PUP Bydgoszcz dofinansowanie 2022

Jesteś bezrobotny? Planujesz założyć firmę? Nie masz własnego wkładu? Mam dla Ciebie bardzo dobą wiadomość. Osoby bezrobotne z Bydgoszczy (miasto i powiat) mogą wciąż ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. To idealna okazja do zrealizowania marzenia o niezależności, bez szefa nad głową. Wpis „PUP Bydgoszcz dofinansowanie 2022” przedstawi wszystkie najważniejsze aspekty związane z tym dofinansowaniem.

Dofinansowanie na założenie działalności o przydatne narzędzie, które pozwoli Ci rozwinąć Twój biznes. W ramach walki z bezrobociem PUP dotacje oferowane są często osobom zamierzającym rozpoczęcie przygody z prowadzeniem firmy.

Z tego artykuły dowiesz się:

 • przede wszystkim jaka jest aktualna kwota dofinansowania z urzędu pracy,
 • dodatkowo ile czeka się na pieniądze z dofinansowania,
 • co więcej na co możesz przeznaczyć dotacje z urzędu pracy,
 • jak długo musisz prowadzić firmę po otrzymaniu dofinansowania PUP,
 • także jak zarejestrować się w powiatowym Urzędzie Pracy Bydgoszcz jako bezrobotny,
 • a także jakie masz szanse na otrzymanie dotacji PUP,

JAKA JEST AKTUALNA KWOTA DOFINANSOWANIA Z URZĘDU PRACY?

Dotacja z Urzędu Pracy mieści się w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy uzależnione są do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

To jaka jest aktualna kwota dofinansowania PUP znajdziesz na stronie Urzędu Pracy w informacjach ogólnych. Waha się ona pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Od 07/2022 górny limit pod dofinansowanie z Urzędu Pracy na podstawie średniego wynagrodzenia (6 235,22 zł miesięcznie ) wynosi 37 411,32 zł.

JAKA JEST AKTUALNA KWOTA DOTACJI PUP Bydgoszcz

Niestety, ale nie ma jednej ujednoliconej wartość pomocy dla całego kraju. Powiatowe Urzędu Pracy wykazują dużą autonomię w tym zakresie. Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy może być przyznane w niższej kwocie.

Wysokość wsparcia na założenie działalności, o jaką możesz się starać w ramach naboru jest ustalana i podawana przez dany Powiatowy Urząd Pracy.

Gdyby Twój PUP nie podał w ogłoszeniu dokładnej kwoty dofinansowania na rozpoczęcie działalności sugeruję Ci, abyś skontaktował się ze swoim doradcą zawodowym. Udzieli Ci informacji na temat wartości, która obowiązuje obecnie w placówce.

W zależności od Urzędu Pracy kwota dotacji może być poniżej maksymalnej wartości .

Przykłady:

 • PUP Bydgoszcz 25 000,00 zł,
 • natomiast PUP Warszawa 37 411,00,
 • PUP Poznań 30 000,00 zł

ILE CZEKA SIĘ NA DOFINANSOWANIE PUP w Bydgoszczy

Czas oczekiwania na dotacje z Urzędu Pracy należy do jednych z najkrótszych wśród dostępnych form finansowania startupów.  Dodatkowo sam proces ubiegania się o dofinansowanie jest mniej skomplikowany niż przy innych dofinansowaniach.

Z reguły Urząd Pracy rezerwuje sobie 30 dni na rozpatrzenie Twojego wniosku o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności. Termin oceny dokumentów aplikacyjnych zależy jednak głównie od sprawności konkretnego Urzędu. Zdarzają się przypadki pozytywnej oceny i podpisania umowy nawet w ciągu 3 tygodni.

Należy pamiętać, że w przypadku rekrutacji ciągłej okres ważności dokumentów liczony jest inaczej, a w konkursie.

Trwające apele o finansowanie zwykle trwają do wyczerpania środków. Ok tutaj procedura trwa 30 dni od złożenia wniosku. Natomiast przy naborach konkursowych do dofinansowanie PUP 30 dni liczone jest od zakończenia przyjmowania wniosków.

DODATKOWO NA PROCES WYDŁUŻENIA OCENY WNIOSKU MOGĄ MIEĆ EWENTUALNE WEZWANIA O UZUPEŁNIENIA.

To ile czeka się na dofinansowanie PUP może zależeć od ilości wezwań do korekty wniosków. Zdarza się, że po wniesieniu korekty Urząd Pracy ponownie wyznacza sobie 30 dni na rozpatrzenie zmian. Widzisz, jak ważne jest prawidłowe sporządzenie dokumentacji pod dofinansowanie. W niektórych przypadkach dofinansowanie PUP zostanie opóźnione dla Ciebie, ale w skrajnych Twój wniosek może zostać skreślony.

ILE TRWA PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE PUP Bydgoszcz

Kolejnym etapem jest formalne podpisanie umowy o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności. PUP Bydgoszcz określa termin podpisania umowy, zwykle między 14-30 dni od pozytywnego rozpatrzenia wniosku bezrobotnego. Możesz założyć, że środki na podjęcie działalności Bydgoszcz trafią na Twoje konto do 2 miesięcy od złożenia wniosku o dofinansowanie.

JAK DŁUGO MUSZĘ PROWADZIĆ FIRMĘ PO OTRZYMANIU DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY?

Po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Pracy w Bydgoszczy na podjęcie działalności musisz utrzymać swoją firmę przez dany okres. Firma powinna działać przez co najmniej 12 miesięcy po otrzymaniu dofinansowania PUP Bydgoszcz.

Kolejnym warunkiem jest brak odpoczynku w tym okresie. Chodzi o zakaz wychodzenia firm z działalności przez pierwsze 12 miesięcy. Przepis ten traci moc w wyjątkowych okolicznościach, w tym: stanach wyjątkowych i innych podobnych sytuacjach.

Podczas ostatniej pandemii i groźby pandemii Urząd Pracy dokonał pewnych zmian w regule.

Pozwalają na zawieszenie działalności, o ile nie przekracza ona 6 miesięcy. Niestety do okresu moratorium nie wlicza się okresu prowadzenia działalności. Czas zawieszenia działalności wydłuży godziny funkcjonowania Twojej firmy.

NA CO MOGĘ PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY w Bydgoszczy: OGÓLNA ZASADA

Dotacje PUP trzeba przeznaczyć na zakup tylko niezbędnych pozycji, które są racjonalne pod kątem typu i skali działalności. Co do zasady, nie znajdziesz ograniczeń związanych z finansowaniem środków trwałych, m.in. urządzeń, maszyn, czy aparatury.

Niestety, na tle całego kraju występują pewne limit przedmiotowe, które wymienię w kolejnym punkcie wpisu.

Nie podlega wątpliwości, że dofinansowanie na założenie działalności z Urzędu Pracy nie pozwoli Ci na pokrycie bieżących wydatków . W tej kategorii znajdują się koszty, które firma ponosi z pewną regularnością tj.

 • przede wszystkim zakup paliwa,
 • dodatkowo składki ZUS,
 • także wynagrodzenia,
 • czy abonamenty itp.

NA CO WYDAĆ DOFINANSOWANIE PUP?

Urzędy Pracy często stosują progi procentowe w jakich dane koszty kwalifikowalne muszą się zmieścić. Z reguły limity dotyczą:

 • przede wszystkim promocji (z reguły między 10-30 proc. kwoty dofinansowania),
 • dodatkowo towaru do dalszej odsprzedaży, czy też materiałów do wykonywania usług (między 20-50 proc. kwoty dotacji),
 • także konsultacji m.in. prawne (5 do 10 proc. kwoty dofinansowania).

Tak jak pisałem wcześniej, z reguły PUP wskazują, aby dofinansowanie było przeznaczone na zakup nowych przedmiotów. W niektórych wyjątkach po wskazaniu racjonalnego uzasadnienia mogą zgodzić się na zakup używanego środka trwałego.

Zakup środków trwałych z reguły nie jest obarczany limitem przez Urzędy Pracy. Wyjątki stanowią takie pozycje jak:

 • przede wszystkim środki transportu (w niektórych urzędach znajdziesz całkowity zakaz ich finansowania)
 • dodatkowo kasa fiskalne (nie jest pokrywana z dofinansowania PUP),
 • co więcej zakup telefonów komórkowych (PUP wprowadzają czasami ograniczenia kwotowe, z reguły 1500 zł),
 • także spotkaliśmy się ograniczaniem przy zakupie komputerów 3500-4000 zł– jest to jednak bardzo rzadko spotykany wypadek.

Jak wspomniałem wcześniej, każdy urząd pracy ma swoją listę wydatków, które mogą być dofinansowane. Bardzo ważnym krokiem przed przystąpieniem do opracowywania wniosku o dofinansowanie PUP, jest spisanie swoich potrzeb inwestycyjnych i zestawienie ich na tle regulaminu danego Urzędu Pracy.

Zanim uzupełnisz cokolwiek we wniosku o dofinansowanie z Urzędu Pracy, sprawdź, czy przepisy na to pozwalają.

NA CO MOGĘ PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE PUP: UŻYWANE ŚRODKI TRWAŁE

W przypadku zakupu używanych środków trwałych bardzo często możesz spotkać się z regulacją minimalnej wartości. Urzędy Pracy często wskazują, że cena przedmiotów używanych nie powinna być niższa niż 1 000,00 zł. Dodatkowo często wymagają, aby wykazać, czy cena używanego przedmiotu jest niższa od ceny rynkowej nowego odpowiednika. W skrajnych przypadkach spotkaliśmy się nawet z koniecznością przedstawienia wyceny biegłego.

JAKIE MASZ SZANSE NA OTRZYMANIE DOFINANSOWANIA Z URZĘDU PRACY w Bydgoszczy?

Jeśli planujesz starać się o dofinansowanie PUP Bydgoszcz, przede wszystkim sprawdź, jest regulamin. W tym dokumencie wskazane są wszystkie warunki, jakie należy spełnić ubiegając się o dotacje na rozpoczęcie działalności w Bydgoszczy.

Co więcej w PUP znajdziesz również merytoryczną i formalną kartę oceny Twojego wniosku.

Co w przypadku, gdy Powiatowy Urząd Pracy nie publikuje karty oceny? Tutaj zdaj się na nasze doświadczenie – przedstawimy zestaw parametrów punktowych przy dofinansowaniu PUP.

Jakie masz szanse na otrzymanie dofinansowania PUP: sprawdź szanse

Za co z reguły otrzymasz punkty w naborze o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności w Bydgoszczy:

 • po pierwsze za przygotowanie merytoryczne: wykształcenie takie jak ukończone szkoły, certyfikaty– im więcej tym wyższa punktacja,
 • następnie przygotowanie praktyczne: doświadczenie zawodowe. Z reguły im dłuższe jest i im bardziej powiązane z branżą Twojej działalności tym lepiej,
 • co więcej często przyznawane są punkty za wkład własny. Bardzo często możesz uzyskać dodatkowe punkty jeżeli oscyluje w okolicy 10 proc. lub wyżej. Nie jest to jednak warunek konieczny.
 • a także za siedzibę firmy– lokal własnościowy, wynajęty, czy umowa przedwstępna dają Ci w tej kategorii punkty,
 • dodatkowo Urzędy Pracy czasami premiują wybraną formę zabezpieczenia: najczęściej: poręczenia lub weksel z poręczeniem otrzymują najwięcej punktów
 • na końcu rozeznanie rynkowe takie jak: promesy współpracy, umowy przedwstępne z, które informują Urząd Pracy o dużym prawdopodobieństwie na powodzenie Twojej firmy – otrzymujesz za nie dodatkowe punkty.

jak zarejestrować się w powiatowym Urzędzie Pracy Bydgoszcz jako bezrobotny

Jeśli chcesz zarejestrować się jako bezrobotny w PUP Bydgoszcz, masz 3 możliwość:

 • pierwsza, zgłoś się do lokalnego biura pracy
 • lub skorzystaj z uproszczonej elektronicznej metody rejestracji w Urzędzie Pracy w Bydgoszczy dla każdego, kto ma dostęp do internetu. Rejestracja polega na wypełnieniu wniosku o rejestrację bezrobotnego w formie elektronicznej na stronie praca.gov.pl (lub za pośrednictwem platformy elektronicznej Służb Administracji Publicznej), przesłaniu go do właściwego powiatowego urzędu pracy i umówieniu się w urzędzie z wymaganym dokumenty i imienne potwierdzenie poprawności podanych danych
 • albo skorzystaj z elektronicznej rejestracji urzędu pracy. Rejestracja polega na elektronicznym wypełnieniu wniosku rejestracyjnego osoby bezrobotnej na stronie www.praca.gov.pl, dołączeniu do wniosku skanów wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji oraz dołączeniu wniosku i załączników do weryfikacji bezpiecznym podpisem elektronicznym bezpiecznym elektronicznym podpis. Użyj ważnego certyfikatu zgodności lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP i wyślij wniosek do właściwego powiatowego urzędu pracy wraz z załącznikami.

Ważne: w dniu złożenia wniosku przez elektroniczny system rejestracji otrzymasz status Osoby Bezrobotnej po pozytywnej weryfikacji wniosku.

JAKIE MASZ SZANSE NA OTRZYMANIE DOTACJI PUP Bydgoszcz: WZGLĘDU FORMALNE I MERYTORYCZNE

Uzupełniając wniosek o dofinansowanie PUP w Bydgoszczy trzeba mieć na uwadze wiele aspektów, z którymi osoba pierwszy raz mająca styczność z dokumentami z dotacji UE może mieć problemy. Nie każdy posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne, żeby poradzić sobie z przygotowaniem poprawnej dokumentacji. Jest to ważne, ponieważ Urzędy Pracy czasami przyznają punkty za takie aspekty formalne i merytoryczne jak:

 • po pierwsze kompletność wniosku (czy są wszystkie załączniki)
 • dodatkowo spójność biznesplanu firmy,
 • czy racjonalność i odpowiednie uzasadnienie wydatków kwalifikowalnych.

Ale nie martw się. Jeśli po przeczytaniu tego artykułu nadal masz pytania, obawy lub po prostu nie możesz w krótkim czasie przygotować swojej aplikacji i biznesplanu, możesz powierzyć to zadanie naszej firmie.

CZY TRUDNO OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY w Bydgoszczy?

Możliwość otrzymania dofinansowania PUP zależy od wielu determinant. Wskazałem Tobie główne rodzaje wymagań, które zawierają regulaminy PUP. Niestety, zasady przyznawania dotacji dla każdego PUP są inne, wskazana lista ma charakter orientacyjny. Ważną kwestią w ocenie szanse jest doświadczenie i obycie z daną instytucją.

Mimo wielu przeszkód (brak jednolitych druków, regulaminów, czy nawet podejść do oceny wniosków w całym kraju) to dofinansowanie pozwoli Ci sprawnie przejść drogę od osoby bezrobotnej do przedsiębiorcy.

DLA KOGO JEST DOTACJA Z PUP Bydgoszcz? PODSTAWOWE WARUNKI, KTÓRE MUSISZ SPEŁNIĆ

Jeżeli masz zamiar startować o dofinansowanie na założenie działalności z Urzędu Pracy musisz spełnić kilka podstawowych warunków. Wymieniłem je dla Ciebie poniżej:

 • po pierwsze jako bezrobotny starający się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej musisz być zarejestrowany w Urzędzie Pracy. Rejestracji dokonasz osobiście lub elektronicznie.
 • dodatkowo, jako osoba bezrobotna starająca się o dofinansowanie na otworzenie działalności z urzędu pracy Bydgoszcz nie możesz wcześniej prowadzić innej firmy. Karencja wynosi z reguły 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • ponadto nie możesz wcześniej odmówić podjęcia pracy, praktyki albo stażu bez racjonalnego uzasadnienia w okresie roku przed złożeniem wniosku. W innym wypadku nie kwalifikujesz się do dofinansowania dla start firmy.
 • także nie będziesz miał szans, jeżeli jesteś skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu 2 lat od dnia złożenia wniosku.
 • co więcej, dofinansowanie jest jednorazowe. Jeżeli otrzymałeś w przeszłości dofinansowanie na założenie firmy to nie możesz ubiegać się o nie ponownie.
 • także nie możesz złożyć wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy 2022 jednocześnie w kilku placówkach.

PUP Bydgoszcz: na co zwrócić uwagę przy dofinansowaniu

Każdy Powiatowy Urząd Pracy ma swoje specyficzne uwarunkowania/zapisu regulaminu. Przybliżę Ci te, na które moim zdaniem (z perspektywy firmy wyspecjalizowanej w pozyskiwaniu dotacji) należy zwrócić.

Urząd Pracy w Bydgoszczy wymaga odbycia kursu „jak założyć własną firmę”, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na założenie działalności. Szkolenie jest dostępne na stronie PARP. Kurs przedstawi Ci zagadnienia z zakresu:

 • po pierwsze, samodzielnego zakładania działalności gospodarczej,
 • także rodzaj opodatkowania JDG,
 • co więcej prowadzenia rachunkowości firmy, w tym rozliczeń podatkowych i ZUS.

Jakie są ograniczenia w przeznaczeniu dofinansowania PUP Bydgoszcz?. Urząd Pracy w Bydgoszczy nie zezwala na pewną grupę asortymentów, m.in.

 • przede wszystkim, samochody osobowe,
 • także koszty budowy i remontów.

Dodatkowo wprowadzone są limity na poszczególne kategorie wydatków

 • dla samochodów ciężarowych nie więcej niż 10 000,00 zł,
 • towary do handlu do 4 000,00 zł,
 • artykuły marketingowe 2 500,00 zł (uznają pozycjonowanie strony),
 • co więcej komputerów stacjonarnych / laptopów do 4 500,00 zł,
 • dodatkowo koszt strony internetowej do 3 000,00 zł.

Co najważniejsze przy dofinansowaniu z Urzędu Pracy w Bydgoszczy. W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek można wnioskować o wyższy niż wskazany limit wydatków. Prośbę trzeba bardzo dokładnie umotywować.

Co z zakupem używanych środków trwałych? Zakup używanych środków trwałych jest możliwy, o ile spełnione są wszystkie warunki:

 • przede wszystkim sprzedawca środka trwałego musi wydać oświadczenie wskazujące jego źródło,
 • dodatkowo sprzedawca środka trwałego potwierdza w oświadczeniu, że środek trwały nie był sfinansowany pomocą krajową lub unijną,
 • także cena zakupionych starych środków trwałych nie może przekroczyć ich wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.

To tylko nieliczne specyficzne zapisy jakie obowiązują w Bydgoszczy.

Jak zdobyć dofinansowanie PUP? ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ DOTACJĘ NA START FIRMY

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na start firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com