Dofinansowanie dla osób bez wykształcenia

Wiele osób co roku planuje rozpoczęcie własnej działalności. Przeważnie ich pomysły biznesowe wymagają nakładów pieniężnych. Część z nich uważa, że bez wykształcenia wyższego nie mają szans na fundusze UE. Z początku wydaje się to problemem nie do przejścia. Myślenie to wynika raczej z braku świadomości jak otrzymać dofinansowanie dla osób bez wykształcenia. Środków nie brakuje. Ten wpis jest to udowadnia.

Jak dostać dofinansowanie dla osób bez wykształcenia?

Lista możliwości jest wystarczająca. Nie wszyscy jednak mają wiedzę gdzie znaleźć informacje o naborach na dofinansowanie na start firmy. Ułatwię Ci to i podam dokładne możliwości, którymi są:

 

Dotacje dla osób bez wykształcenia: różnice

Dokładny opisy dofinansowania na założenie działalności umieściłem w linkach. Zestawienie cech dotacji na start działalności znajdziesz także w paragrafach poniżej.

Fundusze UE dla bezrobotnych: jakie

Część z ww. form wsparcia przeznaczona jest osób bezrobotnych. Tutaj wyjątkiem jest premia na pozarolniczą działalność. Przeznaczona jest dla rolników oraz domowników gospodarstw rolnych. Jednak z pewną różnicą. Dofinansowanie z PUP, a także dotacja UE bezwzględnie wymagają statusu osoby bezrobotnej. Jednak Lokalne Grupy Działania już nie. Ujmę to tak: „można, lecz nie trzeba”.

O dotacje z LGD możesz się ubiegać także, gdy jesteś zatrudniony. Pozwali to na spokojny rozwój firmy. Często jednak regulaminy naboru przewidują dodatkowe punkty za taki status.

Fundusze dla osób bez wykształcenia: ile możesz dostać

Przejdźmy więc do sprawy istotnej. O ile możesz ubiegać się przy dotacjach.

Dotacja z Urzędu Pracy mieści się w przedziale od 4-krotności do 6-krotnością przeciętnego wynagrodzenia w sektorze. Na chwilę obecną jednorazowe środki na założenie działalności wynoszą od ok 16 000 do 31 000 zł.

Dotacje  UE na start firmy wynoszą nie więcej niż 6-krotność takiego wynagrodzenia. Przeważnie jest to przedział 23 000– 27 000 zł. Cechą wyróżniającą tej dotacji jest wsparcie pomostowe, które pomoże sfinansować koszty bieżące firmy od 1 000 do 2 100 zł miesięcznie. Pomostówka przyznawana jest od 6 do 12 miesięcy działalności. Podsumowując: kwota dotacji unijnej na firmę może przekroczyć nawet 52 000 zł.

Lokalne Grupy Działania przyznają dofinansowanie między 50 000 a 100 000 zł. Dotacja wypłacane jest w dwóch transzach. Pierwsza z nich to aż 80{9fac9bf6d905ddb6fd188952c7c99a5c8505058fc401df17e11e98dce3a40748} kwoty dotacji, a po realizacji biznesplanu otrzymasz pozostałe 20{9fac9bf6d905ddb6fd188952c7c99a5c8505058fc401df17e11e98dce3a40748} kwoty funduszy UE.

Największa dotacja przyznawana jest przez w programie Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Po spełnieniu wskazanych kryteriów dostać możesz od 150 000 do 250 000 zł. Podobnie jak dotacja z LGD, premia na pozarolniczą działalność wypłacana jest w dwóch transzach.

Dotacja na firmę: kiedy otrzymasz fundusze?

Tutaj także występują duże rozbieżności.

Decyzję o otrzymaniu dofinansowania z urzędu pracy otrzymasz przeważnie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o wsparcie.

Dotację unijną na start z reguły cała rozstrzygają się między 2 a 3 miesiące.

Dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania wypłacane jest z reguły przeciągu od 6 do 8 miesięcy. Wynika to z dwu etapowej oceny wniosku o fundusze na start.

Podobny do LGD termin rozstrzygnięcia dotacji jest w programie Premia na działalność pozarolniczą.

Fundusze UE dla osób bez wykształcenia: co możesz kupić

Istnieje spora rozbieżność w kosztach kwalifikowalnych. Część funduszy nie pozwala na zakup innych pozycji niż nowe środki trwałe. Są to:

  • po pierwsze dotacje z LGD,
  • także Premia na działalność pozarolniczą.

POTRZEBUJESZ POMOCY W NAPISANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE?

Nie martw się jeśli nie wiesz uzyskać środki na start i jak uzupełnić wniosek zapraszam

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt