeru NIP, który należy podać na formularzu NIP-7.

ZUS, a działalność nierejestrowa

Osoby wykonujące działalność nierejestrowaną nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu z tytułu działalności pozarolniczej.

czy prowadząc działalność nierejestrowaną, trzeba wystawiać rachunek lub fakturę

Na żądanie kupującego musisz wystawić rachunek. Dokument powinien zawierać co najmniej: kolejny numer, data wydania, wskazanie sprzedawcy i kupującego, nazwa towaru/usługi, kwotę do zapłaty.

Podejmując działalność nierejestrowaną, jesteś zwolniony z obowiązku wystawiania faktur. Musisz jednak ją wystawić, jeśli zażąda tego Twój klient. Klienci mogą składać takie żądania w ciągu 3 miesięcy od zakończenia miesiąca, w którym otrzymał od Ciebie towary lub usługę albo dostałeś zapłatę w całości lub w części.

JAK SPRAWDZIĆ POMYSŁ NA BIZNES: DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA

Przekonałem się, że zrobienie czegokolwiek jest najlepszą i najszybszą drogą do idealnego pomysłu na biznes. Bez względu czy będzie to biznes lokalny, czy firma online, zacznij działać.

Nie oczekuj, że najlepszy pomysł przyjdzie do Ciebie za pierwszym razem. Być może będziesz musiał spróbować kilka lub kilkanaście razy.

Musisz po prostu zacząć coś robić, cokolwiek. Próbować. Ponieść porażkę. Przekuwaj pomysł w realne produkty i usługi.

Możesz uniknąć zakładania firmy, ponieważ boisz się porażki. Ale może porażka jest tym, czego potrzebujesz. Z porażek wyciąga się lekcje, wygrane stanowią potwierdzenie osiągniętego poziomu wiedzy, czy umiejętności.

Działalność nierejestrowana pomoże Ci oszlifować Twój pomysł. Możesz potraktować NDG jako poligon doświadczalny dla przyszłej firmy.

Gdy sprawdzisz już pomysł i zbudujesz racjonalne podstawy przyszłe firmy, możesz przejść do kolejnego kroku jakim będzie zdobycie funduszy na start.

Działalność nierejestrowana nie blokuje Cię przy ubieganiu się o dofinansowanie na założenie działalności nawet w trakcie jej wykonywania. Dodatkowe fundusze mogą stać się olbrzymim akceleratorem do dalszego rozwijania firmy.

Więcej na temat dotacji na otwarcie firmy opisałem w tym materiale.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ👉UZYSKAJ DOTACJĘ NA START FIRMY

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje unijne na rozpoczęcie działalności, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com