Czy otrzymasz dofinansowanie PUP bez doświadczenia?

Zastanawiasz się, czy nadal możesz założyć firmę z dofinansowaniem PUP? Chcesz dowiedzieć się jak rozpocząć biznes bez pieniędzy? O dotacje na rozpoczęcie działalności można ubiegać się jeszcze w 2022 roku. Pamiętaj jednak, że czas ucieka i im bliżej końca roku tym środków pozostaje coraz mniej. Zauważyłem ciekawą zależność wśród klientów mojej firmy – im mniej czasu do złożenia wniosków, tym częściej zainteresowanymi są osoby bez oficjalnego doświadczenia w branży, w której chcą otworzyć firmę. Jeżeli także jesteś w podobnej sytuacji, to ten materiał odpowie na Twoje pytanie Czy otrzymasz dofinansowanie PUP bez doświadczenia?

Jaka jest aktualna kwota dofinansowania PUP?

Dofinansowanie z Urzędu Pracy jest w pewnym przedziale. Pieniądze na rozpoczęcie działalności pozostają w bezpośredniej relacji z przeciętnym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw.

To jaka jest aktualna kwota dofinansowania PUP znajdziesz na stronie Urzędu Pracy w informacjach ogólnych. Waha się ona pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Od lipca 2022 górny limit pod dofinansowanie PUP wynosi 37 411,32 zł.

Jednak w życiu nie może być tak pięknie jak nam się wydaje.

W zależności od Urzędu Pracy kwota dotacji może być poniżej maksymalnej wartości .

Przykłady:

 • Urząd Pracy Bydgoszcz 25 000,00 zł,
 • PUP Poznań 30 000,00 zł

DOFINANSOWANIE PUP: WARUNKI

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania na założenie działalności z Urzędu Pracy należy spełnić pewne wymagania. Po pierwsze, należy mieć status bezrobotnego zarejestrowany w PUP.

Nie można również prowadzić działalności gospodarczej (wpisać CEIDG) przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku o dotację dla firmy.

Nie możesz również być beneficjentem dotacji starostwa. Generalnie Urząd wyznaje zasadę, że beneficjent może otrzymać takie środki tylko raz w życiu z tej instytucji.

Ponadto nie zostaniesz ukarany za naruszenie przepisów związanych z obrotem gospodarczym. Wreszcie, nie możesz bez własnej winy przerwać swojego szkolenia, stażu lub osobistego planu działania w urzędzie pracy.

Czy otrzymasz dofinansowanie z Urzędu Pracy bez doświadczenia?

Dla Urzędu Pracy kluczowymi kryteriami oceny Twojego wniosku o dofinansowanie PUP będą:

 • doświadczenie zawodowe,
 • a także wykształcenie

Jest to kluczowe w celu przedstawienia predyspozycji do otworzenia i utrzymania działalności gospodarczej. Środku publiczne powinny być rozdysponowane z zachowaniem racjonalności i ten argument będzie poruszany przy konkursach o dofinansowanie.

Skoro doświadczenie jest jednym z istotnych elementów oceny Twojego wniosku o dofinansowanie z Urzędu Pracy, to nasuwa się pytanie…

Jak uzyskać dotacje PUP bez doświadczenia

Brak oficjalnego doświadczenia będzie pewną przeszkodą, ale istnieje kilka sposobów na zminimalizowanie negatywnych skutków tego braku.

Osoby, które ubiegają się o dotacje z urzędu pracy muszą przekonać urzędników, że są odpowiednimi kandydatami, którzy utrzymają firmę przez co najmniej 12 miesięcy.

Jednym ze sposób na zniwelowanie braku doświadczenia będzie przedstawienie dokumentów, które pokażą przygotowanie merytoryczne. Mowa tutaj o:

 • przede wszystkim wykształceniu kierunkowym: szkoły zawodowe, techniczne, studia
 • dodatkowo zebranej wiedzy w postaci: kursów, certyfikatów, targów tematycznych, webinarów.

Dodatkowym rozwiązaniem będzie przeanalizowanie swojego CV pod kątem innych wykonywanych zawodów. Dlaczego?

Bardzo często podczas pracy u innych pracodawców mogłeś nauczyć się przydatnych umiejętności, które pozwolą wykonywać poszczególne czynności w Twojej działalności. Przykłady:

 • przede wszystkim obsługa kasy fiskalnej,
 • dodatkowo obsługa reklamacji,
 • przygotowywanie kampanii reklamowych,
 • czy także sprzedaż/doradztwo.

Czy otrzymasz dotacje z Urzędu Pracy bez doświadczenia?

Wcześniej wymienione przeze mnie rozwiązania nie są jedynymi, jakie powinieneś zastosować. Warto opisać także swoją motywację do założenia firmy poprzez znajomość branży oraz własne zainteresowania.

Postaraj się udokumentować hobby – w szczególności dołączając zdjęcia prac, a może nawet referencje od bliskim, którym pomogłeś nieodpłatnie.

Co więcej, uzupełniając wniosek o dofinansowanie PUP trzeba mieć na uwadze wiele aspektów, z którymi osoba pierwszy raz mająca styczność z dokumentami z dotacji UE może mieć problemy. Nie każdy posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne, żeby poradzić sobie z przygotowaniem poprawnej dokumentacji. Jest to ważne, ponieważ Urzędy Pracy czasami przyznają punkty za takie aspekty formalne i merytoryczne jak:

 • po pierwsze kompletność wniosku (czy są wszystkie załączniki)
 • dodatkowo spójność biznesplanu firmy,
 • czy racjonalność i odpowiednie uzasadnienie wydatków kwalifikowalnych.

Ale nie martw się. Jeśli po przeczytaniu tego artykułu nadal masz pytania, obawy lub po prostu nie możesz w krótkim czasie przygotować swojej aplikacji i biznesplanu, możesz powierzyć to zadanie naszej firmie.

Jak uzyskać dofinansowanie PUP bez doświadczenia – ważne

Osoba, która chce ubiegać się o dofinansowanie z urzędu pracy musi przekonać urzędnika, że jest w stanie prowadzić działalność gospodarczą w danej specjalizacji. Przed złożeniem wniosku o dotacje na otwarcie firmy przeanalizuj regulamin. Znajdziesz w nim z reguły informacje na temat stawianych wymaganiom. Czasami PUP zamieszczają kryteria oceny wniosków.

To ważny dokument, ponieważ pozwoli Ci oszacować szanse na otrzymanie dofinansowania PUP. Przenalizuj ile punktów otrzymasz bez oficjalnego doświadczenia. Być może bez punkt za historię pracy, uzyskanie dotacji na firmę będzie karkołomnym zadaniem.

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA A DOTACJA Z URZĘDU PRACY 

Części z Was może zapytać dlaczego nie wspominam nic o działalności nierejestrowanej.

Zostawiłem to zagadnienie na sam koniec.

Dotacja z Urzędu Pracy a działalność nierejestrowana: czy się wyklucza? Czy zarejestrowany bezrobotny może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Obecnie obowiązujące przepisy nie odnoszą się wprost do osób zarejestrowanych bezrobotnych i prowadzenia działalności nierejestrowanej. Obecna interpretacja przepisów nie zabrania prowadzenia firmy w taki sposób i posiadania statusu osoby bezrobotnej. Pytanie, czy jeżeli nie zabrania to czy można się ubiegać o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej?

Działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą i dopóki:

 • po pierwsze, przychód nie przekroczy połowy minimalnego wynagrodzenia,
 • a bezrobotny będzie zdolny i gotowy podjąć zatrudnienie

to działalność okazjonalna nie spowoduje utraty statusu osoby bezrobotnej w urzędzie pracy. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą starać się o dotacje na działalność gospodarczą.

To mówi teoria, natomiast nie wszystkie Urzędu Pracy niestety zaktualizowały swoją wiedzę w tej dziedzinie. Przykładem takiego Urzędu Pracy jest Chełmży (zamiejscowy ośrodek PUP Toruń).

W jego zapisach znajdziemy m.in. takie wykluczenia

O przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się wnioskodawca tj. bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS, poszukujący pracy wg art. 49 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia (…) który  nie prowadzi działalności nierejestrowanej dłużej niż 3 miesiące.

Jak widzisz PUP mogą kwestionować kandydaturę osoby, która zdobyła doświadczenie w ramach działalności nierejestrowanej.

Jak zdobyć dofinansowanie PUP? ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ DOTACJĘ NA START FIRMY

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na start firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com